Czy wiesz, że w Bałtyku żyją krewni delfinów?

Morświn - Morświny Bałtyckie

Morświny w Bałtyku

Są to morświny, którym grozi wyginięcie – nie ma ich więcej niż 1000 sztuk. Morświny wykazują mniejszą inteligencję niż delfiny i nie przywiązują się do człowieka jak te ostatnie, więc nie da się ich chować w niewoli. Utrudnia to, niestety, ich ochronę. Wychylając głowę za burtę na polskim morzu, nie licz, że pogłaskasz, czy choćby zobaczysz morświna z bliska – nie podpływają spontanicznie do łodzi, jak robią to towarzyskie delfiny. Morświny wyskakują czasem ponad powierzchnię wody, ale ich skoki nie są akrobacyjne jak skoki delfinów. Tym, co różni morświny od delfinów, jest także upodobanie do samotnego życia naszych waleni. Grupują się tylko, kiedy wyruszają na żer lub migrują.

Morświn Bałtycki

Ograniczenie zanieczyszczeń, mniej hałasu i sieci oraz okresy ochronne dla samic podczas rozrodu i może uda się je ocalić. Gdy znajdziesz na plaży żywego lub martwego morświna, skontaktuj się niezwłocznie ze stacją morską w Helu lub z pogotowiem morskim.

Charakterystyka Morświna

  • Długość: zarówno samiec jak i samica osiągają długość ok. 2 m
  • Masa ciała: 40 – 60 kg
  • Wielkość grupy: ok. 8 osobników, grupy mogą być większe podczas żerowania
  • Siedlisko: zatoki i estuaria, w których pływy lub podnoszenie zimnych mas wody z dna powodują zmętnienie wody
  • Rozmieszczenie: wody półkuli północnej, na obszarach umiarkowanych i subarktycznych
  • Dojrzałość płciowa: 5 lat
  • Ciąża: 11 miesięcy
  • Liczba młodych w miocie: 1
  • Długość życia: 6-20 lat
Ostatnio zmodyfikowano: 13 marca 2013 r.
Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!