Gupik pawie oczko

Poecilia reticulata (W. Peters, 1859)

Gupiki Pawie Oczko - ryby akwariowe

Gupik,  Pawie oczko, Gupik pawie oczko  (Poecilia reticulata) – jedna z najbardziej znanych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występuje w wielu różnorodnych formach hodowlanych. Dzikie okazy są bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, powszechnie dostępne pochodzą z hodowli komercyjnych lub farm hodowlanych. Niestety wiele gupików dostępnych w sklepach akwarystycznych nie jest już tak odporna, a wręcz podatna na choroby. Ryby najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców, pasjonatów gatunku.

W krajach Trzeciego Świata gupiki zostały wprowadzone przez człowieka, aby zwalczyć plagę komarów, przenoszących malarię, dzięki temu zaaklimatyzowały się w wielu regionach stref klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Pochodzenie ryb akwariowych

Ameryka Środkowa. Pochodzi z północno-wschodniej Ameryki Południowej i południowych wybrzeży Karaibów. Pierwotny zasięg obejmuje Wenezuelę, Gujanę, Surinam, Gujankę Francuską oraz wyspy Trynidad i Tobago, Barbados, Antigua i Barbuda oraz Antyle Holenderskie. Wprowadzone sztucznie lub dzikie populacje występują także w ok. 50 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii.

Niesamowicie wytrzymały gatunek, który żyje w prawie każdym środowisku wodnym, od wysokogórskich strumieni po mętne bagna i rowy melioracyjne. Niektóre populacje spotykane są również w wodach słonawych. Prawdopodobnie najlepiej czuje się i rozwija w siedliskach z bujnym wzrostem glonów i roślinności.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Charakterystyka, płeć i usposobienie ryb akwariowych

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa

Gupik – samiec, samica

Ryby charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samica gupika osiąga 6 cm długości standardowej, ma ciało koloru oliwkowo szarego, a jej płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Dojrzałe samice w okolicy płetwy odbytowej mają ciemną tzw. plamę brzemienną. Samiec jest smuklejszy, odrobinę mniejszy – rośnie do 5 cm i ładniej, intensywniej ubarwiony. Na jego ciele widnieją różnokolorowe plamy, a płetwy grzbietowa i ogonowa są wydłużone. Gupiki występują też w wielu formach hodowlanych, zróżnicowanych pod względem kształtu płetw i barw. W handlu formy pierwotne „dzikie” są praktycznie niespotykane.

Są to ryby bardzo aktywne, z reguły łagodne, ale czasem, głównie samce mogą podskubywać siebie nawzajem lub też inne ryby z górnych partii wody oraz okazyjnie gatunki z przedłużonymi płetwami jak np. skalary. W środowisku naturalnym żyją w dużych skupiskach, w przewadze samic i tak też powinny być trzymane w akwarium. W niewoli, na małej przestrzeni, samce są bardzo natarczywe względem samic, nie dają im chwili spokoju, podczas karmienia, odpoczynku czy rodzenia. Na każdego samca powinny przydać co najmniej dwie samice. Jeżeli nie chcemy ich rozmnażać, to do akwarium wybierzmy wyłącznie jedną z płci, większe samice lub bardziej kolorowe samce.

Małe rozmiary gupików i jaskrawe ubarwienie sprawiają, że są łatwym celem dla drapieżników. W sytuacji zagrożenia zbierają się w ławicę.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Odżywianie ryb akwariowych

W naturze żywią się szczątkami alg, okrzemkami, bezkręgowcami, fragmentami roślin, larwami owadów. W większości przypadków to glony stanowią większą część ich diety, ale jest to uzależnione od konkretnych warunków i dostępności pokarmów w środowisku. Na przykład, badanie na dzikich okazach z Trinidadu wykazało, że dieta gupików zbieranych w górnej części rzeki Aripo składała się głównie z bezkręgowców, podczas gdy u okazów zbieranych w dolnym regionie rzeki Tacarigua przeważały glony (okrzemki) i inne cząstki mineralne.

W akwarium powinny otrzymywać zróżnicowane pokarmy suche, mrożone i żywe np. wodzień, dafnie, artemie, oczlik oraz roślinne np. suche ze spiruliną, blanszowany szpinak, sałatę. Należy unikać pokarmów „ciężkich” takich jak np. wysoko proteinowa ochotka.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Akwarium ryb akwariowych

Mimo niewielkich rozmiarów, dla grupy gupików zaleca się min. 54 l akwarium, z bujną roślinnością, również pływającą. Biologia w większym zbiorniku jest dużo bardziej stabilna, skoki pH są mniej gwałtowne, a temperatura wody maleje i rośnie wolniej.

Woda dla nich powinna być raczej twarda 10-30 dGH, alkaliczna do zasadowej z przedziału 7-8 pH o temperaturze 26-28°C. Dobrze tolerują też zasolenie, gdyż są gatunkiem euryhalicznym tzn., że znoszą różny stopień zasolenia wody, mogą żyć w wodzie słodkiej, słonawej (brachicznej), a nawet w morskiej.

Gupikom prawdopodobnie najlepiej będzie w akwarium gatunkowym lub w towarzystwie innych piękniczkowatych (np. mieczyków, platek) i żyjących przy dnie, łagodnych kirysków. Alternatywnym wyborem mogą być niewielkie tęczanki lub danio. W dobrze urządzonym i zarośniętym zbiorniku można je łączyć również z krewetkami karłowatymi, jednak te mniejsze nowo narodzone mogą być przez nie zjadane.

Na pewno złym towarzystwem będą np. bojowniki, kolcobrzuchy, brzanki, glonojady syjamskie czy mające tendencje do podskubywania płetw tetry, które tak czy inaczej, preferują też odmienne warunki wodne. Dla żółwi, krabów i raków będą pożywieniem.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Rozmnażanie ryb akwariowych

Rozmnażanie gupików tak jak większości ryb żyworodnych jest bardzo łatwe. Ze względu na dużą żywiołowość samców, na każdego samca w akwarium powinno przypadać kilka samic. Do rozrodu nie są wymagane żadne specjalne przedsięwzięcia, wskazana jest natomiast bujna roślinność, również pływająca, która zapewni schronienie narybkowi.

Gupiki są bardzo płodnymi rybami. Okres ciąży może być różny, ale zwykle wynosi 21-30 dni. Rozmnażają się zwykle przez cały rok, a samice są zdolne do następnego zapłodnienia w ciągu kilku godzin po porodzie. Samce gupika, podobnie jak u innych przedstawicieli Piękniczkowatych (Poeciliidae), posiadają zmodyfikowaną cylindryczną płetwę odbytową tzw. gonopodium, umiejscowioną bezpośrednio za płetwą brzuszną.

Rozmnażanie rozpoczynają zaloty, samiec natarczywie pływa za samicą, prężąc swoje płetwy. Jeżeli samica jest skłonna, to dochodzi do tarła, podczas którego samiec na krótko wkłada gonopodium do żeńskiego narządu rozrodczego i dochodzi do wewnętrznego zapłodnienia. Gonopodium, przez które przekazuje mlecz samicy, ma strukturę kanałową. Kopulacja czasami bywa wymuszana siłowo przez samca. Co ciekawe, samice gupika mogą magazynować mlecz pozyskany od samca, nawet przez 8 miesięcy, co w znacznym stopniu przyczynia się do dynamiki reprodukcyjnej u dzikich populacji.

Brzemienna samica posiada pod brzuchem ciemną plamę, tuż za jej płetwą odbytową. W miejscu tym skóra jest prześwitująca i na krótko przed porodem mogą być widoczne oczka małych rybek. Poród trwa zwykle od 1 do 6 godzin, a rybki pojawiają się w pewnych odstępach czasu. Samica może urodzić od 2 do 200 sztuk narybku, przeważnie jednak jest to 30-60 szt.

Dobrze karmione gupiki nie mają zbytniej tendencji do zjadania potomstwa, ale wskazane jest zapewnienie schronienia. W sklepach dostępne są specjalne kotniki, które wkłada się do akwarium. Zapewniają one schronienie ciężarnej samicy przed zbyt natarczywymi samcami, mają też wydzielony obszar dla nowo narodzonego narybku, dzięki czemu chronią narybek przed samicą. Przy stosowaniu kotnika należy jednak zachować ostrożność, gdyż samica umieszczona w nim zbyt wcześnie może poronić. Często dobrze zarośnięte akwaria posiadają już wystarczającą ilość kryjówek dla narybku. Stałe dostarczanie dorosłym gupikom żywych i mrożonych pokarmów np. dafni czy artemii również może ograniczyć jego straty. Młode można karmić larwami artemii, mikro nicieniami czy węgorkami, a także gotowymi pokarmami w proszku lub płynie.

W naturze co roku pojawiają się dwie lub trzy generacje gupików. Od początku są dobrze rozwinięte i zdolne do samodzielnej egzystencji. Młode, zbierając się w ławicę, zwiększają swoją szansę na przeżycie (uniknięcie drapieżnika). Liczebność lęgu może być różna, ale występują pewne stałe zależności między populacjami, jedną z nich jest zależność od stopnia ryzyka zagrożenia ze strony drapieżników. Spośród samic podobnych wymiarów, te przebywające w środowisku o wysokim poziomie drapieżnictwa, wydają liczniejsze, ale mniejszych rozmiarów potomstwo. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 10-20 tygodni i są płodne przez następnych 20-34 miesięcy. Samce są zdolne do rozrodu w wieku ok. 7 tygodni. Długość życia gupików może być różna, ale przeważnie wynosi ok. 2 lat.

Wielkość ciała gupików jest powiązana z wiekiem, a ich wielkość podczas dojrzewania zależy od drapieżnictwa w ich środowisku. Samce i samice z obszarów o wysokim ryzyku drapieżnictwa zaczynają rozmnażać się wcześniej niż te z siedlisk niskiego ryzyka. Samice z obszarów wysokiego ryzyka są bardziej płodne, rozmnażają się częściej i produkują więcej potomstwa na jeden miot. Starsze samice rodzą mniejsze potomstwo i w częstszych odstępach czasu.

Śmiertelność gupików ze środowisk o wysokim drapieżnictwie jest wyższa, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności wśród samic w wieku 6 miesięcy, podczas gdy w środowiskach o niskim drapieżnictwie nie występuje to zjawisko do wieku 16 miesięcy. Jednakże, ze względu na wydłużoną zdolność reprodukcyjną, gupiki z siedlisk o wysokim drapieżnictwie cechują się dłuższym życiem. Po okresie reprodukcji nie odnotowano znaczących różnic w długości ich życia.

Na regulacje populacji gupików ma też wpływ dostępność pokarmów i zagęszczenie. W odpowiedzi na niedobór żywności zmniejszają płodność i rozrodczość, a kiedy pokarmy są dostępne, zwiększają liczebność potomstwa. Na przykład, w czasie pory deszczowej od Maja do Grudnia, gupiki z północnego obszaru Trinidadu ograniczają rozród, bez względu na poziom drapieżnictwa. Zagęszczenie w danym środowisku również ma znaczenie, gdyż większa konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje spadek szybkości reprodukcji i wzrostu somatycznego oraz wzrost śmiertelności wśród narybku, z powodu kanibalizmu.

Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!

Video Ryba akwariowa - Gupik pawie oczko

Galeria Ryba akwariowa - Gupik pawie oczko

Podsumowanie

 • Akwarium:
  • średnie
  • min-pojemność: 54 l
  • min-długość: 60 cm
 • Cena: 3 zł
 • Dostępność: powszechna
 • Stopień zagrożenia wyginięciem (IUCN): LC - najmniejszej troski

Masz ten gatunek w akwarium?

Podziel się swoimi doświadczeniami!

Dodaj komentarz

zanim napiszesz, proszę zapoznaj się z regulaminem

* pole wymagane, adresów mailowych nigdzie nie udostępniamy i nie wysyłamy żadnych treści reklamowych.

Komentarzy: 634

 1. Weronika

  Witajcie miłośnicy rybek gupikuw dzisiaj oddam rybki neonki wszystkie oraz dwa bystrzyki i dwa glonojady syjamskie dziękuje za radę

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. rrrrrrw

   Boszzzz ręce opadają. Weź oddaj też całe akwarium i nie rób sobie jaj z pogrzebu. W 25l trzymać 4 czy 6 glonojadów + 20-30 innych ryb?

 2. Weronika

  Witajcie miłośnicy rybek gupikuw a więc czy za dużo mam w tej chwili ryb w akwarium 25l bo w sklepie zoologicznym sprzedawca powiedział że mogę czymac 30szt takich jak neonki inesa

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Piotr

   Ewidentnie za dużo, z 8 jeszcze by jakos to przeszło… nie 30 ryby do zwrotu jak najszybciej

 3. Weronika

  W tej chwili mam 12 neonów inesa dwa bystrzyki 6 glonojadow na 25 l

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. rrrrrrw

   To jakiś żart? Jeśli tak, to kiepski. Jeśli nie, to nie chcę nawet tego komentować bo nie wypada kląć na forum…

  2. Adaś

   Dobrze powiedziane rrrrrrw.

  3. GPR

   szybko ci zdechną. Za dużo rybek a te rybki dodatkowo nie nadają sie na tak małe akwa.

 4. Weronika

  A jakie rośliny do akwarium z gupikami

  Odpowiedz
 5. Weronika

  Mam w tej chwili akwarium 25 l ile mogę chodowac rybek gupikuw

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. malawista

   Witam. Widze ,że jesteś początkująca w temacie akwarystyki. Gupiki to przepiękne ryby. W 25l polecam hodować ci 3 rybki ( samiec + 2 samice). Może będzie wyglądać na mało , lecz gupiki bardzo szybko się rozmnażają i zaraz będziesz miała dosyć duże stadko tych rybek. Jeżeli szukasz innych rybek z gupikami polecam ci otoski które dodatkowo będą czyściły twoje akwarium od glonów.

  2. Laridea

   Ja z kolei poleciłabym Ci 4 gupiki ale samce. Po pierwsze ładniej wybarwione, a po drugie gupiki mnożą się jak głupie. Z samca i 2 sami będziesz miał od 6 do 30 lub więcej młodych ( w zależności od wieku samicy). Młode dorosną w bardzo szybkim czasie i po 2miesiacach masz ogromne przerybienie i kłopot gdzie oddać rybki.
   Z samcami nie będziesz miał tego problemu.

 6. Weronika

  Witam mam zamiar chodowac rybki gupiki co możecie mi o nich powiedzieć

  Odpowiedz
 7. Robert

  Bimbrownia może być tym problemem jeśli jest, należy mieć dodatkową butelkę z wodą jako filtr,i co najważniejsze wymieniać wodę w butelce
  co dwa tygodnie.

  Odpowiedz
 8. Artur

  Mam problem. Może ktoś pomoże. Kilka dni temu moje gupiki zaczęły się dziwnie zachowywać. Przy tafli mam ustawiony średnio silny prąd wody, żeby poruszać powierzchnią. One zaczęły po ten prąd płynąć, oczywiście w miejscu. Jakby odnalazły w sobie duszę łosisia. Potem dodały do tego ocieranie się o rośliny, piasek, filtr i wszystko, o co mogły się ocierać. Jeden samiec nawet godzinami pływał w kółko. Kolejnego dnia ten samiec leżał martwy na dnie. Na ciele nie było widać żadnych zmian. Wtedy się już zaniepokoiłem i uważnie przeglądnąłem wszystkie rybki. Jedna samica miała białawy nalot na tułowiu, dwie inne białą obwódkę wokół płetwy ogonowej, jeden samiec biały nalot przy płetwie grzbietowej, a innemy wyblakł ogon. Wtedy zaniosłem kilka rybek do sklepu zoologicznego, bo na ich stronie pisali, że pomagają w diagnozie i leczeniu. Powiedziano mi tam, że to nic złego, że to tylko choroba skóry. I że mam kupić sól akwarystyczną i dodać ją do głównego zbiornika. A rybki wykąpać w roztworze nadmanganianu potasu. I tak zrobiłem. Zabiegu nie przetrwały dwa samce i jedna samica. Po kąpieli wpuściłem je do akwarium. Część z nich pokryły pęcherzyki powietrza, które znikły po około dwóch godzinach. Teraz wszystkie pływają pod taflą wody (ale nie dziubkują) i są zbite w prawie nieruchomą ławicę. Białawy nalot ustąpił, jednak są bardzo apatyczne, nie chcą się ruszać.
  Filtrację i napowietrzanie mam bardzo dobre. Temperatura cały czas 26-28 stopni. Woda twarda. Oświetlenie git.
  Co robić? Niby wygląd się poprawił, ale to zachowanie jest dziwne. Czy potrzeba kolejnych kąpieli?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Marc

   Co to znaczy że filtracja bardzo dobra? Jaki dokładnie filtr i jakie akwarium? Czy filtr działa 24 h ns dobę? Czy akwarium bylo dojrzałe biologicznie przed wpuszczeniem ryb ? Czyli odstało min 3-4 tyg i czy jakaś pozywka lub biostarter byly podane po zalaniu wody? Jakie masz NO2 i NO3 w akwarium bo wyglada typowo na zatrucie zw. azotowymi.

  2. Artur

   Akwarium 40l, filtr luval u1 plus jakiś jeszcze chiński z deszczownicą. Obydwa z gąbkami. Razem 600l/h, działają 24h na dobę. Zbiornik był dojrzały. Nie sądzę żeby to było zatrucie, bo wodę podnieniam co tydzień, jednak pewien być nie mogę, bo nie mam testerów. Poza tym mam tam dwie małe molinezje w tym samym akwa, które są zdrowe i ruchliwe.

  3. Marc

   Jezeli ten drugi filtr tez mały wewnętrzny to filtracja biologiczna słaba. One za filtracje mechaniczna robią a biologia kiepsciutka wiec tu bym pewnosci nie miał. Bez sprawdzenia czy nie masz mierzalnych bo to już trujace NO2 I NH3/4 nie bedzie pewności czy filtracja biologicznie wyrabia i cykl azotowy jest prawidłowy – a to podstawa zdrowia ryb. Dodatkowo gipiki czy molinezje bardzo brudzą wiec przy nich filtracja musi byc wydajna. Sam przeplyw 600l/h nic nie da jak nie ma odpowiednio obszernych złóż biologicznych. Molinezje to zakladam ze jakieś prosto po okoceniu bo to ryba do szkła min 140 l. W 40 to można takie do 2 max 3 cm trzymac inaczej im zaszkodzisz. Oczywiscie może byc i tak że przyniosłes jakąś chorobe ale poki nie wykluczysz na 120% trucia azotem to nic się nie zrobi.
   Kolejna kwestia ile wszystkich ryb jest w tym akwarium bo byc może za male podmiany vrobisz i kumuluje się NO3 które w małym stężeniu jest nie groźne ale w wiekszym truje tak samo.
   Pamiętaj też ze tak małe akwarium jest bardzo trudne do utrzymania bo jest bardzo mało stabilne biplogicznie. Trzeba mieć już trochę doświadczenia przy takim. Poczatkujacym poleca sie co najmniej 100 litrów najlepiej 112 – 120 nie za duże ale już w miarę stabilne przy odpowiedniej filtracji – minimum dobra kaskada lyb kubel zewnetrzny. Filtry wewnętrzne tylko jako mechaniki nawet przy dużej przepustowosci.

 9. Niewiadomy

  Ja mam 1 gubiczke która jest razem z 4 danio lamparskimi i 3 danio czerownymi i jest gruba.Czy gubiczka może skrzyżować się z Danio?? Proszę o szybką odpowiedz.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Niewiadomy

   Przepraszam gupika samice a nie gubiczke

  2. Marc

   Niewiadomy, a sam sobie nie możesz odpowiedzieć używając minimum logiki? Gupiki to ryby zyworodne a danio jajorodne czyli skladajace ikre. Jak one mogą się krzyżować ? Chocby z tego powodu. No chyba ze nasz takie gupiki jak ktoś tu juz wcześniej pisal że mu samica gupika ikre zlozyla.

  3. Niewiadomy

   No tak zapomniałem

 10. Pati

  Hej! Jakie inne rybki mogę dokupić do gupików, tak by żyły w zgodzie? (akwarium 55l, 60 cm dlugości)

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Marc

   To wszystko zależy od parametrów wody. Jeśli masz wode pod gupiki czyli twarda i zassdowa bo takiej potrzebuja to przy tym akwarium zostalbym tylko przy gupikach. Jest wiele małych ryb nadajacych się do takiego akwarium jak neony Innesa czy Simulans, razbory espei itd itp… ale one wymagają wody miekkiej i kwasnej. Ponieważ gupiki szybko się mnożą i brudzą w akwarium to juz innych ryb bym nie dodawał choć coś tam by się do tego szkła jeszcze znalazlo. Kwestia jeszcze dobrej filtracji przy gupikach bo na jakimś małym wewnetrznym filterku na dłuższą metę nie pójdzie. Kaskada albo kubelek wskazany aby była dobra filtracja biologiczna.

  2. GPR

   Do Gupików danio perłowe lub drobniczka jednodniówka 5-10szt 22-24stopnie 7ph, śr twarda. Filtr musi co godzina przepłukać akwarium 3 razy. Nie przejmuj się tym co piszą. Spokojnie 10 małych rybek zmieścisz o ile masz max 8 głupików., ps fachowcem nie jestem ale wiele osób ma wiecej rybek i żyją.

 11. Jakub

  A czy mogę liście drzewa wymoczone w gorącej wodzie włożyć do akwarium z gupikami. ??
  I jeszcze 1 pytanie mam 5 samców i 2 samiczki ile jeszcze potrzebuje samiczek do akwarium.?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Nadia

   Powinieneś dokupić jeszcze 13 samiczek.

  2. Marc

   Należało by wiedziec jakie to akwarium a nie pisac w ciemno zeby dokupić 13 samic 🙂 Może to szkiełko 40-50l to jak tam razem tyle ryb i to zyworodnych ? Dodatkowo gupiki mocno brudza przy swojej przemianie materii wiec tez odpowiednia filtracja jest potrzebna. Z pewnością mały wewnętrzny filtr nie da rady potrzeba minimum sensownej kaskady lub kubelka. No i sensowne podmiany wody.

 12. Jakub

  Witam wszystkich. mam pytanie czy kotnik jest potrzebny kiedy mam akwarium z gupikami 2 samice i 5 samców, bez roślin. czy to potrzebne rzeczy ? jeśli tak proszę o szybką odpowiedź na ten temat co jest potrzebne do ich rozmnażania sie

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. Artur

   Skoro nie ma roślin to młode nie będą się miały gdzie skryć przed zjedzeniem przez dorosłe ryby. Jeśli nie dasz kotnika, może nic z nich nie zostać.

  2. rrrrrw

   Ja jeszcze dodam, że nie tylko nic nie zostanie z młodych ale i z samiczek. 5 samców zamęczy te biedne samiczki prędzej czy później. Na jednego samca powinieneś mieć minimum 2-3 samiczki.

  3. jakub

   dziękuje za odpowiedź dzisiaj kupie te samiczki i roślinki.

  4. Jakub

   a jeśli do kupie neonki będzie ok.?

  5. Marc

   Nie nie będzie dobrze bo neony i gupiki mają dokładnie odmienne wymagania co do ph i twardości wody a wiec to tak jakbyś w jednym akwarium chciał trzymac ryby żyjace w temp 22C i 28C. Wiec skoro masz gupiki i masz wodę pod nie czyli twardą i zasadowa to nie mozesz miec neonów bo dla nich miękka i kwasna – to ryby z BW black water – czarne wody, wygoogluj sobie.

 13. Asia

  Witam wszystkich miłośników akwarystyki! Mam pytanie do znawców tematu, czy nie męczę moich ryb (jestem początkującym akwarystą) jeśli mam akwarium 62l, kamyczki rzeczne (żwirek), korzeń, 4 duze roślinki, 2 małe, 2 kulki gałęzatki, trochę pływającej rzęsy i też jakiegoś mchu, a obsada to: parka prętników, parka gupików (juz wiem ze trzeba dokupić kobiet) parka razbora galaxy, grzałkę, filtr Fan 1 Plus

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć. Dlaczego męczysz, jest wszystko ok, roślinki, filtr (moim zdaniem b. dobry), do razborek dokup jeszcze 2-3 parki to są rybki ławicowe lubią żyć w stadkach, z gupikami uważaj nie za dużo – łatwo się rozmnażają, zwróć tylko uwagę na twardość wody – prętniki i razbory wolą trochę mniej twardą wodę 5-15 dGH, gupiki 10-30 dGH (nie są wymagające), a kranówa ma ok. 20 dGH (w zależności od ujęcia wody), dbaj, pielęgnuj, będziesz zadowolona, powodzenia

  2. Bogdan

   Trochę niedobrane masz towarzystwo. Cytat z opisu prętnika karłowatego (nie napisałaś jakie masz): „samce … bywają bardzo agresywne w stosunku do innych guramiowatych i barwnych gatunków, np. gupików”. Cytat z opisu razbory galaxy: „ryba ławicowa … zalecane minimum 15 sztuk”

 14. Rycel.

  To najfajniejsze z fajnych ryb akwariowych. Sa takie kolorowe. Bardzo lubie moje paletki…

  Odpowiedz
 15. Arek

  Zapewne samce ją zamęczyły ciągłymi zalotami. Samice gupików gdy są w mniejszości w stosunku do samców długo nie pożyją. Proszę, bierz to pod uwagę przy kolejnym zakupie.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Szymek ellllooox

   Ona była wtedy w butelkowym kotniku

  2. Marc

   Przez tydzień to sam sobie siedź w butelkowym kotniku. I jeszcze zdziwienie ze zdechla. To zywe zwierze a nie sztuczna rybka. Co w tym kotniku wode filtrowalo, dotlenialo? W ilu litrach ona tydzień siedziała? Ile stresu jej dodatkowo tym małym kotnikiem dostarczyles? Odpowiedz jest prosta: zameczyłes ją na smierc warunkami jakie jej dałeś w tym pseudo kotniku.

 16. Szymek ellllooox

  Witam. Mam 3 gupiki i dziś samica mi zdechła nie wiem co się stało bo była już 4 tygodnie w ciąży trzymałem ją w plastkikowym butelkowym kojcu przez 1 tydzień. Patrzę dziś a ona sztywna na tafli wody (jeszcze żyje) inne samce z innych gatunków zapładnialy ją gonopodium i ona próbowała uciec 5 min później zdechła. Wyjołem ją i rozkroiłem i było z 50 młodych ale nie żywych i było mi szkoda. Czekam na odp a wogule to prowadze już akwarystyke 1 rok

  Odpowiedz
 17. weronika

  Nie wiem w sumie co się stało, jak to wytłumaczyć… Moja samica okociła się dwa razy, po tym drugim była dziwna. Wyglądała na „drętwą”, w środku zrobiła ie taka… Brązowa. Na jednej z płetw pojawiła się biała plama (kilka tygodni wcześniej leczyłam moje akwarium z rybiej ospy) i następnego dnia – zniknęła. Oczywiste, że zdechła ale nie mg znaleźć jej w kamieniach. Nie wiem co się stało

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Szymek Marczuk

   Może po miocie normalnie zdechła bo nie mogła wszystkich urodzoić

 18. Elwira

  Witam nie wiem czy to dobre miejsce i czy możecie mi pomóc ale znajomy założył dla moich dzieci akwarium. 60 litrów mamy w nim oprócz naturalnej roślinności 3 danio, 2 mieczyki Hellera, glonojada, 10 neonków i chyba teczaka niebieskiego. Ta ostatnia strasznie nerwowa więc chyba muszę pomyśleć o jakimś przyjacielu dla niej. Ale to nie moje pytanie…chciałabym wiedzieć czy możemy sobie pozwolić na jakieś inne rodzaje rybek jak np. Kiryski, molinezje lub gupiki…oczywiście o ich mniejszych odpowiednikach myślałam. Ale boje się ze będzie im już ciasno. Uprzejmie proszę o pomoc i ewentualne podpowiedzi o rodzaj i sztuki… pozdrawiam

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Marc

   Już to co masz nie nadaje się do takiego akwarium w takim składzie. Mieczyki – za małe akwarium, woda twarda i zasadowa, neony (jakie? bo różnej temp wymagają) woda kwaśna i miękka, kiryski woda miekka i kwasna i niskie temp jak Neon Innesa, za to Neon czerwony znacznie wyższe temp. Sama widzisz że to co masz nijak nie pasuje, więc nie myśl o dokupywaniu tylko pomysl o dopasowaniu obsady – masz tu podane wymagania, ale nie patrz na skrajne wartości tylko środkowe (przykładowo jak dla jakiejś ryby jest podana temp 22-28 C to znaczy że trzeba brać 24-26C, to samo z twardością wody i pH jak ryby wód miękkich to nie mieczyki, gupiki, molinezje itd… tylko wówczas musisz taka wodę zapewnić, np kupujac filtr RO)
   Zrobisz jak uważasz, tylko proszę nie pisz, że twoje maja się wszystkie świetnie, bo to już się znudziło, no chyba że w wigilie przemówiły ludzkim głosem i ci to powiedziały, ale obawiam się, że wtedy usłyszała byś bardzo przykre słowa… 🙂 )

  2. Elwira

   Dziękuję…I nie napiszę że mają się dobrze bo coś jest nie tak i dlatego zaczęłam trochę czytać ale moja wiedza jest narazie znikoma…mój błąd ze zaufalam i powierzyła założenie to komuś kto się podobno zna…teraz przysiade odkształce się i spróbuję to usastatyzowac aby rybka było u Nas dobrze…Dziekujemy

  3. Marc

   I super Elwira. Z takim podejściem doczytasz co trzeba i zrobisz fajne akwarium. Koniecznie przerób zagadnienie cyklu azotowego w akwarium bo to podstawa oraz poczytaj o filtracji mechanicznej i biologicznej (rodzajach filtrów) no i oczywiście wymaganiach ryb.
   Widzisz wiele osób twierdzi ze ich ryby świetnie się czują w ich akwarium choc mają totalny miszmasz ze skrajnosci w skrajność, a twierdzą tak na podstawie że ryby nie zdychaja i nawet plywaja :). Tym bardziej cieszę się z twojego podejścia. Powodzenia życzę.

 19. księżniczka

  hej, kupilam wczoraj rybe gupika.. dzis rano byla dziwna, plywala przy powierzchni wody, nie byla tak ruchliwa jak na poczatku i co najgorsze niechciala jesc. wyszlam z domu na 3godziny a jak wdocilam to moja rybka nie zyla 🙁 ;( wytlumaczcie mi dlaczego prosze. co zrobilam zle ze mi zdechla??

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Marc

   Co zrobiłaś źle to ci można by powiedzieć, gdybyś napisała co zrobiłaś jakie akwarium masz itd… Może po prostu nie przeprowadzilas aklimatyzacji przy wpuszczaniu rybki do akwarium. Może, może … czarodziejskiej kuli nie mamy ani wróżki na etacie 🙂

  2. księżniczka

   akwarium mam 42l, posiadam pompke i termometr na którym temperatura wynosi 23 stopnie 🙂

  3. Marc

   Akwarium bylo dojrzale nim ja wpuscilas? Cykl azotowy zamkniety? Jaka filtracja ? -nic o tym a to bardzo ważne. Ile innych ryb jest jeśli są? I jak wpuscilas? -tak z worka do akwarium prosto czy poczekalas do wyrównania temp i po trochę dolewalas do worka wody z akwarium?

  4. GPR

   Jaka jest woda w twojej miejscowości? PH i twardość, jaką „pompkę” posiadasz, jaki czas upłynął miedzy wlaniem wody do akwarium a włożeniem do niej rybki. W jaki sposób ta rybkę transportowałaś i wkładałaś. jak akwarium umyłaś i co masz jeszcze w akwa oraz jak te przedmioty umyłaś.

 20. wiktor

  Czy jak mam otoska i ikre gupików to on jej nie zje ?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Marc

   Ikrę gupików masz? Ha ha dobre. A ja mam skalary żyworodne…

  2. Paweł

   Jak masz ikrę gupików to jesteś naprawdę profesjonalnym akwarystą zasługującym na Akwarystycznego Nobla 😉

  3. rrrrrrrw

   Albo ‚Jobla” 🙂

  4. RyboManiak

   To fakt, że głupiki są żyworodne 🙂 A co do twojego pytania to… Otoski żywią się glonami z szyb akwarium i roślin (nie zjedzą twojej ikry).

 21. Piotr

  Witam mam 2samce i 4samiczk. Maja dziwne zachowanie pływają blisko filtra a neonki zachowują się normalnie. Dziś zauważylem że jedną z samic pływa praktycznie stoi koło grzałki a temperatura wody to 27 stopni. Przy termometr że mam roślinie i mam nadzieję że tylko się chowa. Ma ktoś jakąś dobra radę ??

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Paweł

   powinieneś zmiejszyć temperaturę ja mam od 22 do 25 st , zresztą dla neonków to dobrze zrobi jakbędziesz miał do 23st a potem a za jakiś czas zwiększysz do 24-25st zobaczysz superowe neonowe tańce godowe 🙂

  2. Marc

   Paweł ale on nie napisał jakie ma neony. Zakladasz że Innesa? Jesli tak to temp 23C jak najbardziej ale skoro u niego zachowują się ok przy 27 to może ma czerwone albo simulans to 23 będzie zdecydowanie za mało no i w żaden sposób nie dopasujesz temp do gupikow nie wspomnę ze niezależnie jakie to neony to muszą miec wode miękką i lekko kwaśna a gupiki twarda i co najmniej nie kwaśną wiec albo jednym albo drugim bedzie w tym samym akw źle lub co gorsza wszytkim 🙂

  3. joanna

   proponuję temperaturę 25 ,u mnie się sprawdza, ale za to cholernie mi się rozmnażają, są aktywne zdrowe i silne

 22. Paula

  Witam, w akwarium mam 2 samiczki i 4 samce, od jakiegoś czasu samce strasznie uwzięły się na jedną samiczkę ganiają ją po całym akwarium i podgryzają czy to normalne? Miały być łagodnymi rybami 🙁

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. admin

   Ilu litrowe akwarium? Proszę przeczytać punkt dotyczący rozmnażania. Samic powinno być więcej niż samców. Może pomóc bujna roślinność aby samiczki miały gdzie się chować przed samcami.

  2. Paula

   Akwarium ma 112 l. są roślinki, zamek, konar. W takim układzie dokupię kilka samiczek i roślinki pływające. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź 🙂

  3. RyboManiak

   Nie przejmuj się tym… To normalne u tego gatunku. Te rybki rozmnażałyby się cały czas (uwież mi) – jak dokupisz kila samic to „kopulowanie” trochę się wyrówna 😉

   Pozdrawiam! 🙂

 23. Moli

  Mam pytanko czy mogę włożyć samice gupika do kotnika gdy jest już gruba i ma czarną plamę?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ilona

   Jasne. Chociaż dziś zaczęła się kocić moja i w trakcie przełożyłam ją do kotnika. Urodziło się 25 sztuk. Ale ja bym tak nie ryzykowała i przełożyła ją przed porodem. Straciłam nadzieję, że coś z niej wyjdzie i dlatego pływała tyle czasu w ogólnym. Teraz dzieciaki są w kotniku a mama raz z podrośniętymi dzieciakami molinezji pływa w osobnym zbiorniku by odpoczęła po porodzie. Powodzenia 😉

 24. gregory

  Mam problem. mam gupiki samica przed narodzinami młodych została obgryziona przez samca
  nie ma płetwy odbytowej i ogonowej: dlaczego samiec tak postąpił? i co zrobić z samicą ?
  dobić czy odseparować od rybek ???

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. SZWED

   Nie, nie dobijaj. Odseparuj. Płetwy odrosną.

  2. gregory

   Dziś rano zdechła …

 25. Miłosz

  Witam, co to za choroba gupików jak pływają pionowo (głową do góry) i opierają się o podłoże w pionowym położeniu i po 2-3 dniach umierają. Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Rafał

   Utrata możliwości pływania (pozycja pionowa) to efekt zapalenia pęcherza pławnego. Ale to nie jest choroba samą w sobie. Zapalenie pęcherza pławnego jest efektem jakiejś infekcji. Czy Twoim gupikom coś dolega? Postrzępione ogony, wyblakłe kolory lub jakieś pęcherze lub plamki?

 26. andrzej

  witam mam akwarium 720 litrów jaki filtr do niego założyć bo ceny są kosmiczne akwarystyke dopiero co zaczynam więc nie za bardzo jestem w temacie zaczynam na razie od gupików ile mogę wpuścić mam w tym akwarium na razie 16 glonojadów małych, 4 dorosłe…. czy potrzebuje kotnik do gupików, czy nie koniecznie? bo mam dosyć dużo zielska będą miały gdzie się chować

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Rybomaniak

   Kotnik nie jest konieczny, jeżeli narybek nie zostanie zjedzony bezpośrednio po narodzeniu to schowa się w roślinach

 27. Akwamaniaczka

  Witam,
  Ostatnio zauważyłam ,że moja samiczka jest „w ciąży”.
  I nie wiem co zrobić, rodzą się w dużej ilości, a więc jak samica zacznie rodzić, czy mam ją odizolować od reszty czy po prostu niech rodzi w akwarium? W akwarium jest dużo roślin, więc małe chyba się uratują? Z góry dzięki i pozdrawiam 😉

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Jak masz dużo roślin to część się uratuje, część niestety posłuży jako obiad dla większych ryb. Jak chcesz odchować jak najwięcej młodych to kup kotnik, koszt niewielki a żadna mała rybka nie zostanie zjedzona.

  2. Akwamaniaczka

   Dzięki 🙂

 28. Adam

  Są bardzo ładne, od nich zacząłem w akwarium, u mnie dobrze rosną na płatkach, polecam dla początkujących (jak ja).

  Odpowiedz
 29. Liliana

  U nas świetnie się przezentują i samice rodzą małe na ogół ładne i fajne rybki

  Odpowiedz
 30. Anna

  moje gupiki pływają przy powierzchni wody – w ogóle mało pływają. Są jakby takie „zmęczone”. Wczoraj pływały tylko przy brzegach akwarium w górę i w dół. Mam dobrą temperaturę filtr może to przez wodę jest ona źródlana (górska)?? Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Jesteś pewna, że to nie zwykła strefa rzeru gupika? Bo one lubią siedzieć przy tafli czasem. Jeśłi rzeczywiście „wyglądają na chore” to to z całą pewnością jest kwestia filtra, a nie wody (jedyna, na której by sobie nie dały rady to Bytomianka, ja leję prosto z kranu i aż furgają). Jakie akwarium i jaki filtr? Po pierwsze spróbuj go dobrze wyczyścić, tych „cudownych” bakterii nitryfikacyjnych i tak nie wybijesz wszystkich, a może się zatkał w którymś momencie. Jeśli nie pomoże to dołóż drugi filtr, suma przepływu wody powinna być co najmniej 3xwiększa na godzinę jak litraż (czyli np. do 112l w sumie 400l/h itp.)

  2. kacper

   to normalne że pływają przy powierzchni wody

  3. Rybomaniak

   Woda nie powinna być „źródlana górska” – tylko zwykła z kranu ale uwaga: w wodzie do akwarium słodkiego potrzebne są specjalne bakterie! Żeby je wychodować wystarczy nalać do dowolnego naczynia (tyle wody ile chcesz wymienić w akwarium) nalać wody z kranu, pozostawić to naczynie w cieniu w temp. pokojowej na 4-6 dni. W tym czasie wytworzą się bakterie potrzebne do lepszego oddychania twoich rybek 😀

   *A to, że pływają przy powierzchni może świadczyć o złej wodzie lub nieodpowiednim dotlenienui tych rybek 🙂

   Pozdrawiam i polecam się na przyszłość

  4. joanna

   moje pływają na powierzchni kiedy się zbliżam, po prostu chcą jeść

 31. cobra

  Pomocy! Moje mieczyki mają jasne przebarwienia! Do akwarium wlałam healthosan tropicala. Za 3 dni podmieniam wodę. Kąpiel będzie trwała tydzień. Czy ktoś wie jaka to choroba? Proszę odpowiedzcie szybko;-((

  Odpowiedz
 32. Paulina

  Samiczka z dużym brzuszkiem oznacza ciążę? Taka kupiłam w sklepie i nie wiem kiedy może się okocić. Kiedy rozpoznać poród u rybki?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrrw

   Czasem warto poczytać opis wyżej ;p
   cyt: „Brzemienną samicę rozpoznamy po ciemnej plamie za jej płetwą odbytową, tuż pod brzuchem. Ciąża trwa 4-6 tygodni, z której rodzi się od 5 do 100 małych rybek. Samica po zapłodnieniu przez samca jest zdolna do samodzielnego rozrodu przez kolejnych 6 miesięcy”

  2. Liliana

   Tak tylko jeszcze musi mieć czarną plamę. Nazywa się czarna plama porodowa a gupiki rodzą około 4 tygodni. Jeśli ma strasznie gruby brzuch i mocno widoczne czarną plamę to niedługo się urodzą. Pamiętaj samica gupika zjadają małe od razu po urodzeniu. Dlatego najlepiej odłowić je do kotnika, który można tanio kupić w sklepie zoologicznym.

 33. karolina

  Anka bardzo mi przykro ale pewnie masz daleko my mieszkamy w Szwecji.

  Odpowiedz
 34. karolina

  My mamy akwarium nie długo bo kolo miesiąca mamy już około 30 małych gupików. Chcemy je sprzedać i tu moje pytanie od jakiego wieku rybki są dorosłe i czy takie maluchy 5 tyg tez można sprzedać czy pożyczają przy zmianie akwarium.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. anka

   chętnie wzięłabym tylko pytanie gdzie są do odebrania?

 35. Donio12

  Hej mam pytanko mam zbiornik 50l i trzymam w nim 3 samce i 6 samiczek Gupika oraz 3 kiryski czy akwarium nie jest za małe? pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. ATOM

   Odpowiedź trochę spóźniona ale może przyda się na przyszłość 🙂 Ja osobiście nie lubię przerybionych akwariów dlatego uważam, że twoja obsada jest za duża szczególnie, że gupiki to rybki żyworodne i bardzo szybko ich liczba rośnie. W 50l akwarium myślę, że harem (1 samiec i 2 lub 3 samice) to wystarczająco. Pokusiłbym się jeszcze o małego glonojada który będzie mial

 36. Pat

  Czy mogę trzymać gupiki z molinezjami? Mam akwarium 54 litry i 5 molinezji

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Gupiki z molinezjami mogą być, tylko czy te 54 litry to nie za mało na molinezje? Akwarium powinno byc co najmniej 2x większe….

 37. Pax

  Czy mogę trzymać gupiki z molinezjami. Mam 54 litry akwa molinezji mam 5

  Odpowiedz
 38. Gula

  Chciałabym kupić gupiki, jakie są wasze opinie na ich temat?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Dominika

   Piękne, niedrogie w utrzymaniu, bardzo szybko rozmnażające się małe rybki 🙂 5 samic na jednego samca to wystarczająca liczba 🙂 Jeżeli o mnie chodzi to ja wolę Pielęgniczki Ramireza 🙂 Piękne ryby.

  2. tesa

   Niektórzy mówią o gupikach, że jest to ,,chwast” i że są nudne. Ta opinia bierze sie stąd, że ta rybka bardzo łatwo sie rozmnaża. Samiczki kocą się tak ogólnikowo mówiąc co miesiąc. I mają sporo młodych w jednym miocie. Więc podstawowym problemem bardzo szybko staje sie przerybienie akwarium. To największy minus, bo przerybienie równa się: choroby rybek i problemy w zbiorniku. Ale inni uwielbiają te rybki. Napiszę, za co JA uwielbiam gupiki:
   1. Usposobienie – nie robią krzywdy sobie nawzajem i innym mieszkańcom akwarium a przy tym są bardzo żywe i ruchliwe.
   2. Bardzo duża różnorodność genetyczna – mając jeden gatunek rybek, możemy mieć akwarium bardzo kolorowe i z rybkami o bardzo różnorodnym wyglądzie.
   3. Nie wiem jak nazwać trzeci, a dla mnie najważniejszy walor gupików. Są to rybki odważne i ufne, nie chowają się po zakamarkach akwarium. Reagują na pojawienie się człowieka (kojarzą z karmieniem), ale to i tak miłe. Kiedy wkłada sie dłoń do akwarium (a wiadomo, że trzeba to robić), nie uciekają, tylko podpływają zaciekawione, potrafią skubać rękę całkiem mocno, można je z ręki karmić.

  3. Barttek

   Przyznam, gupiki się szybko rozmnażają, lecz jeśli jest ich za dużo można je sprzedawać. Jeszcze można je użyć jako pokarm np dla Welonów, lecz ja nie za bardzo popieram ten sposób.

 39. cobra

  Witam. Niedawno urodziła mi gupiczka. Młode są w akwarium 5l. Tylko, że mają zbyt mało tlenu. Czy zna ktoś może jakiś prosty sposób na zrobienie napowietrzacza i kamienia napowietrzającego? U mnie w sklepach są drogie i do litraży od 150l. A może zna ktoś tani napowietrzacz, który można kupić przez internet? Z góry dzięki za info;-)

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. rrrrrw

   Jeśli to ma być na niedługi czas to kup na alegro jakąś najtańszą pompkę, są od 10zł, do tego wężyk 1zł/mb i kamień 2zł. Za 15zł + wysyłka – na tak mały zbiornik rybki dostaną tyle tlenu że hoho. Jedyna wada to głośna praca, nie daj się oszukać zapewnieniom sprzedawcy, że jest bardzo cicha. Mam taką tymczasową pompkę budżetową i czasem mam wrażenie, że obudziłaby zmarłego 😛

  2. cobra

   Bardzo przydadzą mi się Twoje informacje:-). Dziękuję:-).

 40. Ola

  Czy mogłabym trzymać głupiki z ramirezami w akwarium 45l ? Czy pozdychają przy pH 6,5 ?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dominika

   Ja właśnie trzymam je razem, nie gryzą się, są przyjazne wobec siebie,tylko ramirez potrzebuje 2 samiczki, bo inaczej będzie gonił inne rybki!

 41. Tomek

  Witam, czy Gupik Pawie Oczko nadaje się do akwarium otwartego? Nie będzie wyskakiwał? Chciałbym kupić sobie kolorowy mix samców.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Kiedyś jak kupiłem kilka gupików to na godzinkę umiesciłem je w… pudełku po lodach 1,4 litra. Tafla wody była ok. 2cm poniżej krawędzi pudełka i wyskakiwały jak szalone :/

  2. tesa

   Ja mam gupiki w akwarium zakrytym, ale teraz przez te upały, kiedy woda w zbiorniku osiągnęła 30 stopni podniosłam pokrywę, żeby świetlówka dodatkowo nie grzała wody i aby poprawić wymianę gazową. Od kilku dni akwarium jest odkryte dzień i noc, i jak na razie żadna rybka nie wyskoczyła, ani ampularia nie wyszła. Nie slyszę też, żeby rybki rzucały się po powierzchni, co mialo miejsce, kiedy akwarium było przykryte. Kiedy łapalam gupiki, żeby je wydać, to i owszem, potrafiły wyskoczyć z siatki, a nawet z akwarium. Myślę wiec, że jeśli akwarium nie będzie zbyt małe i będzie odpowiednio urządzone to nie będą wyskakiwać. W przypadku @rrrrrrrw były już zestresowane łapanką w sklepie i transportem, a jeszcze zamiast normalnego zbiornika, znalazły się w pudełku.

 42. Ela

  Witam, moja samiczka jest w ciąży czy mam ją dać do osobnego akwarium, krałzki lub coś w tym stylu ??

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. bl♥cked

   W sklepach zoologicznych można nabyć tak zwany kotnik. To plastikowa klatka pływająca po powierzchni wody, lub mocowana do szyby. Ma dwie komory. Do jednej wkłada się samicę. Od drugiej komory oddziela ją plastikowa szybka z dziurami przez które przepływa narybek uciekając w ten sposób przed głodną matką. Są też tak zwane kojce. To takie jakby siatkowe zbiorniczki. Są przeze mnie bardziej polecane, ponieważ w kojcach jest lepszy przepływ wody i narybek nie zdycha z niedotlenienia. To kwestia kilku złotych, a naprawdę pomaga. Pozdrawiam, polecam i życzę powodzenia w wychowaniu narybku:-D

  2. RyboManiak

   Jeżeli w akwarium, w którym znajduje się ta samica są jeszcze jakieś inne gatunki to niebyłby taki głupi pomysł. Podczas porodu młode mogą zostać zjedzone. Najlepiej by było umieścić ją w inny zbiorniku na czas trchwania „ciąży”.
   Pozdrawiam!

   P.S.
   I polecam się na przyszłość 😉

 43. bl♥cked

  Witam, i proszę koniecznie o pomoc! Samiec gupika ma bardzo duży brzuch, a dzisiaj rano zauważyłam, że ma nastroszone łuski. Zachowuje się normalnie, ale szybciej oddycha. Czy ktoś wie jak mam mu pomóc? Proszę o pomoc ;-(

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. hodowca

   Jest to choroba o nazwie puchlina wodna. Można to wyleczyć lub uśmiercić rybke. Zobacz sobie na różnych stronach o tej chorobie.

 44. bl♥cked

  Gupiczka urodziła ok 30 młodych. Tylko czym je karmić? Spiruliną, glonami kelp, bio-vitem, dafnią. Może być? Potem oczywiście urozmaicę pokarm:-)

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Cass

   Może być. Ja moje małe gupiczki karmię wszystkim czym dorosłe, tylko pokarm dla małych rozgniatam na proszek. Żyją i rosną zdrowo 🙂

 45. bl♥cked

  Witam. Mam pytanie. Moja samica gupika jest w ciąży. Jest już w zaawansowanym stadium. Chciałbym ją przenieść do kotnika. Tylko boję się, że się zestresuje i opóźni poród. Czy istnieje możliwość szybszego przyzwyczajenia się do nowego miejsca? Do kotnika mogę dołożyć roślinę i przenieść bardziej pod wieczór. Czy mogę coś jeszcze zrobić? PROSZĘ KONIECZNIE O BARDZO SZYBKĄ ODPOWIEDŹ!

  Odpowiedz
 46. rrrrrw

  Witam,
  W jakim wieku gupiczki są gotowe do rozrodu?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Konrad

   Uważam że około 5-6 miesięcy

  2. RyboManiak

   A nawet szybciej. Wystarczy, że zaczną przypominać wyglądem dorosłe osobniki (tylko w wersji mniejszej 😉 ).

 47. bl♥cked

  Witam, dziś rano rozmnożyły mi się gupiki, ale niestety gdy wróciłam ze szkoły nie było już ani jednej sztuki :-(. Za nic w świecie nie potrafię rozpoznać samicę w ciąży. Niby wiem, że plama ciążowa, duży brzuch i tak dalej, ale ona bardzo często jest u mnie przekarmiona 🙁 , więc trudno jest mi stwierdzić, czy jest czy nie jest w tej ciąży. Ale mam nadzieję, że nie długo znów będą małe gupiki :-).

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Konrad

   Jeżeli nie jesteś pewna czy jest w ciąży nie daj jej jeden dzień jeść. Jeśli nadal będzie miała duży brzuch noto niema wątpliwości

  2. bl♥cked

   Dzięki za odpowiedź Konrad. Samiczka znów jest gruba, nie dam jej dzisiaj jeść i zobaczymy co tu jest prawdą:-)
   A co do porodu przełożyć ją do konika gdy już widzę, że rodzi czy wcześniej ?

  3. RyboManiak

   To proste.
   Przeważnie wszystkie dojrzałe samice mają plamę koloru różowego. Gdy zostają zapłodnione kolor plamy staje sie ciemniejszy (prawie czarny). To świadczy, że w najbliższym czasie nastąpi poród 🙂

 48. tomek

  moja samica urodziła małe rybki i odłowiłem je muszelką i dałem do małej tubki z plastiku, nie wiem czy dać jej coś jeszcze 😛

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Konrad

   Cześć, lepiej weź mały słoik wlej trochę wody z akwarium i wpuść narybek, nie potrzebują filtra powietrza trzymaj je ze 2-3 tygodnie osobno

 49. ktoś

  miałem samicę gupika, wzięła i pękneła od młodych, bo urodzić nie chciała, chociaż była w na początku tygodnia ciąży, i czy to nie było spowodowane kotnikiem, do którego była wsadzona 2-3 dni przed rzekomą, eksplozją gupiczątek”?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Konrad

   Nie chciała urodzić ponieważ gdy przełożyłeś ją do kotnika była przestraszona nie znała tego miejsca lepiej niech koci się w akwarium i tylko wyłapywać narybek

 50. blocked

  Witam wszystkich, mam pytanie. Ile maxymalnie gupików pawie oczko mogę trzymać w akwarium o pojemności 60l? Mogę w nim trzymać jeszcze stadko kirysków panda 6 szt? Z góry bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź, będę bardzo wdzięczna.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. piczka

   Możesz 6 kirysków a gupików radziłbym ze 6 bo się rozmnożą chyba, że chcesz od razu to spokojnie 15 ale potem uważaj jak będą młode 😉

 51. gupik endlera

  Witam serdecznie, mam pytanie. Ile gupików endlera mogę trzymać w akwarium 60l? Jakie ryby jeszcze mogę tam zmieścić? Proszę o nie proponowanie neonów, kirysków i ogórków.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. pupcia

   Jeśli same endlerki to okolo 15 a jeśli z innymi rybami to np z piskorkami, gurami karłowate, żałobniczki, molinezje, platki itp dużo rożnych rybek ale nie brzanki i bojownik

 52. Patryk :)

  Mam 14 lat, akwarystyką zajmuję się od najmłodszych lat od kąt pamiętam zaczynałem od Gupików, potem Bojowniczki i z czasem inne ryby. Posiadam dwa akwaria, jedno ogólne 120l w którym pływają Żałobniczki, Neony Innesa,Gupiki i Danio pręgowane [Udało mi się je rozmnożyć] wszystkie rybki ładnie się dogadują i nie sprawiają problemów. Drugie akwarium uznaję bardziej jako kotnik, lecz w nim pływał narybek danio, teraz trzymam tam 10 neonów innesa, oraz młode pielęgniczki ramireza, jeśli ma ktoś jakieś rady dla mnie śmiało proszę pisać ;]

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dominika

   Ja trzymam w 50l akwarium Danio, Gupiki, Molinezje, Mieczyki, Kiryski, Otoski i moje ukochane Ramirezki 🙂 Pięknie się razem prezentują wieczorami, wszystkie mają podobne wymagania hodowlane. Tylko trzeba pamiętać, że Ramirez potrzebuje 2 samiczki 🙂 (Przynajmniej tak jest u mnie )

 53. Grzesiu Hajntze

  Mam gupiczkę z importu duża ok 7 cm i ma duża czerwona plamę kolo odbytu i duży brzuch i nie wiem kiedy urodzi. Ps pływa kolo dna

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dominika

   Radziłaby przesadzić do kotnika 😉 Gupiki lubią zjadać młode 🙁

 54. Krzysiek

  Miałem podobny problem, rośliny niestety musiałem wymienić a wszystkie dodatki oraz kamienie przelać wrzącą woda no i oczywiście akwarium wyczyścić porządnie. Mi pomogło a tobie życzę powodzenia

  Odpowiedz
 55. aga2208

  Mąż ostatnio kupił 6 gupików. Wszystkie pływały u góry akwarium tak jak by łapały powietrze, nie spływały niżej. Później po kolei opadały na dno, blakły i zdychały. Trzyma sie jeszcze jeden, ale cały czas jest pod samą powierzchnią. Czy to jakaś choroba?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Justyna

   Prawdopodobnie brak im tlenu. Przyda się napowietrzacz

  2. gupik

   Należy bardzo silnie napowietrzyć i przefiltrować wodę. Pozdrawiam i życzę powodzenia!

  3. Konrad

   To nie choroba, tylko brak dobrych bakterii w wodzie ryby nie zdążyły się zaaklimatyzować w zbiorniku prawdopodobnie zostały zbyt szybko wpuszczone mogła to też być również różnica temperatur

  4. Konrad

   Nie zgodzę się z ,,gupik” te ryby muszą mieć wolno filtrowaną wodę

 56. Damian

  HEJ , Mam akwarium 60l z kilkoma gupikami i mam problem ze ślimakami. W aqa znalazły się z roślinami pływającymi które kupiłem w sklepie. Po roku wywaliłem rośliny a ślimaków wciąż przybywa. Czy mógłby ktoś mi doradzić jak się pozbyć tych ślimaków bo od nich rybki mi zdychają a woda dziwnie śmierdzi. PROSZĘ.

  Odpowiedzi: 8
  Odpowiedz
  1. Shogun03

   Hey też mam akwarium 60l i też miałem taki sam problem ze ślimakami które znalazły się w moim akwarium razem z kupnem roślin, zapewne mają one czarne muszle. Ja rozwikłałem ten problem tak, kupiłem Brzanke Rekinią, która zjada ślimaki, radze ci poczytać o rybach które zjadają ślimaki i zakupić ją 😀

  2. admin

   Odradzamy tego typu pomysły tzn. zakup ryb, które rosną naprawdę duże do małych zbiorników… wystarczy właśnie poczytać o wymaganiach brzanki czy bocji. Na plagę ślimaków w małym akwarium skuteczny jest restart i zakup roślin od sprawdzonych sprzedawców, ewentualnie wprowadzenie innych ślimaków, które żywią się ślimakami a rozmnażają przy tym stosunkowo wolno czyli Helenki.

  3. Shogun03

   Admin. Sam posiadam Brzankę Rekinią i wiem że jest to bardzo spokojna ryba bez większych wymagań! Wiadomo że brzanka rośnie bardzo duża ALE PO JAKIM CZASIE. Swoją mam już 2 lata i ma jakieś 9cm.
   Po drugie na serio restart akwarium, wiesz ile to kosztuje a w dodatku nie wiadomo czy w następnym akwarium nie będzie takich samych ślimaków !!!

  4. admin

   Brzanka rekinia dojrzałość płciową osiąga w okolicach 10-15 cm, wtedy też pokazuje swój charakter i nie bez powodu powinna być trzymana w większym stadzie. W dodatku jest to jedna ze zwinniejszych i szybko pływających ryb. Nie nadaje się do tak małego akwarium! 60 l to nie jest duży zbiornik abyśmy stracili majątek na jego restart w zamian za pożądaną estetykę.

  5. tomczarny

   Hej, zgadzam się z Adminem, rekinka nie polecam, będzie stresował i ganiał mniejsze rybki.

  6. tomczarny

   Cześć, Miałem kiedyś aqua. ślimaków całą masę, były to zatoczki, zdrowe i ryby mi nie zdychały a wręcz przeciwnie, chyba dobrze się razem dobrały 🙂 Ja te ślimaki ostrożnie rozgniatałem a rybki jak poczuły krew to już wiedziały co dalej, darmowa karma dla rybek :).

   Jeśli chcesz się pozbyć ślimaków definitywnie, jak najmniejszym kosztem, to proponuje restart jak Admin, tylko po taniości. mianowicie około 40 litrów wody odlać do wiader, przenieść rybki nawet wpuścić do tych wiader (wiadra muszą być umyte najlepiej płynem do mycia i wypłukane kilka, kilkanaście razy) cały sprzęt i zbiornik umyć chlorem lub wodą utlenioną, Woda bezpieczniejsza, umyć dokładnie używając szczoteczki. Powinno pomóc.

   Opcja inna bocja wcina ślimaki, a ja kiedyś jeszcze kupiłem samice bojownika, mała rybka, i ona wcinała ślimaki.
   Pozdrawiam

   ps. napisz jaką opcje wybrałeś do pozbycia się ślimaków i czy pomogło.

  7. Patryk :)

   Polecam Ci zakupić rybkę, która poradzi sobie z ślimakami w mgnieniu oka ;] A mianowicie Bocja wspaniała, jest jeden minus ryba ta wymaga dość obszernego akwarium, ale myślę, że na styk ją zmieścisz. Druga rzecz to ŚLIMAK kontra ŚLIMAK czyli kup do akwarium ślimaki ,,Helenki” zjadają one inne ślimaki ;] Plusem jest to, że te ślimaczki wolno się rozmnażają, więc nie będzie problemu z kontrolą ilości.

  8. Robin

   Kup ślimaki o nazwie Helenka tak około 5 sztuk, nie więcej i nie musisz wywalać roślinek. One sobie z nimi poradzą.

  9. Piter

   Zdziwisz się, ale doradzę …raka. Naszego, jeziornego. Ryb nie zje, a ze ślimakami się rozprawi-zje co do jednego. Potem można wypuścić na wolność. Warunek: musi być zdrowy i młody, nie za duży i obficie natleniać akwarium. Miałem takiego pół roku przez miesiąc wyjadł wszystkie ślimaki, potem dokarmiałem mięskiem, jadł szybko też padlinę. Ryby były za szybkie dla niego, nigdy żadnej nie złapał, choć próbował. Po pół roku wypuściłem, można b. ciekawe obserwacje prowadzić.

  10. janek

   Witam,
   Ja miałem problem ze ślimakami i kupiłem bocje wspaniałą od tego czasu problem zniknął
   Pozdrawiam

  11. admin

   W małych, średnich akwariach nie jest to zalecane. Bocje wspaniałe dorastają do naprawdę dużych rozmiarów i są rybami żyjącymi w grupach. Jeden problem w akwarium rozwiążemy (nie zawsze do końca), a kolejne będą się nawarstwiać.

 57. Łukasz

  wow mam dwa akwa i w mniejszym mam samicę gupika pawie oczko większą niż moje młode gurami dwuplamy [5cm].

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Krzysztof

   dla bocji minimum 150cm długość akwa najlepiej ślimak kontra ślimak czyli kup se helenki to taki ślimak co zjada inne mniejsze zatoczki myślę, że z powodzeniem 5 zmieści się w twym akwa

 58. Dawid

  MIKA – mam takie samo wrażenie jak ty ze akwarium nie ma znaczenia na ilość rybek 🙂 jeśli ktoś ma inne rybki to tez potrzebują 3l wody na 1szt.? wydaje mnie się, że jest to trochę dziwne ale dziś podniosę temperaturę do 27 i zobaczymy co z tego wyniknie 🙂 pozdrawiam

  Odpowiedz
 59. Justyna

  Część, chciałabym kupić sobie rybki ponieważ niestety nie mogę mieć żadnych innych zwierząt.
  Chciałabym wiedzieć czy dla kogoś początkującego, kupno gupików jest rozsądne (słyszałam że niektóre gatunki ryb są bardziej wymagające, chorobliwie itd.)
  Czy są jakieś zdrowsze gatunki zimno wodnych ryb?

  Czasami niema mnie ponieważ jestem na wakacjach (nie na długo) i boje się ze mimo to że włożę do akwarium specjalną ‚tabletke’ z żywnośćią to bardziej wymagające rybki zdechną.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ala

   Witam kilka miesięcy temu pytałam się co oznacza , że samiec gupika pływa pionowo. No to teraz wiem to była choroba i kilka tygodni temu zdechł. Jeśli ktoś ma podobny przypadek to proszę się przygotować na to, że wasza rybka niedługo zdechnie. 🙁

 60. Dawid

  Witam…
  Mam około 30 sztuk gupików w akwarium 50l i cały czas zastanawiam się dlaczego nie chcą się rozmnażać mój znajomy ma podobnie jak ja i nie ma tego problemu co u mnie proszę o jakieś rady co mogę z tym zrobić 🙂

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. kuba14

   a czy masz samce i samice w akwarium albo jest ich za duzo

  2. Dawid

   mam samce i samiczki wielkiej różnicy nie ma miedzy samcami a samiczkami temperatura jest stała 23 stopnie. a nie wydaje mi się żeby w 50l akwarium było ich za dużo ponieważ miałem te same rybki w mniejszym akwarium i zdarzyło się ze miałem 2 razy młode a po przeniesieniu ich do 50l akwarium nie miałem jeszcze ani razu młodych wiec nie wiem co jest grane

  3. kuba14

   podwyższ im temperaturę do 25 jak może albo pokarm żywy lub mrożony

  4. Dessi

   Kolego, różnice między samcami a samiczkami są ogromne, samice są duże, tułów zwykle bezbarwny lub lekko zabarwiony, samce natomiast bardzo kolorowe, płetwa ogonowa rozłożysta, kolorowa, bardzo udekorowana, często w stosunku do reszty ciała obejmująca prawie 40% długości ciała, ciałko szczuplutkie, często płetwy w okolicach kloaki również bogate ale niekoneicznie..30 gupików na 50 litrów to ciut za dużo sztuk na takie akwarium.. gupiki są małe ale bardzo ruchliwe, potrzebują miejsca, nie tylko litraż się liczy ale także zawartość ( ilość roślin, dekoracji, ulokowanie dekoracji i roślinności – patrz piętra czyli wysokie rośliny całkiem z tyłu, piętro środkowe nie powinno zajmować sporo miejsca, z przodu najlepiej nic, muszą mieć miejsce do pływania, ozdoby i wysokie rośliny z tyłu przy ściance, aby miały gdzie się oprzeć i odpoczywać.

   Dalej stosunek samców do samic, na jednego samce 2-3 samice minimum, inaczej samce będą bardziej zajęte konkurowaniem między sobą niż skupieniem się na samicy, samica powinna też mieć miejsce do odpoczynku, schowania się, jakaś drobna muszelka, dalej, woda powinna mieć optymalną temp 25 stopni, gdy zachodzi ciągłe wahanie temp samica może nie mieć ochoty się rozmnażać, ciekawostka, ciężarna samica może opóźnić poród, gdy warunki bytowe są wedle jej uznania niepoprawne, gdy ławica jest za gęsta lub za dużo dekoracji, rybki nie będą się rozmnażać.

   Pamiętaj, ze woda w akwarium musi krążyć aby lepiej odparowywały gazy metaboliczne, między innymi amoniak, gdy masz za dużo dekoracji lub za dużo ryb, woda nie nadąża się oczyszczać w sposób naturalny, nawet filtr nie pomoże. Ryby się duszą we własnym sosie, kto by się chciał rozmnażać w takich warunkach. Proponuje ustawić stosunki płci, kontrolować temp wody, zmniejszyć ilość dekoracji, pomyśleć o dobrym pokarmie naturalnym, poza granulkami/płatkami warto dać im roślinę łatwą do jedzenia, roślinki miękkie, kruche (zwykle jasnozielone są „słodkie” w smaku) gupiki muszą takie jeść dla dobrej kondycji. Dla dekoracji warto zamontować rośliny o dużej zawartości garbnika, niskie, ciemnozielone, liście sztywne, twarde, one są „gorzkie” dla gupików, nie będą zjadane, nie zabierają miejsca a produkują dużo tlenu – duża zawartość chlorofilu ) dekorują, dają przestrzeń rybom i miejsce odpoczynku.

   Wyłączaj światło na noc jeśli nie masz oświetlenia nocnego specyficznego dla ryb, ryby nie maja powiek, śpią gdy nie ma światła dziennego, jeśli masz światło białe non stop, nie odpoczywają, są zestresowane i stad tez może być niechęć. Może tez być tak, ze wszystkie rybki są ze sobą spokrewnione, może to doprowadzić do problemów w krzyżowaniu, najlepiej kupować ryby z różnych źródeł, poprosić też możesz kolegę o podmianę rybek. Samice ciężarne są zwykle grube, pękate, skóra w okolicach kloaki jest przeźroczysta a więc u samicy ciężarnej łatwo będzie wypatrzeć ciemna zawartość kloaki, o ile nie jest przeżarta ( one nie znają limitu przy stole 😛 ) to wiedz, że najpewniej jest w ciąży.

  5. Mika

   Zwiększ temperaturę do 26 – 28 stopni ja tak mam i nie mam problemów z rozmnażaniem. Moim zdaniem większość akwarium nie ma tu nic do rzeczy.

 61. Ala

  Witam
  Mam 4 gupiki. 2 samiczki i 2 samców. Wszystko jest super tylko od jakiegoś czasu jeden z samców pływa pionowo (ogonem w dół). Nie wiem co robić i co to znaczy? Pomocy! Liczę na szybką odpowiedz.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Tak cały czas? A może tylko przed samiczką się pokazuje albo góra dół przy szybie pływa? I cały jest pionowo, czy tylko jego ogon opada? Jak nie, to o ile jest żywy, nie umiem pomóc.

  2. Dominika

   Piszę późno, ale miałam tak samo. Pęknięty pęcherz… czy jakoś tak. Radzę w tym przypadku przenieść do innego zbiornika, bo inne rybki go rozszarpią 🙁 Do zbiornika nasyp trochę podłoża ( jakie było w akwarium ) żeby czuł się jak w akwarium… Zostanie mu +/- dzień do 2 dni życia 🙁

 62. justyna

  Witam mam pytanie mam Akwarium 60l dostałam 20 sztuk małych gupików maja po 1 cm oraz posiadam glonojady 7 sztuk młodych czy to akwarium im starczy czy trzeba mieć większe proszę pomocy

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Dla gupików jest ok, ale glonojady max dwa zostaw i jak urosną powyżej 10cm to szukaj im domu większego(przynajmniej jednemu).

 63. Kasia

  Witam

  Kupiłam dzisiaj dwa Gupiki zaobserwowałam że jeden czuje się w moim akwarium cudownie a drugi lezy cały czas na dnie i jakby nie mógł się wzbić do góry. Mam akwarium 60l a w nim 3 danio czerwone, 9 neonek, 4 brzanki, 2 brzanki sumatrzańskie, 2 miedziki i 2 glonojady. Czy to przez towarzystwo ?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Paweł

   To nie jest problem towarzystwa. Musisz sprawdzić czy ta rybka aby na pewno jest zdrowa. Je pokarm? Pływa w ogóle?

 64. Zuza

  Miałam w swoim akwarium (60l) same samce gupikow i dokupiłam im ostatnio samiczki, więc jak się łatwo domyśleć rozmnażają mi się na okrągło. Jeśli to tylko możliwe oddzielam małe od innych ryb, ale zastanawiam się wciąż kiedy jest dobry moment, żeby były na tyle duże, by je wpuścić do akwarium z resztą ryb (oprócz gupików mam w akwarium 7 neonków, 3 mieczyki, 2 kiryski, glonojada i bojownika) Wie ktoś może mniej więcej jak długo powinnam młode gupiki trzymać oddzielone?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Poczekaj, aż będą miały 2,5 cm. Wtedy możesz być spokojna

 65. anka

  czy ma ktoś nadmiar ryb na zbyciu?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wiesia

   Ja mam na zbyciu zbrojniki niebieskie, właśnie wykluły się młode. Chętnie oddam, ale musiałabyś po nie do mnie przyjechać. Nie mam możliwości ich przesłania.

  2. Mikołaj

   Wiesia czy mógłbym się spytać gdzie mieszkasz i czy oferta nadal aktualna 😀 ???

 66. Wiesia

  Ja mam niewielkie akwarium w nim 8 Neonek, 2 Zbrojni niebieskie, 4 Tęczanki neonowe i 8 Gupików (dorosłych). Rybki dobrze jedzą. Jak do tej pory było wszystko dobrze. Do tej pory… Teraz zaczęły mi zdychać Gupiki. Zdechły już 4. Są młode więc rybek nie ubędzie, ale dlaczego starsze zdychają? Inne rybki są w bardzo dobrej kondycji.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Linka

   Właśnie u nas dzieje się to samo.

  2. Paweł

   Sprawdź parametry wody , jeżeli coś się gwałtownie zmienia to rybki zdychają np zmiana PH zbyt duża , lub gwałtowny wzrost amoniaku i azotanów w akwarium.

 67. Linka

  Chciałam opisać dziwną rzecz na temat gupików. Ostatnimi czasy dzieje się coś dziwnego. Hoduję rybki już dość sporo czasu i spotkałam się z różnymi rzeczami, ale to co się zaczyna dziać od kilku miesięcy w naszym regionie jest dość dziwne. Od dłuższego czasu dzwonią do mnie ludzie czy nie mam przypadkiem na sprzedaż gupików i dosłownie każdy kto dzwoni mówi mi, że rybki gupiki im zdychają. Żadne inne ryby nie, tylko gupiki i po jakimś czasie u siebie zaobserwowałam to samo. Tylna płetwa się skleja i koniec. Zdychają masowo co dziwne, nie łapie to żadnego innego gatunku. Dziwne, bo sama też nie dokupowałam ryb od nikogo. Nie używam chemi w zbiornikach. Parametry dobre i cała reszta i ni stąd ni z owąd padają. Zastanawiam się czy może coś być w naszej wodzie, ale jak to zbadać? Z drugiej strony dlaczego wszystkim padają gupiki, a innych rybek nie łapie? Czyżby jakaś choroba przenoszona tylko z gupików na gupiki? Nikt nie wie co jest grane.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Monika

   Też to zauważyłam u siebie, rozmawiałam z kilkoma doświadczonymi akwarystami i doszliśmy do wniosku, że wpływ na to ma nasza woda kranowa – jej jakość mimo wszystko. Gupiki są wrażliwe na zmiany że tak powiem „w wodzie”. Inną sprawą jest to że gupiki sprowadzane do sklepów z nie wiadomo skąd mają inną florę bakteryjną niż te np wyhodowane w Polsce i puszczone do obrotu co też ma duży wpływ na żywotność bo ludzie w sklepach nie mówią skąd pochodzą ryby które mają na sprzedaż (pewnie sami nie wiedzą).

  2. rrrrrrrw

   Ja leję wodę do akwarium ze starej studni, w której normalnie jest czysta woda jak dawno temu, kiedy nie mieliśmy wodociągów. Studnia ma ponad 20 metrów, woda jest bez chemii i ostatnio też parę gupików mi padło, a inne rybki śmigają aż miło :/

 68. Klaudia

  A czy mogę hodować tylko samce bez samiczek? Nie zależy mi na rozmnażaniu. Czy brak samiczek nie wpłynie źle na samców?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. KacpeR

   no wiesz może to być źle dla nich na pewno będą walczyć i się dziwnie zachowywać i z bijatyk może wyniknąć śmierć i będą mało jadły pozdrawiam

  2. admin

   Można śmiało trzymać same samce, które faktycznie w mniejszym akwarium będą często rywalizować o rewiry jednak nie wyrządzą sobie przy tym większej krzywdy.

 69. paweł

  Kupiłem 6 gupików no i wszystkie rybki zaczeły się bawić i pływać po całym akwarium

  Odpowiedz
 70. Paweł

  Witam.

  Posiadam właśnie te Gupiki, one są tak kolorowe i piękne że jak dla mnie to są jedne z ładniejszych rybek jakie mam zaszczyt mieć w swoim akwarium. Przy okazji chce podziękować Serdecznie twórcą strony za wszelkie informacje odnoście rybek. Naprawdę dzięki Wam wiem o rybkach więcej 🙂

  Pozdrawiam Serdecznie no i Wesołych Świąt 🙂

  Odpowiedz
 71. Bob

  A czym można karmić młode gupiki?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. KacpeR

   karma dla neonków

 72. Bob

  Chciałem się spytać bo moja samica jest bardzo niespokojna i ma czarne kropki po bokach i nie wiem czy może ona być w ciąży.

  Odpowiedz
 73. Qba

  Siemka 😉 mam pytanko, a mianowicie czy mogę mieć gupiki – 5 razem z neonkami – 12? Są jeszcze kiryski i glonojad 😉 Pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. zuza.e

   Gatunkowo możesz, neonki nic nie zrobią gupikom, co do ilości zależy wielkości zbiornika jaki posiadasz

 74. Marcin

  Witam, chciałem zapytać nie o rybki a o tą piękną roślinę w lewym rogu akwarium, co to jest?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 75. monia

  Witam mam akwarium od niedawna mam7 gupików 6 neonek 4 molinezje dwie czarne, dwie żółte 4 danio. Mam 2 sztuczne roślinki mam kilka pytań. Dlaczego moje rybki obgryzają te roślinki i nie zauważyłam żeby się grzałka włączała możliwe jest, że lampa daje tyle ciepła że woda ma 25 stopni dodam, że lampa idzie maks 12 h.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. andrzej

   Rybki o których piszesz nie obgryzają ci roślin lecz obskubują glony. Warto zaaklimatyzować jakieś łatwe do hodowli żywe roślinki. Może być rzęsa, najprostsza, mnoży się jak pokrzywa – doświadczenie z przeszłości. Jeżeli nie mamy doświadczenia warto zapytać w zoologu, to żaden wstyd, pomogą. Życzę zadowolenia fajna sprawa, bawiłem się w to ponad 20 lat, ciekawsze niż kryminały w tv.

 76. Krzysiu

  Mam samca i samice. Samica urodziła dwa gupiki lub reszta została zjedzona przez inne ryby. Co mam zrobić z rybkami trzymam je w plastikowym pudełku umocowany w afarium?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Adrian

   Jeżeli chcesz się coś dowiedzieć o hodowli gupika napisz do mnie 🙂 Odkąd mam akwarium wyhodowałem 50sztuk 🙂 Gmail. adonisszalkowski@gmail.com chętnie pomoge w każdej sprawie 🙂

  2. andrzej

   Jeżeli chcesz dochować się swoich rybek dotyczy żyworodnych. Jeżeli widzimy oznaki, że lada dzień nastąpi poród przygotowujemy małe akwarium 20-30 litrów a w nim tzw kotnik, w którym umieszczamy rodzącą. Po fakcie mame przenosimy do głównego zbiornika a młodzież dorasta na boku. Można w akwarium głównym wydzielić kąt i tam próbować hodowli. POWODZENIA

  3. Linka

   50 sztuk i wielki znawca chyba pęknę

 77. wosiu

  Tolek owszem rozmnożą się ale narybek może być zjedzony przez dorosłe bo młode nie maja skrytki. Jeśli chodzi o rośliny poszperaj w necie tam jest wszystko tańsze niż w sklepie 🙂 Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
 78. Tolek

  Cześć, mam 2 gupiki samca i samice oraz małego glonojada, nie mam żadnych roślin :/ Chciałbym zapytać czy gupiki mogą mnożyć się bez roślin? I czy mogę dokupić więcej parek gupików moje akwarium ma 60 litrów. Ile mniej więcej zapłaciłbym w sklepie za roślinność? Pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   W sklepie na pewno przepłacisz. Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem na pewno będzie nurzaniec. Samica podczas porodu lubi się schować pod nurzańcem, a małe wypływają i skrywają się na jego liściach, tak żeby dorosła samica ich nie zjadła. Chociaż ja mam akwarium wielogatunkowe i nie zdarzyło mi się, żeby inne rybki a tym bardziej matka zjadła swoje młode. Najgorsze są mieczyki z żyworodnych. A jeszcze lepszym sposobem będzie zakupienie zwyczajnego kotnika. Kwestia kilku złotych, a przyda się na pewno na długo

 79. Anonim A

  Witam 🙂 chciałabym urządzić swoje pierwsze akwarium i wydaje mi sie ze zakupienie gupika bedzie dobrym rozwiązaniem. Nie wiem tylko czy moze on żyć sam w akwarium ? Czy lepiej kupic kilka ?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Piotr

   Kup najlepiej pare i bedzie git

  2. andrzej

   Jest to ryba tzw STADNA czyli dobrze jak będzie ich kilka, dobrze współżyje z neonami, danio, bystrzyk, nie jest agresywny, to jest ważne.

  3. konrad

   najlepiej mieć minimum 6 więcej samic niż samców wtedy będzie najlepiej a jak kupisz więcej to będzie git

 80. Doma

  Dzięki Linka za wiadomość przekaże koleżance.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Nie ma za co 😉

 81. maciulka

  Nie zgadzam się co do wielkości moja gupiczka jest większa od molinezji i to ona robi porządek w akwarium.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Zdażają się wyjątki od reguły. Moje rybki ogólnie wszystkie są ponad normy opisywane, ale to nie powód do niezgadzania się. Zwyczajnie jej się tak urosło. Do mnie ludzie jak przychodzą, to pytają czy je sterydami karmię. Mówię nie! Po prostu rybki to też stworzenia, trzeba o nie dbać, pielęgnować je, dobrze karmić i same się odwdzięczą.

 82. Doma

  A powiedzcie np. jak by młode nie rosły zbyt szybko, ktoś czekałby już z 4 miesiące to co ma robić. Ja tak nie mam ale moja koleżanka tak.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   No właśnie raz tak miałam. Zawsze rosły jak na drożdżach później nie. Wystarczy, że w akwarium z młodymi podkręci temperaturę do 28 stopni i częściej karmi. Tylko, że to ma być akwa tylko z młodymi, bo starszym nie zalecam

 83. Doma

  Dzięki za informacje i sory ,że nie odpisałam wcześniej.
  Mam nadzieja ,że jak wy będziecie mieć pytania to dam rade na nie odpowiedzieć.
  Pozdrawiam! 🙂

  Odpowiedz
 84. Doma

  Cześć mam gupiki pawie oczko i mam młode po jakim czasie urosną do takiej wielkości bym mogła je wpuścić do akwarium z innymi rybami?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Klaudia

   Musisz sprawdzić czy duże ryby nie będą próbować zjadać ich jeżeli nie to poczekaj jeszcze tak z tydzień. Ja swoje wpuszczałam po ok. 1,5 miesiącu po urodzeniu.

  2. bartek

   Gdzieś po trzech miesiącach.

  3. Anonim

   Ja w ogólnym akwa mam różne ryby, w tym i takie które z chęcią zjadłyby je. Jak dobrze i często karmisz to myślę, że po dwóch miesiącach możesz. Ja karmie młode kilka razy dziennie różnymi pokarmami i jak już się zaczynają wybarwiać to wpuszczam do głównego

 85. bro

  Czy gupiki mogą się krzyżować

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Doma

   Facet w sklepie powiedzial że tak.

  2. Bob

   Tak oczywiście że mogą zwłaszcza z gupikami endlera.

 86. mimi

  Chce bardzo mieć gupiki ale nie jestem pewna czy będą bezpieczne przy barwniakach szmaragdowych które mam… podobno są bardzo terytorialne… jak myślicie mogę?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Nie wiem jak jest z szmaragdowymi, ale ja z barwniakami czerwonobrzuchymi mam i nawet nie zwracają na siebie uwagi

 87. Rad

  Czy Japan Blue należy do tego gatunku czy do Endlera?

  Odpowiedz
 88. guppy 15

  Ja mam zamiar kupić dwa haremy mniej więcej jeden samiec do dwóch samic.

  Odpowiedz
 89. Marzena

  Ja też kupowałam za 5 zł

  Odpowiedz
 90. Michał

  A u mnie kosztuje aż 5zł!!!

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Strasznie drogo. Ja mam po 1,50

 91. Piotrek O

  Gupiki…. Bardzo je lubię to chyba najbardziej kolorowe ryby swiata!

  Odpowiedz
 92. natalia

  Witam, czy gupiki mogą być z neonkami innesa, neonami czarnymi i zwinnikiem jarzeniec?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Linka

   Jak najbardziej 🙂

  2. Anonim

   mogą być jak najbardziej

  3. Anonim

   Nie powinny. Gupiki źle znoszą miękką wodę tak jak napisali w artykule a np. Neonki to tylko miękka i lekko kwaśna

  4. Linka

   Tak

 93. dawdia

  wiecie gdzie kupic gupiki szafiry

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Nie wiem z jak daleka jesteś, ale myślę, że mógłbyś się rozglądnąć w rudzie śląskiej, myślę, że sklep który znam będzie je posiadał.

 94. Linka

  Ja mam taką obsadę: 4 gupiki, 4 mieczyki, 3 molki, 1 teczanka,1 gurami mozaikowe, 7 żałobniczek, 15 neonek, 4 brzanki (2 sumatrzańskie i 2 mszyste), 2 barwniaki czerwonobrzuche, 3 zbrojniki albinoski w akwa 120L. Cała ta obsada żyje ze sobą wspaniale, żadne rybki się nie atakują. Zbrojniki co 4 tyg. Składają ikrę. Tylko nie wiem czemu samiec opiekujący się nią zjada ją po 3 dniach. A gupiki co 25 dni się kocą, młode przekladam do drugiego akwa przeznaczonego dla malusich.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Anonim

   dobrze robisz przekładając młode rybki.

  2. anonim

   bardzo dobrze że przekładasz maluszki, bo inaczej zostałyby zjedzone!

 95. Ola

  Ja mam akwarium 60 l i kosiarka mi bardzo długo zyła urosła też do okolo 5-7 cm nie wiem ile tam dokladnie maja ale byla duza i glonojady tezdosyc duze mialam 12 cm w gore ale pozniej musialam wydac komus do wiekszego akwa

  Odpowiedz
 96. klaudia

  jak gupiczka urodzi to trzeba odlowic mlode . po jakim okresie mozna wpuscic razem?

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. FRASER

   Jak uznasz ze reszta ryb ci nie zje mlodych 🙂

  2. ktoś

   kiedy osiągną 2-3cm ale lepiej zaczekać do czterech bo filtr może je wessać

  3. Ja

   Ktoś, można je wpuszczać już przy 1,5 cm pod warunkiem jeżeli nie ma się dużych ryb mogących je połknąć, w akwarium jednogatunkowym 1,5 cm jest wystarczające.

  4. Linka

   Moje mają już koło 2 msc i 2,5 cm, zaczęły się wybarwiać. Raczej będę już wpuszczała je do ogólnego pomimo, że mam nawet gurami mozaikowe, bo są bardzo spokojne

  5. Anonim

   trzeba odłowić młode

 97. Mateusz

  jest coś takiego jak samiczka endlera tiger? czy każda samiczka od innego podgatunku będzie dobra? piszę tu przykładowo, ale mam taką sytuację, dziękuję, pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Anonim

   samiec i samiczka powinny być z tego samego gatunku

 98. gupik1

  co mam zrobić aby dziura w ogonie zarosła gupika i żeby miały duże ogony

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Ja

   Uszkodzenia ogona raczej się nie zrastają.. Widziałam taki przypadek, ale odrosła na przeźroczysto u samicy. To jakie mają ogony zależy od genetyki ryby.

  2. tesa

   Mój gupik miał tak jakby rozdarty ogon, ale po trzech dniach po rozdarciu nie było już śladu.

 99. damian

  moje gupiki mają porozszarpywany ogon a ja nie widzę żeby jakaś ryba mi je podskubywała

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. asia

   a jakie masz jeszcze rybki w akwa?

 100. Anonim

  Witam czy gupiki mogą być z kiryskami, glonojadem, neonkami, kosiarkami,rozborami, proporczykami?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. admin

   Proporczykowce mogą je podskubywać.

  2. andrzej

   tak jak najbardziej

  3. Ja

   Kosiarek i glonojadów ci nie polecam, rosną bardzo duże więc raczej nie dożyją dorosłości, chyba że masz wystarczająco duże akwarium na dorosłe osobniki.

  4. Linka

   Oczywiście, że możesz. Nie powinno nic się dziać.