Czy wiesz, że rekiny stale muszą być w ruchu?

Większość ryb potrafi pompować wodę, z której czerpią tlen, przez skrzela. Rekiny, żeby żyć, muszą stale pływać, by woda wpadająca otworem gębowym samorzutnie omywała ich skrzela. Rekiny nieustannie mkną przez wodę, napędzając ciało silną płetwą ogonową. Widoczna jest czasem na powierzchni wody rozcinająca fale trójkątna płetwa grzbietowa – to znak, że rekin rusza do ataku. Płetwa ta pomaga mu sterować, nurkować i utrzymać równowagę.

Ostatnio zmodyfikowano: 14 grudnia 2018 r.
Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!