Poecilia reticulata (W. Peters, 1859)

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa fot.nettaigyo-zukan.com

Gupiki Pawie Oczko - ryby akwariowe

Gupik,  Pawie oczko, Gupik pawie oczko  (Poecilia reticulata) – jedna z najbardziej znanych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występuje w wielu różnorodnych formach hodowlanych. Dzikie okazy są bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, powszechnie dostępne pochodzą z hodowli komercyjnych lub farm hodowlanych. Niestety wiele gupików dostępnych w sklepach akwarystycznych nie jest już tak odporna, a wręcz podatna na choroby. Ryby najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców, pasjonatów gatunku.

W krajach Trzeciego Świata gupiki zostały wprowadzone przez człowieka, aby zwalczyć plagę komarów, przenoszących malarię, dzięki temu zaaklimatyzowały się w wielu regionach stref klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Występowanie

Ameryka Środkowa. Pochodzi z północno-wschodniej Ameryki Południowej i południowych wybrzeży Karaibów. Pierwotny zasięg obejmuje Wenezuelę, Gujanę, Surinam, Gujankę Francuską oraz wyspy Trynidad i Tobago, Barbados, Antigua i Barbuda oraz Antyle Holenderskie. Wprowadzone sztucznie lub dzikie populacje występują także w ok. 50 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii.

Niesamowicie wytrzymały gatunek, który żyje w prawie każdym środowisku wodnym, od wysokogórskich strumieni po mętne bagna i rowy melioracyjne. Niektóre populacje spotykane są również w wodach słonawych. Prawdopodobnie najlepiej czuje się i rozwija w siedliskach z bujnym wzrostem glonów i roślinności.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Charakterystyka i usposobienie

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa

Gupik – samiec, samica

Ryby charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samica gupika osiąga 6 cm długości standardowej, ma ciało koloru oliwkowo szarego, a jej płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Dojrzałe samice w okolicy płetwy odbytowej mają ciemną tzw. plamę brzemienną. Samiec jest smuklejszy, odrobinę mniejszy – rośnie do 5 cm i ładniej, intensywniej ubarwiony. Na jego ciele widnieją różnokolorowe plamy, a płetwy grzbietowa i ogonowa są wydłużone. Gupiki występują też w wielu formach hodowlanych, zróżnicowanych pod względem kształtu płetw i barw. W handlu formy pierwotne „dzikie” są praktycznie niespotykane.

Są to ryby bardzo aktywne, z reguły łagodne, ale czasem, głównie samce mogą podskubywać siebie nawzajem lub też inne ryby z górnych partii wody oraz okazyjnie gatunki z przedłużonymi płetwami jak np. skalary. W środowisku naturalnym żyją w dużych skupiskach, w przewadze samic i tak też powinny być trzymane w akwarium. W niewoli, na małej przestrzeni, samce są bardzo natarczywe względem samic, nie dają im chwili spokoju, podczas karmienia, odpoczynku czy rodzenia. Na każdego samca powinny przydać co najmniej dwie samice. Jeżeli nie chcemy ich rozmnażać, to do akwarium wybierzmy wyłącznie jedną z płci, większe samice lub bardziej kolorowe samce.

Małe rozmiary gupików i jaskrawe ubarwienie sprawiają, że są łatwym celem dla drapieżników. W sytuacji zagrożenia zbierają się w ławicę.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Odżywianie i karmienie

W naturze żywią się szczątkami alg, okrzemkami, bezkręgowcami, fragmentami roślin, larwami owadów. W większości przypadków to glony stanowią większą część ich diety, ale jest to uzależnione od konkretnych warunków i dostępności pokarmów w środowisku. Na przykład, badanie na dzikich okazach z Trinidadu wykazało, że dieta gupików zbieranych w górnej części rzeki Aripo składała się głównie z bezkręgowców, podczas gdy u okazów zbieranych w dolnym regionie rzeki Tacarigua przeważały glony (okrzemki) i inne cząstki mineralne.

W akwarium powinny otrzymywać zróżnicowane pokarmy suche, mrożone i żywe np. wodzień, dafnie, artemie, oczlik oraz roślinne np. suche ze spiruliną, blanszowany szpinak, sałatę. Należy unikać pokarmów „ciężkich” takich jak np. wysoko proteinowa ochotka.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Akwarium

Mimo niewielkich rozmiarów, dla grupy gupików zaleca się min. 54 l akwarium, z bujną roślinnością, również pływającą. Biologia w większym zbiorniku jest dużo bardziej stabilna, skoki pH są mniej gwałtowne, a temperatura wody maleje i rośnie wolniej.

Woda dla nich powinna być raczej twarda 10-30 dGH, alkaliczna do zasadowej z przedziału 7-8 pH o temperaturze 26-28°C. Dobrze tolerują też zasolenie, gdyż są gatunkiem euryhalicznym tzn., że znoszą różny stopień zasolenia wody, mogą żyć w wodzie słodkiej, słonawej (brachicznej), a nawet w morskiej.

Gupikom prawdopodobnie najlepiej będzie w akwarium gatunkowym lub w towarzystwie innych piękniczkowatych (np. mieczyków, platek) i żyjących przy dnie, łagodnych kirysków. Alternatywnym wyborem mogą być niewielkie tęczanki lub danio. W dobrze urządzonym i zarośniętym zbiorniku można je łączyć również z krewetkami karłowatymi, jednak te mniejsze nowo narodzone mogą być przez nie zjadane.

Na pewno złym towarzystwem będą np. bojowniki, kolcobrzuchy, brzanki, glonojady syjamskie czy mające tendencje do podskubywania płetw tetry, które tak czy inaczej, preferują też odmienne warunki wodne. Dla żółwi, krabów i raków będą pożywieniem.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Rozmnażanie

Rozmnażanie gupików tak jak większości ryb żyworodnych jest bardzo łatwe. Ze względu na dużą żywiołowość samców, na każdego samca w akwarium powinno przypadać kilka samic. Do rozrodu nie są wymagane żadne specjalne przedsięwzięcia, wskazana jest natomiast bujna roślinność, również pływająca, która zapewni schronienie narybkowi.

Gupiki są bardzo płodnymi rybami. Okres ciąży może być różny, ale zwykle wynosi 21-30 dni. Rozmnażają się zwykle przez cały rok, a samice są zdolne do następnego zapłodnienia w ciągu kilku godzin po porodzie. Samce gupika, podobnie jak u innych przedstawicieli Piękniczkowatych (Poeciliidae), posiadają zmodyfikowaną cylindryczną płetwę odbytową tzw. gonopodium, umiejscowioną bezpośrednio za płetwą brzuszną.

Rozmnażanie rozpoczynają zaloty, samiec natarczywie pływa za samicą, prężąc swoje płetwy. Jeżeli samica jest skłonna, to dochodzi do tarła, podczas którego samiec na krótko wkłada gonopodium do żeńskiego narządu rozrodczego i dochodzi do wewnętrznego zapłodnienia. Gonopodium, przez które przekazuje mlecz samicy, ma strukturę kanałową. Kopulacja czasami bywa wymuszana siłowo przez samca. Co ciekawe, samice gupika mogą magazynować mlecz pozyskany od samca, nawet przez 8 miesięcy, co w znacznym stopniu przyczynia się do dynamiki reprodukcyjnej u dzikich populacji.

Brzemienna samica posiada pod brzuchem ciemną plamę, tuż za jej płetwą odbytową. W miejscu tym skóra jest prześwitująca i na krótko przed porodem mogą być widoczne oczka małych rybek. Poród trwa zwykle od 1 do 6 godzin, a rybki pojawiają się w pewnych odstępach czasu. Samica może urodzić od 2 do 200 sztuk narybku, przeważnie jednak jest to 30-60 szt.

Dobrze karmione gupiki nie mają zbytniej tendencji do zjadania potomstwa, ale wskazane jest zapewnienie schronienia. W sklepach dostępne są specjalne kotniki, które wkłada się do akwarium. Zapewniają one schronienie ciężarnej samicy przed zbyt natarczywymi samcami, mają też wydzielony obszar dla nowo narodzonego narybku, dzięki czemu chronią narybek przed samicą. Przy stosowaniu kotnika należy jednak zachować ostrożność, gdyż samica umieszczona w nim zbyt wcześnie może poronić. Często dobrze zarośnięte akwaria posiadają już wystarczającą ilość kryjówek dla narybku. Stałe dostarczanie dorosłym gupikom żywych i mrożonych pokarmów np. dafni czy artemii również może ograniczyć jego straty. Młode można karmić larwami artemii, mikro nicieniami czy węgorkami, a także gotowymi pokarmami w proszku lub płynie.

W naturze co roku pojawiają się dwie lub trzy generacje gupików. Od początku są dobrze rozwinięte i zdolne do samodzielnej egzystencji. Młode, zbierając się w ławicę, zwiększają swoją szansę na przeżycie (uniknięcie drapieżnika). Liczebność lęgu może być różna, ale występują pewne stałe zależności między populacjami, jedną z nich jest zależność od stopnia ryzyka zagrożenia ze strony drapieżników. Spośród samic podobnych wymiarów, te przebywające w środowisku o wysokim poziomie drapieżnictwa, wydają liczniejsze, ale mniejszych rozmiarów potomstwo. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 10-20 tygodni i są płodne przez następnych 20-34 miesięcy. Samce są zdolne do rozrodu w wieku ok. 7 tygodni. Długość życia gupików może być różna, ale przeważnie wynosi ok. 2 lat.

Wielkość ciała gupików jest powiązana z wiekiem, a ich wielkość podczas dojrzewania zależy od drapieżnictwa w ich środowisku. Samce i samice z obszarów o wysokim ryzyku drapieżnictwa zaczynają rozmnażać się wcześniej niż te z siedlisk niskiego ryzyka. Samice z obszarów wysokiego ryzyka są bardziej płodne, rozmnażają się częściej i produkują więcej potomstwa na jeden miot. Starsze samice rodzą mniejsze potomstwo i w częstszych odstępach czasu.

Śmiertelność gupików ze środowisk o wysokim drapieżnictwie jest wyższa, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności wśród samic w wieku 6 miesięcy, podczas gdy w środowiskach o niskim drapieżnictwie nie występuje to zjawisko do wieku 16 miesięcy. Jednakże, ze względu na wydłużoną zdolność reprodukcyjną, gupiki z siedlisk o wysokim drapieżnictwie cechują się dłuższym życiem. Po okresie reprodukcji nie odnotowano znaczących różnic w długości ich życia.

Na regulacje populacji gupików ma też wpływ dostępność pokarmów i zagęszczenie. W odpowiedzi na niedobór żywności zmniejszają płodność i rozrodczość, a kiedy pokarmy są dostępne, zwiększają liczebność potomstwa. Na przykład, w czasie pory deszczowej od Maja do Grudnia, gupiki z północnego obszaru Trinidadu ograniczają rozród, bez względu na poziom drapieżnictwa. Zagęszczenie w danym środowisku również ma znaczenie, gdyż większa konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje spadek szybkości reprodukcji i wzrostu somatycznego oraz wzrost śmiertelności wśród narybku, z powodu kanibalizmu.

Ostatnio zmodyfikowano: 31 października 2019 r.
Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!

Video

Galeria

Podsumowanie

 • Akwarium:
  • średnie
  • min-pojemność: 54 l
  • min-długość: 60 cm
 • Orientacyjna cena: 3 zł
 • Dostępność: powszechna
 • Stopień zagrożenia wyginięciem (IUCN): LC - najmniejszej troski

Masz ten gatunek w akwarium?

Podziel się swoimi doświadczeniami!

Dodaj komentarz

zanim napiszesz, proszę zapoznaj się z regulaminem

* pole wymagane, adresów mailowych nigdzie nie udostępniamy i nie wysyłamy żadnych treści reklamowych.

Komentarzy: 622

 1. aga2208

  Mąż ostatnio kupił 6 gupików. Wszystkie pływały u góry akwarium tak jak by łapały powietrze, nie spływały niżej. Później po kolei opadały na dno, blakły i zdychały. Trzyma sie jeszcze jeden, ale cały czas jest pod samą powierzchnią. Czy to jakaś choroba?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Justyna

   Prawdopodobnie brak im tlenu. Przyda się napowietrzacz

  2. gupik

   Należy bardzo silnie napowietrzyć i przefiltrować wodę. Pozdrawiam i życzę powodzenia!

  3. Konrad

   To nie choroba, tylko brak dobrych bakterii w wodzie ryby nie zdążyły się zaaklimatyzować w zbiorniku prawdopodobnie zostały zbyt szybko wpuszczone mogła to też być również różnica temperatur

  4. Konrad

   Nie zgodzę się z ,,gupik” te ryby muszą mieć wolno filtrowaną wodę

 2. Damian

  HEJ , Mam akwarium 60l z kilkoma gupikami i mam problem ze ślimakami. W aqa znalazły się z roślinami pływającymi które kupiłem w sklepie. Po roku wywaliłem rośliny a ślimaków wciąż przybywa. Czy mógłby ktoś mi doradzić jak się pozbyć tych ślimaków bo od nich rybki mi zdychają a woda dziwnie śmierdzi. PROSZĘ.

  Odpowiedzi: 8
  Odpowiedz
  1. Shogun03

   Hey też mam akwarium 60l i też miałem taki sam problem ze ślimakami które znalazły się w moim akwarium razem z kupnem roślin, zapewne mają one czarne muszle. Ja rozwikłałem ten problem tak, kupiłem Brzanke Rekinią, która zjada ślimaki, radze ci poczytać o rybach które zjadają ślimaki i zakupić ją 😀

  2. admin

   Odradzamy tego typu pomysły tzn. zakup ryb, które rosną naprawdę duże do małych zbiorników… wystarczy właśnie poczytać o wymaganiach brzanki czy bocji. Na plagę ślimaków w małym akwarium skuteczny jest restart i zakup roślin od sprawdzonych sprzedawców, ewentualnie wprowadzenie innych ślimaków, które żywią się ślimakami a rozmnażają przy tym stosunkowo wolno czyli Helenki.

  3. Shogun03

   Admin. Sam posiadam Brzankę Rekinią i wiem że jest to bardzo spokojna ryba bez większych wymagań! Wiadomo że brzanka rośnie bardzo duża ALE PO JAKIM CZASIE. Swoją mam już 2 lata i ma jakieś 9cm.
   Po drugie na serio restart akwarium, wiesz ile to kosztuje a w dodatku nie wiadomo czy w następnym akwarium nie będzie takich samych ślimaków !!!

  4. admin

   Brzanka rekinia dojrzałość płciową osiąga w okolicach 10-15 cm, wtedy też pokazuje swój charakter i nie bez powodu powinna być trzymana w większym stadzie. W dodatku jest to jedna ze zwinniejszych i szybko pływających ryb. Nie nadaje się do tak małego akwarium! 60 l to nie jest duży zbiornik abyśmy stracili majątek na jego restart w zamian za pożądaną estetykę.

  5. tomczarny

   Hej, zgadzam się z Adminem, rekinka nie polecam, będzie stresował i ganiał mniejsze rybki.

  6. tomczarny

   Cześć, Miałem kiedyś aqua. ślimaków całą masę, były to zatoczki, zdrowe i ryby mi nie zdychały a wręcz przeciwnie, chyba dobrze się razem dobrały 🙂 Ja te ślimaki ostrożnie rozgniatałem a rybki jak poczuły krew to już wiedziały co dalej, darmowa karma dla rybek :).

   Jeśli chcesz się pozbyć ślimaków definitywnie, jak najmniejszym kosztem, to proponuje restart jak Admin, tylko po taniości. mianowicie około 40 litrów wody odlać do wiader, przenieść rybki nawet wpuścić do tych wiader (wiadra muszą być umyte najlepiej płynem do mycia i wypłukane kilka, kilkanaście razy) cały sprzęt i zbiornik umyć chlorem lub wodą utlenioną, Woda bezpieczniejsza, umyć dokładnie używając szczoteczki. Powinno pomóc.

   Opcja inna bocja wcina ślimaki, a ja kiedyś jeszcze kupiłem samice bojownika, mała rybka, i ona wcinała ślimaki.
   Pozdrawiam

   ps. napisz jaką opcje wybrałeś do pozbycia się ślimaków i czy pomogło.

  7. Patryk :)

   Polecam Ci zakupić rybkę, która poradzi sobie z ślimakami w mgnieniu oka ;] A mianowicie Bocja wspaniała, jest jeden minus ryba ta wymaga dość obszernego akwarium, ale myślę, że na styk ją zmieścisz. Druga rzecz to ŚLIMAK kontra ŚLIMAK czyli kup do akwarium ślimaki ,,Helenki” zjadają one inne ślimaki ;] Plusem jest to, że te ślimaczki wolno się rozmnażają, więc nie będzie problemu z kontrolą ilości.

  8. Robin

   Kup ślimaki o nazwie Helenka tak około 5 sztuk, nie więcej i nie musisz wywalać roślinek. One sobie z nimi poradzą.

  9. Piter

   Zdziwisz się, ale doradzę …raka. Naszego, jeziornego. Ryb nie zje, a ze ślimakami się rozprawi-zje co do jednego. Potem można wypuścić na wolność. Warunek: musi być zdrowy i młody, nie za duży i obficie natleniać akwarium. Miałem takiego pół roku przez miesiąc wyjadł wszystkie ślimaki, potem dokarmiałem mięskiem, jadł szybko też padlinę. Ryby były za szybkie dla niego, nigdy żadnej nie złapał, choć próbował. Po pół roku wypuściłem, można b. ciekawe obserwacje prowadzić.

  10. janek

   Witam,
   Ja miałem problem ze ślimakami i kupiłem bocje wspaniałą od tego czasu problem zniknął
   Pozdrawiam

  11. admin

   W małych, średnich akwariach nie jest to zalecane. Bocje wspaniałe dorastają do naprawdę dużych rozmiarów i są rybami żyjącymi w grupach. Jeden problem w akwarium rozwiążemy (nie zawsze do końca), a kolejne będą się nawarstwiać.

 3. Łukasz

  wow mam dwa akwa i w mniejszym mam samicę gupika pawie oczko większą niż moje młode gurami dwuplamy [5cm].

  Odpowiedz
 4. Dawid

  MIKA – mam takie samo wrażenie jak ty ze akwarium nie ma znaczenia na ilość rybek 🙂 jeśli ktoś ma inne rybki to tez potrzebują 3l wody na 1szt.? wydaje mnie się, że jest to trochę dziwne ale dziś podniosę temperaturę do 27 i zobaczymy co z tego wyniknie 🙂 pozdrawiam

  Odpowiedz
 5. Justyna

  Część, chciałabym kupić sobie rybki ponieważ niestety nie mogę mieć żadnych innych zwierząt.
  Chciałabym wiedzieć czy dla kogoś początkującego, kupno gupików jest rozsądne (słyszałam że niektóre gatunki ryb są bardziej wymagające, chorobliwie itd.)
  Czy są jakieś zdrowsze gatunki zimno wodnych ryb?

  Czasami niema mnie ponieważ jestem na wakacjach (nie na długo) i boje się ze mimo to że włożę do akwarium specjalną 'tabletke’ z żywnośćią to bardziej wymagające rybki zdechną.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ala

   Witam kilka miesięcy temu pytałam się co oznacza , że samiec gupika pływa pionowo. No to teraz wiem to była choroba i kilka tygodni temu zdechł. Jeśli ktoś ma podobny przypadek to proszę się przygotować na to, że wasza rybka niedługo zdechnie. 🙁

 6. Dawid

  Witam…
  Mam około 30 sztuk gupików w akwarium 50l i cały czas zastanawiam się dlaczego nie chcą się rozmnażać mój znajomy ma podobnie jak ja i nie ma tego problemu co u mnie proszę o jakieś rady co mogę z tym zrobić 🙂

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. kuba14

   a czy masz samce i samice w akwarium albo jest ich za duzo

  2. Dawid

   mam samce i samiczki wielkiej różnicy nie ma miedzy samcami a samiczkami temperatura jest stała 23 stopnie. a nie wydaje mi się żeby w 50l akwarium było ich za dużo ponieważ miałem te same rybki w mniejszym akwarium i zdarzyło się ze miałem 2 razy młode a po przeniesieniu ich do 50l akwarium nie miałem jeszcze ani razu młodych wiec nie wiem co jest grane

  3. kuba14

   podwyższ im temperaturę do 25 jak może albo pokarm żywy lub mrożony

  4. Dessi

   Kolego, różnice między samcami a samiczkami są ogromne, samice są duże, tułów zwykle bezbarwny lub lekko zabarwiony, samce natomiast bardzo kolorowe, płetwa ogonowa rozłożysta, kolorowa, bardzo udekorowana, często w stosunku do reszty ciała obejmująca prawie 40% długości ciała, ciałko szczuplutkie, często płetwy w okolicach kloaki również bogate ale niekoneicznie..30 gupików na 50 litrów to ciut za dużo sztuk na takie akwarium.. gupiki są małe ale bardzo ruchliwe, potrzebują miejsca, nie tylko litraż się liczy ale także zawartość ( ilość roślin, dekoracji, ulokowanie dekoracji i roślinności – patrz piętra czyli wysokie rośliny całkiem z tyłu, piętro środkowe nie powinno zajmować sporo miejsca, z przodu najlepiej nic, muszą mieć miejsce do pływania, ozdoby i wysokie rośliny z tyłu przy ściance, aby miały gdzie się oprzeć i odpoczywać.

   Dalej stosunek samców do samic, na jednego samce 2-3 samice minimum, inaczej samce będą bardziej zajęte konkurowaniem między sobą niż skupieniem się na samicy, samica powinna też mieć miejsce do odpoczynku, schowania się, jakaś drobna muszelka, dalej, woda powinna mieć optymalną temp 25 stopni, gdy zachodzi ciągłe wahanie temp samica może nie mieć ochoty się rozmnażać, ciekawostka, ciężarna samica może opóźnić poród, gdy warunki bytowe są wedle jej uznania niepoprawne, gdy ławica jest za gęsta lub za dużo dekoracji, rybki nie będą się rozmnażać.

   Pamiętaj, ze woda w akwarium musi krążyć aby lepiej odparowywały gazy metaboliczne, między innymi amoniak, gdy masz za dużo dekoracji lub za dużo ryb, woda nie nadąża się oczyszczać w sposób naturalny, nawet filtr nie pomoże. Ryby się duszą we własnym sosie, kto by się chciał rozmnażać w takich warunkach. Proponuje ustawić stosunki płci, kontrolować temp wody, zmniejszyć ilość dekoracji, pomyśleć o dobrym pokarmie naturalnym, poza granulkami/płatkami warto dać im roślinę łatwą do jedzenia, roślinki miękkie, kruche (zwykle jasnozielone są „słodkie” w smaku) gupiki muszą takie jeść dla dobrej kondycji. Dla dekoracji warto zamontować rośliny o dużej zawartości garbnika, niskie, ciemnozielone, liście sztywne, twarde, one są „gorzkie” dla gupików, nie będą zjadane, nie zabierają miejsca a produkują dużo tlenu – duża zawartość chlorofilu ) dekorują, dają przestrzeń rybom i miejsce odpoczynku.

   Wyłączaj światło na noc jeśli nie masz oświetlenia nocnego specyficznego dla ryb, ryby nie maja powiek, śpią gdy nie ma światła dziennego, jeśli masz światło białe non stop, nie odpoczywają, są zestresowane i stad tez może być niechęć. Może tez być tak, ze wszystkie rybki są ze sobą spokrewnione, może to doprowadzić do problemów w krzyżowaniu, najlepiej kupować ryby z różnych źródeł, poprosić też możesz kolegę o podmianę rybek. Samice ciężarne są zwykle grube, pękate, skóra w okolicach kloaki jest przeźroczysta a więc u samicy ciężarnej łatwo będzie wypatrzeć ciemna zawartość kloaki, o ile nie jest przeżarta ( one nie znają limitu przy stole 😛 ) to wiedz, że najpewniej jest w ciąży.

  5. Mika

   Zwiększ temperaturę do 26 – 28 stopni ja tak mam i nie mam problemów z rozmnażaniem. Moim zdaniem większość akwarium nie ma tu nic do rzeczy.

 7. Ala

  Witam
  Mam 4 gupiki. 2 samiczki i 2 samców. Wszystko jest super tylko od jakiegoś czasu jeden z samców pływa pionowo (ogonem w dół). Nie wiem co robić i co to znaczy? Pomocy! Liczę na szybką odpowiedz.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Tak cały czas? A może tylko przed samiczką się pokazuje albo góra dół przy szybie pływa? I cały jest pionowo, czy tylko jego ogon opada? Jak nie, to o ile jest żywy, nie umiem pomóc.

  2. Dominika

   Piszę późno, ale miałam tak samo. Pęknięty pęcherz… czy jakoś tak. Radzę w tym przypadku przenieść do innego zbiornika, bo inne rybki go rozszarpią 🙁 Do zbiornika nasyp trochę podłoża ( jakie było w akwarium ) żeby czuł się jak w akwarium… Zostanie mu +/- dzień do 2 dni życia 🙁

 8. justyna

  Witam mam pytanie mam Akwarium 60l dostałam 20 sztuk małych gupików maja po 1 cm oraz posiadam glonojady 7 sztuk młodych czy to akwarium im starczy czy trzeba mieć większe proszę pomocy

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Dla gupików jest ok, ale glonojady max dwa zostaw i jak urosną powyżej 10cm to szukaj im domu większego(przynajmniej jednemu).

 9. Kasia

  Witam

  Kupiłam dzisiaj dwa Gupiki zaobserwowałam że jeden czuje się w moim akwarium cudownie a drugi lezy cały czas na dnie i jakby nie mógł się wzbić do góry. Mam akwarium 60l a w nim 3 danio czerwone, 9 neonek, 4 brzanki, 2 brzanki sumatrzańskie, 2 miedziki i 2 glonojady. Czy to przez towarzystwo ?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Paweł

   To nie jest problem towarzystwa. Musisz sprawdzić czy ta rybka aby na pewno jest zdrowa. Je pokarm? Pływa w ogóle?

 10. Zuza

  Miałam w swoim akwarium (60l) same samce gupikow i dokupiłam im ostatnio samiczki, więc jak się łatwo domyśleć rozmnażają mi się na okrągło. Jeśli to tylko możliwe oddzielam małe od innych ryb, ale zastanawiam się wciąż kiedy jest dobry moment, żeby były na tyle duże, by je wpuścić do akwarium z resztą ryb (oprócz gupików mam w akwarium 7 neonków, 3 mieczyki, 2 kiryski, glonojada i bojownika) Wie ktoś może mniej więcej jak długo powinnam młode gupiki trzymać oddzielone?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Poczekaj, aż będą miały 2,5 cm. Wtedy możesz być spokojna

 11. Wiesia

  Ja mam niewielkie akwarium w nim 8 Neonek, 2 Zbrojni niebieskie, 4 Tęczanki neonowe i 8 Gupików (dorosłych). Rybki dobrze jedzą. Jak do tej pory było wszystko dobrze. Do tej pory… Teraz zaczęły mi zdychać Gupiki. Zdechły już 4. Są młode więc rybek nie ubędzie, ale dlaczego starsze zdychają? Inne rybki są w bardzo dobrej kondycji.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Linka

   Właśnie u nas dzieje się to samo.

  2. Paweł

   Sprawdź parametry wody , jeżeli coś się gwałtownie zmienia to rybki zdychają np zmiana PH zbyt duża , lub gwałtowny wzrost amoniaku i azotanów w akwarium.

 12. Linka

  Chciałam opisać dziwną rzecz na temat gupików. Ostatnimi czasy dzieje się coś dziwnego. Hoduję rybki już dość sporo czasu i spotkałam się z różnymi rzeczami, ale to co się zaczyna dziać od kilku miesięcy w naszym regionie jest dość dziwne. Od dłuższego czasu dzwonią do mnie ludzie czy nie mam przypadkiem na sprzedaż gupików i dosłownie każdy kto dzwoni mówi mi, że rybki gupiki im zdychają. Żadne inne ryby nie, tylko gupiki i po jakimś czasie u siebie zaobserwowałam to samo. Tylna płetwa się skleja i koniec. Zdychają masowo co dziwne, nie łapie to żadnego innego gatunku. Dziwne, bo sama też nie dokupowałam ryb od nikogo. Nie używam chemi w zbiornikach. Parametry dobre i cała reszta i ni stąd ni z owąd padają. Zastanawiam się czy może coś być w naszej wodzie, ale jak to zbadać? Z drugiej strony dlaczego wszystkim padają gupiki, a innych rybek nie łapie? Czyżby jakaś choroba przenoszona tylko z gupików na gupiki? Nikt nie wie co jest grane.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Monika

   Też to zauważyłam u siebie, rozmawiałam z kilkoma doświadczonymi akwarystami i doszliśmy do wniosku, że wpływ na to ma nasza woda kranowa – jej jakość mimo wszystko. Gupiki są wrażliwe na zmiany że tak powiem „w wodzie”. Inną sprawą jest to że gupiki sprowadzane do sklepów z nie wiadomo skąd mają inną florę bakteryjną niż te np wyhodowane w Polsce i puszczone do obrotu co też ma duży wpływ na żywotność bo ludzie w sklepach nie mówią skąd pochodzą ryby które mają na sprzedaż (pewnie sami nie wiedzą).

  2. rrrrrrrw

   Ja leję wodę do akwarium ze starej studni, w której normalnie jest czysta woda jak dawno temu, kiedy nie mieliśmy wodociągów. Studnia ma ponad 20 metrów, woda jest bez chemii i ostatnio też parę gupików mi padło, a inne rybki śmigają aż miło :/

 13. Klaudia

  A czy mogę hodować tylko samce bez samiczek? Nie zależy mi na rozmnażaniu. Czy brak samiczek nie wpłynie źle na samców?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. KacpeR

   no wiesz może to być źle dla nich na pewno będą walczyć i się dziwnie zachowywać i z bijatyk może wyniknąć śmierć i będą mało jadły pozdrawiam

  2. admin

   Można śmiało trzymać same samce, które faktycznie w mniejszym akwarium będą często rywalizować o rewiry jednak nie wyrządzą sobie przy tym większej krzywdy.

 14. Paweł

  Witam.

  Posiadam właśnie te Gupiki, one są tak kolorowe i piękne że jak dla mnie to są jedne z ładniejszych rybek jakie mam zaszczyt mieć w swoim akwarium. Przy okazji chce podziękować Serdecznie twórcą strony za wszelkie informacje odnoście rybek. Naprawdę dzięki Wam wiem o rybkach więcej 🙂

  Pozdrawiam Serdecznie no i Wesołych Świąt 🙂

  Odpowiedz
 15. monia

  Witam mam akwarium od niedawna mam7 gupików 6 neonek 4 molinezje dwie czarne, dwie żółte 4 danio. Mam 2 sztuczne roślinki mam kilka pytań. Dlaczego moje rybki obgryzają te roślinki i nie zauważyłam żeby się grzałka włączała możliwe jest, że lampa daje tyle ciepła że woda ma 25 stopni dodam, że lampa idzie maks 12 h.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. andrzej

   Rybki o których piszesz nie obgryzają ci roślin lecz obskubują glony. Warto zaaklimatyzować jakieś łatwe do hodowli żywe roślinki. Może być rzęsa, najprostsza, mnoży się jak pokrzywa – doświadczenie z przeszłości. Jeżeli nie mamy doświadczenia warto zapytać w zoologu, to żaden wstyd, pomogą. Życzę zadowolenia fajna sprawa, bawiłem się w to ponad 20 lat, ciekawsze niż kryminały w tv.

 16. Krzysiu

  Mam samca i samice. Samica urodziła dwa gupiki lub reszta została zjedzona przez inne ryby. Co mam zrobić z rybkami trzymam je w plastikowym pudełku umocowany w afarium?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. andrzej

   Jeżeli chcesz dochować się swoich rybek dotyczy żyworodnych. Jeżeli widzimy oznaki, że lada dzień nastąpi poród przygotowujemy małe akwarium 20-30 litrów a w nim tzw kotnik, w którym umieszczamy rodzącą. Po fakcie mame przenosimy do głównego zbiornika a młodzież dorasta na boku. Można w akwarium głównym wydzielić kąt i tam próbować hodowli. POWODZENIA

 17. Tolek

  Cześć, mam 2 gupiki samca i samice oraz małego glonojada, nie mam żadnych roślin :/ Chciałbym zapytać czy gupiki mogą mnożyć się bez roślin? I czy mogę dokupić więcej parek gupików moje akwarium ma 60 litrów. Ile mniej więcej zapłaciłbym w sklepie za roślinność? Pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   W sklepie na pewno przepłacisz. Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem na pewno będzie nurzaniec. Samica podczas porodu lubi się schować pod nurzańcem, a małe wypływają i skrywają się na jego liściach, tak żeby dorosła samica ich nie zjadła. Chociaż ja mam akwarium wielogatunkowe i nie zdarzyło mi się, żeby inne rybki a tym bardziej matka zjadła swoje młode. Najgorsze są mieczyki z żyworodnych. A jeszcze lepszym sposobem będzie zakupienie zwyczajnego kotnika. Kwestia kilku złotych, a przyda się na pewno na długo

 18. Anonim A

  Witam 🙂 chciałabym urządzić swoje pierwsze akwarium i wydaje mi sie ze zakupienie gupika bedzie dobrym rozwiązaniem. Nie wiem tylko czy moze on żyć sam w akwarium ? Czy lepiej kupic kilka ?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Piotr

   Kup najlepiej pare i bedzie git

  2. andrzej

   Jest to ryba tzw STADNA czyli dobrze jak będzie ich kilka, dobrze współżyje z neonami, danio, bystrzyk, nie jest agresywny, to jest ważne.

  3. konrad

   najlepiej mieć minimum 6 więcej samic niż samców wtedy będzie najlepiej a jak kupisz więcej to będzie git

 19. maciulka

  Nie zgadzam się co do wielkości moja gupiczka jest większa od molinezji i to ona robi porządek w akwarium.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Zdażają się wyjątki od reguły. Moje rybki ogólnie wszystkie są ponad normy opisywane, ale to nie powód do niezgadzania się. Zwyczajnie jej się tak urosło. Do mnie ludzie jak przychodzą, to pytają czy je sterydami karmię. Mówię nie! Po prostu rybki to też stworzenia, trzeba o nie dbać, pielęgnować je, dobrze karmić i same się odwdzięczą.

 20. Doma

  A powiedzcie np. jak by młode nie rosły zbyt szybko, ktoś czekałby już z 4 miesiące to co ma robić. Ja tak nie mam ale moja koleżanka tak.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   No właśnie raz tak miałam. Zawsze rosły jak na drożdżach później nie. Wystarczy, że w akwarium z młodymi podkręci temperaturę do 28 stopni i częściej karmi. Tylko, że to ma być akwa tylko z młodymi, bo starszym nie zalecam

 21. Doma

  Cześć mam gupiki pawie oczko i mam młode po jakim czasie urosną do takiej wielkości bym mogła je wpuścić do akwarium z innymi rybami?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Klaudia

   Musisz sprawdzić czy duże ryby nie będą próbować zjadać ich jeżeli nie to poczekaj jeszcze tak z tydzień. Ja swoje wpuszczałam po ok. 1,5 miesiącu po urodzeniu.

  2. bartek

   Gdzieś po trzech miesiącach.

  3. Anonim

   Ja w ogólnym akwa mam różne ryby, w tym i takie które z chęcią zjadłyby je. Jak dobrze i często karmisz to myślę, że po dwóch miesiącach możesz. Ja karmie młode kilka razy dziennie różnymi pokarmami i jak już się zaczynają wybarwiać to wpuszczam do głównego

 22. bro

  Czy gupiki mogą się krzyżować

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Doma

   Facet w sklepie powiedzial że tak.

  2. Bob

   Tak oczywiście że mogą zwłaszcza z gupikami endlera.

 23. mimi

  Chce bardzo mieć gupiki ale nie jestem pewna czy będą bezpieczne przy barwniakach szmaragdowych które mam… podobno są bardzo terytorialne… jak myślicie mogę?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Linka

   Nie wiem jak jest z szmaragdowymi, ale ja z barwniakami czerwonobrzuchymi mam i nawet nie zwracają na siebie uwagi

 24. Piotrek O

  Gupiki…. Bardzo je lubię to chyba najbardziej kolorowe ryby swiata!

  Odpowiedz
 25. natalia

  Witam, czy gupiki mogą być z neonkami innesa, neonami czarnymi i zwinnikiem jarzeniec?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Anonim

   Nie powinny. Gupiki źle znoszą miękką wodę tak jak napisali w artykule a np. Neonki to tylko miękka i lekko kwaśna

 26. Linka

  Ja mam taką obsadę: 4 gupiki, 4 mieczyki, 3 molki, 1 teczanka,1 gurami mozaikowe, 7 żałobniczek, 15 neonek, 4 brzanki (2 sumatrzańskie i 2 mszyste), 2 barwniaki czerwonobrzuche, 3 zbrojniki albinoski w akwa 120L. Cała ta obsada żyje ze sobą wspaniale, żadne rybki się nie atakują. Zbrojniki co 4 tyg. Składają ikrę. Tylko nie wiem czemu samiec opiekujący się nią zjada ją po 3 dniach. A gupiki co 25 dni się kocą, młode przekladam do drugiego akwa przeznaczonego dla malusich.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. anonim

   bardzo dobrze że przekładasz maluszki, bo inaczej zostałyby zjedzone!

 27. klaudia

  jak gupiczka urodzi to trzeba odlowic mlode . po jakim okresie mozna wpuscic razem?

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. FRASER

   Jak uznasz ze reszta ryb ci nie zje mlodych 🙂

  2. ktoś

   kiedy osiągną 2-3cm ale lepiej zaczekać do czterech bo filtr może je wessać

  3. Ja

   Ktoś, można je wpuszczać już przy 1,5 cm pod warunkiem jeżeli nie ma się dużych ryb mogących je połknąć, w akwarium jednogatunkowym 1,5 cm jest wystarczające.

  4. Linka

   Moje mają już koło 2 msc i 2,5 cm, zaczęły się wybarwiać. Raczej będę już wpuszczała je do ogólnego pomimo, że mam nawet gurami mozaikowe, bo są bardzo spokojne

  5. Anonim

   trzeba odłowić młode

 28. Mateusz

  jest coś takiego jak samiczka endlera tiger? czy każda samiczka od innego podgatunku będzie dobra? piszę tu przykładowo, ale mam taką sytuację, dziękuję, pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Anonim

   samiec i samiczka powinny być z tego samego gatunku

 29. gupik1

  co mam zrobić aby dziura w ogonie zarosła gupika i żeby miały duże ogony

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Ja

   Uszkodzenia ogona raczej się nie zrastają.. Widziałam taki przypadek, ale odrosła na przeźroczysto u samicy. To jakie mają ogony zależy od genetyki ryby.

  2. tesa

   Mój gupik miał tak jakby rozdarty ogon, ale po trzech dniach po rozdarciu nie było już śladu.

 30. Anonim

  Witam czy gupiki mogą być z kiryskami, glonojadem, neonkami, kosiarkami,rozborami, proporczykami?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. admin

   Proporczykowce mogą je podskubywać.

  2. Ja

   Kosiarek i glonojadów ci nie polecam, rosną bardzo duże więc raczej nie dożyją dorosłości, chyba że masz wystarczająco duże akwarium na dorosłe osobniki.