Gupik pawie oczko

Poecilia reticulata (W. Peters, 1859)

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa fot.nettaigyo-zukan.com

Gupiki Pawie Oczko - ryby akwariowe

Gupik,  Pawie oczko, Gupik pawie oczko  (Poecilia reticulata) – jedna z najbardziej znanych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występuje w wielu różnorodnych formach hodowlanych. Dzikie okazy są bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, powszechnie dostępne pochodzą z hodowli komercyjnych lub farm hodowlanych. Niestety wiele gupików dostępnych w sklepach akwarystycznych nie jest już tak odporna, a wręcz podatna na choroby. Ryby najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców, pasjonatów gatunku.

W krajach Trzeciego Świata gupiki zostały wprowadzone przez człowieka, aby zwalczyć plagę komarów, przenoszących malarię, dzięki temu zaaklimatyzowały się w wielu regionach stref klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Pochodzenie ryb akwariowych

Ameryka Środkowa. Pochodzi z północno-wschodniej Ameryki Południowej i południowych wybrzeży Karaibów. Pierwotny zasięg obejmuje Wenezuelę, Gujanę, Surinam, Gujankę Francuską oraz wyspy Trynidad i Tobago, Barbados, Antigua i Barbuda oraz Antyle Holenderskie. Wprowadzone sztucznie lub dzikie populacje występują także w ok. 50 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii.

Niesamowicie wytrzymały gatunek, który żyje w prawie każdym środowisku wodnym, od wysokogórskich strumieni po mętne bagna i rowy melioracyjne. Niektóre populacje spotykane są również w wodach słonawych. Prawdopodobnie najlepiej czuje się i rozwija w siedliskach z bujnym wzrostem glonów i roślinności.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Charakterystyka, płeć i usposobienie ryb akwariowych

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa

Gupik – samiec, samica

Ryby charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samica gupika osiąga 6 cm długości standardowej, ma ciało koloru oliwkowo szarego, a jej płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Dojrzałe samice w okolicy płetwy odbytowej mają ciemną tzw. plamę brzemienną. Samiec jest smuklejszy, odrobinę mniejszy – rośnie do 5 cm i ładniej, intensywniej ubarwiony. Na jego ciele widnieją różnokolorowe plamy, a płetwy grzbietowa i ogonowa są wydłużone. Gupiki występują też w wielu formach hodowlanych, zróżnicowanych pod względem kształtu płetw i barw. W handlu formy pierwotne „dzikie” są praktycznie niespotykane.

Są to ryby bardzo aktywne, z reguły łagodne, ale czasem, głównie samce mogą podskubywać siebie nawzajem lub też inne ryby z górnych partii wody oraz okazyjnie gatunki z przedłużonymi płetwami jak np. skalary. W środowisku naturalnym żyją w dużych skupiskach, w przewadze samic i tak też powinny być trzymane w akwarium. W niewoli, na małej przestrzeni, samce są bardzo natarczywe względem samic, nie dają im chwili spokoju, podczas karmienia, odpoczynku czy rodzenia. Na każdego samca powinny przydać co najmniej dwie samice. Jeżeli nie chcemy ich rozmnażać, to do akwarium wybierzmy wyłącznie jedną z płci, większe samice lub bardziej kolorowe samce.

Małe rozmiary gupików i jaskrawe ubarwienie sprawiają, że są łatwym celem dla drapieżników. W sytuacji zagrożenia zbierają się w ławicę.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Odżywianie ryb akwariowych

W naturze żywią się szczątkami alg, okrzemkami, bezkręgowcami, fragmentami roślin, larwami owadów. W większości przypadków to glony stanowią większą część ich diety, ale jest to uzależnione od konkretnych warunków i dostępności pokarmów w środowisku. Na przykład, badanie na dzikich okazach z Trinidadu wykazało, że dieta gupików zbieranych w górnej części rzeki Aripo składała się głównie z bezkręgowców, podczas gdy u okazów zbieranych w dolnym regionie rzeki Tacarigua przeważały glony (okrzemki) i inne cząstki mineralne.

W akwarium powinny otrzymywać zróżnicowane pokarmy suche, mrożone i żywe np. wodzień, dafnie, artemie, oczlik oraz roślinne np. suche ze spiruliną, blanszowany szpinak, sałatę. Należy unikać pokarmów „ciężkich” takich jak np. wysoko proteinowa ochotka.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Akwarium ryb akwariowych

Mimo niewielkich rozmiarów, dla grupy gupików zaleca się min. 54 l akwarium, z bujną roślinnością, również pływającą. Biologia w większym zbiorniku jest dużo bardziej stabilna, skoki pH są mniej gwałtowne, a temperatura wody maleje i rośnie wolniej.

Woda dla nich powinna być raczej twarda 10-30 dGH, alkaliczna do zasadowej z przedziału 7-8 pH o temperaturze 26-28°C. Dobrze tolerują też zasolenie, gdyż są gatunkiem euryhalicznym tzn., że znoszą różny stopień zasolenia wody, mogą żyć w wodzie słodkiej, słonawej (brachicznej), a nawet w morskiej.

Gupikom prawdopodobnie najlepiej będzie w akwarium gatunkowym lub w towarzystwie innych piękniczkowatych (np. mieczyków, platek) i żyjących przy dnie, łagodnych kirysków. Alternatywnym wyborem mogą być niewielkie tęczanki lub danio. W dobrze urządzonym i zarośniętym zbiorniku można je łączyć również z krewetkami karłowatymi, jednak te mniejsze nowo narodzone mogą być przez nie zjadane.

Na pewno złym towarzystwem będą np. bojowniki, kolcobrzuchy, brzanki, glonojady syjamskie czy mające tendencje do podskubywania płetw tetry, które tak czy inaczej, preferują też odmienne warunki wodne. Dla żółwi, krabów i raków będą pożywieniem.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Rozmnażanie ryb akwariowych

Rozmnażanie gupików tak jak większości ryb żyworodnych jest bardzo łatwe. Ze względu na dużą żywiołowość samców, na każdego samca w akwarium powinno przypadać kilka samic. Do rozrodu nie są wymagane żadne specjalne przedsięwzięcia, wskazana jest natomiast bujna roślinność, również pływająca, która zapewni schronienie narybkowi.

Gupiki są bardzo płodnymi rybami. Okres ciąży może być różny, ale zwykle wynosi 21-30 dni. Rozmnażają się zwykle przez cały rok, a samice są zdolne do następnego zapłodnienia w ciągu kilku godzin po porodzie. Samce gupika, podobnie jak u innych przedstawicieli Piękniczkowatych (Poeciliidae), posiadają zmodyfikowaną cylindryczną płetwę odbytową tzw. gonopodium, umiejscowioną bezpośrednio za płetwą brzuszną.

Rozmnażanie rozpoczynają zaloty, samiec natarczywie pływa za samicą, prężąc swoje płetwy. Jeżeli samica jest skłonna, to dochodzi do tarła, podczas którego samiec na krótko wkłada gonopodium do żeńskiego narządu rozrodczego i dochodzi do wewnętrznego zapłodnienia. Gonopodium, przez które przekazuje mlecz samicy, ma strukturę kanałową. Kopulacja czasami bywa wymuszana siłowo przez samca. Co ciekawe, samice gupika mogą magazynować mlecz pozyskany od samca, nawet przez 8 miesięcy, co w znacznym stopniu przyczynia się do dynamiki reprodukcyjnej u dzikich populacji.

Brzemienna samica posiada pod brzuchem ciemną plamę, tuż za jej płetwą odbytową. W miejscu tym skóra jest prześwitująca i na krótko przed porodem mogą być widoczne oczka małych rybek. Poród trwa zwykle od 1 do 6 godzin, a rybki pojawiają się w pewnych odstępach czasu. Samica może urodzić od 2 do 200 sztuk narybku, przeważnie jednak jest to 30-60 szt.

Dobrze karmione gupiki nie mają zbytniej tendencji do zjadania potomstwa, ale wskazane jest zapewnienie schronienia. W sklepach dostępne są specjalne kotniki, które wkłada się do akwarium. Zapewniają one schronienie ciężarnej samicy przed zbyt natarczywymi samcami, mają też wydzielony obszar dla nowo narodzonego narybku, dzięki czemu chronią narybek przed samicą. Przy stosowaniu kotnika należy jednak zachować ostrożność, gdyż samica umieszczona w nim zbyt wcześnie może poronić. Często dobrze zarośnięte akwaria posiadają już wystarczającą ilość kryjówek dla narybku. Stałe dostarczanie dorosłym gupikom żywych i mrożonych pokarmów np. dafni czy artemii również może ograniczyć jego straty. Młode można karmić larwami artemii, mikro nicieniami czy węgorkami, a także gotowymi pokarmami w proszku lub płynie.

W naturze co roku pojawiają się dwie lub trzy generacje gupików. Od początku są dobrze rozwinięte i zdolne do samodzielnej egzystencji. Młode, zbierając się w ławicę, zwiększają swoją szansę na przeżycie (uniknięcie drapieżnika). Liczebność lęgu może być różna, ale występują pewne stałe zależności między populacjami, jedną z nich jest zależność od stopnia ryzyka zagrożenia ze strony drapieżników. Spośród samic podobnych wymiarów, te przebywające w środowisku o wysokim poziomie drapieżnictwa, wydają liczniejsze, ale mniejszych rozmiarów potomstwo. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 10-20 tygodni i są płodne przez następnych 20-34 miesięcy. Samce są zdolne do rozrodu w wieku ok. 7 tygodni. Długość życia gupików może być różna, ale przeważnie wynosi ok. 2 lat.

Wielkość ciała gupików jest powiązana z wiekiem, a ich wielkość podczas dojrzewania zależy od drapieżnictwa w ich środowisku. Samce i samice z obszarów o wysokim ryzyku drapieżnictwa zaczynają rozmnażać się wcześniej niż te z siedlisk niskiego ryzyka. Samice z obszarów wysokiego ryzyka są bardziej płodne, rozmnażają się częściej i produkują więcej potomstwa na jeden miot. Starsze samice rodzą mniejsze potomstwo i w częstszych odstępach czasu.

Śmiertelność gupików ze środowisk o wysokim drapieżnictwie jest wyższa, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności wśród samic w wieku 6 miesięcy, podczas gdy w środowiskach o niskim drapieżnictwie nie występuje to zjawisko do wieku 16 miesięcy. Jednakże, ze względu na wydłużoną zdolność reprodukcyjną, gupiki z siedlisk o wysokim drapieżnictwie cechują się dłuższym życiem. Po okresie reprodukcji nie odnotowano znaczących różnic w długości ich życia.

Na regulacje populacji gupików ma też wpływ dostępność pokarmów i zagęszczenie. W odpowiedzi na niedobór żywności zmniejszają płodność i rozrodczość, a kiedy pokarmy są dostępne, zwiększają liczebność potomstwa. Na przykład, w czasie pory deszczowej od Maja do Grudnia, gupiki z północnego obszaru Trinidadu ograniczają rozród, bez względu na poziom drapieżnictwa. Zagęszczenie w danym środowisku również ma znaczenie, gdyż większa konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje spadek szybkości reprodukcji i wzrostu somatycznego oraz wzrost śmiertelności wśród narybku, z powodu kanibalizmu.

Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!

Video Ryba akwariowa - Gupik pawie oczko

Galeria Ryba akwariowa - Gupik pawie oczko

Podsumowanie

 • Akwarium:
  • średnie
  • min-pojemność: 54 l
  • min-długość: 60 cm
 • Cena: 3 zł
 • Dostępność: powszechna
 • Stopień zagrożenia wyginięciem (IUCN): LC - najmniejszej troski

Masz ten gatunek w akwarium?

Podziel się swoimi doświadczeniami!

Dodaj komentarz

zanim napiszesz, proszę zapoznaj się z regulaminem

* pole wymagane, adresów mailowych nigdzie nie udostępniamy i nie wysyłamy żadnych treści reklamowych.

Komentarzy: 570

 1. Przemek

  Witam szanowne grono forumowiczów.

  Założyłem 2 tyg. temu mini zbiornik 25-30l – zależy jak liczyć (40×20×40)
  Filtr fluval1 200l/h
  Grzałka 100W z termostatem temp. 25C
  Oświetlenie Led 10W

  Podłoże substrat plus żwir
  Rośliny i tutaj przepraszam będzie po łacinie:
  Hygrophila corymbosa ‚Siamensis’ – tył
  Cryptocoryne becketti ‚Petchii’ – środek
  Bacopa compact
  Lilaeopsis brasiliensis

  Ostatnie parametry wody – test paskowy:
  NO3 – 15
  NO2 – 0.2
  GH – 10
  KH – 11
  pH – 7.3
  Cl – 0

  Chcę tu wpuścić 4-5 gupików (same samce). Żadnych innych krewetek, ślimaków czy innych takich. I teraz pytanie. Czy będą to dla nich „godne warunki bytowe”.
  Będę wdzięczny za opinie, wskazówki, porady a i krytykę.
  Z góry dzięki. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 2. Marcin

  witam,

  mam mini akwarium 20L (25x25x30), gdzie są już krewetki, pytanie czy można tam dołożyć (i ile sztuk) rybek, np.
  – gupiki pawie oczko? czy bardziej odpowiednie będą mniejsze (np. gupiki endlera)?
  – glonojady (np otoski)? 1-2 sztuki?
  – jakieś rybki denne (np kiryski) – czy też same krewetki wystarczą żeby „czyścić” dno?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kulio

   Ja trzymałem harem gupika czyli 1 samiec i dwie samicę a do tego 3 kiryski spiżowe w akwa 20 L i wszystko było okej. Otoski są bardzo wrażliwe. Kiryski i gupiki przystosują się niemal do każdych warunków 🙂

 3. Klaudia

  Mam akwarium 54l. W zoologicznym zakupiłam harem 1+2 prętnika karłowatego i 6 kirysków panda na dno. Mogę dorzucić jeszcze z 3/4 samce gupika? Może jakieś inne rybki mi polecacie? Jestem zupełnie zielona w tym temacie, przeczytałam tylko jakąś książkę z biblioteki.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kotek

   A zależy Panu na narybku żeby rodziła się w akwarium i rozwijał to bym usunął prętika a jeśli ma Pan do tego inne akwarium to inna sprawa by mógł Pan samca i samice po jednym molinezja dożucić i tych samców gupika też trochę roślin trzeba

 4. Peter

  Hoduje z molinezjami i wydaje się że samce są bardziej zainteresowane samicami molinezji niż samicami swojego gatunku . Możliwe że to dlatego ponieważ samce są żółte a samice są czarne . Samice molinezji też są koloru żółtego . lol

  Odpowiedz
 5. Marcin

  Chciałbym założyć akwarium 70l. Ryby jakie chciałbym głównie trzymać to neonki gupiki i razbory. Czy moglibyście mi podpowiedzieć czy te gatunki mogą być w jednym akwarium oraz jakie inne rybki można dołożyć. Chciałbym także się dowiedzieć ile sztuk tych rybek można trzymać przy takim litrażu.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Peter

   Mam znajomego który hodował gupiki i neonki ale gupiki podgryzały te neonki.
   Na temat razborów nic mi nie wiadomo.

  2. Kotek

   raczej to by się by dogadywały u mnie są neonki i gupiki i nic ale rozbory to nie są też agresywne ryby

 6. Nadia

  Witam, czy samica bojownika może być trzymana w akwarium z szóstką samców gupika i dwoma samicami gupika? Czy młode gupika i młode m mogą być przez jakiś czas z resztą ryb w tym samym akwarium, czy odizolować małe bojowniczki z matką? (samiec bojownika ma inne akwarium)

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Ola

   Tak dużo samców zamęczy samiczki. Najlepiej kup 4 samce i 4 samice. Dorosłe gupiki mogą pozjadać narybek

  2. Damian

   Poza tym bojownik może być agresywny dla samców gupika (będzie brał ich za rywali)

 7. Damian

  Witam. Czy w akwarium 30 x 30 x 35 mogę trzymać gupiki? Netto ok 25 litrów. jeżeli tak to ile z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Ola

   Możesz, trzymać niewielkie stadko tych rybek, na przykład tylko te kolorowe samce max 4 🙂 jak najbardziej możesz trzymać tylko max 4 samce gupika ja tak miała w większym akwa i było ok fajnie to akwarium było by zamienić na krewetkarium no ale może krewetki cię nie interesują:)

  2. Peter

   Jasne . Do piętnastu sztuk . W tym pięć samców.

 8. Anna

  Witam!
  Mam akwarium 72l w nim
  5x kirysek pstry
  7x pawie oczko
  2x molinezja
  2xplatynki
  8x danio
  Co myślicie o takiej obsadzie?

  1
  1
  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrrrrrrrrw

   Za dużo masz ryb, a dla molinezji za małe akwarium. Danio (zapewne pręgowany) w ogóle nie pasuje ze względu na inne wymagania co do temperatury i twardości, kirysek pstry raczej woda miękka-średnio twarda, molinezje gupiki i platynki woda twarda. Na pewno pozbyłbym się wszystkich danio, bo nie pasują i zmniejszy się znacząco tłok w akwarium. Dla dobra molinezji, znalazłbym im większe akwarium.

 9. Pietrek

  Ale mogę trzymać je w twardej wodzie ?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Co rozumiesz przez twardą? No i to zależy też od reszty czynników. Ogólnie rzecz biorąc, to samice mi zawsze starości dożywały w wodzie ph koło 8 i twardości powyżej 20. Z samcami różnie – od dwóch miesięcy do roku najdłużej. Jak przy takich parametrach dasz garbniki to sytuacja z jakiegoś powodu ma się lepiej. Ale jeśli akwarium nie jest duże to myślę, że najlepszym pomysłem byłoby kupowanie wody ro/demineralizowanej i dolewki trochę z niej. Na pewno nie zaszkodzi, o ile nie będzie jakiś wielkich skoków.

 10. Another...

  Mam dość nie mały problem, „bujna roślinność” w średnio/twardej wodzie – to fizycznie niemożliwe (?), wapień z twardej wody będzie się przecież osadzać na roślinach, a miękkiej wody gupik przecież nie będzie tolerować – czy może jednak? Jak to pogodzić żeby gupiki czuły się jak najlepiej w akwarium ((czekającym dalej na ryby) roślinnym aby zapewnić najwyższy stopień filtracji wraz ze sporą ale „powolną” kaskadą i dojrzewającym reaktorem NO3-), gupik jak to gupik a w szczególności w większej grupie potrafi mnóstwo zanieczyszczeń wprowadzić do systemu, za co „łyse” i (zasadowe, twarde) akwarium nie będzie miało jak się zabrać.

  Odpowiedz
 11. Dawid

  Czy do 45l moge ich 10 i 2-4 kiryski pstre/spiżowe?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Dawid

   A i bym zapomnial nieduży zbrojnik lamparci

  2. Kamila

   Z 10 szybko zrobi ci się plaga i będzie ich za dużo, zbrojnik lamparci odpada, on potrzebuje przynajmniej 2x większe akwa, żeby prawidłowo się rozwijać. Ja bym dała max 4 gupole, sama mam niewiele mniejsze akwa i 2 mają trochę ciasno. Kiryski według mnie odpadają, są silnie stadne i potrzebują 5-6 koleżków minimum, by czuły się dobrze

 12. Matołek

  Nie chcę nigdy więcej gupików, z następujących powodów:
  1. Uważam te ryby za bardzo agresywne. Ich agresja uruchamia się po pewnym czasie od rozdzielenia samców od samic. Musiałem je rozdzielić, bo w dobrych warunkach w dużym akwarium rozmnażają się na potęgę i robi się plaga.
  Agresja u samców polega na gwałceniu ryb innych gatunków. W ten sposób doprowadziły u mnie do śmierci kilku Razbor Klinowych. Samice natomiast agresywnie gonią, skubią i szarpią ryby innych gatunków, powodując zastraszenie i stres.
  2. Bez wprowadzania nowych osobników, z każdym pokoleniem robią się coraz mniej atrakcyjne.
  3. Odgupiczanie trwało u mnie kilka lat, bo samice potrafią przechowywać nasienie i mieć kilka miotów bez obecności samców.

  Odpowiedz
 13. Maja

  Witam. Wczoraj kupiłam gupiki do mojego akwarium 54l. Kupiłam 6 samców. Pod wieczór pojawiły mi się na liściach i szybach białe kuleczki. Pomyślałam, że to ikra, ale przecież gupiki nie składają ikry i kupiłam tylko samce(4 młode i 2 starsze). Poza gupikami mam w akwarium kiryski czarne, ale mam je od roku i nic się nie działo. Nie mam pojęcia co to za białe kuleczki…

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. Aquabat

   Na 99% ikra kiryskow jak na lisciach i szybach (sory za brak pl ale jestem na maszynie ktora nie ma pl).

  2. Maja

   To się nawet cieszę, ale ja w ogóle nie załatwiałam im warunków do rozmnażania. Przeczytałam, że trzeba zrobić dużą podmianę wody, a tydzień temu robiłam tylko 20%… Dziwne, ale zostawię tę ikrę, może wykluje się narybek z nich 😉

  3. Aquabat

   Tylko żeby Ci gupiki nie podjadły tej ikry bo one takie są że wszystko sprawdza czy da się zjeść.

  4. Maja

   Nie zauważyłam, by były zainteresowane nią, ale dzisiaj wszystkie jajeczka zniknęły, a narybku nie mogę znaleźć. Sprawdziłam filtr, trochę potrząsałam liśćmi i kryjówkami, ale niczego nie zauważyłam. Może zjadły małe rybki?

  5. Aquabat

   Wyleg trwa 2-3dni wiec raczej zjady a szkoda bo mae kiryski bardzo fajne sa, znam twoj bul tez nie przypilnowalem ikry tydzien temu od pstrych.

  6. Maja

   Tak poza tym, czy możliwe, by samce z braku samic zalatywały do siebie? Zauważyłam, że czasami ganiają się po akwarium itd. :/

 14. Artur

  Mam samiczke gupika w ciazy, ale w akwarium ogolnym. Czy moge ja odlowic do wykotnika i czy ma byc sama czy razem z samcem? Dodam, ze to moja pierwsza proba rozkocenia rybek.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Sara

   Możesz odłowić, tylko samą bez samca, jak się wykoci to wypuść do zbiornika z powrotem

  2. Mateusz

   Z doświadczenia wiem że trzymanie samicy gupika w wykotniku bardzo ją stresuje, lepiej obsadzić akwarium roślinami i stworzyć dużo kryjówek, a o zjedzenie małych nie ma co się martwić (rozmnażają się tak szybko że po pół roku miałem poważne przerybienie).Gupika już nigdy więcej 😉

  3. Gupiczek

   NIE ZOSTAWIAJ W AKWARIUM,zrub kotnik z butelki jak niemasz,
   POTRZEBNE,
   Igła
   Butelka 2l
   Roślina najlepiej rogatek
   Żwir
   Taśma
   Nozyczki
   :przecinasz butelke po wodzie na pół nie za durzu kawałek,po przecieńciu weź igłe i podziurkuj butelke,nasyp żwir najlepiej czarny bo wtedy widać rybki,wsadź tam rośliny tak by było wolne miejsce dla rybek,jak jusz to zrobisz weź taśme klejącom lub przysawki są dwie opcje,jak taśme to wytnij duże jawałki taśmy i przyklej niom butelke sposub:naklej kawałek taśmy na butelke a kawałek na akwa,przysawki:zrub duże dziury takie żeby były idealne i włóż tam przysawki,przyczep do akwa i wpuść rybki,u mnie się sprawdza przez dwa lata:)

 15. Alex

  Rozmnozyly mi się dzisiaj gupiki w akwarium ogólnym. Nie mam kotnika ani drugiego akwarium. Chciałbym się dowiedziec jako laik czy mogą tam przebywać czy mam coś z nimi zrobić żeby inne ryby ich nie zjadły.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Aquabat

   To czy przeżyją zależy od tego ile masz zarośli i innych kryjówek oraz od wielkości akwarium i ilości ryb w niem.

 16. Andrzej

  Witam! Jestem początkowym akwarystą nigdy nie miałem do czynienia z rybkami w związku z tym mam pytanie proszę mi powiedzieć czy w akwarium 72 l mogą być następujące rybki: 1 młoda molinezja biała, 1 glonojad mały, 4 kiryski, 3 gupiki, 6 rybek danio i 10 neonów innesa.

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrrrrrrrrw

   Molinezja to niezbyt dobry pomysł, za małe akwarium, poza tym lepiej czują się w grupie. Neonki znowu wymagają innych parametrów wody (woda miękka, w kranie najczęsciej jest średnio twarda i twarda). Danio mogłyby być, ale musiałbyś mieć temperaturę ok 22-23st, max 24. W lecie podczas upałów najczęściej nie da rady zapewnić tak chłodnej wody. Co proponuje? Zbrojnik może być, jeden i koniecznie pospolity bo inne rosną czasem ogromne. Do tego kiryski 5-6szt. gupiki 5szt najlepiej same samce bo ładniejsze. Zamiast molinezji, neonków i danio proponuję platki (zmienniaki) albo 5 samców albo jak chcesz jakieś młode to 1-2 samce i 4 samiczki. Wiecej ryb bym nie wrzucał bo jednak 72L to dość mały zbiornik. No i jako początkujący, ZANIM kupisz ryby poczytaj o zakładaniu i DOJRZEWANIU akwarium. I ostatnia rada, nie słuchaj nigdy rad sprzedawców. Oni mają w głębokim poważaniu dobro ryb, żeby hajs się zgadzał, większośc jest gotowa sporzedać Ci rekina w kuli…

  2. Aquabat

   Molinezje 1 to za mało 3 chociaż (2 samice i 1 samiec).
   Co do glonojada zależy co nazywasz glonojadem, do tego litrażu tylko Zbrojnik pospolity i też nie jeden, 2-3 będą czuły się lepiej.
   Kiryski 4 już lepiej ale ich nigdy za wiele, po 5 dwóch różnych mniejszych gatunków albo 6-7 tego samego gatunku.
   Danio bym przemyślał na twoim miejscu, jakoś mi te ryby nie pasują do towarzyskich akwa.
   Neon innesa niezbyt dobrze się czuje gdy przebywa długo w ciepłej wodzie. Nie wiem jak inne neony np. czerwony czy zielony niech się wypowie ktoś bardziej obeznany.

  3. Natalia

   ja w akwarium 60 l mam 47 rybek w tym 4 molinezje i kazda rybka ma przestrzeń do pływania

   1
   1
  4. Aquabat

   Chcę zobaczyć tą przestrzeń do pływania dla 4x 8-10cm + 43 innych ryb w 60l. Jak twierdzisz z roślin masz trawę i co tylko trawę żadnej innej kryjówki?? Czyż by kolejny sadysta co nie potrafi czytać jakie warunki trzeba zapewnić podopiecznym i twierdzi żyją więc jest ok??

  5. Marta

   Tylko nie danio! Miałam epizod z nimi i oskubały prawie wszystkie ryby???? A tak wszystkie ryby są sobie obojętne albo przyjazne

 17. Joanna

  Czy mogą być razem z krewetkami red cherry?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Marcin

   Ja bym zaryzykował. Choć na potomstwo krewetek nie możesz liczyć, gupiki wyjedzą.

   Ale może być kompletnie odwrotnie! I krewetki namnożą się jak głupie 🙂

  2. benek

   Cześć Joanna!Po pierwsze zależy jakich rozmiarów jest akwarium i ile posiadasz ryb.Jeśli akwa jest wystarczająco duże i liczba ryb(oraz krewetek)jest zrównoważona to bez najmniejszego problemu możesz trzymać te dwa spokojne stworzenia razem.
   O potomstwo krewetek się nie martw.Jeśli posiadasz jakiekolwiek rośliny to nic mu się nie stanie.Krewetki będą się szybko rozmnażać.

   PS.(ryb nie powinno być więcej niż krewetek)

  3. Inez

   Hej 🙂 Moje gupiki nie interesują się kompletnie krewetkami red cherry (mam dwie młode) ani żadnymi innymi krewetkami. Gdy red cherry były malutkie to prędzej molinezja je zaczepiała. Teraz gdy podrosły krewetki, molinezje dały im spokój 😀

 18. Rafał

  Witajcie! Mam w planach zakup akwarium 54 l i planuję poniższą obsadę:
  – 4 gupiki (samce)
  – 10 razbor Galaxy
  Doradzcie mi proszę jakieś rybki przydenne. Niestety wodę w kranie mam dość twardą (ok. 16-17 st. GH), więc otoski odpadają. Może jakieś kiryski?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Jak twierdzisz, że otoski nie dadzą rady, to kiryski tym bardziej. Zwłaszcza, że na taki litraż to pigmeje lub siepoplamki, a one są dość delikatne. Spróbuj powalczyć z twardością przy pomocy dolewki destylki, czy zabarwieniu wody olchą/dębem, w granicach wody o średniej twardości otoski lub piskorki już powinny być ok.

  2. rrrrrrrrrrrrrrw

   Kolego Kuroneko coś Ci się pomyliło. To otoski są mniej odporne na twardą wodę, przy 17st mogą padać wcześniej czy później jak muchy po muchozolu. Do 54L spokojnie można kupić stadko 6 sztuk kirysków spiżowych, one wytrzymują nawet twardszą wodę niż w/w 17st. A jeśli woda będzie chłodniejsza (max 25st) to można kupić kiryski sterby, są ładniejsze i też dobrze będą się czuły w takiej wodzie. Dolewanie wody destylowanej to słaby pomysł, wiem to z doświadczenia. Trzeba regularnie kupować niemałe ilości takiej wody, dokładnie obliczać proporcje, sprawdzać często parametry wody itd. Dla otosków musiałby mieszać wodę w proporcjach 50/50, żeby zbić do około 8st a i to jest blisko górnej granicy.

  3. Rafał

   Bardzo dziękuję za odpowiedzi i proszę o dalszą pomoc w kwestii „glonożercy” 🙂 kiryski są super ale glonami się nie interesują. Jak już było powiedziane otoski męczyłyby się w takiej wodzie, molinezje męczyły by się w takim małym akwarium, a ztego co czytałem to tylko młode zbrojniki mogą się interesować glonami (poprawcie mnie jeśli się gdzieś pomyliłem). Zastanawiam się nad krewetkami Amano.
   1. Czy to byłby dobry wybór do takiej wody?
   2. Jeśli tak, to jakie roślinki im zapewnić? Dla samych rybek chciałem wprowadzić kryptokorynę, żabienicę i mech jawajski lub ewentualnie rogatek sztywny. Jeśli chodzi o nawożenie dla nich to raczej kulki gliniano-torfowe, oświetlenie 0.4W/l.

 19. benek

  Witajcie!Co mam zrobić z gupikami?Wiecie,że gupiki błyskawicznie dochowują się potomstwa,a ja nie mam już miejsca by mieć tyle gupików.W sklepie mi nie przyjmą więc nie mam co z nimi zrobić.

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. zmijos

   zostawić aż się wykoci w akwarium tyle ile przeżyje to będzie

  2. rrrrrrrrrrrrrrw

   Wystaw narybek na portalach ogłoszeniowych za symboliczną cenę (np 10-20szt za 5zł). Ja tak robiłem i zawsze w humanitarny sposób pozbywałem się niechcianego narybku, a nie czekałem aż zostaną zjedzone. Jeśli nie chcesz, żeby problem się powtarzał to wystaw również wszystkie samiczki (lub samce) bo z czasem będzie tylko gorzej.

  3. Basia

   A jak zostawi same samce, bez samiczek, to nie będą się tłukły?

  4. rrrrrrrrrrrrrrw

   Nie będą. To spokojne, czasem aż nudne rybki 😛

  5. Felka

   Pomyśl nad kupnem jakiejś pseudo drapieżnej rybki, która żywi się narybkiem. np. mieczyk (one zjadają swoje potomstwo, może małymi gupikami też się posilą).

  6. Gupiczek

   Witam,mam gupiki,samiczki szybko się kocą i są w ciąży,polecam szprzedać je na olx

 20. Tomek

  Błagam o pomoc mój biały najładniejszy gupik od ok tygodnia nic nie je i co jakiś czas jakby rzuca nim do tyłu podejrzewałem robaki więc oddałem jego kupę do badania wyszła hexamitoza lecze go już 5 dni protosolem z zooleka (takie leczenie zalecił weterynarz) i innym rybom się poprawiło a jemu się pogarsza. Czy wie ktoś co to może być za choroba (albo jak go zbadać) i jak to leczyć błagam o pomoc bo on ledwo żyje

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Jędrek

   Najprawdopodobniej gupik doznał urazu, obrażenia wewnętrzne przy odławianiu sitkiem lub podczas sprzątania zbiornika, typowe objawy, nie przyjmuje pokarmu i rzuca nim na boki i do tyłu, sam tak miałem, rybka nie do uratowania niestety, pozdrawiam

 21. Jakub

  Jak zakładałem sobie akwarium, to zakupiłem sobie gupiki, jako pierwsze rybki, wiadomo, jak na nowicjusza przystało…kupiłem dwie parki…Na początku byłem bardzo zadowolony, bo ładne to i niezbyt wymagające, ale jak to tałatajstwo zaczęło mi się mnożyć, to raz, że nie mam co z tym robić, bo w sklepach ich nie chcą, ludzie też nie za bardzo biorą, a dwa że zaczęły mi obgryzać wszystkie rośliny w akwarium, normalnie małe szkodniki. Co z tego że je karmię ( płatki, dafnia suszona, ochotka mrożona, warzywa świeże) niezależnie jaką dostaną porcję żarcia i z jaką częstotliwością, wszystkie rośliny objedzone…Takie to cholerstwo, że nawet inne ryby narybku nie chcą zjadać;P Nie polecam tych ryb dla świeżych w temacie…A już na pewno nie w parach…

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Agata

   Bo to tylko pozornie proste rybki. Konieczność kontroli populacji czyni je właśnie dość trudnymi w obsłudze. Jedyna opcja to trzymanie samych samców (ładniejsze i mniej brudzące) albo znalezienie kogoś z dużymi rybkami, kto młode będzie odbierał jako żywy pokarm…

  2. Ewelina

   Proszę wpušcić neony, one kontrolują rozród Gupików. Zjadają młode.

 22. Nikola

  Hej właśnie założyliśmy akwarium dla synka 30l mamy w nim dwa gupiki (nie mamy pojęcia czy to samiczki czy samce) 3 kirysy, 3 danio czerwone, 4 neonki, 5 molinezji i jeden glonojad…czy to nie za dużo rybek?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Hej, jeśli chodzi o gupiki, to samce są ładniejsze, bardziej kolorowe, mają wielokolorowe płetwy ogonowe a samiczki są trochę większe, bardziej okrągłe i najczęściej ciało mają całe żółte lub szare i płetwę ogonową np całą czerwoną lub ciemno szarą. Jeśli chodzi o akwarium, to właściwie dla wszystkich tych ryb jest za małe, szczególnie dla molinezji, które rosną duże (7-8cm) i lubią popływać, danio również dużo i szybko pływa. Neonki i kiryski to ryby stadne więc przydałoby się co najmniej 2x tyle co masz, ale na pewno nie do tego 30l akwarium. Neonki z resztą potrzebują wodę miękką, której raczej nie masz w kranie, zupełnie przeciwnie do gupików i molinezji, które powinny mieć wodę twardą, średnio twardą. Poza tym molinezje i gupiki szybko i obficie się mnożą, jeśli się okaże, że masz parki, to po pół roku zrobi Ci się akwarium jak puszka z sardynkami. Jeśli w niedługim czasie planujesz zakup większego akwarium, np 54L to na razie można byłoby zostawić te gupiki, glonojada i kiryski, dokupić jeszcze 2-3 takie same kiryski i ze 2 gupiki jeszcze, najlepiej jakbyś miała same samce, po pierwsze ładniejsze, po drugie nie będą się dziko mnożyć. Jeśli masz w niedalekich planach akwa minimum 100L to molinezje można byłoby zostawić. Dla kirysków najlepszym podłożem jest piasek, jeśli nie chcesz piasku to jak najdrobniejszy żwirek, żadne tam 1cm-trowe kamyczki. I jeszcze ważna rzecz przy zakładaniu akwarium: zanim wrzucisz rybki, woda powinna być wlana od minimum 3 tygodni i w tym czasie powinien działać filtr 24h/doba, jeśli wlałaś świeżą wodę i od razu rybki, to część może tego nie przeżyć. Powodzenia i pozdrawiam 😉

  2. Zasinx

   Na twoim miejscu oddałbym danio i molinezje a resztę zostawił i ewentualnie dokupił jeszcze kilka neonów ale najlepszym wyjściem (bez oddawania ryb) jeśli to możliwe to zakup większego zbiornika.

  3. Ego

   Dwa razy za dużo.

  4. Norbert

   O wiele wiele za duzo ????

 23. wania

  Hej,
  Zakładam pierwsze akwarium, ma 25l. Czy mogę w nim umieścić jednego gupika pawie oczko (samca), 5 kirysków karłowatych, 1 badisa bengalskiego i kilka krewetek (red cherry)? 🙂

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ala

   proponuję Ci zakupić gupiki samiec+2 samiczki, parkę badisów a reszta bez zmian . Ryby zachowują się i wyglądają ciekawiej jak są w swoim towarzystwie. I naturalniej to wygląda.

 24. Wiktoria

  Witam. Od dwoch dni mam 4 gupiki. 3 samice i 1 samca. Dzisiaj zobaczylam ze samiec próbuje utrzymywać sie przy samej górze i w ogóle nie plywa. Ma dziwny ogon- nie ma takiej błony tylko jakby był rozszarpany. Z samicami wszystko w porzadku. Czy mozna mu jakos pomoc?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. zoma

   Wygląda na martwicę płetw, ale przy tak oględnych informacjach to tylko gdybanie. Wielkość zbiornika? Temperatura? Inne ryby w obsadzie? Jakieś ostre elementy (kamienie, sztuczne rośliny itd.)? Inne objawy? Ew. parametry wody?

 25. Łukasz

  Mam pytanie akwarystyką zajmuje się od 4 lat ale mam dylemat ponieważ robie restart akwarium 30 l. Z powodu choroby która wybiła mi wszystkie rybki zostały tylko 2 gupiki i zastanawiam się jaką rybkę mogę do nich dodać ? Mógłby być to bojownik?

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. zoma

   Gupiki to ryby stadne. Lepiej dokupić im towarzystwo- na takie akwarium w zupełności wystarczy dodać ze 2-3 sztuki (najlepiej wszystkie tej samej płci, żeby uniknąć rozmnażania- dla młodych nie ma miejsca). Przy tych 4-5 gupikach bojownik już się zwyczajnie nie zmieści, ale myślę, że dałoby się dorzucić kilka krewetek czy jakieś ciekawe ślimaki. Ale opinię w tej kwestii wolę pozostawić bardziej doświadczonym kolegom i przede wszystkim Tobie 😉

  2. Szymon

   Witam,po pierwsze dokup im towarzystwo gupików.
   Po drugie bojownik w stosunku do nich może być agresywny.Polecam kupić neony czerwone ze 6 sztuk.Oczywiście musisz mieć tak jak wcześniej powiedziałem więcej gupików.Mam nadzieje,że pomogłem.

  3. rrrrrrrw

   Neonki nie pasują do gupików ze względu na inne wymagania co do twardości wody jak i ph, jeśli nawet będzie równe 7,0 to i tak będzie to skrajna wartość dla obu gatunków.

  4. Kristof

   Moim zdaniem powinienes dokupić jeszcze pare gupikow 2 samce i 3 samiczki i mozna by tam dodac pare molinezji 2 samiczki i 1 samiec a bojownik niepasuje do gupikow bo moze ich gonic a czasem nawet podgryzac pletwy a co do neonkow to tez jest dobry pomysl moim zdaniem zaaklimatyzuja sie ja juz mam od 4 lat neonki molinezje gupiki i glonojada w jednym zbiorniku i ciagle zyja ????

  5. rrrrrrrrrrrrrrw

   Kristof człowieku jak się nie znasz to nie doradzaj błędnie innym. W 30L trzymanie samych kilku samców gupika to już jest absolutny max, proponowanie samic to gotowy przepis na zupę rybną. A molinezje to juz poroniony pomysł. Widziałeś kiedyś dorosłe molinezje? Jak chcesz tak duże i szybkie ryby trzymać w 30L??? A molinezje podobnie jak gupiki rozmnażają się na potęgę. Obraz nędzy i rozpaczy w twoim komentarzu dopełnia propozycja kupna jeszcze neonków, które powinny żyć w zupełnie innej wodzie niż gupiki i molinezje, pomijam już wielkość zbiornika…

 26. Ada

  Witam, mam małe pytanie do doświadczonych akwarystów – otóż mam 112 litrowe akwarium, w którym obecnie znajduje się ok. 20 neonów (połowa zielonych, połowa inessa), 5 gupików pawie oczko, harem mieczyka 3+1 (nie były one planowane, to taki „gratis” od sprzedawcy), jedną tetrę kolor, jedną rybkę przypominającą fantoma czerwonego oraz kilka krewetek red chili i Orange sakura. Zostały ostatnio dokupione jednak jeszcze 3 tetry kolor, 4 terry cesarskie, 4 gupiki pawie oczko, 4 kiryski (niestety nie pamiętam już gatunku) oraz 4 krewetki (jakieś niebieskie, nazwy też już nie pamietam). I czy to nie będzie już za duża obsada tego akwarium? W razie czego mamy jeszcze jedno 40 litrów, w którym są dwie welonki (duża i mała) oraz jeden glonojad, wiec jakby co to można by jakieś rybki przenieść. Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Dotychczas

   Najlepiej litr wody na centymetr rybki. Sam zrób matematykę.

  2. Marto

   Tetry color są barwione sztucznie przez zdzieranoe skóry i kąpanie w farbie i Ci zdechną albo wyblakna

 27. Ja

  Mam dwa akwaria po 100 litrów. W jednym gupik cały czas siedzi na elemencie filtra aquael, w drugim samice brzanek sumatrzańskich pływają mi do góry płetwami ogonowymi. Co to może być?

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. zoma

   (Ostrzegam, że w akwarystyce dopiero raczkuję.) U mnie gupiki „siedziały” na filtrze jak dotąd z trzech powodów: były otyłe, miały martwicę płetw (samce) lub były w ciąży (samice). Słyszałam też, że niektóre ryby trzymają się blisko filtra, kiedy jest im zimno. Na brzankach sumatrzańskich się nie znam, więc nie mogę pomóc. Ale życzę powodzenia 😉

  2. Ja

   Dziękuję

  3. Zimny

   Witam, najprawdopodobniej masz za duże stężenia azotynów/azotanów. Podmień ok. 30% wody na odstaną i zobacz jaka będzie reakcja.

  4. Dotychczas

   Brzanki tak pływają bo to karpiowate i tak sondują dno.

  5. Akfariofy Waryjot

   Co do płetf do góry nogami, śmię przepuszczać, iż to zgon [*] Z wyrazami szacunku proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje

 28. zoma

  Dzień dobry. Pilnie proszę o pomoc, Jednej z moich samiczek gupika od paru dni wypadają łuski, głównie z brzucha, ale też po bokach. Nic nie je, wydala zielone, galaretowate odchody (bez robaków i nie cienkie i długie jak w przypadku posocznicy). Trzyma się na przemian blisko powierzchni lub na samym dnie. Reszta ryb (6 dorosłych gupików, ok. 40 młodych- niedługo zacznę je oddawać) jest zdrowa, ale dwa dni temu usnął mi samczyk z niezbyt silną martwicą płetw (myślę, że martwica nie była główną tego przyczyną). Oprócz gupików mam ślimaki rozdętki (właściwie od zawsze) i 3 krewetki Amano. Około tydzień temu padły mi 3 Red Cherry (chyba zatruły się miedzią z cmf, podanego na martwicę), resztę przeniosłam do osobnego akwa i żyją. Zbiornik ma 54l, temp. 24 stopnie, pH około 7,5-8,5, dużo roślin i nieszczęsne glony. W czwartek zmieniłam 50% wody (nie wiem, czy ta informacja coś da). Zbiornik był odstany ok. miesiąca, mam go jakieś dwa miesiące. Większość dorosłych ryb kupiłam z miesiąc temu, kwarantanna trwała chyba mniej niż 2 tygodnie (ryby z zaufanego źródła). Proszę o szybką odpowiedź, bo bardzo zależy mi na tej konkretnej samiczce. Pozdrawiam.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. zoma

   Jeszcze parę szczegołów: grzałka jest, filtr też (600l/h), jedno i drugie chińskie. Oświetlenie led firmy AquaEl, bodajże 10W. Wodę zmieniam co tydzień w ilości 25-30%. Oprócz tej chorej samiczki mam też jedną sztukę narybku ze spiczastym ogonem (3 razy kąpana w solance) i żadnych więcej chorych ryb. Samiczkę mam od pół roku, nie ma więcej niż rok. Nigdy nie chorowała. Rodziła ostatni raz w zeszłym tygodniu i chyba teraz nie jest w ciąży. Mam 5 samic i dwa samce, więc chyba nie zamęczyły jej zalotami, bo miały wybór. A co do robaków w odchodach, to nie ma widocznych GOŁYM OKIEM- dziś może sprawdzę pod mikroskopem. Podaję 3 rodzaje pokarmu: ogólny, suszoną dafnię i spirulinę (wszystko od Tropicala), okazjonalnie pokarm żywy- larwy komarów z beczki. Ryba żyła jeszcze rano (od tego czasu nie ma mnie w domu, więc nie wiem, co z nią teraz), nadal nie jadła, pływała w normalny sposób (może lekko się kołysała), ale głównie przy powierzchni i przy dnie. Kolega akwarysta powiedział mi, że to starość i gupiczka już długo nie pociągnie. A Wasze zdanie? Proszę, odpowiedzcie! Pozdrawiam.

  2. zoma

   Już nic, ryba usnęła rano. Pośrodku brzucha nie tylko nie było łusek, ale była tam spora dziura. Wspomniany wyżej znajomy akwarysta twierdzi, że to soki żołądkowe przeżarły jej się na zewnątrz (miał już tak ze swoim pyszczakiem). Na szczęście to nic zaraźliwego, ale szkoda mi rybki. Pozdrawiam raz jeszcze.

 29. Ananiasz

  Jest ok, ale jednak neonki wolą wodę miękką, gupiki twardą. Weź danio albo po prostu zwiększ ilość gupików

  Odpowiedz
 30. Kaja

  No te 3 były w akwarium w sklepie bez samic. Ten jeden spokojny był w akwarium z samicami.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Proponuję więc na początek wpuścić grupę mieszaną Gupików a z pewnością samce będą bardziej zainteresowane partnerkami niż Prętnikami. Z czasem gdy Gupiki przyzwyczają się do obsady, zaakceptują towarzystwo Prętników, będziesz mogła pozbyć się samic jeśli w przyszłości nie chcesz mieć potomstwa.

  2. Kaja

   Dziękuję bardzo :’)

 31. Kaja

  Witam. Kupiłam dziś do mojej 112 w której są 3 prętniki karłowate, 11 neonków i 4 kiryski sterby 4 gupiki. Czytałam że są to przyjazne ryby, ale po wpuszczeniu ich, zaczęły one gryźć moje prętniki. Myślałam że się uspokoją, ale tak się nie stało. Wyłowiłam je i oddałam koleżance, która ma w akwarium same gupiki. Zostawiłam sobie jednego, ponieważ nie był agresywny. Powie mi ktoś skąd ta agresja u gupików? Poproszę o szybką odpowiedź, ponieważ nie wiem czy ten 1 gupik nie zacznie mi zaraz atakować innych ryb. Czy powinnam go też wyłowić? :”(

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć.
   A przypadkiem te 4 Gupiki to nie były same samce wyłowione (w sklepie) z populacji mieszanych płci?
   Hodowałem kiedyś Prętniki z Gupikami i nie było z nimi żadnego problemu, z tym że miałem je od małego, więc miały czas przyzwyczaić się do siebie. Pewnie gdyby u Ciebie miały towarzystwo samic, ich zachowanie byłoby skoncentrowane właśnie na nich a Prętnikom dałyby spokój. Pojedynczy osobnik raczej nie powinien robić krzywdy, one są cwane w grupach – szczególnie samych samców.
   Pozdrawiam.

  2. rrrrrrrw

   Hodowałem kiedyś gupiki z innymi rybkami, miałem kupowane dorosłe, same samce i samce+samice, miałem też młode i nigdy nie zauważyłem agresji z ich strony. Aż mi ciężko uwierzyć, że mogły stworzyć gang terroryzujący inne rybki :p

  3. Wlodi13

   Podam ciekawy przykład jaki wystąpił u mnie raz w ciągu wieloletniej działalności akwarystycznej, aż sam byłem zdziwiony.
   Otóż też miałem kiedyś 4 Gupiki, ale 3 z nich to były Endlerki a 1 Pawie Oczko, wszystkie samce. Świeżo po zakupie te 3 goniły ciągle tego jednego, myślałem że to tylko taka zabawa, zachowanie tych rybek jest tak specyficzne – chaotyczne pływanie po całym akwarium, pościgi między sobą, więc potraktowałem to jako normalne. Niestety po dwóch dniach Pawie Oczko został „zadziobany” na śmierć, normalnie szok. W myśl przysłowia: „jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać (wyglądać) jak i one”, tylko w ten sposób potrafiłem sobie to wytłumaczyć. Czasami zachowania rybek są niespodziewane i zaskakujące…

  4. Woit

   Wlodi13.
   Odpowiedź jest prosta – endlerki wykosiły konkurencję genetyczną i pozbyły się kuzyna.

  5. Wlodi13

   Pewnie i tak… jednak w większych grupach nie obserwujemy takich zachowań, raczej zainteresowanie samicami innego gatunku ale z tego samego rodzaju – Poecilia – Gupik Pawie Oczko, Gupik Endlera czy też Molinezja Ostrousta. Jak widać po wypowiedzi Kaji, potrafią też uprzykrzyć życie Prętnikom Karłowatym, a w tym przypadku nie ma mowy o konkurencji genetycznej. Zbyt mały zbiornik – też nie, w 112l spokojnie można hodować Prętniki z Gupikami, miałem kiedyś takie zestawienie (akurat też w 112l zbiorniku) i nic przykrego się nie działo. Dlatego myślę że takie zachowania mogą się pojawiać przy zmianie środowiska – otoczenia, z jakimi rybkami wcześniej żyły, może z ciekawości… Zresztą tak jak rrrrrw wspomniał Gupiki raczej nie należą do gatunków agresywnych, mimo wszystko takie przypadki się trafiają.

 32. Kaja

  Witam. Kupiłam dziś do mojej 112 w której są 3 prętniki karłowate, 11 neonków i 4 kiryski sterby 4 gupiki. Czytałam że są to przyjazne ryby, ale po wpuszczeniu ich, zaczęły one gryźć moje prętniki. Myślałam że się uspokoją, ale tak się nie stało. Wyłowiłam je i oddałam koleżance, która ma w akwarium same gupiki. Zostawiłam sobie jednego, ponieważ nie był agresywny. Powie mi ktoś skąd ta agresja u gupików? Poproszę o szybką odpowiedź, ponieważ nie wiem czy ten 1 gupik nie zacznie mi zaraz atakować innych ryb. Czy powinnam go też wyłowić? :”(((

  Odpowiedz
 33. jackob

  Ja kupiłem 2 dni temu 2 samice i 2 samce z czego w sklepie sprzedawca sprzedał mi chore samce ponieważ przez cały czas pływają przy powierzchni wody . Jeżeli chcecie kupować sobie rybki to polecam w lepszych sklepach zoologicznych do których chodzi dużo ludzi . Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
 34. Mr.

  Witam!
  Mam pytanie. Czy w kuli 10l mozna trzymac 5 krewetek RC?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Konieczne są systematyczne (raz w tygodniu) podmiany 30% wody, zastosowanie dobrego napowietrzania o delikatnym ruchu wody, filtrów najlepiej gąbkowych oraz aktywnego oświetlenia nawet przez 10h – ściąga z innej strony.
   Filtr i światło są konieczne, jeśli jesteś w stanie zapewnić to w kuli 10l, możesz się pokusić. Należy jednak zdawać sobie sprawę że woda dla Krewetek RC powinna być miękka / śr. twarda, czyli GH około 10°d.

  2. Mr.

   Mam kulę z pokrywą i wbudowanym filtrem,grzałka i swiatleme. Woda powinna byc miękka bo mi wujek który ma krewetki sprawdzał i powiedział ze dla tego gatunku jest ok
   Pozdrawiam

 35. Roman

  Witam 🙂 Padła mi samica gupika po porodzie. Znaczy się po porodzie jeszcze żyła może z 10 dni. Później jak urodziła zrobiła się strasznie płaska, oczy ma całe czarne, ciężko oddycha oraz w ostatnich swoich dniach jej ogon opadał jej w dół. Wyglądało to jakby pływała w poziomie. Co to może być za choroba? Może po prostu po porodzie straciła dużo sił i jej odporność spadła. Z drugą samicą mam podobne problemy.

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. gupik

   Ile one miały lat bo u mnie tak się dzieje na starość.

  2. Roman

   Nie wiem ile miała lat. Kupiłem ją z ponad miesiąc temu ze sklepu.

  3. gupik

   A jakie masz kh,gh,ph,temp, ile % i co ile podmieniasz wode, jak czym i jak często karmisz, jakie masz akwa, ile ryb, ile roślin, jaki filtr czym nawozisz ile ile masz No2, NO3 od kiedy akwa czy nie było żadnych innych objawów nie mam już więcej pomysłów.

  4. Kristof

   To pewnie bylo cos z pecherzem plawnym

 36. gupik

  Witam mam problem jednej z moich gupików
  które mam od roku zrobia się czerwona plamka pod płetwą piersiową. Akwa54l
  obsada gupiki, para prętników karłowatych, 4kirysy
  ph 7,5
  Gh 15
  Kh 4
  temp 25
  Akwa było jeszcze miesiąc temu 25l i sme gupiki ale niedawno kupiłem większe.
  Prosze o szybką odpowiedź i z góry dziękuje.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. T

   Ile masz tych gupikow

  2. gupik

   Dokładnie nie wiem ale razem z młodymi pewnie ok50.

 37. Marta

  Wlasnie dzis rano odlowilam 9 malutkich gupikow z akwa ogolnego. Wlozylam je do 25l, ktore stalo puste…. I tu pojawia sie pytanie. Do tego akwa nie mam ani filtra ani grzalki. Czy male przezyja? Woda ma temp 22 stopnie

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Filtr jest podstawowym urządzeniem w wyposażeniu każdego akwarium z dwóch powodów:
   1) filtruje z zanieczyszczeń organicznych aby woda była klarowna,
   2) wprowadza wodę w obieg aby była odpowiednio natleniana.
   Jeśli nie masz filtra, musisz mieć chociaż małą pompkę (ze silniczkiem) aby woda była w ciągłym ruchu, inaczej rybki mogą zacząć słabnąć z powodu braku tlenu. Woda pobiera tlen z powierzchni (tafli) która musi być ciągle mieszana aby natlenienie występowało po całej objętości.

 38. Dyskowiec

  Witam.
  Mam olbrzymi kłopot!
  Mianowicie kłopot jest taki, że jeden z moich gupików zachwywał się całkiem normalnie, tylko był „grubszy” od innych. Pewnego dnia jednak zaczął puchnąć w nienaturalny sposób za 2-3 dni łuska mu się nastroszyła a za1 dzień nie miał już siły żeby pływać i od tego momętu „leżał” na dnie. Tego samego dnia zaczął jeszcze szybciej puchnąć, a potem zaginął. Po 4 dniach znalazłem ciało wśród roślin.????
  Czy ktoś wie jakie chorubsko zabiło mojego gupika??? Proszę o szybką odpowiedź i z gury za nią dziękuję, bo zauważyłem, że drugiemu to się zaczyna…

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Paweł

   Najprawdopodobniej była to puchlina wodna. Poczytaj o tej chorobie w necie i zastosuj leczenie, żeby nie padły Ci pozostałe rybki. Pamiętaj, żeby jakiś czas po użyciu chemii zastosować węgiel aktywny w filtrze (o tym też poczytaj).

  2. zbrojnik123

   Jeśli masz możliwość to odłów chorego i daj mu podwójną dawkę baktoforte a w akwarium normalną dawkę tego samego.

 39. Ryba aqua

  Jak bezboleśnie i humanitarnie uśmiercić nieuleczalnie schorowaną rybkę, która się męczy?Proszę o szybką odpowiedź, jeśli ktoś coś o tym wie.

  Odpowiedzi: 9
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Rozpuść kilka kostek lodu w jakimś pojemniczku i włóż do niego rybkę.

  2. rybeczka23

   Bezbolesnym sposobem jest odcięcie głowy (na wysokości skrzeli), a nie wkladanie kostek lodu, bo ryba będzie się męczyć.

  3. rrrrrrrw

   rybeczka23 ale pytałaś którąś rybkę po odcięciu głowy czy nie bolało? 😛 Najbardziej humanitarnym sposobem są właśnie kostki lodu. Dawno temu kilka rybek musiałem uśmiercić żeby się nie męczyły, to przenosiłem je do małego pojemnika z niewielką ilością wody i wrzucałem 6-7 kostek lodu. Rybka usypiała po kilku sekundach, zanim wrzuciłem ostatnią kostkę.

  4. Wlodi13

   Rybki źle znoszą zmiany temp. o 2°C lub więcej…
   Jeśli przełożymy rybkę z akwarium (załóżmy 25°C) do pojemnika z roztopionym lodem (1-2°C) uśmiercenie zachodzi niemalże natychmiastowo, nie ma mowy o męczeniu stworzenia.
   Jestem ciekawy, kto by się podjął odcięcia głowy swojemu „milusińskiemu”?

  5. Piotr

   Dawniej mnie uczono i stosowałem – pojemni i do zamrażalnika.Temperatura spada liniowo i rybka po prostu zasypia. Tak jak człowiek na mrozie

  6. Paweł

   Głupoty gadacie. U ludzi po dekapitacji (odcięciu głowy) mózg funkcjonuje jeszcze przez około 10 sekund. Szok z tym związany całkowicie blokuje zdolność odczuwania bólu. A nawet jeśli jakimś cudem czuć ból to jest to tylko 10 sekund w okolicach karku.
   U ryb działa to podobnie.
   Natomiast mrożenie to długotrwałe odczuwanie bóli związanego z zimnem, powolne wychładzanie, ból, osłabienie i cierpienie jeszcze bardzo długo, nawet kilka godzin. Gdzie ten humanitaryzm?
   Szybkim, bezbolesnym sposobem na uśmiercenie rybki jest albo dekapitacja albo bardziej brutalne ale równie skuteczne użycie młotka. Przykro mi to mówić ale taka jest prawda.
   No i uprzedzam dalsze komentarze – spuszczenie ryby w toalecie jest szybkim załatwieniem problemu ale tylko dla człowieka. Ryby w kanalizacji mogą żyć jeszcze tygodniami.

  7. rrrrrrw

   Paweł zadam jeszcze raz pytanie, czy pytałeś kogoś, komu odcięli głowę, czy, gdzie i przez jaki czas go boli? Kostki lodu są najlepsze, żadne tam „liniowe” zamrażanie jak pisze Piotr, bo to faktycznie może trwać i trwać, i rybka się męczy. Tu chodzi o to, żeby rybka nagle znalazła się w zmrożonej wodzie, wtedy zasypia w kilka sekund. Nawet jeśli Twoja teoria „10 sekund” się sprawdza, to i tak z kostkami lodu trwa to co najmniej połowę krócej. O tłuczeniu młotkiem na miazgę stworzenia, które się lubiło/kochało to już nawet nie chce mi się wypowiadać. Z wrzucaniem jeszcze żyjącej rybki do toalety 100% racji.

  8. Dudu

   Wkładanie rybki do zamrażalnika to zły pomysł… Co do kostek lodu to nie wiem… Jak wspominał Paweł młotek jest najszybszy i rybka też nic nie czuje. Owiń ją w coś, żeby oszczędzić sobie widoku i po prostu uderz w głowę. Jeśli rybka jest mała to możesz ją włożyć do kieliszka z wódką. Rybka „zasypia” szybko i bezboleśnie.

   PS: Jeżeli rybka ma ranę na ciele to włożenie do wódki odpada!!

  9. Gość ryba

   Dudu to nie jest humanitarny sposób uśmiercenia rybki! Nawet nie wiem po co to komentuje… Ludzie skąd takie pomysły ?!

 40. ????

  Czy taka obsada do akwarium 112 l jest w porządku :
  10xgupik lub 5xpawie oczko
  10xneon czerwony
  1+1 pielęgniczka ramireza
  4xkirysek metaliczny

  Odpowiedzi: 7
  Odpowiedz
  1. ????

   Chodzi mi o gupika endlera

  2. UlaUlaśka

   Witam. Nie będzie to możliwe, ze względu na parametry wody. Gupiki endlera i PO nie przepadają za miękką wodą, a neonki czerwone i ramirezki ją preferują (gdy nie zapewnisz ramirezkom odpowiednich warunków do życia, będą bardzo często chorować, podobnie jak u neonów). Pielęgniczki są ciepłolubne (24-28°C) za to kiryski i neonki preferują chłodniejszą wodę (22-24°C) gupiki potrafią adoptować się do prawie każdej temperatury, z tym, że nie będziesz ich zamrażał lub gotował 😉 Ani nie będzie ona chwiejna, te rybki nie lubią takiej ,,huśtawki”. Proponuję, żebyś jeszcze poczytał o rybkach i zmierzył swoje pH, GH i temp. wody, bez tych informacji niestety nie da się dobrze doradzić.
   Pozdrawiam

  3. ????

   Wujek mi mierzył parametry przed chwilą i powiedział ze dla ramirezów i neonkow jest ok???? Ale faktycznie dla gupikow nie wiec jaką rybkębym mógł za tę Kiryski i gupiki tam dac ?

  4. UlaUlaśka

   Zamiast gupików proponuję stadko rybek kąsaczowatych, skoro masz już neonki czerwone to może zdecydujesz się na innesa? Też są bardzo ładne (moim zdaniem) są bardzo podobne do siebie, ale możesz być pewny, że nie zgubią się spośród innych. Dobrym rozwiązaniem także będzie stadko prystelek barwnych, miedzików obrzeżonych. Wymieniam kąsaczowate ryby, gdyż one najładniej z innych rodzin prezentują się w stadzie.
   Kiryski możesz zostawić, ale korzystniej będzie jeśli wybierzesz gatunek kirysków bardziej preferujących cieplejszą wodę. Tak jak wcześniej mówiłam, ramirezy są ciepłolubne, neonki i kiryski wolą umiarkowaną. W tej kwestii ciężko się wypowiedzieć. jeśli polecę tobie bocje, okaże się jednak, że będziesz miał pomieszane biotopy.. Może na razie zostaw tak jak jest 🙂
   Pozdrawiam

  5. ????

   A mógłbym tam dac 5 bystrzyków barwnych i 4 kiryskilamparcie

  6. UlaUlaśka

   Tak. Warto jednak utrzymać umiarkowaną temperaturę, np. 25-26°C taka temp. będzie pasowała ramirezom, neonkom, bystrzykom i kiryskom, ale pamiętaj, żeby nie chwiała się za mocno.

  7. ????

   Dzięki za pomoc

 41. Rajmund

  Witam 🙂 Jaki środek jest najlepszy na glony? Od pewnego czasu moj zwirek robi się coraz bardziej zielony. Jak oczyścic podłoże? Jakie środki są najlepsze? Akwarium mam 54 l

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. MrocznyAkwarysta

   Najlepszym sposobem będzie wyrównanie poziomu azotu do fosforu. Prawdopodobnie masz za dużo azotu w zbiorniku.

  2. Wlodi13

   Cześć.
   Od jak dawna masz akwarium? i czy w zbiorniku są żywe rośliny?
   Często pojawianie się glonów występuje w początkowej fazie stabilizowania się warunków wodnych, też jest wynikiem rzadkiego podmieniania wody (wzrasta stężenie NO3) lub przy licznej obsadzie rybek. Dobrym środkiem do zwalczania glonów jest „Algin” (Tropicala) jednak nie powinno się go stosować gdy w akwarium jest ikra lub młody narybek. Zawsze należy szukać przyczyn dlaczego występuje rozrost glonów, gdyż przy użyciu aplikantów z czasem historia będzie się powtarzać.

  3. Rajmund

   Akwarium mam od ponad miesiąca. Rośliny w akwarium też posiadam. Wodę staram się podmieniać co tydzien lub dwa tyg.

  4. Wlodi13

   Masz jeszcze młode akwarium, staraj się regularnie podmieniać wodę co tydzień (min. 20%), porządnie czyścić podłoże ze wszystkich odchodów i resztek niezjedzonego pokarmu, przy żywych roślinach światło powinno być włączone przynajmniej 14h na dobę – to jest na tyle ważne aby rośliny efektywnie wchłaniały NO3 (azotany) które są naturalnym nawozem. Zobaczysz, po 2-3 miesiącach sytuacja powinna się unormować, okrzemki (glony) są normalnym objawem w początkowej fazie nowo założonego akwarium.

 42. Kkamma

  Koniecznie muszą być żywe rośliny? mogą być sztuczne? ????????

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Kkamma

   Chodzi mi o rozmnażanie

  2. Wlodi13

   Nie muszą być żywe, ale wtedy korzystniej wpływają na odpowiednie dotlenienie wody.
   W zależności jak duże akwarium i ile w nim rybek, sztuczne rośliny tylko będą zarastać glonami, które będą szukać pożywki ze związków azotowych (NO3), dla żywych roślin będzie to naturalny nawóz.

  3. raffikaqua

   Jeżeli chcemy hodować plastik w akwarium to owszem.Żywe rośliny jednak produkują tlen i dzięki nim w akwarium planuje równowaga biologiczna.Akwarium z plastikiem traci swój urok,bo sztuczne rośliny nie prezentuja się tak wspaniale jak żywe,no i dochodzi tu frajda z dbania i pielęgnacji żywych roślin,dzięki czemu z dumą patrzymy na efekty swojej pracy.

 43. Gdtsa

  Mam pytanie czy razbora Galaxy może być w 112l z gupikami i zbrojnikiem niebieskim

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. zbrojnik123

   Tak jeśli będzież mieć stado (15)razbor i 1samiec+2samice gupika ja bym dał jeszcze 6 kirysków

 44. Marek

  Czy gupiki obgryzają rośliny?
  Czy to prawda, że roznoszą choroby?
  Czekam na odp, pozdrawiam.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Paweł

   W każdym akwarium są różne choroby. To odporność ryb decyduje czy zachorują czy nie. Pod względem chorób gupiki nie różnią się od innych ryb.

 45. Karakan

  Mam zamiar kupić akwarium 160l jakie ryby mogły by w nim żyć?(Chodzi Mi Zarówno O Male Ryby Jak I duze

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Witam. Żeby móc poprawnie dobrać do siebie rybki, należy przygotować dla nich warunki, w których będą sobie żyły. Trudno jest mi opisać w dość zrozumiały sposób jakie zwierzątka możesz tam sobie hodować.
   Ogólnie to w zbiornikach o pojemności od 100 do 200 l można wpuszczać ryby osiągające kilkanaście cm długości, jest duża wrzechstronność i przestrzeń do pływania dla rybek. Mogę podać parę przykładów:
   Jeżeli przepadasz lub lubisz rybki denne, proponuję abyś kupił stadko kirysków pstrych lub spiżowych, (dosyć duże stadko) mówię spiżowych lub pstrych, gdyż one osiągają do 7 cm długości i będą zauważalne w porównaniu do pigmejków lub sierpoplamków (malutkie kiryski) które mogą stać się łupem silniejszych i większych. Na dnie proponuję jeszcze parkę zbrojników pospolitych (z łatwością przyzwyczają się do innych warunków w akwarium, możliwe jest, że samica złoży ikrę, ale jeśli nie chcesz by zbrojniki się rozmnożyły, możesz kupić same samice lub jednego samca). Dokupić do nich możesz również molinezje żaglopłetwe, lub ostrouste. Masz wiele możliwości, na dole w stronie głównej są propozycje (jakie ryby do jakiego litraża, jakie ryby do jakiego GH, pH, temperatury, KH, itd.). Do parametrów wody dopasuj rybki, innej możliwości nie ma.
   Pozdrawiam

  2. Karakan

   Dzięki na pewno zajrzę

 46. Fg

  Czy taka obsada do 150l jest ok ?
  25xrazbora borneanska
  1+2pretnik miodowy
  20xkrewetka RC

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Pomysł fajny 😉 …już widzę tą ławicę malutkich Brigittae, a wśród nich Prętniki (jeszcze jakiś ciekawy kolor) – super!
   Nie wiem czy krewetek nie za dużo, jak urosną do 4cm może być trochę gęsto.
   …ale będzie czerwonooooo!!! czad 😀

  2. Fg

   Ilość krewetek ograniczylem do 12 szt

 47. HGPO

  Dzięki za podpowiedź 🙂 , a o tym, że po kuracji trzeba zastosować bacto-active to wiem, bo niektóre preparaty lecznicze niszczą pożyteczne bakterie, a i jeszcze jedno pytanko co do obsady: czy dokupywać jeszcze 5 samców, czy zostawić to co jest(8 samic i 2 samce)?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Na 50l akwarium starczy, nie przesadzaj…
   (proszę umieszczać swoje posty w jednym wątku „HGPO”)

 48. HGPO

  Roślinki mam sztuczne, tylko boję się, że zaburzy to pracę preparatu.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Są preparaty gdzie faktycznie powinno wyłączyć się światło (np. „Healthosan”) gdyż wpływa ono na szybszy rozkład substancji aktywnej, w przypadku „Ichtio” nie ma to żadnego znaczenia – śmiało może być włączone.
   Natomiast należy po zakończonej kuracji odbudować florę bakteryjną (stosując np. „Bacto-Active”) gdyż powyższy środek (oparty na błękicie metylenowym) w znacznym stopniu ją niszczy.

  2. HGPO

   HGPO(Hodowca Gupików Pawie Oczko) 😉

  3. Wlodi13

   OK, zapamiętam 😉
   „13” – moja szczęśliwa liczba

 49. HGPO

  Czy podczas leczenia gupików z ospy rybiej nie można stosować oświetlenia?Leczę je ICHTIO z tropicala, temperatura 29 C (musiałem zamontować grzałkę), filtracja ustawiona na max, w akwarium same gupiki.Proszę o odpowiedź.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Możesz i tak będzie lepiej dla roślin (jeśli posiadasz), niech sobie oddychają a produkowany tlen (w wyniku fotosyntezy) będzie sprzyjał rybkom.
   Temp. nie jest potrzebna aż tak wysoka, wystarczy 27-28°C.

 50. HGPO

  Czy 10 sztuk gupika pawie oczko(2 samce i 8 samic) to nie za dużo na zbiornik 50l?Mam tylko gupiki.I jeszcze jedno pytanie: jeśli w akwarium mam stałą temperaturę 21-22 C to czy trzeba dawać grzałkę?Temperatura jest cały czas stała.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   A dlaczego aż tyle samic? Gupiki rozmnażają się jak głupie 😉
   10 szt. może być, ale zmieniłbym trochę proporcje: 4/6 albo 5/5 lub jeśli nie chcesz młodych to 10 szt. samych samców, są bardziej kolorowe.
   Temperatura może być, Gupiki właśnie taką wodę lubią najbardziej: 21-23°C, chociaż w trochę cieplejszej też mogą być śmiało hodowane. Grzałka nie jest potrzebna.

 51. Kasia

  Witam, mam akwarium 180l i chciałabym kupić rybki spokojne ktore beda żyly ze soba w zgodzie czyli jak się dowiedziałam neon czerwony, neon innesa, razbora klinowa, kirysek pstry, kirysek panda, pielęgniczka ramireza, mieczyk hellera, molinezja ostrousta. Czy jakiś gatunek jeszcze mogę wziąć pod uwagę? Proszę o podpowiedź 🙂 dziękuje i pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Witam, zacznij od sprawdzenia parametrów wody: pH, GH, KH i według tych kryteriów dobieraj rybki, to jest najważniejsze aby stworzyć odpowiednie warunki w których rybki najlepiej będą się czuły, oraz średniej temp. jaka będzie się utrzymywać w Twoim akwarium.

 52. Mikołaj

  Cześć. Nie jestem jeszcze doświadczonym akwarystą i chciałbym się dowiedzieć „jak to jest” z zmiękkczaniem wody w akwarium. Czy są jakieś preparaty czy trzeba przepuścić wodę przez filtr RO bo jakieś preparaty byłyby dla mniej lepszym(i co ważniejsze tańszym) rozwiązaniem. Z góry dziękuję powodzienia

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć Mikołaj.
   Jedynym sposobem zmiękczenia wody – obniżenia twardości ogólnej GH – jest filtr RO lub mieszanie z wodą destylowaną, co jest rozwiązaniem o wiele droższym. Nie ma żadnych środków (preparatów) do znacznego obniżania GH.

  2. Mikołaj

   Dzięki za szybką odpowiedź Wlodi

 53. Gosposia

  Może jakieś propozycje obiadu dla mojej rybki Gosi?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Suszone płatki sałaty, żywe lub mrożone larwy owadów, np. ochotka, wodzień, rozwielitka, oczlik, itp.
   Ważne jest, abyś Gosi dawała dużo wysokobiałkowych pokarmów, monotonne karmienie może doprowadzić do powikłań, chorób, spadku odporności, a nawet i śmierci.
   Rozumiem, że Gosia to samiczka? Dokup jej koleżanki lub samców, będzie miała z kim pływać 🙂
   Pozdrawiam

 54. Anonim

  Jakieś propozycje obsad do 112l z neonami czerwonymi i gupikami endlera proszę o szybką odpowiedz
  Z góry dziękuję

  Odpowiedzi: 16
  Odpowiedz
  1. Agata

   Neon czerwony – woda miękka, lekko kwaśna, gupiki woda twarda, zasadowa. Niezbyt współgrają.

  2. Aninum

   Polecam dodać bocje wspaniałe i kiryski pstre. Dobre też będą molinezje czarne i słoneczne. Na dno również są dobre kosiarki.

  3. Anonim

   Jutro kupuję rybki A akwarium okazało ie być 150l mam zamiar kupić
   20neonow czerwonych
   5 bocji karlowatych czy mogę coś do tego dokupić ??

  4. UlaUlaśka

   Witam. Możesz dokupić parkę ramirez pod warunkiem, że woda w twoim zbiorniku będzie miękka, lekko kwaśna.

  5. Anonim

   Dzięki UlaUlaśka zrobiłem testy i wyszło że woda jest miękka raczej będzie lekko kwaśną ponieważ zbiornik dojrzewa ok 2 tygodni

  6. UlaUlaśka

   No widzisz.. To powodzenia 🙂
   Jakbyś potrzebował jakiegoś sposobu na zakwaszenie wody, to polecam jeden z patentów, czyli m.i.n preparat Aquacid z firmy Tropical, na kupno takiego płynu trzeba przygotować zawsze dziesięć złotych niestety nie jest on tani..
   Cyt. :
   ,,Preparat Aquacid jest przeznaczony do zakwaszania wody akwariowej. Obniża odczyn wody (pH) i jej twardość węglanową (KH), sprzyja przystępowaniu ryb do tarła, poprawia warunki bytowania ryb, zmniejszając ich podatność na choroby.
   SPOSÓB UŻYCIA: Do akwarium zasiedlonego zwierzętami preparat dodawać stopniowo, ciągle mieszając wodę przy użyciu filtra oraz kontrolując odczyn wody Testem pH. Bezpieczna dla ryb zmiana odczynu wody wynosi nie więcej niż 0.2-0.3 pH na dobę. Nie należy przekraczać tej wartości. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zalecamy stosować preparat do podmian, nie stosować bezpośrednio do akwarium.”
   Ten preparat jest ogólnie bardzo niebezpieczny dla ryb akwariowych ze względu na możliwość nagłych zmian parametrów w wodzie. Z mojego doświadczenia lepiej jest dodawać preparat do wody na podmiany lub na dolewki, niż wlewać go prosto do zbiornika. Posiadając tak wrażliwe rybki jak ramirezki, stosując ten preparat trzeba poważnie podejść do sytuacji, gdyż mogą one zachorować. Gdy będziesz kupował pielęgniczki radzę ci, byś sprawdził odczyn KH, pH i GH wody w woreczku ze sklepu i z akwarium czekającego na mieszkańców, różnice między pierwszą wodą a drugą bywają niebezpiecznie duże.

   Pozdrawiam i powodzenia!

  7. Wlodi13

   Ula!!! Nie proponuj początkującemu akwaryście stosowania środka Aquacid pH minus bo pozabija sobie jeszcze rybki!!! Jest to najbardziej agresywny aplikant jaki znam, w skład którego wchodzi żrący kwas. I na pewno nie służy on do zakwaszania wody, tylko do obnżania twardości węglanowej KH, a zakwaszenie (obniżenie pH) nastąpi dopiero gdy KH uzyska wartość 0°d (co nie jest wskazane!!!) i będziesz ten aplikant chyba lać całymi buteleczkami. Dla przykładu 10ml Aquacid obniża twardość węglanową 100l wody tylko o 1°dKH, więc gdzie tu mowa o obniżaniu pH???
   Do zakwaszania wody służy filtr RO, armatka torfowa i dodawanie specjalnych garbników a nie środki chemiczne w których nie wiadomo jeszcze jakich stężeniach mają pływać Ramirezki – ręce opadają.
   Drogi Kolego, to że akwarium dojrzewa 2 tyg. nie ma nic wspólnego z kwasowością wody (parametrem pH), tylko że rozwijają się w nim odpowiednie kultury bakterii które później pomogą w prawidłowym rozkładzie odchodów rybek w związki azotanów, a nie w toksyczny amoniak czy też trujące azotyny.
   Dlatego rybki można wpuszczać do akwarium dopiero po miesiącu od założenia lub po 3 tyg. wspomagając rozwój bakterii specjalnymi środkami (np. Tropical Bacto-Active).

  8. Anonim

   Wszystkie rybki mają się dobrze ramirezy dostałem dobraną parke

  9. Anonim

   Wlodi woda jest na 100% kwasna ponieważ są w zbiorniku liście dębu A poza tym ok połowę wody stanowi ta od zbiornika kolegi który w nim hoduje tylko neonki

  10. Kotbury

   Użyłam tego preparatu i jest tak jak pisze Wlodi13 … kH sukcesywnie zbiłam.. ale pH nadal mam około 8 o GH około 13. Akwa 100l już dwa razy robiłam podmianę z wodą RO (sporą, bo za każdym razem po 30 procent) i jednak wciąż jest za twardo i za zasadowo. A marzą mi się Ramirezki. Trochę nie wiem co teraz. Czym tą wodę zmiękczyć tak trwale.

  11. Wlodi13

   „Anonim” to dobrze że masz teraz wodę kwaśną i miękką, tylko sprawdź jeszcze wodę jaką będziesz w przyszłości stosował do podmian, aby nie okazało się że pH i GH będzie sukcesywnie wzrastało. Tym bardziej że piszesz, że w tej chwili połowa wody w zbiorniku pochodzi od kolegi.
   „Kotbury” zrobiłaś tylko 2 podmiany (30% woda z RO). U mnie w akwarium całą objętość stanowi 35% kranówki i 65% wody z RO, to sobie wyobraź… i żeby utrzymać parametry (pH, GH, KH) na stałym poziomie, ciągle muszę robić podmiany w takiej właśnie proporcji. Nie idzie inaczej…

  12. Anonim

   Mam wodę o idealnie tych samych parametrach (ta ma ok 8 i ta w akwa tez ma 8)ponieważ jest ze stacyjki podobnie jak ta od kolegi (specjalnie sprawdzałem przed wzięciem tej wody z akwarium

  13. Anonim

   A zna sie ktos moze na krabach bo w moich
   60l jest krab tęczowy i mam pytanie y można do niego dokupić jakieś molinezje

  14. UlaUlaśka

   No widzisz, Wlodi.. znowu wygrywasz w tych klockach, może nie powinnam już się bawić tak w tym forum? 😉
   Stuprocentowo się zgodzę z tobą co do zakwaszania wody i jej zmiękczania, ale jednak przyznam się do tego, że nie mam tak dużej wiedzy jaką ty posiadasz, ale to nic, człowiek uczy się przez całe życie, a do zdobycia takiej wiedzy niezbędne jest nieuleganie.
   Pozdrawiam

  15. Wlodi13

   Nie chodzi mi o jakąś zabawę w klocki, może Ty do tego tak podchodzisz i traktujesz ten serwis jako pojedynki słowne: „wygrywasz” (???) – wygrać to można partię w szachach.
   Staram się podpowiadać uczestnikom tego serwisu jeśli mają jakieś problemy i mogę pomóc, a jeśli się na czymś nie znam (nie jestem w końcu alfą i omegą, przecież też wszystkiego nie wiem) to po prostu się nie wypowiadam. Więc jak ktoś popełnia błędy, dla dobra rybek staram się zagadnienie sprostować, aby później nie było wielkich rozczarowań w hodowli, gdyż na własnej skórze wiem jakie to jest przykre gdy jakaś rybka niedomaga. Nikt nie jest doskonały…

  16. Kotbury

   Wlodi13 dzięki za odpowiedź, czyli jednak podmiany, mierzenie parametrów, cierpliwość i od nowa i od nowa.
   Założyłam sobie, że jak dojdę do dobrych parametrów wody i utrzymam je przez miesiąc to wtedy kupię ramirezki. Myślałam, że są jakieś sprawdzone preparaty na szybszy efekt. Oglądałam ostatnio woreczki z zooleku i się zastanawiałam czy to dobry kierunek.
   Mam też obawę czy u mnie przypadkiem kamienie i podłoże mi trochę tej wody nie paprze. Mądra oczywiście kupiłam „piękny biały żwirek”‚ co to pan w zoologicznym „tak bardzo polecał”..:)

 55. Ajgor

  Chcę założyć akwarium 50l z aksolotlem i gupikami (harem)
  Czy taka obsada byłaby dobra?
  Moim zdaniem tak bo gupiki by się rozmnażały,a aksolotl miął by co jeść i ograniczałby przerybienie akwa.
  Może się mylę ? Proszę o odpowiedzi i porady 🙂

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Witam.
   Na początku dialogu chciałabym objaśnić jedną sprawę – aksolotl na 50 l?!
   Aksolotle rosną od 15-30 cm długości, w dodatku są towarzyskie i lubią przebywać w grupie, minimum to dwa osobniki, resztę wymagań podam ci w linku, którego pod rozmową ci pokażę.
   Gupiki wymagają letniej wody, najlepiej czują się w 24-26 stopniach, w zbyt niskich lub w wysokich temperaturach zaczynają być osowiałe lub bardziej podatne na choroby, a u tzw. ,,podwodnych smoków”nawet nie trzeba stosować grzałki!!!
   Narybek jest dla niego najlepszym pokarmem, więc co do twojego pomysłu w pełni się zgadzam.
   Pozdrawiam

  2. Dagger

   Podejrzewam że nie, gupiki nie zdążyłyby się dobrze rozmnożyć a zostałyby pokarmem dla aksolotla.
   Po drugie najważniejsza sprawa – akwarium za małe na aksolotla. O ile dobrze się orientuję nie tylko powinno być ich kilka, a na jednego wychodzi ok. 100l akwarium. To jest stanowczo za małe.

  3. Ajgor

   Niektórzy mówili że starczy akwarium 25l więc grubo się mylili

 56. Filip

  Mam pytanie. Jaką dlugosć muszą mieć małe gupiki, abym mógł wpuścić je do akwarium, w którym oprócz gupików mam jeszcze 3 welony?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Filip, po pierwsze – welonów nie hoduje się z innymi rybami, czy to będzie zimnolubne danio, czy gupiki, NIE MOŻNA!!! Są to ryby preferujące tylko osobniki z tego samego gatunku – chyba, że zdajesz się na ryzyko. Te rybki zjedzą dosłownie wszystko, co wejdzie im w pyszczek – są wszystkożerne, słyną z buszowania w podłożu i z szybkiej przemiany materii, innymi słowy, często robią kupy zanieczyszczając przy tym wodę i jeszcze do tego te kupy odkopują.. O różnicach temperatur już nie wspomnę, gdyż na samą myśl o tym zaczyna mnie boleć głowa.. 🙂
   Narybek gupika możesz wpuścić do zbiornika ogólnego min. po 2 miesiącach – wtedy zaczynają się wybarwiać, nabierają dobrego centymetra długości i są za duże, by zmieścić się w jakimkolwiek innym pyszczku ryby, chyba, że jest to pielęgnica pawiooka lub akara pomarańczowopłetwa… Gdyby dorosły i zaczynałoby w akwarium odbywać się tarło, już dawno w swoim akwarium nie miałbyś gupików. Po prostu by je wytłukły..
   Nie poinformowałeś mnie też o litrażu zbiornika, do którego będziesz wpuszczał swój narybek, ani o parametrach wody i wystroju akwarium, zostanie to wielką niewiadomą, czy jednak może mi zdradzisz swój sekret? 😉
   Wracając do maluszków to tak jak wyjaśniłam wyżej – muszą osiągnąć przynajmniej centymetr, by czuć się bezpiecznie.
   Pozdrawiam

 57. Mikołaj

  Cześć! Mam akwarium 54l w nim 3 kiryski spiżowe,miałem molinezje ale się ich pozbyłem
  Jakie rybki mogę dokupić? Bo troche w nim smutno.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć!
   Polecam parkę (1 samiec + 1 samica) Prętników Karłowatych,
   lub harem (1 samiec + 2-3 samice) Prętników Miodowych,
   do tego 5 Gupików samców (gdyż są kolorowe i nie będą się tak rozmnażać).

  2. UlaUlaśka

   Witam. Powinieneś podać parametry wody w swoim zbiorniku (bez nich żaden człowiek nie zdoła ci pomóc). Co do ponurej atmosfery w akwarium – tak jak w wypowiedzi powyżej – kolorystykę poprawią barwne odcienie na ogonach gupików, na pewno poprawią ci humor 🙂
   pozdrawiam

  3. rafal

   krewetki razem z pstraznice marmurkowe i do tego stado 10+ małych rybek np. chilli rasbora czy dario dario 😉

 58. Gupikowa

  Ok… sprawa ma się tak:
  znajomy ma akwarium pełne gupików. Dosłownie: pełne. Na oko ma tak ze 120l, gupików w nim parę setek. To typowy akwarysta, który poszedł do sklepu, kupił zbiornik, polecany przez sprzedawce filtr, grzałkę i kilkanaście rybek różnych gatunków. Z tego wszystkiego tylko gupiki przetrwały. W życiu nie słyszał o parametrach wody, po prostu raz na miesiac robi podmianę z odstałej kranówy i codziennie karmi wsypuje troche jedzenia. I jest zadowolony, ale sam przyznaje, ze troche tych ryb za dużo. Mam wobec tego pytanie: czy da się je jakoś tak rybnie wysterylizować? Czy jest rybka, którą można wpuścić, nie mająca za dużych wymagań (o dużej tolerancji na rodzaj wody, bo nie mam pojęcia jaka tam jest), która nie poobgryza ogonów dorosłym gupikom, nie wytępi populacji do zera ale będzie zjadać narybek, żeby przestały się tak rozmnażać? Moje pole manewru jest ograniczone. O pomoc w ogarnięciu tematu prosila mnie jego córka i mogę się wtrącić delikatnie, kupując rybkę w prezencie, ale na żadne przekonywanie i nawracanie tego pana odnośnie sposobu prowadzenia zbiornika nie ma szans.

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Rozumiem że facet jest dorosły, ma swój rozum i oczy, więc odpowiedzialności za to co robi nie można już go nauczyć… Pozdychały mu wszystkie gatunki oprócz Gupików gdyż okazały się najbardziej odporne, co nie znaczy że żyją w odpowiednich warunkach. Więc moja droga, z całym szacunkiem do osób nienormalnych, sumienie mi nie pozwala nic Tobie podpowiedzieć z prostego względu: do takiego SAJGONU nie miałbym serca wpuszczać jakiejkolwiek innej rybki – męczyłaby się tylko z braku tlenu, nie mówiąc już o odchodach – stężenie azotanów pewnie jest na poziomie krytycznym jeśli podmiany wody robione są jeszcze dodatkowo tylko co miesiąc.

  2. Wlodi13

   Przy 120l akwarium można trzymać ok. 25 Gupików, więc aby myśleć o wpuszczeniu jakichś naturalnych wrogów do selekcji narybku, obsada Pawich Oczek nie powinna przekraczać 20 szt.
   Jeśli facet nie ma gdzie oddać tych rybek niech je po prostu pozabija, nie będą przynajmniej się męczyć i będzie to najbardziej humanitarne, wówczas dopiero można pomyśleć o dodatkowych rybkach. Podmiany wody przy całkowicie „napchanym” akwarium powinno się robić co tydzień, przynajmniej 20% – w tym przypadku min. 24l.

  3. Klaudia

   rozumiem zamieszanie.
   jestem za tym, że można wypuścić dwie samice molinezji (pozjada maluchy) lub niebieskiego gurami (poodgryza ogony gupikom) – jest to rozwiązanie bezczelne i może wywołać rybią ospę i ryby i tak pozdychają.
   Żeby się nie rozmnażały to zmniejszyć temperaturę wody na grzałce, u mnie molinezje przestały szaleć przy 23 stopniach. Po kilku dniach podwyższyłam temperaturę do 24. Nic nie zdechło.
   A moim ulubionym rozwiązaniem jest oddanie do sklepu – zawsze z tego jakaś karma gratis.

  4. Gupikowa

   po przemyśleniu przyznaję rację, że wpuszczona w takie warunki jakakolwiek ryba pewnie by padła, zanim zdołałaby zrobić porządki. W takim razie zmieniam plan: odwiedzę koleżankę podczas nieobecności ojca i zrobimy solidny porządek w akwa. Zostawimy panu same samczyki, a samiczkom spróbujemy znaleźć dom. Właściciel nawet nie zauważy, ryby przestaną się mnożyć a moje sumienie troszkę odpocznie 😛 a za jakiś czas, jak się towarzystwo znacząco przerzedzi wrócę do tematu i sprawię mu w prezencie ze dwie samiczki plus jakąś polecaną przez was rybkę do regulacji populacji

  5. Karakan

   Ja bym muz prezentował akwa 20l z małą ilością roślin A w nim bojownik
   Mógłby wpuszczać tam narybek A bojownik
   By go zjadał ja tak zrobilem

  6. Gupikowa

   hej! Wracam do tematu!
   Ogarnęłyśmy facetowi obsadę, gupików zostało z 30. Doszedł wielki filtr kaskadowy. Woda jest podmieniana, nie wymieniana. boję się tylko, że się znów namnożą. I teraz tak: mam u siebie dwa samce molinezji (czyli dzieci nie stworzą :P), które szczerze mówiąc aktualnie są w złych warunkach (woda miękka i kwaśna). I tak myślę, że u tego pana na kranówce byłoby im lepiej i pozżerałyby może młode gupików. Co myślicie? Czy dorosłe osobniki też zmaltretują?

 59. Igor

  Czy jeżeli ktoś krzykni u mnie w domu czy zebym z psem wyszedl czy cos to rybka sie przestraszy?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Zwracam uwagę abyś swoje posty umieszczał w jednym katalogu „Igor” – powoli robi się bałagan.
   Rybki nie lubią hałasu szczególnie uderzeniowego (mocne tąpnięcie, puknięcie, uderzenie…) – wystraszą się, uciekną, schowają. Hałas dźwiękowy nie jest dla nich aż tak uciążliwy, no chyba że grzmotniesz z armaty 🙂

 60. Igor

  Czy jeżeli moja pompka czy cos(ta górna część tylko)nie puszcza bąbelków to też napowietrza wode?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Natlenienie wody odbywa się przez powierzchnię (taflę), nie przez bąbelki, dlatego ważne jest aby woda była w ciągłym obiegu (ruchu).

 61. malygdr

  witam dzis zakupilem 40samic gupika i 10samic na akwa 500l moze jakies sugestie macie jakie rybki do nich jeszcze wpuscic

  Odpowiedzi: 8
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Słuchaj, niby to nie jest moje akwarium, ale gupiki możesz spokojnie hodować w mniejszych zbiornikach (nie kosztuje to dużo) i w kilkukrotnie mniejszych ilościach!
   Co do wystroju akwarium – fajnie byłoby przeznaczyć taki litraż na większe ryby (Brzanki rekinie, pielęgnice pawiookie, severum, skalary) lub nawet na zbrojniki lamparcie (te z kolei są niegrzeczne i za dużo broją, jedno machnięcie ogona wywołuje tornado). Piszę tak, bo sama miałam 450 l i wykorzystałam je w brzanki rekinie, które urosły do bardzo zadziwiających rozmiarów. Gupiki, to takie rybki powiedziałabym zbyt bestsellerowe, gdzie nie spotkasz akwarii w zoologicznym z tą żyworódką, to w domach ją znajdziesz.. Nikogo nie zaskoczysz gupikami, jedynie to ich ilością i szybkim przebiegiem rozmnażania, a rodzą się jak głupie…
   Zastanów się jeszcze nad tym.. może stado neonów i gęsta roślinność w tle? Może black water? Może akwarium gatunkowe, biotopowe, np. Azja, Ameryka Płd, Afryka? Masz tyle możliwości, pomyśl nad tym, proszę..

  2. Wlodi13

   Cześć, przede wszystkim zanim zaczniesz dobierać obsadę rybek, MUSISZ znać parametry wody w swoim akwarium – pH, GH oraz temp. jaka się utrzymuje. To jest najważniejsze zanim przystąpisz do wyboru gatunków.
   Nikt nie zabrania Tobie hodować Gupików (w takiej ilości) w 500l, ale wyobraź sobie że każda dojrzała samica co miesiąc wydaje na świat ok. 50 maluchów i pomnóż to teraz x40 🙂 …niezbędni będą naturalni wrogowie, którzy pozjadają takie ilości.

  3. Mariusz

   Na piedziesiat gupików wystarczy 100l , ale piszesz tu i tu o samicach . Jesli masz 40 samic na diesieciu samców to dobrze , jeżeli odwrotnie to lipa .

  4. Wlodi13

   „Na pięćdziesiąt gupików wystarczy 100l” !?!? – nawet tego nie komentuję…

  5. malygdr

   wiec 40samic i 10samsow akwa juz z miesiac puste z roslinkami i reszta smigalo przed wpuszczeniem rybek narazie na 500l tylko gupiczki se smigaja moze cos dzis kupie pewnie z malych rybek cos duzych nie chcem a co do narybku ze duzo ich bedzie to mam znajomego w zologiku i chetnie wezmie na sprzedaz wiec z tym nie ma problemu. Wiec jakie rybki sugerujecie kupic cos z malych rybek

  6. rrrrrrrw

   Znajomy z zoologika weźmie z kilkadziesiąt maksymalnie a Ty po roku możesz liczyć narybek w tysiącach 😛

  7. UlaUlaśka

   Dwieście – ponad lub około – nie ma znaczenia, nie oddasz dwustu gupików do zoologicznego, bo będzie ich przewaga i brak miejsca dla innych ryb. Możesz dodać kilka-kilkanaście bystrzyków (to małe, agresywne i czasem zaczepne rybki) pozjadają ci trochę, resztę oddasz do sklepu. Musisz kombinować, masz wiele możliwości.
   Powodzenia

  8. Wlodi13

   Ja o ustach Bogini,
   Ty o dupie Maryni…
   Jak można cokolwiek doradzić bez znajomości parametrów pH i GH ???
   …ewentualnie bez zgodności tych uwarunkowań można „tylko” pozabijać rybki.

 62. Igor

  Prosze o pomoc!!To jest bardzo smutna tak jakby,bo kupilem samiczke gupika dla moich zółwi.Ale one stwierdzily ze jej nie chca jesc i teraz mi jej zal.Mam male akwarium (stare)bez roslinek itd.ale chyba bedzie jej lepiej tam niz z zolwiami ze strachem i z mocnym filtrem.Prosze pomóżcie!Mam zamiar dokupic Jej samczyka ,a i dodac zameczek lub taki maly korzen.Jedzonka jeszcze nie mam bo zamiarem bylo zeby ja zjadly…Ale w sobote lece do sklepu i kupuje jedzonko

  Odpowiedzi: 11
  Odpowiedz
  1. Igor

   Z gory chcialbym przeprosic i tak wiem ze to co zrobiłem bylo glupie ale jak ma zdechnąc to chce ze by byla sama i zeby jej zwloki nie zostaly zjedzone.Płaczę przez to.Tak tego zaluje.:(Pomzocie pls

  2. Wlodi13

   Drugi zbiornik, nawet gdy jest mały musi mieć filtr – koniecznie, woda musi być w ciągłym obiegu aby odpowiednio się natleniała. Filtr to podstawa!!! i musi chodzić na okrągło 24 godz. na dobę, ewentualnie wyłączyć tylko na chwilę podczas karmienia. Roślinki nie są aż tak niezbędne, możesz dokupić w późniejszym czasie, wówczas wtedy też odpowiednie światło aby rosły. Ale przy sztucznym przyozdobieniu akwarium też można hodować rybki.
   Nie wiem jaki litraż tego małego baniaczka, ale towarzystwo zawsze wskazane aby rybka nie czuła się samotnie. Będziesz zadowolony, oprócz żółwia będziesz też miał rybki 🙂

  3. Igor

   I w tym problem ze filtru nie mam(mam stary lekko popsuty taki sam jak z zolwiami:()
   Tak mi szkoda tej rybki

  4. Igor

   Tylko ja wlasnie tego filtru nie mam:( (mam stary lekko popsuty taki mocny jak u zolwi)Nie bylem przygotowany na to ze bede musial o nia dbac bo ona byla do zjedzenia.Jak wiadomo zolwie to drapiezniki to poprostu czasem im kupuje jakas rybke zeby zapolowaly:/

  5. Igor

   Bok to około 25 cm czy cos wysokosc 20 cm chyba a szerokosc to 12 cm 🙁 bok to ta z przodu zazwyczaj a szerokosc to ta zazwyczaj krotka

  6. Igor

   jak masz moze GG to bym ci zdjecie przesłał

  7. Igor

   Dziękuje wszystkim za pomoc!Rybka moze w niebie nie jest ale mam malutki filtr!Napprawde jest bardzo malutki bo jest tylko ta „górna”część.Ale jakieś bąbelki lecą.Czy gupiki mozna karmic bulką tartą?Jeszcze raz chce wszystkim podziękować

  8. Wlodi13

   Pokarm powinien zawierać niezbędne składniki odżywcze typu: białko, tłuszcz, błonnik, związki mineralne, nie wspomnę o koniecznych witaminach. Bułka tarta tego nie zapewni, rybka może coś tam skubnie, ale na dłuższą metę wykończy się takim jedzeniem.
   Najlepiej kup jakieś płatki wieloskładnikowe, tzw. pokarmy uniwersalne.
   25x12x20 cm to jest 6 litrów – małe, ale jeśli chcesz ratować rybkę nie masz innego wyjścia, jednak nie dokupuj drugiej rybki, będzie stanowczo za ciasno i nie będą miały tlenu do oddychania.
   Ten mały filtr jak napisałeś, to jest tylko pompka… ale najważniejsze że wprawia wodę w ruch.
   Bez filtracji pamiętaj aby co tydzień wymienić co najmniej 2 litry świeżej wody, ale też nie takiej prosto z kranu ale odstanej przynajmniej 3 dni. I dokładnie zawsze wysprzątaj resztki pokarmu (których rybka nie zjadła), które opadną na dno aby nie brudziły wody, np. strzykawką z wężykiem.
   Powodzenia 😉

  9. Igor

   Dzięki 😀

  10. Igor

   I oczywiście,że jej kupie prawdziwą karmę:D To tylko na przejscie bo u mnie zoologiczny dzisiaj nie otwarty:(

  11. Wlodi13

   Rybka tak od razu nie umrze z głodu.
   One potrafią żyć nawet kilkanaście dni bez jedzenia, więc ze spokojem…

 63. Kinga142

  Witam
  Czy jak mam
  3 kiryski spiżowe , 3 kiryski pstre ,9 gupików , 3 mieczyki , 5 molinezji , ostatnio nabyłam również 2 danio , 2 neonki i 1 glonojada – wszystkie z nich są dorosłe mam jeszcze 1 glonojada (narybkowy )
  to czy mogła bym dołożyć jeszcze jakieś rybki do mojego 105 l akwarium ?
  I czy już nie mam ich za dużo jak na takie akwarium ? ;(
  Z góry dziękuje za odpowiedz 😉

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć.
   Już masz za dużo rybek !!!
   Na Twoim miejscu uszczupliłbym obecną obsadę.
   5 Molinezji w 105l !?!? – zredukuj do 3, w zupełności wystarczy.
   W ogóle pozbyłbym się Danio i Neonków – po pierwsze one lubią żyć w grupach 8-10 szt. ale na to nie ma już miejsca, po drugie Danio preferują chłodną wodę (optymalnie 20-22°C) z kolei Neonki wymagają wody miękkiej w odróżnieniu od pozostałych – będą się tylko męczyć. Innesa też lubią 22-24°C, nie wiem jakie masz…
   Gupików też trochę dużo, wystarczyłoby 6-7 szt. (ale zrobisz jak zechcesz).
   Żeby rybki czuły się w miarę swobodnie proponuję:
   – Kiryski zostawić tak jak jest – 3 Spiżowe i 3 Pstre,
   – Gupiczków trochę mniej – 6-7 szt., jeszcze będą się rozmnażać jak głupie 🙂
   – 3x Mieczyki,
   – 3x Molinezje,
   – Glonojada i drugiego malucha możesz też zostawić.
   Zobaczysz, gdy będą miały więcej przestrzeni będą bardziej zadowolone, a Mieczyki i Molinezje potrzebują dużo swobody.

  2. Kinga142

   Bardzo dziękuje za odpowiedź 🙂
   Chciała bym się spytać z kolei jak rozpoznać czy rybki są szczęśliwe ?
   Pozdrawiam

  3. Wlodi13

   Uśmiechają się i merdają ogonkami haha 🙂
   A tak na poważnie, kto dłużej zajmuje się akwarystyką, potrafi rozróżnić zachowania rybek czy jest im dobrze czy coś nie dolega… przede wszystkim żywiołowość, dobry apetyt, zainteresowanie płcią przeciwną, itp.
   Jak mam Tobie to wytłumaczyć…? 😉

  4. Kinga142

   Bardzo dziękuje
   I pozdrawiam serdecznie 🙂

 64. Marta

  Hej, mam samiczki Gupików 3 szt i dwóch samców. Akwa 54 l. Do tego 2 molinezje (samiczki), 2 panie mieczyki, bojownika wspaniałego z samiczką i dwie platki żółte i jednego platka. Wczoraj jedna z gupiczek była bardzo grubiutka (plamki ciążowe mają wszystkie trzy… od początku). Dziś jest chuda, ale małych brak. Liczyłam, że ją przeniosę do kotnika nieco później, bo ciąża trwa około 3 tygodni, a rybka u mnie „nowa”… Czy to możliwe, żeby pod moją nieobecność się okociła, a pozostali mieszkańcy uporali się z narybkiem? 🙁

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Moja od dawnaj też była brzemienna.. i urodziła 24 gupiki 🙂
   W twoim przypadku jest to BARDZO MOŻLIWE wręcz rzeczywistne, w dodatku takie ryby jak bojowniki – przepadają za świeżym, małym, pożywnym pokarmem.. w ich prawdziwym środowisku żywią się larwami owadów i narybkiem ryb, także bojownik jest podejrzanym..
   Mieczyki, molinezje, platynki, a nawet sami rodzice rybek są zagrożeniem dla stworzonka, którego jedyną obroną jest spryt, zwinność i szybkość.
   Następnym razem nie zwlekaj z oddzieleniem samic.
   Pozdrawiam

  2. Wlodi13

   Dużo za dużo rybek jak na 54l…
   …i Mieczyki, Molinezje min. 100l akwa – one potrzebują przestrzeni

  3. Marta

   Wlodi13 – i ja miałam takie obiekcje. Dużo czytałam przez założeniem zbiornika. Mam dwie dobre książki… A potem, jako nowicjusz poradziłam się doświadczonego akwarysty, który… sam dobierał mi rybki i sam je sprzedawał. (dodam tylko że to nie sklep w galerii handlowej, tylko akwarysty miłośnika). Pod jego okiem przygotowałam przez miesiąc zbiornik. Potem dostałam pełen komplet rybek, dobranych do bojownika i do siebie wzjaemnie i do wielkości zbiornika… Wlodi13 – tak mi się jakoś nie widziała taka konfiguracja, bo akwa nie ma metra długości… A naprawdę się starałam. Nie mogę stracić żadnej rybki, bo mam dzieci, które się nimi opiekują i bardzo przeżywają. Chętnie więc oddam molinezje i mieczyki. Dziękuję za radę!

  4. Marta

   Wlodi13 – a jeśli mogę poprosić o poradę. Czy jeśli oddam molinezje i mieczyki (łącznie 4 samiczki), to już mogę pozostać przy tej konfiguracji, czy coś zamienić. Zostaje 10 rybek. Najważniejszy dla nas jest bojownik i jego samiczka 🙂 bo to pierwsze rybki moich dzieci. Reszta miała być tak dobrana, żeby wszystkie mogły ze sobą mieszkać, a nie „wyglądać” 🙂

  5. Wlodi13

   Jeśli oddasz Molinezje i Mieczyki, będzie akurat.
   Mam nadzieję że Bojowniki masz z łagodnym charakterem, wtedy nie widzę przeciwwskazań.
   Wiem jak to jest z dziećmi, kiedy oddawałem swoje młode odhodowane Platynki (3 m-ce) koleżance, która założyła akwarium dla córki (3 latka), ona nie mogła się doczekać na maluchy. Kiedy z żoną szliśmy z niespodzianką w odwiedziny, czekała już w oknie i krzyczała „jybki idą” 😀
   Wszystkie nazwała Zosie, i to już są jej Zosie, ma radochę z rybek, ładnie rosną, z 15 zdechła tylko jedna, ale koleżanka wyłowiła ją szybko z rana aby mała nie widziała.
   Więc Marto, facet ze sklepu Tobie źle doradził, a ja zwróciłem tylko uwagę że akwarium jest zdecydowanie przerybione, i Molinezje oraz Mieczyki które pewnie są jeszcze teraz małe – urosną, i w 54l nie będą miały swobody pływania, wiem bo hodowałem obydwa te gatunki w 112l i są to bardzo energiczne rybki – szybkie jak torpedy 🙂 i wymagają większego zbiornika.
   Pozdrawiam, mam nadzieję że dzieci pogodzą się z utratą, ale tak będzie lepiej.

 65. Kinga142

  Witam,
  Mam pytanie ;
  Ile razy dziennie (mniej więcej ) trzeba dawać rybką jeść jeśli mam
  3 kiryski pstre, 3 kiryski spiżowe, 9 gupików (3 samiczki i 6 samców ), mieczyki (1 samiczek i 2samców ) , 5 molinezji, – wszystkie z okazów są dorosłe ( dostałam je odhodowane od hodowcy ) , mam jeszcze 1 glonojada .

  Chciałam bym się jeszcze dowiedzieć czy to prawda że lepiej nie ozdabiać akwarium muszelkami bo zatwardzają wodę, jak zatwardzają to czy problem rozwiąże jak zasadzi się moczarkę ?
  z góry bardzo dziękuje za odpowiedź 😉

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Karmić przynajmniej 2-3 razy dziennie – małymi porcjami. Ja np. podczas czyszczenia akwarium, podmian wody raz w tygodniu, wprowadzam rybkom „post” – aby nabrały apetytu 😉
   Muszelki, owszem zawierają wapń, ale małe ich ilości tak bardzo nie zatwardzą wody, tym bardziej gdy robi się cotygodniowe podmiany.
   Twardość ogólna wody GH – określa ilość soli wapnia i magnezu, stąd muszelki… (ale one przecież tak szybko nie ulegają rozkładowi).
   Natomiast Moczarki owszem, dobrze wchłaniają związki mineralne (Co, Mn, Fe, P, K… itd.) oraz azotany (NO3), jednak na twardość ogólną wody (GH) nie mają aż tak dużego wpływu, bardziej na twardość węglanową (KH), ale też w niewielkim stopniu.

 66. Kinga142

  Witam
  Ile czasu rosną głupiki pawie oczko, aby można je spokojnie wpuścić do akwarium ogólnego?
  Mam pewne obawy, ponieważ słyszałam, że dorosłe głupiki mają zapędy kanibalskie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć.
   A czy w akwarium ogólnym masz jeszcze jakieś inne rybki oprócz Gupików?
   Młody narybek jest smaczną przekąską nie tylko dla ryb swojego gatunku, chętnie go też zjedzą jakieś inne – większe…
   Jeśli tylko Gupiki, takim bezpiecznym czasem będzie ok. 3 m-cy gdy małe osiągną ok. 1 cm – tak aby innym rybkom nie zmieściły się do pyszczka.

  2. Dominik

   Wszystko zależy od obsady. Jeżeli w akwarium pływają ryby o dość pojemnych pyskach (np. Skalar), trzeba będzie poczekać do osiągnięcia pełnych rozmiarów. Jeżeli w akwarium pływają tylko nieduże ryby jak gupiki, neonki czy kardynałki to można je wpuścić tak jak poprzednik napisał – po osiągnięciu około 1 cm.

  3. Kinga142

   Dziękuje za odpowiedzi w moim akwarium pływają jeszcze dorosłe osobniki;
   molinezji, kiryski, mieczyki i oczywiście gupiki oraz mały glonojad .

 67. Pablos85

  Witam posiadam akwa 650l dzis dokupilem 10gupikow 2samce 8samic pozostala obsada 3kiryski spizowe 3kiryski pstre 4mieczyki 4molinezje 4glonojady w tym jeden zloty i tyle z moich rybek akwa te juz mam 4lata co jeszcze mozna za rybki dodac ktos ma jakis pomysl

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. ChinaR

   4 lata posiadasz owe akwarium i nadal nie wiesz co ma w nim pływać? 650-ka nadaje się do pieknego zaprezentowania okazów. Odpowiednie nienaganne parametry wody + zestaw roślin i proponuję Paletki.A obecny stan zarybienia zbiornika przenieść do innego, tzw towarzyskiego.

 68. Kamila

  Co zrobić gdy woda w akwarium dziwnie pachnie? (to moje pierwsze więc może to normalne)

  Odpowiedzi: 12
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   A skąd pobierałaś wodę i jakie podłoże?

  2. Kamila

   Woda z kranu (filtrowana od niedzieli) , a podłoże to specjalny żwirek. Według mnie to może być od plastikowej pokrywy nad akwarium.

  3. UlaUlaśka

   Hmm, skąd wzięłaś plastikową pokrywę od akwarium? Nigdy się z taką rzeczą nie spotkałam, więc może nie wiem nic na ten temat, ale jestem ciekawa co to za przedmiot 🙂 Woda może śmierdzieć dopiero wtedy, kiedy woda w akwarium jest niepodmieniana od dobrych dwóch tygodni 😉 a plastikowa pokrywa podajże nic do tego, bo jak mi się wydaje, nie śmierdzi 🙂
   P.S Przepraszam za tą ,,agresję” ale pierwsze słyszę 🙂 Jeśli moja odpowiedź jest błędna, możesz mi to uświadomić 🙂 Nie obrażę się 😉
   Pozdrawiam

  4. Wlodi13

   Przez pierwszy miesiąc od założenia akwarium, woda ulega pewnym procesom biologicznym, poczytaj sobie o dojrzewaniu akwarium (cyklu azotowym), zanim przystąpisz do wpuszczania rybek. Proces ten można w dobrym stopniu ustabilizować używając odpowiednich aplikantów (np. Tropical Bacto-Active). Więc jeśli prawidłowo uzdatniłaś wodę – też są do tego środki (np. Antychlor, Esklarin), porządnie wypłukałaś żwirek, nie wiem jak z roślinami – czy już masz? zapach tzw. „jezioranki” jest czymś normalnym. Jeśli piszesz o pokrywie… nie bardzo wiem o jaki zapach chodzi…

  5. Wlodi13

   Ula!!! Pokrywa to jest taki prostokątny przedmiot którym zabezpiecza się akwarium przed ewentualnym wyskakiwaniem rybek, niepotrzebnej utraty ciepła z możliwością przykręcenia żarówki.
   Prościej już nie potrafię… do przedszkola…

  6. Wlodi13

   …zapomniałem jeszcze dodać że pokrywa – cud techniki XXI wieku – ogranicza w dużym stopniu parowanie wody, nie trzeba wtedy tak często uzupełniać ubytków

  7. UlaUlaśka

   Może niefortunnie zrozumiałeś, te pytanie miało być zadane w celu ŻARTOBLIWYM. ,,Ups, nie wiem co to plastikowa pokrywa, może ktoś mi wyjaśni?”
   Oczywiście, PYTANIE RETORYCZNE 🙂
   Pozdrawiam 🙂

  8. Wlodi13

   To powinnaś sobie zdawać sprawę że pokrywa na którą pryska lub paruje woda też może zacząć brzydko pachnieć… a nie walić głupich tekstów. Kamila jako początkująca akwarystka chce się czegoś dowiedzieć, a Ty wcale w tym nie pomagasz.

  9. Wlodi13

   To powinnaś sobie zdawać sprawę że pokrywa na którą pryska i paruje woda też może zacząć brzydko pachnieć… więc ma to wiele wspólnego a nie przytaczać w idiotyczny sposób „a plastikowa pokrywa bodajże nic do tego” (?!?!).
   Kamila jako początkująca akwarystka chce się czegoś dowiedzieć, a Ty wcale w tym nie pomagasz, zastanawiam się tylko nad Twoim logicznym myśleniem, które jest dla mnie w żaden sposób niewytłumaczalne… jak jakiś kosmiczny banał którego nie mogę ogarnąć własnym rozumem.

  10. rrrrrrrw

   No to teraz Wlodi13 na pewno zostaniesz odesłany do Ameryki Płd hahaha, bilet w jedną stronę pewnie już kupiony przez Ulę ;p

  11. UlaUlaśka

   Nie będę już dyskutowała na tematy i pytania związane z Twoimi komentarzami, po prostu oszczędzę ci nerwów. Nie lubisz jak odpowiadam na pytania, na które sam chciałbyś odpowiedzieć, dobrze, nie będę krzyżować Twoich planów. Na pewno sprawia ci przyjemność pisanie odpowiedzi do pytań niedoświadczonych, lubisz im pomagać i ich bronić, rozumiem, każdy odpowiedzialny i inteligentny akwarysta lubi i nie należy się z tym sprzeczać. Jest to drugi przypadek, w którym tak bardzo bogatym słownictwem zwracasz mi uwagę, ja nic do tego nie mam. W każdym razie, nie będę już się kłóciła i denerwowała… 😉
   P.S rrrrrrrw, proszę, nie kompromituj się. Bilet do Ameryki Płd. to sama ci mogę zaoferować 🙂 Wlodi niech zostanie w kraju, bardzo przyda się jego pomoc, zwłaszcza, gdy w potrzebie będą ci nowiutcy akwaryści niewiedzący co poczynić, gdy woda w ich zbiornikach śmierdzi od pokrywy i nie mają zielonego pojęcia co zrobić 🙂
   Pozdrawiam wszystkich i życzę samych sukcesów w życiu

  12. Wlodi13

   …widzę że napięcie wzrosło do 10.000 V, więc chyba faktycznie pora na odpoczynek, zostawiam Wam pełne pole manewru na tym wg mnie fajnym serwisie.
   …jednak zbliżają się święta, więc na urlop wyjadę sobie (bo już u nas dawno nie było prawdziwej zimy) na Arktykę pooglądać sobie niedźwiedzie polarne lub na Antarktydę poobserwować pingwiny.
   Powodzenia, zdrowych wesołych świąt …może w nowym roku jeszcze się „usłyszymy”
   Aloha!!!

 69. Kamila

  Mam akwarium 25l. Dwa pytania:
  Czy mogę hodować same samce gupików?
  Jak tak to ile?

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Moja odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: Tak.
   Ilość żyworódek w tak małym zbiorniku jest niewielka, natomiast jest możliwość ich hodowania. Z mojego doświadczenia wiem, że gupiki to rybki mało wymagające, lecz nie należy tego przyjąć do siebie. Aby zapewnić każdemu zwierzęciu odpowiednie warunki musisz mieć na ich temat dość sporą wiedzę, gdyż to bardzo pomaga. W twoim przypadku utrzymanie twojego akwarium jest proste, ponieważ sama miałam kiedyś taki litraż i prowadziłam go jak moim zdaniem należy.
   Bardzo dobrze by było, żebyś miała te akwarium bujnie zarośnięte z kryjówką, ponieważ samiczki gupików (podobnie jak samice bojowników) potrzebują skrycia i zarazem odpoczynku od samca, ale to tak na marginesie, ponieważ wyjaśniłaś, że będą same samce. W moim obecnym akwarium odbywają się teraz tzw. gody gupicze i jest to niezwykle uciążliwe dla samiczek. Skoro ty będziesz miała samych chłopców nie należy się o to obawiać 😉 Przydałby się korzeń (w twoim przypadku niewielki), aby samce poczuły się jak w swoim naturalnym środowisku i pięknie prezentowały w tle zielonego królestwa flory 🙂
   Przejdźmy co do ilości żyworódek. Wystarczą zdecydowanie 3-5 sztuk. Pamiętaj o tym, żeby przypadkiem nie przerybiać zbiornika i rybek nie przekarmiać 🙂
   Pozdrawiam

  2. Ignacy

   Możesz chodować same samce, jeśli nie chcesz, żeby się rozmnażały. Myślę, że na 25l maks. 3

  3. UlaUlaśka

   Ignacy, może nie potrzebnie się wtrącam, ale trzy sztuki to moim zdaniem za mało. Co prawda, Kamila wybrała sobie trudny litraż, lecz nie warto przesadzać z tak małą ilością rybek. Gupiki powinny żyć w grupie, min. 4 sztuki w min. 20 l akwarium. Już sobie wyobrażam falę krytyki 🙂

  4. Wlodi13

   Ha! Gupiczki… kochane Gupiczki…
   Nie popadajmy w skrajność. Co Kamila będzie miała za akwarium z 3 rybkami?
   Bez przesady, 25l czy 30l baniaczki są dosyć powszechnie stosowane i właśnie takie nadają się do hodowli Gupiczków, pomimo że autor serwisu podaje min. 40l ale to dla grupy ok. 8 szt. (On+Ona), Ty śmiało możesz trzymać 5-6 rybek tym bardziej że same samczyki (4cm) – niech sobie ładnie merdają ogonkami 🙂
   Jednak pomimo ogólnym twierdzeniom że małe akwaria są łatwiejsze w utrzymaniu, wcale tak nie jest. W dużych zbiornikach o wiele łatwiej jest utrzymać odpowiednie funkcjonowanie flory bakteryjnej, w małych bardzo łatwo zakłócić prawidłowy proces nitryfikacji – rozkładu odchodów i resztek pokarmu w związki azotowe. Dlatego początkującym akwarystom poleca się zbiorniki min. 54l, gdyż właśnie w tych mniejszych często dochodzi do zatrucia rybek amoniakiem lub azotynami.
   Kamilo, koniecznie musisz mieć filtr, który powinien chodzić 24 godz. na dobę, przy tak małym akwarium musisz zapewnić prawidłową cyrkulację wody aby mogła się natleniać. Dla dodatkowego natlenienia przydałyby się 2-3 roślinki. Podmiany wody koniecznie co tydzień (min. 30%) i to nie wody bezpośrednio z kranu, tylko odstanej.
   I to tyle z mojej strony, życzę miłej przygody z Gupiczkami 🙂
   ———————————————————————————————————————-
   Jeśli jesteś pewna własnych racji, nie obawiaj się ich przedstawiać 😉

  5. Kamila

   Dziękuje wam wszystkim za pomoc. Wlodi13, jakby co to filtr chodzi nieustannie od Niedzieli 🙂

 70. Patryk

  Hejka mam pytanie dotyczące gupików czy w 40l akwarium bujnie zarośnięte może być 6 sztuk.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Tak.

 71. Miśka

  Hej mam pytanie.Jestem poczatkujaca I kupilam 120 litrowe akwarium, ile gupikow moze byc w takim akwarium?czy moge kupic glonojada?jakie inne rybki moga byc z nimi w akwarium I jaka karma bedzie dla nich najlepsza?czy potrzebuja grzalki I jesli tak to jaka kupic?I na koniec jaki gatunek gupika jest najlepszy dla poczatkujacego ???? dzieki z gory

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Hej.
   Przede wszystkim najpierw musisz sprawdzić jaką wodę będziesz mieć w akwarium (skąd ją będziesz pobierać), czyli zbadać parametry pH, GH, KH (są do tego odpowiednie testy), a dopiero później zastanawiać się nad doborem obsady wg tych kryteriów – patrz na powyższe tabelki z opisami („wymagania”).
   120l daje Tobie szerokie możliwości w wyborze, nie tylko Gupiki, Glonojady…
   Zanim wpuścisz rybki do zbiornika, poczytaj sobie o zakładaniu akwarium – dojrzewanie (cykl azotowy) – jest to bardzo istotny proces aby uzyskać odpowiednie warunki, sprzyjające prawidłowej hodowli.
   Nad grzałką zastanowisz się kiedy ustalisz sobie gatunki rybek, nad karmą również…
   Pozdrawiam.

 72. Malgorzata

  Witam, mam kilka pytań ponieważ stawiam pierwsze kroki jeśli chodzi o rybki, akwarium dostał synek po wujku 250litrow, a wiec chodzi mi o gatunki rybek jakie można łączyć…???bo wydaje mi się ze za dużo rożnych ma tj. Głupiki ok 6szt, neonki10sz, molinezja czarna 3 szt, kiryski 5 szt, guraminki 4szt, i 6szt. Innych ale nie znam gatunku rybek, no i bocja wspaniała (zakupiona do zlikwidowania ślimaków)jedna która wydaje mi się ze zjada małe rybki które się nam rozmnożyły tj głupiki czy to możliwe??i kolejne pyt czym karmić rybki jak narazie dajemy pokarm gotowy ze sklepu suchy…z góry dz za odp.;)

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Malgorzata

   Zapomniałam ze są jeszcze 4 danio, mieczyki było ich 6 zostały 2 i doczytałam iż te nieznane mi to brzanki ok 6 szt.

  2. Wlodi13

   Cześć.
   Przy planowaniu obsady musisz kierować się pewnymi uwarunkowaniami wody jakie trzeba spełnić aby hodowla rybek była prowadzona prawidłowo. Przede wszystkim pierwszym kryterium jest twardość ogólna wody określana parametrem GH oraz temperatura w jakiej rybki powinny przebywać.
   W zależności skąd pobierasz wodę (z kranu, ze studni…), w jakim rejonie mieszkasz (dostarczana woda przez wodociągi w zależności od miejsca zamieszkania jest odmienna) parametr GH może zdecydowanie się różnić. Dopiero kiedy będziesz znać twardość ogólną wody w swoim akwarium, możesz przystąpić do prawidłowego doboru rybek. Testy do sprawdzenia tego parametru dostaniesz w każdym sklepie akwarystycznym. Już na ten moment posiadasz gatunki które pod tym względem wykluczają się, np. Gupiki, Molinezje, Mieczyki wymagają wody twardej a Neonki czy Bocja żyją w wodach miękkich. Jest to na tyle ważne, ponieważ rybki pływające w odmiennych warunkach z czasem będą słabnąć, tracić odporność, chorować aż w końcu padną.
   250l akwarium daje ogromne możliwości do zaplanowania obsady, jednak zbyt duża różnorodność gatunków nie jest zalecana. Lepiej skoncentrować się na 5-6 rodzajach (w Twoim przypadku naliczyłem 9) a rybki będą o wiele szczęśliwsze przebywając w większych grupach swojego gatunku.
   Jeszcze kilka pytań odnośnie rybek:
   – jakie Neonki? Innesa, Zielone, Czerwone, Czarne…
   – jakie Kiryski? Spiżowe, Pstre, Lamparcie, Pandy…
   – jakie Gurami? Dwuplame, Mozaikowe, Czekoladowe…
   – jakie Danio? Pręgowane, Lamparcie, Malabarskie, Perłowe…
   – jakie Brzanki? Sumatrzańskie, Odeski, Różowe, Rekinie…

   Jeśli chodzi o narybek – jest smacznym przękąskiem nie tylko dla Bocji, przy tak dużej różnorodności gatunków żadna nowonarodzona rybka nie ma szans przetrwania.
   Jeśli chodzi o karmienie, dostępne są różne pokarmy – nie tylko płatki, ale granulki, tabletki… pokarm mrożony lub żywy, należy urozmaicić dietę. Na tym serwisie są dosyć dokładne opisy.
   Powodzenia.

  3. UlaUlaśka

   Co do obsady to nie możesz mieszać biotopów tzn. nie możesz mieszać gatunków ryb pochodzenia z kontynentów, mianowicie Gupiki – Ameryka Południowa, Neony – Ameryka Południowa, Molinezja Czarna – Ameryka P. ,kiryski też, ale gurami (jaka odmiana, dwuplame, mozaikowe?) już pochodzi z Azji :/ Bocja wspaniała również, danio jest z Azji, mieczyki z Ameryki Środkowej, brzanki z Azji, pytanie JAKIE brzanki? Jeśli pasiaste to sumatry, jeśli są długie, srebrzyste z czerwonym krótszym i czarnym pasem wzdłuż ciała i z żółtymi plamkami na ogonie to zdecydowanie Denisona, no tych odmian trochę jest 😉
   Biotopy opanowane, czas na parametry wody czyli chemia, chemia i jeszcze raz chemia 🙂
   Gupiki – pH : 7.0-8.5 woda lekko zasadowa – zasadowa, dGH – 10-30 twarda, średnio twarda, temp. od 20-27 stopni
   Neony – pH : 5.5 – 7.5 pH kwaśna, lekko kwaśna, dGH – 1-12 dGH miękka, temp. od 20-26 stopni
   Molinezja – pH : 7.0 – 8.0 pH lekko zasadowa, dGH – 15-30 dGH woda twarda, temp od 24-27 stopni
   Kiryski Pstre? Pewnie pstre – pH – 6.0 – 7.0 lekko kwaśna, dGH – 5 – 15 dGH woda średnio twarda, temp. 20-26 stopni
   Gurami, nie wiem jakie, ale mają podobne parametry wody 5.5 pH do 8.5 pH , dGH 3-35 woda bardzo twarda, temp. 24-30 stopni.
   Ogólnie to masz bradzo dużo odmian, rodzin i biotopów, parametrów, które się ze sobą nie zgadzają, rozmiar zbiornika jest odpowiedni, ale co z resztą? Musisz to wszystko to sobie poukładać jeśli chcesz mieć współpracujące ze sobą akwarium, co z resztą parametrów sobie przeczytasz bo nawet nie wiem jakie masz odmiany ryb, niewiadome gurami, niewiadome kiryski, niewiadome brzanki, niewiadome danio..Bocja wspaniała musi być w grupie, a nie jedna, sama nie będzie ci czyściła bo będzie czuła się nieswojo, zastanów się nad tym, proszę.