Poecilia reticulata (W. Peters, 1859)

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa fot.nettaigyo-zukan.com

Gupiki Pawie Oczko - ryby akwariowe

Gupik,  Pawie oczko, Gupik pawie oczko  (Poecilia reticulata) – jedna z najbardziej znanych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występuje w wielu różnorodnych formach hodowlanych. Dzikie okazy są bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, powszechnie dostępne pochodzą z hodowli komercyjnych lub farm hodowlanych. Niestety wiele gupików dostępnych w sklepach akwarystycznych nie jest już tak odporna, a wręcz podatna na choroby. Ryby najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców, pasjonatów gatunku.

W krajach Trzeciego Świata gupiki zostały wprowadzone przez człowieka, aby zwalczyć plagę komarów, przenoszących malarię, dzięki temu zaaklimatyzowały się w wielu regionach stref klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Występowanie

Ameryka Środkowa. Pochodzi z północno-wschodniej Ameryki Południowej i południowych wybrzeży Karaibów. Pierwotny zasięg obejmuje Wenezuelę, Gujanę, Surinam, Gujankę Francuską oraz wyspy Trynidad i Tobago, Barbados, Antigua i Barbuda oraz Antyle Holenderskie. Wprowadzone sztucznie lub dzikie populacje występują także w ok. 50 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii.

Niesamowicie wytrzymały gatunek, który żyje w prawie każdym środowisku wodnym, od wysokogórskich strumieni po mętne bagna i rowy melioracyjne. Niektóre populacje spotykane są również w wodach słonawych. Prawdopodobnie najlepiej czuje się i rozwija w siedliskach z bujnym wzrostem glonów i roślinności.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Charakterystyka i usposobienie

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa

Gupik – samiec, samica

Ryby charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samica gupika osiąga 6 cm długości standardowej, ma ciało koloru oliwkowo szarego, a jej płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Dojrzałe samice w okolicy płetwy odbytowej mają ciemną tzw. plamę brzemienną. Samiec jest smuklejszy, odrobinę mniejszy – rośnie do 5 cm i ładniej, intensywniej ubarwiony. Na jego ciele widnieją różnokolorowe plamy, a płetwy grzbietowa i ogonowa są wydłużone. Gupiki występują też w wielu formach hodowlanych, zróżnicowanych pod względem kształtu płetw i barw. W handlu formy pierwotne „dzikie” są praktycznie niespotykane.

Są to ryby bardzo aktywne, z reguły łagodne, ale czasem, głównie samce mogą podskubywać siebie nawzajem lub też inne ryby z górnych partii wody oraz okazyjnie gatunki z przedłużonymi płetwami jak np. skalary. W środowisku naturalnym żyją w dużych skupiskach, w przewadze samic i tak też powinny być trzymane w akwarium. W niewoli, na małej przestrzeni, samce są bardzo natarczywe względem samic, nie dają im chwili spokoju, podczas karmienia, odpoczynku czy rodzenia. Na każdego samca powinny przydać co najmniej dwie samice. Jeżeli nie chcemy ich rozmnażać, to do akwarium wybierzmy wyłącznie jedną z płci, większe samice lub bardziej kolorowe samce.

Małe rozmiary gupików i jaskrawe ubarwienie sprawiają, że są łatwym celem dla drapieżników. W sytuacji zagrożenia zbierają się w ławicę.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Odżywianie i karmienie

W naturze żywią się szczątkami alg, okrzemkami, bezkręgowcami, fragmentami roślin, larwami owadów. W większości przypadków to glony stanowią większą część ich diety, ale jest to uzależnione od konkretnych warunków i dostępności pokarmów w środowisku. Na przykład, badanie na dzikich okazach z Trinidadu wykazało, że dieta gupików zbieranych w górnej części rzeki Aripo składała się głównie z bezkręgowców, podczas gdy u okazów zbieranych w dolnym regionie rzeki Tacarigua przeważały glony (okrzemki) i inne cząstki mineralne.

W akwarium powinny otrzymywać zróżnicowane pokarmy suche, mrożone i żywe np. wodzień, dafnie, artemie, oczlik oraz roślinne np. suche ze spiruliną, blanszowany szpinak, sałatę. Należy unikać pokarmów „ciężkich” takich jak np. wysoko proteinowa ochotka.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Akwarium

Mimo niewielkich rozmiarów, dla grupy gupików zaleca się min. 54 l akwarium, z bujną roślinnością, również pływającą. Biologia w większym zbiorniku jest dużo bardziej stabilna, skoki pH są mniej gwałtowne, a temperatura wody maleje i rośnie wolniej.

Woda dla nich powinna być raczej twarda 10-30 dGH, alkaliczna do zasadowej z przedziału 7-8 pH o temperaturze 26-28°C. Dobrze tolerują też zasolenie, gdyż są gatunkiem euryhalicznym tzn., że znoszą różny stopień zasolenia wody, mogą żyć w wodzie słodkiej, słonawej (brachicznej), a nawet w morskiej.

Gupikom prawdopodobnie najlepiej będzie w akwarium gatunkowym lub w towarzystwie innych piękniczkowatych (np. mieczyków, platek) i żyjących przy dnie, łagodnych kirysków. Alternatywnym wyborem mogą być niewielkie tęczanki lub danio. W dobrze urządzonym i zarośniętym zbiorniku można je łączyć również z krewetkami karłowatymi, jednak te mniejsze nowo narodzone mogą być przez nie zjadane.

Na pewno złym towarzystwem będą np. bojowniki, kolcobrzuchy, brzanki, glonojady syjamskie czy mające tendencje do podskubywania płetw tetry, które tak czy inaczej, preferują też odmienne warunki wodne. Dla żółwi, krabów i raków będą pożywieniem.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Rozmnażanie

Rozmnażanie gupików tak jak większości ryb żyworodnych jest bardzo łatwe. Ze względu na dużą żywiołowość samców, na każdego samca w akwarium powinno przypadać kilka samic. Do rozrodu nie są wymagane żadne specjalne przedsięwzięcia, wskazana jest natomiast bujna roślinność, również pływająca, która zapewni schronienie narybkowi.

Gupiki są bardzo płodnymi rybami. Okres ciąży może być różny, ale zwykle wynosi 21-30 dni. Rozmnażają się zwykle przez cały rok, a samice są zdolne do następnego zapłodnienia w ciągu kilku godzin po porodzie. Samce gupika, podobnie jak u innych przedstawicieli Piękniczkowatych (Poeciliidae), posiadają zmodyfikowaną cylindryczną płetwę odbytową tzw. gonopodium, umiejscowioną bezpośrednio za płetwą brzuszną.

Rozmnażanie rozpoczynają zaloty, samiec natarczywie pływa za samicą, prężąc swoje płetwy. Jeżeli samica jest skłonna, to dochodzi do tarła, podczas którego samiec na krótko wkłada gonopodium do żeńskiego narządu rozrodczego i dochodzi do wewnętrznego zapłodnienia. Gonopodium, przez które przekazuje mlecz samicy, ma strukturę kanałową. Kopulacja czasami bywa wymuszana siłowo przez samca. Co ciekawe, samice gupika mogą magazynować mlecz pozyskany od samca, nawet przez 8 miesięcy, co w znacznym stopniu przyczynia się do dynamiki reprodukcyjnej u dzikich populacji.

Brzemienna samica posiada pod brzuchem ciemną plamę, tuż za jej płetwą odbytową. W miejscu tym skóra jest prześwitująca i na krótko przed porodem mogą być widoczne oczka małych rybek. Poród trwa zwykle od 1 do 6 godzin, a rybki pojawiają się w pewnych odstępach czasu. Samica może urodzić od 2 do 200 sztuk narybku, przeważnie jednak jest to 30-60 szt.

Dobrze karmione gupiki nie mają zbytniej tendencji do zjadania potomstwa, ale wskazane jest zapewnienie schronienia. W sklepach dostępne są specjalne kotniki, które wkłada się do akwarium. Zapewniają one schronienie ciężarnej samicy przed zbyt natarczywymi samcami, mają też wydzielony obszar dla nowo narodzonego narybku, dzięki czemu chronią narybek przed samicą. Przy stosowaniu kotnika należy jednak zachować ostrożność, gdyż samica umieszczona w nim zbyt wcześnie może poronić. Często dobrze zarośnięte akwaria posiadają już wystarczającą ilość kryjówek dla narybku. Stałe dostarczanie dorosłym gupikom żywych i mrożonych pokarmów np. dafni czy artemii również może ograniczyć jego straty. Młode można karmić larwami artemii, mikro nicieniami czy węgorkami, a także gotowymi pokarmami w proszku lub płynie.

W naturze co roku pojawiają się dwie lub trzy generacje gupików. Od początku są dobrze rozwinięte i zdolne do samodzielnej egzystencji. Młode, zbierając się w ławicę, zwiększają swoją szansę na przeżycie (uniknięcie drapieżnika). Liczebność lęgu może być różna, ale występują pewne stałe zależności między populacjami, jedną z nich jest zależność od stopnia ryzyka zagrożenia ze strony drapieżników. Spośród samic podobnych wymiarów, te przebywające w środowisku o wysokim poziomie drapieżnictwa, wydają liczniejsze, ale mniejszych rozmiarów potomstwo. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 10-20 tygodni i są płodne przez następnych 20-34 miesięcy. Samce są zdolne do rozrodu w wieku ok. 7 tygodni. Długość życia gupików może być różna, ale przeważnie wynosi ok. 2 lat.

Wielkość ciała gupików jest powiązana z wiekiem, a ich wielkość podczas dojrzewania zależy od drapieżnictwa w ich środowisku. Samce i samice z obszarów o wysokim ryzyku drapieżnictwa zaczynają rozmnażać się wcześniej niż te z siedlisk niskiego ryzyka. Samice z obszarów wysokiego ryzyka są bardziej płodne, rozmnażają się częściej i produkują więcej potomstwa na jeden miot. Starsze samice rodzą mniejsze potomstwo i w częstszych odstępach czasu.

Śmiertelność gupików ze środowisk o wysokim drapieżnictwie jest wyższa, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności wśród samic w wieku 6 miesięcy, podczas gdy w środowiskach o niskim drapieżnictwie nie występuje to zjawisko do wieku 16 miesięcy. Jednakże, ze względu na wydłużoną zdolność reprodukcyjną, gupiki z siedlisk o wysokim drapieżnictwie cechują się dłuższym życiem. Po okresie reprodukcji nie odnotowano znaczących różnic w długości ich życia.

Na regulacje populacji gupików ma też wpływ dostępność pokarmów i zagęszczenie. W odpowiedzi na niedobór żywności zmniejszają płodność i rozrodczość, a kiedy pokarmy są dostępne, zwiększają liczebność potomstwa. Na przykład, w czasie pory deszczowej od Maja do Grudnia, gupiki z północnego obszaru Trinidadu ograniczają rozród, bez względu na poziom drapieżnictwa. Zagęszczenie w danym środowisku również ma znaczenie, gdyż większa konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje spadek szybkości reprodukcji i wzrostu somatycznego oraz wzrost śmiertelności wśród narybku, z powodu kanibalizmu.

Ostatnio zmodyfikowano: 31 października 2019 r.
Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!

Video

Galeria

Podsumowanie

 • Akwarium:
  • średnie
  • min-pojemność: 54 l
  • min-długość: 60 cm
 • Orientacyjna cena: 3 zł
 • Dostępność: powszechna
 • Stopień zagrożenia wyginięciem (IUCN): LC - najmniejszej troski

Masz ten gatunek w akwarium?

Podziel się swoimi doświadczeniami!

Dodaj komentarz

zanim napiszesz, proszę zapoznaj się z regulaminem

* pole wymagane, adresów mailowych nigdzie nie udostępniamy i nie wysyłamy żadnych treści reklamowych.

Komentarzy: 586

 1. Flip

  Mam pytanie. Czy można trzymać gupika i ile w akwarium 25l gdzie są 3 Welony 3 Danio i 1 glonojad?

  Odpowiedzi: 8
  Odpowiedz
  1. RJ

   Glonojad w 25 litrów to już za małe dla niego, a gdzie te 3 welony się jeszcze mieszczą … Niezła zupa rybna Tobie tam pływa. Poczytaj trochę o rybkach, które masz w akwarium.
   Dla dwóch (2!) welonów zbiornik powinien mieć minimum 80 litrów.

  2. Mira

   Męczysz ryby. Na glonojada min 150l…

  3. Agata

   Ja bym oddała glonojada i welonki komuś kto ma dostatecznie duże akwarium, a sobie zostawiła ewentualnie danio i do tego dokupiła kilka gupików, bo chyba tylko one zniosą tak małe akwarium. I następnym razem zanim kupi się jakąś rybkę, to lepiej wcześniej o niej poczytać, bo zdecydowana większość nie nadaje się do tak małego akwarium. Pozdrawiam 🙂

  4. Łukasz

   Szczerze to ja mam w akwarium 25l 5 neonków inessa oraz 2 gupiki i małego glonojada 🙂 faktycznie welony to troszkę duże rybki do takiego akwarium ale osobiście uważam że można trzymac glonojada w akwarium 25l .Bez przesady gdybyśmy chcieli mieć np 10 ramirezek i 2 glonojady to co mamy mieć akwarium na pół ściany ? 🙂

  5. rrrrrw

   Łukaszu, kiedyś kupowałem akwarium 112L wraz z zawartością. Były tam m.in. glonojady: 16cm, dwa po 20cm i jeden 22cm. Oddałem je od razu kumplowi, który ma 450L bo widziałem jak się męczą żeby się obrócić w tak małym akwarium (80x40x35), które jeszcze miało dekorację: wielki korzeń, 4 spore kamienie. Ty chcesz trzymać takie ryby w 25L… Jak cudem uda mu się dorosnąć do 20cm to jak on ma żyć w kwadratowej szklance o wymiarach 40x25x25?

  6. Klaudix

   Łukasz a widziałeś Ty kiedyś dorosłego glonojada? Bo jeżeli mowa o zbrojniku to serdecznie mu współczuje. To tak jakbyś musiał całe życie spać w swoim łóżeczku dziecięcym. Mam nadzieje, że zdajesz sobie z tego sprawę, że będziesz go musiał oddać wcześniej czy później, więc po co sobie i rybą robić kłopot. Jest dużo innych glonożerców np. ślimaki helmety, które możesz w takiej szklance trzymać.

  7. rrrrrw

   Otoski też polecam, super rybki i nadają się do takich malutkich baniaczków

  8. sketmen dżon

   Gupik do tego akwarium sie nadaje, pozostałe oddaj bo będą się męczyły aż w końcu pozdychają

 2. marek

  Witam, akwarium 92 l wymiary 55, 41, 41 jaka obsade wybrac?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Rener

   Polecam neony innesa na te akwa spokojnie 10-12 sztuk, i z (dno) 5 kirysków oraz parę glonojadów ancistrus

 3. Jacek

  Posiadam akwarium o pojemności 200l i trzymam w nim
  -5 razborek klinowych
  -pare molinezji żaglopłetwnej
  -10 neonek
  -pare barwniaka czewonobrzuchego
  -pare platynek
  -pare prętników
  – dwie brzanki sumatrzańskie
  – oraz 4 danie pręgowane
  Czy powinienem coś zmienić/ ew. dokupić?
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dagger

   Pare molinezji – w sensie, że parę, czy kilka molinezji? Bo jeżeli parkę, to zrób z tego harem min. 1+2 dokupując co najmniej jedną samicę. To samo z platkami i prętnikami. Brzanki uno, że powinny być w większej grupie (min.4-6-8 osobników), to jeszcze nie nadają się za bardzo do takiego zestawienia. Danio też powinno mieć więcej, przynajmniej o jedną, dwie, bo gdybyś zrobił z nich duże stado miałbyś już zupę rybną. Najlepszym z rozwiązań byłoby w ogóle ograniczenie liczby gatunków, gdybyś usunął te brzanki, powiększył trochę ilość danio i porobił z tamtych co pisałam wcześniej rybek haremy, myślę, że wszystko byłoby ok.

 4. Robert

  Witam, czy mogę trzymać skalary z rybkami z rodziny piękniczkowatych? (mam na myśli molinezje, platynki oraz mieczyki). Posiadam akwarium o pojemności 200l, czy tyle wystarczy aby pomieścić 4 skalary? Pozdrawiam serdecznie oraz czekam na odpowiedź.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dagger

   Skalary akwa 300-350l. ;d Podejrzewam że miłośnicy skalarów inaczej by Cię zjedli.

 5. piotr

  cz gurami złote może być z gurami mozaikowym , gupikami i neonami?

  Odpowiedz
 6. Katarzyna

  Witam, miałam 9 malutkich gupikow i ostał mi się jeden, reszta padła.
  czy mogę bez obaw do niego dopuścić dorosłe osobniki?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Dagger

   Zależy, jakiej są wielkości. Jeżeli ma coś ponad 1 cm to bez obaw.

  2. Paweł

   jeżeli młode Ci się rodzą to ich nie odławiaj, z czasem dorosłe do nich przywykną i przestaną je zjadać

 7. Magda

  Jak rospoznać płeć u gupików.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. piotr

   nie możesz bo ci go zjedzą

  2. Zosia

   A skąd masz te gupiki ? mają długie ogony ,a takich nie mogę znaleźć w sklepach …
   I czy byś mogła sprzedać ew. lub doradzić w ich szybkim znalezieniu?

  3. Magda

   Pewnie ci skaczą tak jak moje juz dwa samce mi wyskoczyły z akwarium jak sa zestresowane to tak robia

 8. Wlodi13

  Hej, masz 4 glonojady (zbrojniki pospolite) w 25l akwarium które ma dno 40x25cm, póki są małe to wygląda to fajnie, ale dorosłe osobniki mają średnio 12cm długości (osiągają nawet 15cm). Wyobraź sobie teraz 4 takie olbrzymy na takiej małej powierzchni, nie będą miały jak się poruszać. Dla parki wymagane jest min. 60x30cm, inaczej w przyszłości będą chorować i padną. Dla małych zbiorników są piękne odmiany kirysków, np. karłowate (sierpoplame) i śmiało ich możesz mieć 4 szt. Jeśli chodzi o ślimaki, uważaj bo rozmnażają się błyskawicznie i może być później problem, nie będziesz mogła ich się pozbyć.

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. Weronika

   Hej Wlodi13 myślę że zaczym one urosna glonojady to kupię większe akwariu ślimaki są 8 szt dostałam za rybki a jakie byś mi doradzil akwarium myślałam o 40 l co sadzisz

  2. Weronika

   Mam światło energooszczędne żarówka jedna 11 w takie było w komplecie z akwarium filtrem grzałka 25 w i termometrem wladi13

  3. Wlodi13

   Jeśli wszystko było w komplecie to światło powinno być odpowiednie, fachowcy już tak dobrali aby było ok. Jednak w przyszłości jak żarówka się przepali pamiętaj że do roślinek jest potrzebna barwa zimna, 11W to jest moc żarówki czyli jak mocno ona świeci, ale za rodzaj światła decyduje jego barwa i gdybyś kiedyś kupowała nową musi być min. 6000K. Ja mam dwa akwaria, w jednym oświetlenie 6000K w drugim 8000K i roślinki pięknie rosną. Jeśli już chcesz się zdecydować na nowe akwarium zauważ że większość tych mniejszych rybek opisywanych na tej stronie wymogi ma 54l (60x30x30cm) to jest takie optymalne akwarium a możliwość wyboru kolejnych rybek bardzo duża. Wszystko zależy ile masz miejsca w domu, ile chciałabyś maksymalnie wydać pieniędzy no i jakie rybki w przyszłości, pomyśl i sama dokonaj wyboru, poczytaj opisy rybek jakie mają wymogi no i tyle. Rozumiem że z oddawaniem rybek pewnie miałaś trochę problemów, sklepy chcą zarabiać a nie przyjmować ryby z powrotem więc te zamiany, ale mimo wszystko nawet akwarium 54l to 2 glonojady wystarczą, a ślimaki sama zobaczysz i zdecydujesz. Im większe akwarium tym rybki lepiej i swobodniej się czują i łatwiej zachować parametry wody, przy mniejszych trzeba częściej podmieniać wodę. Ja osobiście wolę mniejsze akwaria, są bardziej kameralne i lubię przy nich robić, kiedyś miałem 112l ale się go pozbyłem – trochę za duże jak na moje możliwości mieszkaniowe, więc sama widzisz. Decyzja należy do Ciebie.

  4. rrrrrw

   54litry i 2 glonojady? Niezły z Ciebie doradca, nie ma co…

  5. Wlodi13

   Zbrojnik pospolity – glonojad
   link to rybyakwariowe.eu
   podtemat „Akwarium”: Dla pary zbrojników pospolitych odpowiednie będzie 60 cm długości akwarium.
   rrrrrw weź sobie na wstrzymanie, bo w tym momencie podważasz nie moje doradztwo ale opisy zawarte w rybyakwariowe.eu …nie kompromituj się

  6. Dagger

   A ja tak w ogóle z doświadczenia dodam, że nie ma sensu zakładać tak małych akwariów jak 45-54l, bo ile rozumie się 25l. jako małe akwa ozdobne, to 45l już nie prezentuje się tak dobrze i nie można zbyt wiele w nim trzymać. Od razu minimalnie 112l, a najlepiej większe powinno załatwić sprawę.

 9. Weronika

  W tej chwili mam 4 glonojady ale nie syjamskie 3 gupiki engler samice i dwa samce rośliny pływające i około osiem ślimaków żółtych

  Odpowiedz
 10. Kminek

  Ludzie poco te całe kłótnie opanujcie się to nie FaceBook.

  Odpowiedz
 11. Weronika

  rrrrrrw pozjadales wszystkie rozumy swoje opinie zachowaj dla siebie globie jeden

  Odpowiedz
 12. Weronika

  Dziękuję za radę Wlodi13 mam pytanko do ciebie mam 3 gupiki engler samice i dwa samce jak długo światło powinno się palić w akwarium

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Światło w akwarium najważniejsze jest gdy posiadasz roślinki, wtedy żarówka powinna mieć barwę minimum 6000K (barwa zimna) i powinno świecić się przynajmniej 14 godz. Ja osobiście włączam o 6:00, 7:00 i wyłączam o 21:00, 22:00, rybki też muszą kiedyś spać. Gdy masz tylko rośliny sztuczne (chociaż nie jestem zwolennikiem) wystarczy światło o barwie ciepłej (3000K) – są to zwykłe żarówki jakich używa się w pokojach – i odpowiednio krótszy czas świecenia ~12 godz. Pamiętać też należy że przy barwie zimnej – jest to światło jasne, zbliżone do promieni słonecznych – trzeba rybkom zapewnić kryjówki: skałki, korzenie, rośliny z większymi liśćmi, nie wszystkie gatunki lubią gdy ciągle jest jasno. …gupiki bardzo sympatyczne rybki, też od nich zaczynałem 😉

 13. Weronika

  Dobra oddalam ryby i po co ta głupia dalej gadka

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Hej, wskazówka: przy doborze nowych rybek zwróć uwagę w jakiej wodzie one żyją, chodzi o twardość wody, muszą one mieć jednakowy zakres (informacje są podane przy każdym gatunku ryb), jest to bardzo istotne aby miały jednakowy biotop, inaczej będą padały. Wodę będziesz pobierać pewnie z kranu, więc sprawdź jaka jest twardość, są do tego odpowiednie testy dostępne w sklepach akwarystycznych. WAŻNE! Woda koniecznie odchlorowana, chlor zabija rybki.

 14. Weronika

  Witajcie bardzo nie ładnie się nie którzy zachowują obrażają mnie swoimi komentarzami

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Nie przejmuj się, na forach internetowych tak po prostu jest, nikt Tobie prawdy w oczy nie powie, ale pod osłonką anonimowości każdy jest odważny, z tym niestety trzeba się liczyć. Ci wszyscy co rozumy pojedli nie pamiętają już że z akwarystyką też kiedyś zaczynali i nie mieli bladego pojęcia o rybkach, jestem ciekawy ile tym rrrrwy, ssssry w swojej historii ryb pozdychało, ale do tego się nie przyznają. Dobrze że tutaj trafiłaś, jest to bardzo dobra strona, jest dużo opisów ryb, wystarczy trochę poczytać i zaznajomić się, a komentarze miej gdzieś i z upływem czasu akwarystyka będzie dla Ciebie co raz bardziej ciekawa.

  2. rrrrrrw

   Wlodi błądzić rzeczą ludzką ale jak ktoś pyta ileś tam razy, dostaje ileś odpowiedzi, że to co robi jest złe a ten ktoś uważa, że to obrażanie i robi dalej swoje to ręce opadają. Pomijam fakt, że podstawowe informacje sa podane na samym portalu, tam jak byk stoi jakie jest minimum dla glonków. A wielce obrażona Weronika zamiast zrobić tak, jak podpowiada strona i forumowicze, to chyba na złość babci chce odmrozić sobie uszy. Tylko ryb szkoda.

  3. Wlodi13

   Kwestia priorytetów, dla jednych ryby są najważniejsze, dla drugich człowiek… jeśli masz pojęcie o czym piszę. Szacunku nie idzie się nauczyć, wiedzy akwarystycznej tak…

  4. rrrrrrw

   Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Na pewno nie poprzez znęcanie się nad rybkami.

 15. Weronika

  Spadaj rrrw

  Odpowiedz
 16. Weronika

  rwww sam jesteś plastikowy zasrany znawca ryb spadaj

  Odpowiedz
 17. Weronika

  Spadaj wrr

  Odpowiedz
 18. Weronika

  Weź się ogarnij już wrrrr za srany znawca rybek w sam jesteś plastikowy spadaj

  Odpowiedz
 19. Weronika

  Hej doradzcie mi jakie mogę rybki mieć w takim akwarium 25l myślałam o gupiku engler

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. rrrrrrw

   Do takiego akwarium i z taką wiedzą jak Twoja to polecam rybki…sztuczne. Są takie dla dzieci, plastikowe z magnesami na pyskach i można je nawet łowić specjalną wędką z drugim magnesem 🙂

  2. Wlodi13

   Hej, rozumiem że neonków i bystrzyków już nie masz, a co z glonojadami, oddałaś 2 więc 4 zostały, zauważ że glonojady syjamskie osiągają rozmiary 20-25cm, na Twoje akwarium zdecydowanie za duże – też oddaj wszystkie. Zamiast nich możesz wziąć kiryski (polecam pstre) 2, nie więcej ze względu na wielkość akwarium, choć też lubią żyć w gromadkach. Są doskonałymi czyścicielami resztek pokarmu opadającego na dno, dosłownie pożerają wszystko. Jeśli chodzi o gupiki, tak jak zasugerowała Laridea – 4 ale same samce (wg mnie nawet 6), ale pawie oczko zamiast endlera, są bardziej kolorowe. Jest taka niepisana definicja jeśli chodzi o obsadę, że na każdy centymetr długości rybki potrzebny jest litr wody w akwarium, warto czasami się tym zasugerować. Jeśli chodzi o roślinki, polecam

  3. Wlodi13

   Jeśli chodzi o roślinki, polecam moczarkę argentyńską, łatwa w utrzymaniu (sam posiadam 3 wiązki), same z niej korzyści – pochłaniają wiele szkodliwych związków azotowych, oraz dają dużo tlenu, osobiście w swoim M30 mam też żabienicę która doskonale się rozrasta – wypuszcza listek za listkiem, i często ją podcinam. Pamiętaj że małe akwaria wymagają większej pielęgnacji, odchody rybek, resztki niezjedzonego pokarmu, w mniejszej ilości wody szybciej się brudzą – przynajmniej raz w tygodniu podmiana wody, akwarystyka jest pięknym hobby (ja na swoje rybki mogę patrzyć godzinami), ale wymaga poświęcenia trochę czasu. Powodzenia.

 20. Weronika

  Mam w tej chwili akwarium 25 l ile mogę chodowac rybek gupikuw

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. malawista

   Witam. Widze ,że jesteś początkująca w temacie akwarystyki. Gupiki to przepiękne ryby. W 25l polecam hodować ci 3 rybki ( samiec + 2 samice). Może będzie wyglądać na mało , lecz gupiki bardzo szybko się rozmnażają i zaraz będziesz miała dosyć duże stadko tych rybek. Jeżeli szukasz innych rybek z gupikami polecam ci otoski które dodatkowo będą czyściły twoje akwarium od glonów.

  2. Laridea

   Ja z kolei poleciłabym Ci 4 gupiki ale samce. Po pierwsze ładniej wybarwione, a po drugie gupiki mnożą się jak głupie. Z samca i 2 sami będziesz miał od 6 do 30 lub więcej młodych ( w zależności od wieku samicy). Młode dorosną w bardzo szybkim czasie i po 2miesiacach masz ogromne przerybienie i kłopot gdzie oddać rybki.
   Z samcami nie będziesz miał tego problemu.

 21. Artur

  Mam problem. Może ktoś pomoże. Kilka dni temu moje gupiki zaczęły się dziwnie zachowywać. Przy tafli mam ustawiony średnio silny prąd wody, żeby poruszać powierzchnią. One zaczęły po ten prąd płynąć, oczywiście w miejscu. Jakby odnalazły w sobie duszę łosisia. Potem dodały do tego ocieranie się o rośliny, piasek, filtr i wszystko, o co mogły się ocierać. Jeden samiec nawet godzinami pływał w kółko. Kolejnego dnia ten samiec leżał martwy na dnie. Na ciele nie było widać żadnych zmian. Wtedy się już zaniepokoiłem i uważnie przeglądnąłem wszystkie rybki. Jedna samica miała białawy nalot na tułowiu, dwie inne białą obwódkę wokół płetwy ogonowej, jeden samiec biały nalot przy płetwie grzbietowej, a innemy wyblakł ogon. Wtedy zaniosłem kilka rybek do sklepu zoologicznego, bo na ich stronie pisali, że pomagają w diagnozie i leczeniu. Powiedziano mi tam, że to nic złego, że to tylko choroba skóry. I że mam kupić sól akwarystyczną i dodać ją do głównego zbiornika. A rybki wykąpać w roztworze nadmanganianu potasu. I tak zrobiłem. Zabiegu nie przetrwały dwa samce i jedna samica. Po kąpieli wpuściłem je do akwarium. Część z nich pokryły pęcherzyki powietrza, które znikły po około dwóch godzinach. Teraz wszystkie pływają pod taflą wody (ale nie dziubkują) i są zbite w prawie nieruchomą ławicę. Białawy nalot ustąpił, jednak są bardzo apatyczne, nie chcą się ruszać.
  Filtrację i napowietrzanie mam bardzo dobre. Temperatura cały czas 26-28 stopni. Woda twarda. Oświetlenie git.
  Co robić? Niby wygląd się poprawił, ale to zachowanie jest dziwne. Czy potrzeba kolejnych kąpieli?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Marc

   Co to znaczy że filtracja bardzo dobra? Jaki dokładnie filtr i jakie akwarium? Czy filtr działa 24 h ns dobę? Czy akwarium bylo dojrzałe biologicznie przed wpuszczeniem ryb ? Czyli odstało min 3-4 tyg i czy jakaś pozywka lub biostarter byly podane po zalaniu wody? Jakie masz NO2 i NO3 w akwarium bo wyglada typowo na zatrucie zw. azotowymi.

  2. Artur

   Akwarium 40l, filtr luval u1 plus jakiś jeszcze chiński z deszczownicą. Obydwa z gąbkami. Razem 600l/h, działają 24h na dobę. Zbiornik był dojrzały. Nie sądzę żeby to było zatrucie, bo wodę podnieniam co tydzień, jednak pewien być nie mogę, bo nie mam testerów. Poza tym mam tam dwie małe molinezje w tym samym akwa, które są zdrowe i ruchliwe.

  3. Marc

   Jezeli ten drugi filtr tez mały wewnętrzny to filtracja biologiczna słaba. One za filtracje mechaniczna robią a biologia kiepsciutka wiec tu bym pewnosci nie miał. Bez sprawdzenia czy nie masz mierzalnych bo to już trujace NO2 I NH3/4 nie bedzie pewności czy filtracja biologicznie wyrabia i cykl azotowy jest prawidłowy – a to podstawa zdrowia ryb. Dodatkowo gipiki czy molinezje bardzo brudzą wiec przy nich filtracja musi byc wydajna. Sam przeplyw 600l/h nic nie da jak nie ma odpowiednio obszernych złóż biologicznych. Molinezje to zakladam ze jakieś prosto po okoceniu bo to ryba do szkła min 140 l. W 40 to można takie do 2 max 3 cm trzymac inaczej im zaszkodzisz. Oczywiscie może byc i tak że przyniosłes jakąś chorobe ale poki nie wykluczysz na 120% trucia azotem to nic się nie zrobi.
   Kolejna kwestia ile wszystkich ryb jest w tym akwarium bo byc może za male podmiany vrobisz i kumuluje się NO3 które w małym stężeniu jest nie groźne ale w wiekszym truje tak samo.
   Pamiętaj też ze tak małe akwarium jest bardzo trudne do utrzymania bo jest bardzo mało stabilne biplogicznie. Trzeba mieć już trochę doświadczenia przy takim. Poczatkujacym poleca sie co najmniej 100 litrów najlepiej 112 – 120 nie za duże ale już w miarę stabilne przy odpowiedniej filtracji – minimum dobra kaskada lyb kubel zewnetrzny. Filtry wewnętrzne tylko jako mechaniki nawet przy dużej przepustowosci.

 22. Niewiadomy

  Ja mam 1 gubiczke która jest razem z 4 danio lamparskimi i 3 danio czerownymi i jest gruba.Czy gubiczka może skrzyżować się z Danio?? Proszę o szybką odpowiedz.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Niewiadomy

   Przepraszam gupika samice a nie gubiczke

  2. Marc

   Niewiadomy, a sam sobie nie możesz odpowiedzieć używając minimum logiki? Gupiki to ryby zyworodne a danio jajorodne czyli skladajace ikre. Jak one mogą się krzyżować ? Chocby z tego powodu. No chyba ze nasz takie gupiki jak ktoś tu juz wcześniej pisal że mu samica gupika ikre zlozyla.

  3. Niewiadomy

   No tak zapomniałem

 23. Pati

  Hej! Jakie inne rybki mogę dokupić do gupików, tak by żyły w zgodzie? (akwarium 55l, 60 cm dlugości)

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Marc

   To wszystko zależy od parametrów wody. Jeśli masz wode pod gupiki czyli twarda i zassdowa bo takiej potrzebuja to przy tym akwarium zostalbym tylko przy gupikach. Jest wiele małych ryb nadajacych się do takiego akwarium jak neony Innesa czy Simulans, razbory espei itd itp… ale one wymagają wody miekkiej i kwasnej. Ponieważ gupiki szybko się mnożą i brudzą w akwarium to juz innych ryb bym nie dodawał choć coś tam by się do tego szkła jeszcze znalazlo. Kwestia jeszcze dobrej filtracji przy gupikach bo na jakimś małym wewnetrznym filterku na dłuższą metę nie pójdzie. Kaskada albo kubelek wskazany aby była dobra filtracja biologiczna.

  2. GPR

   Do Gupików danio perłowe lub drobniczka jednodniówka 5-10szt 22-24stopnie 7ph, śr twarda. Filtr musi co godzina przepłukać akwarium 3 razy. Nie przejmuj się tym co piszą. Spokojnie 10 małych rybek zmieścisz o ile masz max 8 głupików., ps fachowcem nie jestem ale wiele osób ma wiecej rybek i żyją.

 24. Jakub

  A czy mogę liście drzewa wymoczone w gorącej wodzie włożyć do akwarium z gupikami. ??
  I jeszcze 1 pytanie mam 5 samców i 2 samiczki ile jeszcze potrzebuje samiczek do akwarium.?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Nadia

   Powinieneś dokupić jeszcze 13 samiczek.

  2. Marc

   Należało by wiedziec jakie to akwarium a nie pisac w ciemno zeby dokupić 13 samic 🙂 Może to szkiełko 40-50l to jak tam razem tyle ryb i to zyworodnych ? Dodatkowo gupiki mocno brudza przy swojej przemianie materii wiec tez odpowiednia filtracja jest potrzebna. Z pewnością mały wewnętrzny filtr nie da rady potrzeba minimum sensownej kaskady lub kubelka. No i sensowne podmiany wody.

 25. Jakub

  Witam wszystkich. mam pytanie czy kotnik jest potrzebny kiedy mam akwarium z gupikami 2 samice i 5 samców, bez roślin. czy to potrzebne rzeczy ? jeśli tak proszę o szybką odpowiedź na ten temat co jest potrzebne do ich rozmnażania sie

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. Artur

   Skoro nie ma roślin to młode nie będą się miały gdzie skryć przed zjedzeniem przez dorosłe ryby. Jeśli nie dasz kotnika, może nic z nich nie zostać.

  2. rrrrrw

   Ja jeszcze dodam, że nie tylko nic nie zostanie z młodych ale i z samiczek. 5 samców zamęczy te biedne samiczki prędzej czy później. Na jednego samca powinieneś mieć minimum 2-3 samiczki.

  3. jakub

   dziękuje za odpowiedź dzisiaj kupie te samiczki i roślinki.

  4. Jakub

   a jeśli do kupie neonki będzie ok.?

  5. Marc

   Nie nie będzie dobrze bo neony i gupiki mają dokładnie odmienne wymagania co do ph i twardości wody a wiec to tak jakbyś w jednym akwarium chciał trzymac ryby żyjace w temp 22C i 28C. Wiec skoro masz gupiki i masz wodę pod nie czyli twardą i zasadowa to nie mozesz miec neonów bo dla nich miękka i kwasna – to ryby z BW black water – czarne wody, wygoogluj sobie.

 26. Asia

  Witam wszystkich miłośników akwarystyki! Mam pytanie do znawców tematu, czy nie męczę moich ryb (jestem początkującym akwarystą) jeśli mam akwarium 62l, kamyczki rzeczne (żwirek), korzeń, 4 duze roślinki, 2 małe, 2 kulki gałęzatki, trochę pływającej rzęsy i też jakiegoś mchu, a obsada to: parka prętników, parka gupików (juz wiem ze trzeba dokupić kobiet) parka razbora galaxy, grzałkę, filtr Fan 1 Plus

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć. Dlaczego męczysz, jest wszystko ok, roślinki, filtr (moim zdaniem b. dobry), do razborek dokup jeszcze 2-3 parki to są rybki ławicowe lubią żyć w stadkach, z gupikami uważaj nie za dużo – łatwo się rozmnażają, zwróć tylko uwagę na twardość wody – prętniki i razbory wolą trochę mniej twardą wodę 5-15 dGH, gupiki 10-30 dGH (nie są wymagające), a kranówa ma ok. 20 dGH (w zależności od ujęcia wody), dbaj, pielęgnuj, będziesz zadowolona, powodzenia

  2. Bogdan

   Trochę niedobrane masz towarzystwo. Cytat z opisu prętnika karłowatego (nie napisałaś jakie masz): „samce … bywają bardzo agresywne w stosunku do innych guramiowatych i barwnych gatunków, np. gupików”. Cytat z opisu razbory galaxy: „ryba ławicowa … zalecane minimum 15 sztuk”

 27. weronika

  Nie wiem w sumie co się stało, jak to wytłumaczyć… Moja samica okociła się dwa razy, po tym drugim była dziwna. Wyglądała na „drętwą”, w środku zrobiła ie taka… Brązowa. Na jednej z płetw pojawiła się biała plama (kilka tygodni wcześniej leczyłam moje akwarium z rybiej ospy) i następnego dnia – zniknęła. Oczywiste, że zdechła ale nie mg znaleźć jej w kamieniach. Nie wiem co się stało

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Szymek Marczuk

   Może po miocie normalnie zdechła bo nie mogła wszystkich urodzoić

 28. Elwira

  Witam nie wiem czy to dobre miejsce i czy możecie mi pomóc ale znajomy założył dla moich dzieci akwarium. 60 litrów mamy w nim oprócz naturalnej roślinności 3 danio, 2 mieczyki Hellera, glonojada, 10 neonków i chyba teczaka niebieskiego. Ta ostatnia strasznie nerwowa więc chyba muszę pomyśleć o jakimś przyjacielu dla niej. Ale to nie moje pytanie…chciałabym wiedzieć czy możemy sobie pozwolić na jakieś inne rodzaje rybek jak np. Kiryski, molinezje lub gupiki…oczywiście o ich mniejszych odpowiednikach myślałam. Ale boje się ze będzie im już ciasno. Uprzejmie proszę o pomoc i ewentualne podpowiedzi o rodzaj i sztuki… pozdrawiam

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Marc

   Już to co masz nie nadaje się do takiego akwarium w takim składzie. Mieczyki – za małe akwarium, woda twarda i zasadowa, neony (jakie? bo różnej temp wymagają) woda kwaśna i miękka, kiryski woda miekka i kwasna i niskie temp jak Neon Innesa, za to Neon czerwony znacznie wyższe temp. Sama widzisz że to co masz nijak nie pasuje, więc nie myśl o dokupywaniu tylko pomysl o dopasowaniu obsady – masz tu podane wymagania, ale nie patrz na skrajne wartości tylko środkowe (przykładowo jak dla jakiejś ryby jest podana temp 22-28 C to znaczy że trzeba brać 24-26C, to samo z twardością wody i pH jak ryby wód miękkich to nie mieczyki, gupiki, molinezje itd… tylko wówczas musisz taka wodę zapewnić, np kupujac filtr RO)
   Zrobisz jak uważasz, tylko proszę nie pisz, że twoje maja się wszystkie świetnie, bo to już się znudziło, no chyba że w wigilie przemówiły ludzkim głosem i ci to powiedziały, ale obawiam się, że wtedy usłyszała byś bardzo przykre słowa… 🙂 )

  2. Elwira

   Dziękuję…I nie napiszę że mają się dobrze bo coś jest nie tak i dlatego zaczęłam trochę czytać ale moja wiedza jest narazie znikoma…mój błąd ze zaufalam i powierzyła założenie to komuś kto się podobno zna…teraz przysiade odkształce się i spróbuję to usastatyzowac aby rybka było u Nas dobrze…Dziekujemy

  3. Marc

   I super Elwira. Z takim podejściem doczytasz co trzeba i zrobisz fajne akwarium. Koniecznie przerób zagadnienie cyklu azotowego w akwarium bo to podstawa oraz poczytaj o filtracji mechanicznej i biologicznej (rodzajach filtrów) no i oczywiście wymaganiach ryb.
   Widzisz wiele osób twierdzi ze ich ryby świetnie się czują w ich akwarium choc mają totalny miszmasz ze skrajnosci w skrajność, a twierdzą tak na podstawie że ryby nie zdychaja i nawet plywaja :). Tym bardziej cieszę się z twojego podejścia. Powodzenia życzę.

 29. księżniczka

  hej, kupilam wczoraj rybe gupika.. dzis rano byla dziwna, plywala przy powierzchni wody, nie byla tak ruchliwa jak na poczatku i co najgorsze niechciala jesc. wyszlam z domu na 3godziny a jak wdocilam to moja rybka nie zyla 🙁 ;( wytlumaczcie mi dlaczego prosze. co zrobilam zle ze mi zdechla??

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Marc

   Co zrobiłaś źle to ci można by powiedzieć, gdybyś napisała co zrobiłaś jakie akwarium masz itd… Może po prostu nie przeprowadzilas aklimatyzacji przy wpuszczaniu rybki do akwarium. Może, może … czarodziejskiej kuli nie mamy ani wróżki na etacie 🙂

  2. księżniczka

   akwarium mam 42l, posiadam pompke i termometr na którym temperatura wynosi 23 stopnie 🙂

  3. Marc

   Akwarium bylo dojrzale nim ja wpuscilas? Cykl azotowy zamkniety? Jaka filtracja ? -nic o tym a to bardzo ważne. Ile innych ryb jest jeśli są? I jak wpuscilas? -tak z worka do akwarium prosto czy poczekalas do wyrównania temp i po trochę dolewalas do worka wody z akwarium?

  4. GPR

   Jaka jest woda w twojej miejscowości? PH i twardość, jaką „pompkę” posiadasz, jaki czas upłynął miedzy wlaniem wody do akwarium a włożeniem do niej rybki. W jaki sposób ta rybkę transportowałaś i wkładałaś. jak akwarium umyłaś i co masz jeszcze w akwa oraz jak te przedmioty umyłaś.

 30. wiktor

  Czy jak mam otoska i ikre gupików to on jej nie zje ?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Marc

   Ikrę gupików masz? Ha ha dobre. A ja mam skalary żyworodne…

  2. Paweł

   Jak masz ikrę gupików to jesteś naprawdę profesjonalnym akwarystą zasługującym na Akwarystycznego Nobla 😉

  3. rrrrrrrw

   Albo ‚Jobla” 🙂

  4. RyboManiak

   To fakt, że głupiki są żyworodne 🙂 A co do twojego pytania to… Otoski żywią się glonami z szyb akwarium i roślin (nie zjedzą twojej ikry).