Czy wiesz że, ławica może składać się nawet z kilku milionów ryb?

Ławica ryb i żłów morski fot.twistedsifter.com

Formacja ławicy zachowywana jest w oparciu o relacje pomiędzy bezpośrednimi sąsiadami, które tworzone są głównie przez bodźce docierające do układu linii bocznej oraz narządu wzroku.

Linia boczna to występujący u ryb zespół ciałek zmysłowych wrażliwych na ruchy wody, które odbierają wszelkie zmiany ciśnienia w wodzie, a nawet jej skład chemiczny. Zmiany te mogą być spowodowane np. przez prądy wodne, poruszające się zwierzęta, fale odbite od przeszkód. Dzięki nim ryby mają doskonałą orientację w wodzie, również w ciemności.

Linia naboczna pełni niektóre funkcje narządu słuchu i dotyku. Rybom ławicowym pozwala synchronizować ruchy – cała grupa porusza się w skoordynowany sposób dzięki temu, że ryby płynące obok błyskawicznie reagują na zmianę kierunku ruchu sąsiadek rejestrując tę zmianę jako zmianę ciśnienia wody.

Ławica nie ma stałych liderów. Po dokonaniu zmiany kierunku prowadzenie przejmują osobniki znajdujące się na czele ławicy.  Tworzenie ławic jest jedną z form strategii pokarmowych – zwiększa skuteczność wykorzystania pokarmu dostępnego w zajmowanym akwenie. Jednocześnie jest formą strategii obronnej – zwiększa szanse przetrwania poszczególnych osobników. Ławice tworzą głównie gatunki ryb o małych rozmiarach, dużych zdolnościach rozrodczych i szybkim tempie przyrostu masy.

Ławice są tworzone przez ryby z około połowy wszystkich znanych gatunków, w różnych stadiach ich rozwoju, począwszy od stadium larwalnego, przez tymczasowe grupy młodych lub dorosłych osobników cechujące się słabą organizacją – określane jako shoals – do wysoce zorganizowanych, stałych grup – schools.

Ostatnio zmodyfikowano: 13 czerwca 2013 r.
Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!