Gupik pawie oczko

Poecilia reticulata (W. Peters, 1859)

Gupiki Pawie Oczko - ryby akwariowe

Gupik,  Pawie oczko, Gupik pawie oczko  (Poecilia reticulata) – jedna z najbardziej znanych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występuje w wielu różnorodnych formach hodowlanych. Dzikie okazy są bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, powszechnie dostępne pochodzą z hodowli komercyjnych lub farm hodowlanych. Niestety wiele gupików dostępnych w sklepach akwarystycznych nie jest już tak odporna, a wręcz podatna na choroby. Ryby najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców, pasjonatów gatunku.

W krajach Trzeciego Świata gupiki zostały wprowadzone przez człowieka, aby zwalczyć plagę komarów, przenoszących malarię, dzięki temu zaaklimatyzowały się w wielu regionach stref klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Pochodzenie ryb akwariowych

Ameryka Środkowa. Pochodzi z północno-wschodniej Ameryki Południowej i południowych wybrzeży Karaibów. Pierwotny zasięg obejmuje Wenezuelę, Gujanę, Surinam, Gujankę Francuską oraz wyspy Trynidad i Tobago, Barbados, Antigua i Barbuda oraz Antyle Holenderskie. Wprowadzone sztucznie lub dzikie populacje występują także w ok. 50 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii.

Niesamowicie wytrzymały gatunek, który żyje w prawie każdym środowisku wodnym, od wysokogórskich strumieni po mętne bagna i rowy melioracyjne. Niektóre populacje spotykane są również w wodach słonawych. Prawdopodobnie najlepiej czuje się i rozwija w siedliskach z bujnym wzrostem glonów i roślinności.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Charakterystyka, płeć i usposobienie ryb akwariowych

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa

Gupik – samiec, samica

Ryby charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samica gupika osiąga 6 cm długości standardowej, ma ciało koloru oliwkowo szarego, a jej płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Dojrzałe samice w okolicy płetwy odbytowej mają ciemną tzw. plamę brzemienną. Samiec jest smuklejszy, odrobinę mniejszy – rośnie do 5 cm i ładniej, intensywniej ubarwiony. Na jego ciele widnieją różnokolorowe plamy, a płetwy grzbietowa i ogonowa są wydłużone. Gupiki występują też w wielu formach hodowlanych, zróżnicowanych pod względem kształtu płetw i barw. W handlu formy pierwotne „dzikie” są praktycznie niespotykane.

Są to ryby bardzo aktywne, z reguły łagodne, ale czasem, głównie samce mogą podskubywać siebie nawzajem lub też inne ryby z górnych partii wody oraz okazyjnie gatunki z przedłużonymi płetwami jak np. skalary. W środowisku naturalnym żyją w dużych skupiskach, w przewadze samic i tak też powinny być trzymane w akwarium. W niewoli, na małej przestrzeni, samce są bardzo natarczywe względem samic, nie dają im chwili spokoju, podczas karmienia, odpoczynku czy rodzenia. Na każdego samca powinny przydać co najmniej dwie samice. Jeżeli nie chcemy ich rozmnażać, to do akwarium wybierzmy wyłącznie jedną z płci, większe samice lub bardziej kolorowe samce.

Małe rozmiary gupików i jaskrawe ubarwienie sprawiają, że są łatwym celem dla drapieżników. W sytuacji zagrożenia zbierają się w ławicę.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Odżywianie ryb akwariowych

W naturze żywią się szczątkami alg, okrzemkami, bezkręgowcami, fragmentami roślin, larwami owadów. W większości przypadków to glony stanowią większą część ich diety, ale jest to uzależnione od konkretnych warunków i dostępności pokarmów w środowisku. Na przykład, badanie na dzikich okazach z Trinidadu wykazało, że dieta gupików zbieranych w górnej części rzeki Aripo składała się głównie z bezkręgowców, podczas gdy u okazów zbieranych w dolnym regionie rzeki Tacarigua przeważały glony (okrzemki) i inne cząstki mineralne.

W akwarium powinny otrzymywać zróżnicowane pokarmy suche, mrożone i żywe np. wodzień, dafnie, artemie, oczlik oraz roślinne np. suche ze spiruliną, blanszowany szpinak, sałatę. Należy unikać pokarmów „ciężkich” takich jak np. wysoko proteinowa ochotka.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Akwarium ryb akwariowych

Mimo niewielkich rozmiarów, dla grupy gupików zaleca się min. 54 l akwarium, z bujną roślinnością, również pływającą. Biologia w większym zbiorniku jest dużo bardziej stabilna, skoki pH są mniej gwałtowne, a temperatura wody maleje i rośnie wolniej.

Woda dla nich powinna być raczej twarda 10-30 dGH, alkaliczna do zasadowej z przedziału 7-8 pH o temperaturze 26-28°C. Dobrze tolerują też zasolenie, gdyż są gatunkiem euryhalicznym tzn., że znoszą różny stopień zasolenia wody, mogą żyć w wodzie słodkiej, słonawej (brachicznej), a nawet w morskiej.

Gupikom prawdopodobnie najlepiej będzie w akwarium gatunkowym lub w towarzystwie innych piękniczkowatych (np. mieczyków, platek) i żyjących przy dnie, łagodnych kirysków. Alternatywnym wyborem mogą być niewielkie tęczanki lub danio. W dobrze urządzonym i zarośniętym zbiorniku można je łączyć również z krewetkami karłowatymi, jednak te mniejsze nowo narodzone mogą być przez nie zjadane.

Na pewno złym towarzystwem będą np. bojowniki, kolcobrzuchy, brzanki, glonojady syjamskie czy mające tendencje do podskubywania płetw tetry, które tak czy inaczej, preferują też odmienne warunki wodne. Dla żółwi, krabów i raków będą pożywieniem.

Ryba akwariowa Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata Rozmnażanie ryb akwariowych

Rozmnażanie gupików tak jak większości ryb żyworodnych jest bardzo łatwe. Ze względu na dużą żywiołowość samców, na każdego samca w akwarium powinno przypadać kilka samic. Do rozrodu nie są wymagane żadne specjalne przedsięwzięcia, wskazana jest natomiast bujna roślinność, również pływająca, która zapewni schronienie narybkowi.

Gupiki są bardzo płodnymi rybami. Okres ciąży może być różny, ale zwykle wynosi 21-30 dni. Rozmnażają się zwykle przez cały rok, a samice są zdolne do następnego zapłodnienia w ciągu kilku godzin po porodzie. Samce gupika, podobnie jak u innych przedstawicieli Piękniczkowatych (Poeciliidae), posiadają zmodyfikowaną cylindryczną płetwę odbytową tzw. gonopodium, umiejscowioną bezpośrednio za płetwą brzuszną.

Rozmnażanie rozpoczynają zaloty, samiec natarczywie pływa za samicą, prężąc swoje płetwy. Jeżeli samica jest skłonna, to dochodzi do tarła, podczas którego samiec na krótko wkłada gonopodium do żeńskiego narządu rozrodczego i dochodzi do wewnętrznego zapłodnienia. Gonopodium, przez które przekazuje mlecz samicy, ma strukturę kanałową. Kopulacja czasami bywa wymuszana siłowo przez samca. Co ciekawe, samice gupika mogą magazynować mlecz pozyskany od samca, nawet przez 8 miesięcy, co w znacznym stopniu przyczynia się do dynamiki reprodukcyjnej u dzikich populacji.

Brzemienna samica posiada pod brzuchem ciemną plamę, tuż za jej płetwą odbytową. W miejscu tym skóra jest prześwitująca i na krótko przed porodem mogą być widoczne oczka małych rybek. Poród trwa zwykle od 1 do 6 godzin, a rybki pojawiają się w pewnych odstępach czasu. Samica może urodzić od 2 do 200 sztuk narybku, przeważnie jednak jest to 30-60 szt.

Dobrze karmione gupiki nie mają zbytniej tendencji do zjadania potomstwa, ale wskazane jest zapewnienie schronienia. W sklepach dostępne są specjalne kotniki, które wkłada się do akwarium. Zapewniają one schronienie ciężarnej samicy przed zbyt natarczywymi samcami, mają też wydzielony obszar dla nowo narodzonego narybku, dzięki czemu chronią narybek przed samicą. Przy stosowaniu kotnika należy jednak zachować ostrożność, gdyż samica umieszczona w nim zbyt wcześnie może poronić. Często dobrze zarośnięte akwaria posiadają już wystarczającą ilość kryjówek dla narybku. Stałe dostarczanie dorosłym gupikom żywych i mrożonych pokarmów np. dafni czy artemii również może ograniczyć jego straty. Młode można karmić larwami artemii, mikro nicieniami czy węgorkami, a także gotowymi pokarmami w proszku lub płynie.

W naturze co roku pojawiają się dwie lub trzy generacje gupików. Od początku są dobrze rozwinięte i zdolne do samodzielnej egzystencji. Młode, zbierając się w ławicę, zwiększają swoją szansę na przeżycie (uniknięcie drapieżnika). Liczebność lęgu może być różna, ale występują pewne stałe zależności między populacjami, jedną z nich jest zależność od stopnia ryzyka zagrożenia ze strony drapieżników. Spośród samic podobnych wymiarów, te przebywające w środowisku o wysokim poziomie drapieżnictwa, wydają liczniejsze, ale mniejszych rozmiarów potomstwo. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 10-20 tygodni i są płodne przez następnych 20-34 miesięcy. Samce są zdolne do rozrodu w wieku ok. 7 tygodni. Długość życia gupików może być różna, ale przeważnie wynosi ok. 2 lat.

Wielkość ciała gupików jest powiązana z wiekiem, a ich wielkość podczas dojrzewania zależy od drapieżnictwa w ich środowisku. Samce i samice z obszarów o wysokim ryzyku drapieżnictwa zaczynają rozmnażać się wcześniej niż te z siedlisk niskiego ryzyka. Samice z obszarów wysokiego ryzyka są bardziej płodne, rozmnażają się częściej i produkują więcej potomstwa na jeden miot. Starsze samice rodzą mniejsze potomstwo i w częstszych odstępach czasu.

Śmiertelność gupików ze środowisk o wysokim drapieżnictwie jest wyższa, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności wśród samic w wieku 6 miesięcy, podczas gdy w środowiskach o niskim drapieżnictwie nie występuje to zjawisko do wieku 16 miesięcy. Jednakże, ze względu na wydłużoną zdolność reprodukcyjną, gupiki z siedlisk o wysokim drapieżnictwie cechują się dłuższym życiem. Po okresie reprodukcji nie odnotowano znaczących różnic w długości ich życia.

Na regulacje populacji gupików ma też wpływ dostępność pokarmów i zagęszczenie. W odpowiedzi na niedobór żywności zmniejszają płodność i rozrodczość, a kiedy pokarmy są dostępne, zwiększają liczebność potomstwa. Na przykład, w czasie pory deszczowej od Maja do Grudnia, gupiki z północnego obszaru Trinidadu ograniczają rozród, bez względu na poziom drapieżnictwa. Zagęszczenie w danym środowisku również ma znaczenie, gdyż większa konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje spadek szybkości reprodukcji i wzrostu somatycznego oraz wzrost śmiertelności wśród narybku, z powodu kanibalizmu.

Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!

Video Ryba akwariowa - Gupik pawie oczko

Galeria Ryba akwariowa - Gupik pawie oczko

Podsumowanie

 • Akwarium:
  • średnie
  • min-pojemność: 54 l
  • min-długość: 60 cm
 • Cena: 3 zł
 • Dostępność: powszechna
 • Stopień zagrożenia wyginięciem (IUCN): LC - najmniejszej troski

Masz ten gatunek w akwarium?

Podziel się swoimi doświadczeniami!

Dodaj komentarz

zanim napiszesz, proszę zapoznaj się z regulaminem

* pole wymagane, adresów mailowych nigdzie nie udostępniamy i nie wysyłamy żadnych treści reklamowych.

Komentarzy: 634

 1. Rafał

  Witajcie! Mam w planach zakup akwarium 54 l i planuję poniższą obsadę:
  – 4 gupiki (samce)
  – 10 razbor Galaxy
  Doradzcie mi proszę jakieś rybki przydenne. Niestety wodę w kranie mam dość twardą (ok. 16-17 st. GH), więc otoski odpadają. Może jakieś kiryski?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Jak twierdzisz, że otoski nie dadzą rady, to kiryski tym bardziej. Zwłaszcza, że na taki litraż to pigmeje lub siepoplamki, a one są dość delikatne. Spróbuj powalczyć z twardością przy pomocy dolewki destylki, czy zabarwieniu wody olchą/dębem, w granicach wody o średniej twardości otoski lub piskorki już powinny być ok.

  2. rrrrrrrrrrrrrrw

   Kolego Kuroneko coś Ci się pomyliło. To otoski są mniej odporne na twardą wodę, przy 17st mogą padać wcześniej czy później jak muchy po muchozolu. Do 54L spokojnie można kupić stadko 6 sztuk kirysków spiżowych, one wytrzymują nawet twardszą wodę niż w/w 17st. A jeśli woda będzie chłodniejsza (max 25st) to można kupić kiryski sterby, są ładniejsze i też dobrze będą się czuły w takiej wodzie. Dolewanie wody destylowanej to słaby pomysł, wiem to z doświadczenia. Trzeba regularnie kupować niemałe ilości takiej wody, dokładnie obliczać proporcje, sprawdzać często parametry wody itd. Dla otosków musiałby mieszać wodę w proporcjach 50/50, żeby zbić do około 8st a i to jest blisko górnej granicy.

  3. Rafał

   Bardzo dziękuję za odpowiedzi i proszę o dalszą pomoc w kwestii „glonożercy” 🙂 kiryski są super ale glonami się nie interesują. Jak już było powiedziane otoski męczyłyby się w takiej wodzie, molinezje męczyły by się w takim małym akwarium, a ztego co czytałem to tylko młode zbrojniki mogą się interesować glonami (poprawcie mnie jeśli się gdzieś pomyliłem). Zastanawiam się nad krewetkami Amano.
   1. Czy to byłby dobry wybór do takiej wody?
   2. Jeśli tak, to jakie roślinki im zapewnić? Dla samych rybek chciałem wprowadzić kryptokorynę, żabienicę i mech jawajski lub ewentualnie rogatek sztywny. Jeśli chodzi o nawożenie dla nich to raczej kulki gliniano-torfowe, oświetlenie 0.4W/l.

 2. bbbb

  Czy przeżyłyby w miękkiej wodzie? Mam sporo krewetek w akwarium 112l. Chciałbym wpuścić do nich kilka gupików pawie oczko. Czy przeżyłyby tam?Cy czuły by się w porządku? Czy nie chorowałyby?

  Odpowiedz
 3. benek

  Witajcie!Co mam zrobić z gupikami?Wiecie,że gupiki błyskawicznie dochowują się potomstwa,a ja nie mam już miejsca by mieć tyle gupików.W sklepie mi nie przyjmą więc nie mam co z nimi zrobić.

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. zmijos

   zostawić aż się wykoci w akwarium tyle ile przeżyje to będzie

  2. rrrrrrrrrrrrrrw

   Wystaw narybek na portalach ogłoszeniowych za symboliczną cenę (np 10-20szt za 5zł). Ja tak robiłem i zawsze w humanitarny sposób pozbywałem się niechcianego narybku, a nie czekałem aż zostaną zjedzone. Jeśli nie chcesz, żeby problem się powtarzał to wystaw również wszystkie samiczki (lub samce) bo z czasem będzie tylko gorzej.

  3. Basia

   A jak zostawi same samce, bez samiczek, to nie będą się tłukły?

  4. rrrrrrrrrrrrrrw

   Nie będą. To spokojne, czasem aż nudne rybki 😛

  5. Felka

   Pomyśl nad kupnem jakiejś pseudo drapieżnej rybki, która żywi się narybkiem. np. mieczyk (one zjadają swoje potomstwo, może małymi gupikami też się posilą).

  6. Gupiczek

   Witam,mam gupiki,samiczki szybko się kocą i są w ciąży,polecam szprzedać je na olx

 4. Dominika

  Nikola tak jest to o wiele za dużo…masz 30l czyli zastaw neonki, Danio glonojada i gupiki reszta NIE. One się tam męczą,
  pomyśl o nich i oddaj te inne…!!!

  Odpowiedz
 5. Tomek

  Błagam o pomoc mój biały najładniejszy gupik od ok tygodnia nic nie je i co jakiś czas jakby rzuca nim do tyłu podejrzewałem robaki więc oddałem jego kupę do badania wyszła hexamitoza lecze go już 5 dni protosolem z zooleka (takie leczenie zalecił weterynarz) i innym rybom się poprawiło a jemu się pogarsza. Czy wie ktoś co to może być za choroba (albo jak go zbadać) i jak to leczyć błagam o pomoc bo on ledwo żyje

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Jędrek

   Najprawdopodobniej gupik doznał urazu, obrażenia wewnętrzne przy odławianiu sitkiem lub podczas sprzątania zbiornika, typowe objawy, nie przyjmuje pokarmu i rzuca nim na boki i do tyłu, sam tak miałem, rybka nie do uratowania niestety, pozdrawiam

 6. Jakub

  Jak zakładałem sobie akwarium, to zakupiłem sobie gupiki, jako pierwsze rybki, wiadomo, jak na nowicjusza przystało…kupiłem dwie parki…Na początku byłem bardzo zadowolony, bo ładne to i niezbyt wymagające, ale jak to tałatajstwo zaczęło mi się mnożyć, to raz, że nie mam co z tym robić, bo w sklepach ich nie chcą, ludzie też nie za bardzo biorą, a dwa że zaczęły mi obgryzać wszystkie rośliny w akwarium, normalnie małe szkodniki. Co z tego że je karmię ( płatki, dafnia suszona, ochotka mrożona, warzywa świeże) niezależnie jaką dostaną porcję żarcia i z jaką częstotliwością, wszystkie rośliny objedzone…Takie to cholerstwo, że nawet inne ryby narybku nie chcą zjadać;P Nie polecam tych ryb dla świeżych w temacie…A już na pewno nie w parach…

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Agata

   Bo to tylko pozornie proste rybki. Konieczność kontroli populacji czyni je właśnie dość trudnymi w obsłudze. Jedyna opcja to trzymanie samych samców (ładniejsze i mniej brudzące) albo znalezienie kogoś z dużymi rybkami, kto młode będzie odbierał jako żywy pokarm…

  2. Ewelina

   Proszę wpušcić neony, one kontrolują rozród Gupików. Zjadają młode.

 7. Nikola

  Hej właśnie założyliśmy akwarium dla synka 30l mamy w nim dwa gupiki (nie mamy pojęcia czy to samiczki czy samce) 3 kirysy, 3 danio czerwone, 4 neonki, 5 molinezji i jeden glonojad…czy to nie za dużo rybek?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Hej, jeśli chodzi o gupiki, to samce są ładniejsze, bardziej kolorowe, mają wielokolorowe płetwy ogonowe a samiczki są trochę większe, bardziej okrągłe i najczęściej ciało mają całe żółte lub szare i płetwę ogonową np całą czerwoną lub ciemno szarą. Jeśli chodzi o akwarium, to właściwie dla wszystkich tych ryb jest za małe, szczególnie dla molinezji, które rosną duże (7-8cm) i lubią popływać, danio również dużo i szybko pływa. Neonki i kiryski to ryby stadne więc przydałoby się co najmniej 2x tyle co masz, ale na pewno nie do tego 30l akwarium. Neonki z resztą potrzebują wodę miękką, której raczej nie masz w kranie, zupełnie przeciwnie do gupików i molinezji, które powinny mieć wodę twardą, średnio twardą. Poza tym molinezje i gupiki szybko i obficie się mnożą, jeśli się okaże, że masz parki, to po pół roku zrobi Ci się akwarium jak puszka z sardynkami. Jeśli w niedługim czasie planujesz zakup większego akwarium, np 54L to na razie można byłoby zostawić te gupiki, glonojada i kiryski, dokupić jeszcze 2-3 takie same kiryski i ze 2 gupiki jeszcze, najlepiej jakbyś miała same samce, po pierwsze ładniejsze, po drugie nie będą się dziko mnożyć. Jeśli masz w niedalekich planach akwa minimum 100L to molinezje można byłoby zostawić. Dla kirysków najlepszym podłożem jest piasek, jeśli nie chcesz piasku to jak najdrobniejszy żwirek, żadne tam 1cm-trowe kamyczki. I jeszcze ważna rzecz przy zakładaniu akwarium: zanim wrzucisz rybki, woda powinna być wlana od minimum 3 tygodni i w tym czasie powinien działać filtr 24h/doba, jeśli wlałaś świeżą wodę i od razu rybki, to część może tego nie przeżyć. Powodzenia i pozdrawiam 😉

  2. Zasinx

   Na twoim miejscu oddałbym danio i molinezje a resztę zostawił i ewentualnie dokupił jeszcze kilka neonów ale najlepszym wyjściem (bez oddawania ryb) jeśli to możliwe to zakup większego zbiornika.

  3. Ego

   Dwa razy za dużo.

  4. Norbert

   O wiele wiele za duzo ????

 8. wania

  Hej,
  Zakładam pierwsze akwarium, ma 25l. Czy mogę w nim umieścić jednego gupika pawie oczko (samca), 5 kirysków karłowatych, 1 badisa bengalskiego i kilka krewetek (red cherry)? 🙂

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ala

   proponuję Ci zakupić gupiki samiec+2 samiczki, parkę badisów a reszta bez zmian . Ryby zachowują się i wyglądają ciekawiej jak są w swoim towarzystwie. I naturalniej to wygląda.

 9. Bojusia

  Weronika masz zamałe akwa na sześć glonojadów pewnie te „glonojady”to zbrojniki niebieskie☺oddaj 5 glonojadów i bystrzyki. A jak chcesz gupiki to radze większe akwa bo się szybko rozmnarzają miałam 6 mam26 po miesiącu????a jak chcesz koniecznie w 25l gupiki to oddaj do zeoologa inneski i kup 1 samca i 2 samiczki gupika
  Pozdrawiam i mam nadzieje że pomogłam????

  Odpowiedz
 10. Piotrek

  Ja mam 150 l akwarium i dziś narodziły się młode 4 gupiki to bardzo mało ale ja się i z tego ciesze

  Odpowiedz
 11. Wiktoria

  Witam. Od dwoch dni mam 4 gupiki. 3 samice i 1 samca. Dzisiaj zobaczylam ze samiec próbuje utrzymywać sie przy samej górze i w ogóle nie plywa. Ma dziwny ogon- nie ma takiej błony tylko jakby był rozszarpany. Z samicami wszystko w porzadku. Czy mozna mu jakos pomoc?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. zoma

   Wygląda na martwicę płetw, ale przy tak oględnych informacjach to tylko gdybanie. Wielkość zbiornika? Temperatura? Inne ryby w obsadzie? Jakieś ostre elementy (kamienie, sztuczne rośliny itd.)? Inne objawy? Ew. parametry wody?

 12. Łukasz

  Mam pytanie akwarystyką zajmuje się od 4 lat ale mam dylemat ponieważ robie restart akwarium 30 l. Z powodu choroby która wybiła mi wszystkie rybki zostały tylko 2 gupiki i zastanawiam się jaką rybkę mogę do nich dodać ? Mógłby być to bojownik?

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. zoma

   Gupiki to ryby stadne. Lepiej dokupić im towarzystwo- na takie akwarium w zupełności wystarczy dodać ze 2-3 sztuki (najlepiej wszystkie tej samej płci, żeby uniknąć rozmnażania- dla młodych nie ma miejsca). Przy tych 4-5 gupikach bojownik już się zwyczajnie nie zmieści, ale myślę, że dałoby się dorzucić kilka krewetek czy jakieś ciekawe ślimaki. Ale opinię w tej kwestii wolę pozostawić bardziej doświadczonym kolegom i przede wszystkim Tobie 😉

  2. Szymon

   Witam,po pierwsze dokup im towarzystwo gupików.
   Po drugie bojownik w stosunku do nich może być agresywny.Polecam kupić neony czerwone ze 6 sztuk.Oczywiście musisz mieć tak jak wcześniej powiedziałem więcej gupików.Mam nadzieje,że pomogłem.

  3. rrrrrrrw

   Neonki nie pasują do gupików ze względu na inne wymagania co do twardości wody jak i ph, jeśli nawet będzie równe 7,0 to i tak będzie to skrajna wartość dla obu gatunków.

  4. Kristof

   Moim zdaniem powinienes dokupić jeszcze pare gupikow 2 samce i 3 samiczki i mozna by tam dodac pare molinezji 2 samiczki i 1 samiec a bojownik niepasuje do gupikow bo moze ich gonic a czasem nawet podgryzac pletwy a co do neonkow to tez jest dobry pomysl moim zdaniem zaaklimatyzuja sie ja juz mam od 4 lat neonki molinezje gupiki i glonojada w jednym zbiorniku i ciagle zyja ????

  5. rrrrrrrrrrrrrrw

   Kristof człowieku jak się nie znasz to nie doradzaj błędnie innym. W 30L trzymanie samych kilku samców gupika to już jest absolutny max, proponowanie samic to gotowy przepis na zupę rybną. A molinezje to juz poroniony pomysł. Widziałeś kiedyś dorosłe molinezje? Jak chcesz tak duże i szybkie ryby trzymać w 30L??? A molinezje podobnie jak gupiki rozmnażają się na potęgę. Obraz nędzy i rozpaczy w twoim komentarzu dopełnia propozycja kupna jeszcze neonków, które powinny żyć w zupełnie innej wodzie niż gupiki i molinezje, pomijam już wielkość zbiornika…

 13. Ada

  Witam, mam małe pytanie do doświadczonych akwarystów – otóż mam 112 litrowe akwarium, w którym obecnie znajduje się ok. 20 neonów (połowa zielonych, połowa inessa), 5 gupików pawie oczko, harem mieczyka 3+1 (nie były one planowane, to taki „gratis” od sprzedawcy), jedną tetrę kolor, jedną rybkę przypominającą fantoma czerwonego oraz kilka krewetek red chili i Orange sakura. Zostały ostatnio dokupione jednak jeszcze 3 tetry kolor, 4 terry cesarskie, 4 gupiki pawie oczko, 4 kiryski (niestety nie pamiętam już gatunku) oraz 4 krewetki (jakieś niebieskie, nazwy też już nie pamietam). I czy to nie będzie już za duża obsada tego akwarium? W razie czego mamy jeszcze jedno 40 litrów, w którym są dwie welonki (duża i mała) oraz jeden glonojad, wiec jakby co to można by jakieś rybki przenieść. Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dotychczas

   Najlepiej litr wody na centymetr rybki. Sam zrób matematykę.

 14. Ja

  Mam dwa akwaria po 100 litrów. W jednym gupik cały czas siedzi na elemencie filtra aquael, w drugim samice brzanek sumatrzańskich pływają mi do góry płetwami ogonowymi. Co to może być?

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. zoma

   (Ostrzegam, że w akwarystyce dopiero raczkuję.) U mnie gupiki „siedziały” na filtrze jak dotąd z trzech powodów: były otyłe, miały martwicę płetw (samce) lub były w ciąży (samice). Słyszałam też, że niektóre ryby trzymają się blisko filtra, kiedy jest im zimno. Na brzankach sumatrzańskich się nie znam, więc nie mogę pomóc. Ale życzę powodzenia 😉

  2. Ja

   Dziękuję

  3. Zimny

   Witam, najprawdopodobniej masz za duże stężenia azotynów/azotanów. Podmień ok. 30% wody na odstaną i zobacz jaka będzie reakcja.

  4. Dotychczas

   Brzanki tak pływają bo to karpiowate i tak sondują dno.

  5. Akfariofy Waryjot

   Co do płetf do góry nogami, śmię przepuszczać, iż to zgon [*] Z wyrazami szacunku proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje

 15. zoma

  Dzień dobry. Pilnie proszę o pomoc, Jednej z moich samiczek gupika od paru dni wypadają łuski, głównie z brzucha, ale też po bokach. Nic nie je, wydala zielone, galaretowate odchody (bez robaków i nie cienkie i długie jak w przypadku posocznicy). Trzyma się na przemian blisko powierzchni lub na samym dnie. Reszta ryb (6 dorosłych gupików, ok. 40 młodych- niedługo zacznę je oddawać) jest zdrowa, ale dwa dni temu usnął mi samczyk z niezbyt silną martwicą płetw (myślę, że martwica nie była główną tego przyczyną). Oprócz gupików mam ślimaki rozdętki (właściwie od zawsze) i 3 krewetki Amano. Około tydzień temu padły mi 3 Red Cherry (chyba zatruły się miedzią z cmf, podanego na martwicę), resztę przeniosłam do osobnego akwa i żyją. Zbiornik ma 54l, temp. 24 stopnie, pH około 7,5-8,5, dużo roślin i nieszczęsne glony. W czwartek zmieniłam 50% wody (nie wiem, czy ta informacja coś da). Zbiornik był odstany ok. miesiąca, mam go jakieś dwa miesiące. Większość dorosłych ryb kupiłam z miesiąc temu, kwarantanna trwała chyba mniej niż 2 tygodnie (ryby z zaufanego źródła). Proszę o szybką odpowiedź, bo bardzo zależy mi na tej konkretnej samiczce. Pozdrawiam.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. zoma

   Jeszcze parę szczegołów: grzałka jest, filtr też (600l/h), jedno i drugie chińskie. Oświetlenie led firmy AquaEl, bodajże 10W. Wodę zmieniam co tydzień w ilości 25-30%. Oprócz tej chorej samiczki mam też jedną sztukę narybku ze spiczastym ogonem (3 razy kąpana w solance) i żadnych więcej chorych ryb. Samiczkę mam od pół roku, nie ma więcej niż rok. Nigdy nie chorowała. Rodziła ostatni raz w zeszłym tygodniu i chyba teraz nie jest w ciąży. Mam 5 samic i dwa samce, więc chyba nie zamęczyły jej zalotami, bo miały wybór. A co do robaków w odchodach, to nie ma widocznych GOŁYM OKIEM- dziś może sprawdzę pod mikroskopem. Podaję 3 rodzaje pokarmu: ogólny, suszoną dafnię i spirulinę (wszystko od Tropicala), okazjonalnie pokarm żywy- larwy komarów z beczki. Ryba żyła jeszcze rano (od tego czasu nie ma mnie w domu, więc nie wiem, co z nią teraz), nadal nie jadła, pływała w normalny sposób (może lekko się kołysała), ale głównie przy powierzchni i przy dnie. Kolega akwarysta powiedział mi, że to starość i gupiczka już długo nie pociągnie. A Wasze zdanie? Proszę, odpowiedzcie! Pozdrawiam.

  2. zoma

   Już nic, ryba usnęła rano. Pośrodku brzucha nie tylko nie było łusek, ale była tam spora dziura. Wspomniany wyżej znajomy akwarysta twierdzi, że to soki żołądkowe przeżarły jej się na zewnątrz (miał już tak ze swoim pyszczakiem). Na szczęście to nic zaraźliwego, ale szkoda mi rybki. Pozdrawiam raz jeszcze.

 16. Staszek

  Genialna propozycja gatunków. Najpierw opis mówiący o tym że, gupik najlepiej czuje się w wodzie zasadowej i twardej, po czym jako towarzystwo wymienione kasaczowate, kiryskowate oraz rozbory, które są gatunkami kwasnolubnymi, a rozbory bardzo kwasnolubne. Nie wiem kto pisal ten artykuł ale chyba nie miał doczynienia z literatura. O tym że gupiki do hodowli wymagają dodatku soli też ani słowa, oraz o tym że gupik jest gatunkiem wymagającym bardzo intensywnej filtracji. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 17. MIchał

  Czy taka obsada będzie ok? (54 litry)
  9/10 neon innesa
  5/4 kirysek panda
  2/3 otosek
  1 samiec + 2 samice gupik pawie oczko

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ananiasz

   Jest ok, ale jednak neonki wolą wodę miękką, gupiki twardą. Weź danio albo po prostu zwiększ ilość gupików

 18. B

  A czy taka obsada dotego akwarium (35x30x30) jest ok ??
  1x bojownik half Moon
  6 x gupik endlera samce
  10 x krewetki

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Mila

   ta ale bojownik moze ci zjesc rybki 😛

  2. B

   Zważywszy na to że z gupikami nie mam wyboru muszę zrobić taką obsadę zienki za pomoc ☺

  3. Mila

   spoko

 19. B

  Witam!!Kupiłem akwarium 30x30x35 . Narazie dojrzewa od tygodnia i mam problem ponieważ woda się pieni lecz kiedy wyłączę filtr piana znika czy to coś groźnego ???? Podejrzewqm ze moze to byc wina zelu ktory byl w moich roslinach invitro(ponoć to odżywka by mogły wytrzymać transport).Proszę o szybką odpowiedź.
  Moje urządzenia :
  Filtr diversa Claro 300
  Grzałka diversa nie znam nazwy
  Podłoże Aqua nova plant soil

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Mila

   nic groźnego spokojnie 🙂

 20. Kaja

  No te 3 były w akwarium w sklepie bez samic. Ten jeden spokojny był w akwarium z samicami.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Proponuję więc na początek wpuścić grupę mieszaną Gupików a z pewnością samce będą bardziej zainteresowane partnerkami niż Prętnikami. Z czasem gdy Gupiki przyzwyczają się do obsady, zaakceptują towarzystwo Prętników, będziesz mogła pozbyć się samic jeśli w przyszłości nie chcesz mieć potomstwa.

  2. Kaja

   Dziękuję bardzo :’)

 21. Kaja

  Witam. Kupiłam dziś do mojej 112 w której są 3 prętniki karłowate, 11 neonków i 4 kiryski sterby 4 gupiki. Czytałam że są to przyjazne ryby, ale po wpuszczeniu ich, zaczęły one gryźć moje prętniki. Myślałam że się uspokoją, ale tak się nie stało. Wyłowiłam je i oddałam koleżance, która ma w akwarium same gupiki. Zostawiłam sobie jednego, ponieważ nie był agresywny. Powie mi ktoś skąd ta agresja u gupików? Poproszę o szybką odpowiedź, ponieważ nie wiem czy ten 1 gupik nie zacznie mi zaraz atakować innych ryb. Czy powinnam go też wyłowić? :”(

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć.
   A przypadkiem te 4 Gupiki to nie były same samce wyłowione (w sklepie) z populacji mieszanych płci?
   Hodowałem kiedyś Prętniki z Gupikami i nie było z nimi żadnego problemu, z tym że miałem je od małego, więc miały czas przyzwyczaić się do siebie. Pewnie gdyby u Ciebie miały towarzystwo samic, ich zachowanie byłoby skoncentrowane właśnie na nich a Prętnikom dałyby spokój. Pojedynczy osobnik raczej nie powinien robić krzywdy, one są cwane w grupach – szczególnie samych samców.
   Pozdrawiam.

  2. rrrrrrrw

   Hodowałem kiedyś gupiki z innymi rybkami, miałem kupowane dorosłe, same samce i samce+samice, miałem też młode i nigdy nie zauważyłem agresji z ich strony. Aż mi ciężko uwierzyć, że mogły stworzyć gang terroryzujący inne rybki :p

  3. Wlodi13

   Podam ciekawy przykład jaki wystąpił u mnie raz w ciągu wieloletniej działalności akwarystycznej, aż sam byłem zdziwiony.
   Otóż też miałem kiedyś 4 Gupiki, ale 3 z nich to były Endlerki a 1 Pawie Oczko, wszystkie samce. Świeżo po zakupie te 3 goniły ciągle tego jednego, myślałem że to tylko taka zabawa, zachowanie tych rybek jest tak specyficzne – chaotyczne pływanie po całym akwarium, pościgi między sobą, więc potraktowałem to jako normalne. Niestety po dwóch dniach Pawie Oczko został „zadziobany” na śmierć, normalnie szok. W myśl przysłowia: „jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać (wyglądać) jak i one”, tylko w ten sposób potrafiłem sobie to wytłumaczyć. Czasami zachowania rybek są niespodziewane i zaskakujące…

  4. Woit

   Wlodi13.
   Odpowiedź jest prosta – endlerki wykosiły konkurencję genetyczną i pozbyły się kuzyna.

  5. Wlodi13

   Pewnie i tak… jednak w większych grupach nie obserwujemy takich zachowań, raczej zainteresowanie samicami innego gatunku ale z tego samego rodzaju – Poecilia – Gupik Pawie Oczko, Gupik Endlera czy też Molinezja Ostrousta. Jak widać po wypowiedzi Kaji, potrafią też uprzykrzyć życie Prętnikom Karłowatym, a w tym przypadku nie ma mowy o konkurencji genetycznej. Zbyt mały zbiornik – też nie, w 112l spokojnie można hodować Prętniki z Gupikami, miałem kiedyś takie zestawienie (akurat też w 112l zbiorniku) i nic przykrego się nie działo. Dlatego myślę że takie zachowania mogą się pojawiać przy zmianie środowiska – otoczenia, z jakimi rybkami wcześniej żyły, może z ciekawości… Zresztą tak jak rrrrrw wspomniał Gupiki raczej nie należą do gatunków agresywnych, mimo wszystko takie przypadki się trafiają.

 22. Kaja

  Witam. Kupiłam dziś do mojej 112 w której są 3 prętniki karłowate, 11 neonków i 4 kiryski sterby 4 gupiki. Czytałam że są to przyjazne ryby, ale po wpuszczeniu ich, zaczęły one gryźć moje prętniki. Myślałam że się uspokoją, ale tak się nie stało. Wyłowiłam je i oddałam koleżance, która ma w akwarium same gupiki. Zostawiłam sobie jednego, ponieważ nie był agresywny. Powie mi ktoś skąd ta agresja u gupików? Poproszę o szybką odpowiedź, ponieważ nie wiem czy ten 1 gupik nie zacznie mi zaraz atakować innych ryb. Czy powinnam go też wyłowić? :”(((

  Odpowiedz
 23. jackob

  Ja kupiłem 2 dni temu 2 samice i 2 samce z czego w sklepie sprzedawca sprzedał mi chore samce ponieważ przez cały czas pływają przy powierzchni wody . Jeżeli chcecie kupować sobie rybki to polecam w lepszych sklepach zoologicznych do których chodzi dużo ludzi . Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
 24. Mr.

  Witam!
  Mam pytanie. Czy w kuli 10l mozna trzymac 5 krewetek RC?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Konieczne są systematyczne (raz w tygodniu) podmiany 30% wody, zastosowanie dobrego napowietrzania o delikatnym ruchu wody, filtrów najlepiej gąbkowych oraz aktywnego oświetlenia nawet przez 10h – ściąga z innej strony.
   Filtr i światło są konieczne, jeśli jesteś w stanie zapewnić to w kuli 10l, możesz się pokusić. Należy jednak zdawać sobie sprawę że woda dla Krewetek RC powinna być miękka / śr. twarda, czyli GH około 10°d.

  2. Mr.

   Mam kulę z pokrywą i wbudowanym filtrem,grzałka i swiatleme. Woda powinna byc miękka bo mi wujek który ma krewetki sprawdzał i powiedział ze dla tego gatunku jest ok
   Pozdrawiam

 25. Roman

  Witam 🙂 Padła mi samica gupika po porodzie. Znaczy się po porodzie jeszcze żyła może z 10 dni. Później jak urodziła zrobiła się strasznie płaska, oczy ma całe czarne, ciężko oddycha oraz w ostatnich swoich dniach jej ogon opadał jej w dół. Wyglądało to jakby pływała w poziomie. Co to może być za choroba? Może po prostu po porodzie straciła dużo sił i jej odporność spadła. Z drugą samicą mam podobne problemy.

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. gupik

   Ile one miały lat bo u mnie tak się dzieje na starość.

  2. Roman

   Nie wiem ile miała lat. Kupiłem ją z ponad miesiąc temu ze sklepu.

  3. gupik

   A jakie masz kh,gh,ph,temp, ile % i co ile podmieniasz wode, jak czym i jak często karmisz, jakie masz akwa, ile ryb, ile roślin, jaki filtr czym nawozisz ile ile masz No2, NO3 od kiedy akwa czy nie było żadnych innych objawów nie mam już więcej pomysłów.

  4. Kristof

   To pewnie bylo cos z pecherzem plawnym

 26. gupik

  Witam mam problem jednej z moich gupików
  które mam od roku zrobia się czerwona plamka pod płetwą piersiową. Akwa54l
  obsada gupiki, para prętników karłowatych, 4kirysy
  ph 7,5
  Gh 15
  Kh 4
  temp 25
  Akwa było jeszcze miesiąc temu 25l i sme gupiki ale niedawno kupiłem większe.
  Prosze o szybką odpowiedź i z góry dziękuje.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. T

   Ile masz tych gupikow

  2. gupik

   Dokładnie nie wiem ale razem z młodymi pewnie ok50.

 27. HGPO

  Czy zmieniona miejscowo łuska wyglądająca jak przy puchlinie wodnej u gupika (samca) może wskazywać na chorobę rybki?Ogółem rybka nie jest wzdęta ani się nie chowa i wygląda na zdrową, tylko niepokoi mnie, czy to nie początkowe stadium psoczenicy.Proszę o wskazówki, jeśli ktoś wie co to może być.

  Odpowiedz
 28. Kamil

  Czy gupikom można podawać gotowaną marchew lub inne warzywa? No i jeszcze jedno moja samica już czwarty tydzień jest w ciąży i nie rodzi. Je i pływa przy powierzchni wody..

  Odpowiedz
 29. Marta

  Po jakim czasie narybek gupika zacznie sie wybarwiac?

  Odpowiedz
 30. Marta

  Wlasnie dzis rano odlowilam 9 malutkich gupikow z akwa ogolnego. Wlozylam je do 25l, ktore stalo puste…. I tu pojawia sie pytanie. Do tego akwa nie mam ani filtra ani grzalki. Czy male przezyja? Woda ma temp 22 stopnie

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Filtr jest podstawowym urządzeniem w wyposażeniu każdego akwarium z dwóch powodów:
   1) filtruje z zanieczyszczeń organicznych aby woda była klarowna,
   2) wprowadza wodę w obieg aby była odpowiednio natleniana.
   Jeśli nie masz filtra, musisz mieć chociaż małą pompkę (ze silniczkiem) aby woda była w ciągłym ruchu, inaczej rybki mogą zacząć słabnąć z powodu braku tlenu. Woda pobiera tlen z powierzchni (tafli) która musi być ciągle mieszana aby natlenienie występowało po całej objętości.

 31. Ruda

  Witam. Mam taki problem. Juz kilkukrotnie kupowalam samca gupika i za kazdym razem nie zyje dluzej niz tydz. Samice maja sie swietnie a samce juz 3 mi padly. Co to moze byc?

  Odpowiedz
 32. Dyskowiec

  Witam.
  Mam olbrzymi kłopot!
  Mianowicie kłopot jest taki, że jeden z moich gupików zachwywał się całkiem normalnie, tylko był „grubszy” od innych. Pewnego dnia jednak zaczął puchnąć w nienaturalny sposób za 2-3 dni łuska mu się nastroszyła a za1 dzień nie miał już siły żeby pływać i od tego momętu „leżał” na dnie. Tego samego dnia zaczął jeszcze szybciej puchnąć, a potem zaginął. Po 4 dniach znalazłem ciało wśród roślin.????
  Czy ktoś wie jakie chorubsko zabiło mojego gupika??? Proszę o szybką odpowiedź i z gury za nią dziękuję, bo zauważyłem, że drugiemu to się zaczyna…

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Paweł

   Najprawdopodobniej była to puchlina wodna. Poczytaj o tej chorobie w necie i zastosuj leczenie, żeby nie padły Ci pozostałe rybki. Pamiętaj, żeby jakiś czas po użyciu chemii zastosować węgiel aktywny w filtrze (o tym też poczytaj).

  2. zbrojnik123

   Jeśli masz możliwość to odłów chorego i daj mu podwójną dawkę baktoforte a w akwarium normalną dawkę tego samego.

 33. Ryba aqua

  Dziękuję za odpowiedź, to smutne, że muszę uśmiercić moją gupiczkę, ale ona strasznie się męczy i nie może nawet pływać.

  Odpowiedz
 34. Ryba aqua

  Jak bezboleśnie i humanitarnie uśmiercić nieuleczalnie schorowaną rybkę, która się męczy?Proszę o szybką odpowiedź, jeśli ktoś coś o tym wie.

  Odpowiedzi: 9
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Rozpuść kilka kostek lodu w jakimś pojemniczku i włóż do niego rybkę.

  2. rybeczka23

   Bezbolesnym sposobem jest odcięcie głowy (na wysokości skrzeli), a nie wkladanie kostek lodu, bo ryba będzie się męczyć.

  3. rrrrrrrw

   rybeczka23 ale pytałaś którąś rybkę po odcięciu głowy czy nie bolało? 😛 Najbardziej humanitarnym sposobem są właśnie kostki lodu. Dawno temu kilka rybek musiałem uśmiercić żeby się nie męczyły, to przenosiłem je do małego pojemnika z niewielką ilością wody i wrzucałem 6-7 kostek lodu. Rybka usypiała po kilku sekundach, zanim wrzuciłem ostatnią kostkę.

  4. Wlodi13

   Rybki źle znoszą zmiany temp. o 2°C lub więcej…
   Jeśli przełożymy rybkę z akwarium (załóżmy 25°C) do pojemnika z roztopionym lodem (1-2°C) uśmiercenie zachodzi niemalże natychmiastowo, nie ma mowy o męczeniu stworzenia.
   Jestem ciekawy, kto by się podjął odcięcia głowy swojemu „milusińskiemu”?

  5. Piotr

   Dawniej mnie uczono i stosowałem – pojemni i do zamrażalnika.Temperatura spada liniowo i rybka po prostu zasypia. Tak jak człowiek na mrozie

  6. Paweł

   Głupoty gadacie. U ludzi po dekapitacji (odcięciu głowy) mózg funkcjonuje jeszcze przez około 10 sekund. Szok z tym związany całkowicie blokuje zdolność odczuwania bólu. A nawet jeśli jakimś cudem czuć ból to jest to tylko 10 sekund w okolicach karku.
   U ryb działa to podobnie.
   Natomiast mrożenie to długotrwałe odczuwanie bóli związanego z zimnem, powolne wychładzanie, ból, osłabienie i cierpienie jeszcze bardzo długo, nawet kilka godzin. Gdzie ten humanitaryzm?
   Szybkim, bezbolesnym sposobem na uśmiercenie rybki jest albo dekapitacja albo bardziej brutalne ale równie skuteczne użycie młotka. Przykro mi to mówić ale taka jest prawda.
   No i uprzedzam dalsze komentarze – spuszczenie ryby w toalecie jest szybkim załatwieniem problemu ale tylko dla człowieka. Ryby w kanalizacji mogą żyć jeszcze tygodniami.

  7. rrrrrrw

   Paweł zadam jeszcze raz pytanie, czy pytałeś kogoś, komu odcięli głowę, czy, gdzie i przez jaki czas go boli? Kostki lodu są najlepsze, żadne tam „liniowe” zamrażanie jak pisze Piotr, bo to faktycznie może trwać i trwać, i rybka się męczy. Tu chodzi o to, żeby rybka nagle znalazła się w zmrożonej wodzie, wtedy zasypia w kilka sekund. Nawet jeśli Twoja teoria „10 sekund” się sprawdza, to i tak z kostkami lodu trwa to co najmniej połowę krócej. O tłuczeniu młotkiem na miazgę stworzenia, które się lubiło/kochało to już nawet nie chce mi się wypowiadać. Z wrzucaniem jeszcze żyjącej rybki do toalety 100% racji.

  8. Dudu

   Wkładanie rybki do zamrażalnika to zły pomysł… Co do kostek lodu to nie wiem… Jak wspominał Paweł młotek jest najszybszy i rybka też nic nie czuje. Owiń ją w coś, żeby oszczędzić sobie widoku i po prostu uderz w głowę. Jeśli rybka jest mała to możesz ją włożyć do kieliszka z wódką. Rybka „zasypia” szybko i bezboleśnie.

   PS: Jeżeli rybka ma ranę na ciele to włożenie do wódki odpada!!

  9. Gość ryba

   Dudu to nie jest humanitarny sposób uśmiercenia rybki! Nawet nie wiem po co to komentuje… Ludzie skąd takie pomysły ?!

 35. ????

  Czy taka obsada do akwarium 112 l jest w porządku :
  10xgupik lub 5xpawie oczko
  10xneon czerwony
  1+1 pielęgniczka ramireza
  4xkirysek metaliczny

  Odpowiedzi: 7
  Odpowiedz
  1. ????

   Chodzi mi o gupika endlera

  2. UlaUlaśka

   Witam. Nie będzie to możliwe, ze względu na parametry wody. Gupiki endlera i PO nie przepadają za miękką wodą, a neonki czerwone i ramirezki ją preferują (gdy nie zapewnisz ramirezkom odpowiednich warunków do życia, będą bardzo często chorować, podobnie jak u neonów). Pielęgniczki są ciepłolubne (24-28°C) za to kiryski i neonki preferują chłodniejszą wodę (22-24°C) gupiki potrafią adoptować się do prawie każdej temperatury, z tym, że nie będziesz ich zamrażał lub gotował 😉 Ani nie będzie ona chwiejna, te rybki nie lubią takiej ,,huśtawki”. Proponuję, żebyś jeszcze poczytał o rybkach i zmierzył swoje pH, GH i temp. wody, bez tych informacji niestety nie da się dobrze doradzić.
   Pozdrawiam

  3. ????

   Wujek mi mierzył parametry przed chwilą i powiedział ze dla ramirezów i neonkow jest ok???? Ale faktycznie dla gupikow nie wiec jaką rybkębym mógł za tę Kiryski i gupiki tam dac ?

  4. UlaUlaśka

   Zamiast gupików proponuję stadko rybek kąsaczowatych, skoro masz już neonki czerwone to może zdecydujesz się na innesa? Też są bardzo ładne (moim zdaniem) są bardzo podobne do siebie, ale możesz być pewny, że nie zgubią się spośród innych. Dobrym rozwiązaniem także będzie stadko prystelek barwnych, miedzików obrzeżonych. Wymieniam kąsaczowate ryby, gdyż one najładniej z innych rodzin prezentują się w stadzie.
   Kiryski możesz zostawić, ale korzystniej będzie jeśli wybierzesz gatunek kirysków bardziej preferujących cieplejszą wodę. Tak jak wcześniej mówiłam, ramirezy są ciepłolubne, neonki i kiryski wolą umiarkowaną. W tej kwestii ciężko się wypowiedzieć. jeśli polecę tobie bocje, okaże się jednak, że będziesz miał pomieszane biotopy.. Może na razie zostaw tak jak jest 🙂
   Pozdrawiam

  5. ????

   A mógłbym tam dac 5 bystrzyków barwnych i 4 kiryskilamparcie

  6. UlaUlaśka

   Tak. Warto jednak utrzymać umiarkowaną temperaturę, np. 25-26°C taka temp. będzie pasowała ramirezom, neonkom, bystrzykom i kiryskom, ale pamiętaj, żeby nie chwiała się za mocno.

  7. ????

   Dzięki za pomoc

 36. Rajmund

  Witam 🙂 Jaki środek jest najlepszy na glony? Od pewnego czasu moj zwirek robi się coraz bardziej zielony. Jak oczyścic podłoże? Jakie środki są najlepsze? Akwarium mam 54 l

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. MrocznyAkwarysta

   Najlepszym sposobem będzie wyrównanie poziomu azotu do fosforu. Prawdopodobnie masz za dużo azotu w zbiorniku.

  2. Wlodi13

   Cześć.
   Od jak dawna masz akwarium? i czy w zbiorniku są żywe rośliny?
   Często pojawianie się glonów występuje w początkowej fazie stabilizowania się warunków wodnych, też jest wynikiem rzadkiego podmieniania wody (wzrasta stężenie NO3) lub przy licznej obsadzie rybek. Dobrym środkiem do zwalczania glonów jest „Algin” (Tropicala) jednak nie powinno się go stosować gdy w akwarium jest ikra lub młody narybek. Zawsze należy szukać przyczyn dlaczego występuje rozrost glonów, gdyż przy użyciu aplikantów z czasem historia będzie się powtarzać.

  3. Rajmund

   Akwarium mam od ponad miesiąca. Rośliny w akwarium też posiadam. Wodę staram się podmieniać co tydzien lub dwa tyg.

  4. Wlodi13

   Masz jeszcze młode akwarium, staraj się regularnie podmieniać wodę co tydzień (min. 20%), porządnie czyścić podłoże ze wszystkich odchodów i resztek niezjedzonego pokarmu, przy żywych roślinach światło powinno być włączone przynajmniej 14h na dobę – to jest na tyle ważne aby rośliny efektywnie wchłaniały NO3 (azotany) które są naturalnym nawozem. Zobaczysz, po 2-3 miesiącach sytuacja powinna się unormować, okrzemki (glony) są normalnym objawem w początkowej fazie nowo założonego akwarium.

 37. Kkamma

  Koniecznie muszą być żywe rośliny? mogą być sztuczne? ????????

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Kkamma

   Chodzi mi o rozmnażanie

  2. Wlodi13

   Nie muszą być żywe, ale wtedy korzystniej wpływają na odpowiednie dotlenienie wody.
   W zależności jak duże akwarium i ile w nim rybek, sztuczne rośliny tylko będą zarastać glonami, które będą szukać pożywki ze związków azotowych (NO3), dla żywych roślin będzie to naturalny nawóz.

  3. raffikaqua

   Jeżeli chcemy hodować plastik w akwarium to owszem.Żywe rośliny jednak produkują tlen i dzięki nim w akwarium planuje równowaga biologiczna.Akwarium z plastikiem traci swój urok,bo sztuczne rośliny nie prezentuja się tak wspaniale jak żywe,no i dochodzi tu frajda z dbania i pielęgnacji żywych roślin,dzięki czemu z dumą patrzymy na efekty swojej pracy.

 38. Gdtsa

  Mam pytanie czy razbora Galaxy może być w 112l z gupikami i zbrojnikiem niebieskim

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. zbrojnik123

   Tak jeśli będzież mieć stado (15)razbor i 1samiec+2samice gupika ja bym dał jeszcze 6 kirysków

 39. Marek

  Czy gupiki obgryzają rośliny?
  Czy to prawda, że roznoszą choroby?
  Czekam na odp, pozdrawiam.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Paweł

   W każdym akwarium są różne choroby. To odporność ryb decyduje czy zachorują czy nie. Pod względem chorób gupiki nie różnią się od innych ryb.

 40. Karakan

  Mam zamiar kupić akwarium 160l jakie ryby mogły by w nim żyć?(Chodzi Mi Zarówno O Male Ryby Jak I duze

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Witam. Żeby móc poprawnie dobrać do siebie rybki, należy przygotować dla nich warunki, w których będą sobie żyły. Trudno jest mi opisać w dość zrozumiały sposób jakie zwierzątka możesz tam sobie hodować.
   Ogólnie to w zbiornikach o pojemności od 100 do 200 l można wpuszczać ryby osiągające kilkanaście cm długości, jest duża wrzechstronność i przestrzeń do pływania dla rybek. Mogę podać parę przykładów:
   Jeżeli przepadasz lub lubisz rybki denne, proponuję abyś kupił stadko kirysków pstrych lub spiżowych, (dosyć duże stadko) mówię spiżowych lub pstrych, gdyż one osiągają do 7 cm długości i będą zauważalne w porównaniu do pigmejków lub sierpoplamków (malutkie kiryski) które mogą stać się łupem silniejszych i większych. Na dnie proponuję jeszcze parkę zbrojników pospolitych (z łatwością przyzwyczają się do innych warunków w akwarium, możliwe jest, że samica złoży ikrę, ale jeśli nie chcesz by zbrojniki się rozmnożyły, możesz kupić same samice lub jednego samca). Dokupić do nich możesz również molinezje żaglopłetwe, lub ostrouste. Masz wiele możliwości, na dole w stronie głównej są propozycje (jakie ryby do jakiego litraża, jakie ryby do jakiego GH, pH, temperatury, KH, itd.). Do parametrów wody dopasuj rybki, innej możliwości nie ma.
   Pozdrawiam

  2. Karakan

   Dzięki na pewno zajrzę

 41. Fg

  Czy taka obsada do 150l jest ok ?
  25xrazbora borneanska
  1+2pretnik miodowy
  20xkrewetka RC

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Pomysł fajny 😉 …już widzę tą ławicę malutkich Brigittae, a wśród nich Prętniki (jeszcze jakiś ciekawy kolor) – super!
   Nie wiem czy krewetek nie za dużo, jak urosną do 4cm może być trochę gęsto.
   …ale będzie czerwonooooo!!! czad 😀

  2. Fg

   Ilość krewetek ograniczylem do 12 szt

 42. HGPO

  Kilka minut temu okociła mi się jedna samiczka, udało mi się złapać 10 sztuk młodych 🙂 Narybek przeniosłem już do oddzielnego zbiornika.Czyli obsada się powiększyła bez dokupywania rybek 🙂

  Odpowiedz
 43. HGPO

  Dzięki za podpowiedź 🙂 , a o tym, że po kuracji trzeba zastosować bacto-active to wiem, bo niektóre preparaty lecznicze niszczą pożyteczne bakterie, a i jeszcze jedno pytanko co do obsady: czy dokupywać jeszcze 5 samców, czy zostawić to co jest(8 samic i 2 samce)?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Na 50l akwarium starczy, nie przesadzaj…
   (proszę umieszczać swoje posty w jednym wątku „HGPO”)

 44. HGPO

  Roślinki mam sztuczne, tylko boję się, że zaburzy to pracę preparatu.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Są preparaty gdzie faktycznie powinno wyłączyć się światło (np. „Healthosan”) gdyż wpływa ono na szybszy rozkład substancji aktywnej, w przypadku „Ichtio” nie ma to żadnego znaczenia – śmiało może być włączone.
   Natomiast należy po zakończonej kuracji odbudować florę bakteryjną (stosując np. „Bacto-Active”) gdyż powyższy środek (oparty na błękicie metylenowym) w znacznym stopniu ją niszczy.

  2. HGPO

   HGPO(Hodowca Gupików Pawie Oczko) 😉

  3. Wlodi13

   OK, zapamiętam 😉
   „13” – moja szczęśliwa liczba

 45. HGPO

  Czy podczas leczenia gupików z ospy rybiej nie można stosować oświetlenia?Leczę je ICHTIO z tropicala, temperatura 29 C (musiałem zamontować grzałkę), filtracja ustawiona na max, w akwarium same gupiki.Proszę o odpowiedź.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Możesz i tak będzie lepiej dla roślin (jeśli posiadasz), niech sobie oddychają a produkowany tlen (w wyniku fotosyntezy) będzie sprzyjał rybkom.
   Temp. nie jest potrzebna aż tak wysoka, wystarczy 27-28°C.

 46. HGPO

  Akurat z narybkiem to nie ma problemu bo moja obsada wszystko wyżera, a kryjówek mam dosyć mało.

  Odpowiedz
 47. HGPO

  Czy 10 sztuk gupika pawie oczko(2 samce i 8 samic) to nie za dużo na zbiornik 50l?Mam tylko gupiki.I jeszcze jedno pytanie: jeśli w akwarium mam stałą temperaturę 21-22 C to czy trzeba dawać grzałkę?Temperatura jest cały czas stała.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   A dlaczego aż tyle samic? Gupiki rozmnażają się jak głupie 😉
   10 szt. może być, ale zmieniłbym trochę proporcje: 4/6 albo 5/5 lub jeśli nie chcesz młodych to 10 szt. samych samców, są bardziej kolorowe.
   Temperatura może być, Gupiki właśnie taką wodę lubią najbardziej: 21-23°C, chociaż w trochę cieplejszej też mogą być śmiało hodowane. Grzałka nie jest potrzebna.

 48. Kasia

  Witam, mam akwarium 180l i chciałabym kupić rybki spokojne ktore beda żyly ze soba w zgodzie czyli jak się dowiedziałam neon czerwony, neon innesa, razbora klinowa, kirysek pstry, kirysek panda, pielęgniczka ramireza, mieczyk hellera, molinezja ostrousta. Czy jakiś gatunek jeszcze mogę wziąć pod uwagę? Proszę o podpowiedź 🙂 dziękuje i pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Witam, zacznij od sprawdzenia parametrów wody: pH, GH, KH i według tych kryteriów dobieraj rybki, to jest najważniejsze aby stworzyć odpowiednie warunki w których rybki najlepiej będą się czuły, oraz średniej temp. jaka będzie się utrzymywać w Twoim akwarium.

 49. Mikołaj

  Cześć. Nie jestem jeszcze doświadczonym akwarystą i chciałbym się dowiedzieć „jak to jest” z zmiękkczaniem wody w akwarium. Czy są jakieś preparaty czy trzeba przepuścić wodę przez filtr RO bo jakieś preparaty byłyby dla mniej lepszym(i co ważniejsze tańszym) rozwiązaniem. Z góry dziękuję powodzienia

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć Mikołaj.
   Jedynym sposobem zmiękczenia wody – obniżenia twardości ogólnej GH – jest filtr RO lub mieszanie z wodą destylowaną, co jest rozwiązaniem o wiele droższym. Nie ma żadnych środków (preparatów) do znacznego obniżania GH.

  2. Mikołaj

   Dzięki za szybką odpowiedź Wlodi

 50. Gosposia

  Może jakieś propozycje obiadu dla mojej rybki Gosi?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Suszone płatki sałaty, żywe lub mrożone larwy owadów, np. ochotka, wodzień, rozwielitka, oczlik, itp.
   Ważne jest, abyś Gosi dawała dużo wysokobiałkowych pokarmów, monotonne karmienie może doprowadzić do powikłań, chorób, spadku odporności, a nawet i śmierci.
   Rozumiem, że Gosia to samiczka? Dokup jej koleżanki lub samców, będzie miała z kim pływać 🙂
   Pozdrawiam

 51. Anonim

  Jakieś propozycje obsad do 112l z neonami czerwonymi i gupikami endlera proszę o szybką odpowiedz
  Z góry dziękuję

  Odpowiedzi: 16
  Odpowiedz
  1. Agata

   Neon czerwony – woda miękka, lekko kwaśna, gupiki woda twarda, zasadowa. Niezbyt współgrają.

  2. Aninum

   Polecam dodać bocje wspaniałe i kiryski pstre. Dobre też będą molinezje czarne i słoneczne. Na dno również są dobre kosiarki.

  3. Anonim

   Jutro kupuję rybki A akwarium okazało ie być 150l mam zamiar kupić
   20neonow czerwonych
   5 bocji karlowatych czy mogę coś do tego dokupić ??

  4. UlaUlaśka

   Witam. Możesz dokupić parkę ramirez pod warunkiem, że woda w twoim zbiorniku będzie miękka, lekko kwaśna.

  5. Anonim

   Dzięki UlaUlaśka zrobiłem testy i wyszło że woda jest miękka raczej będzie lekko kwaśną ponieważ zbiornik dojrzewa ok 2 tygodni

  6. UlaUlaśka

   No widzisz.. To powodzenia 🙂
   Jakbyś potrzebował jakiegoś sposobu na zakwaszenie wody, to polecam jeden z patentów, czyli m.i.n preparat Aquacid z firmy Tropical, na kupno takiego płynu trzeba przygotować zawsze dziesięć złotych niestety nie jest on tani..
   Cyt. :
   ,,Preparat Aquacid jest przeznaczony do zakwaszania wody akwariowej. Obniża odczyn wody (pH) i jej twardość węglanową (KH), sprzyja przystępowaniu ryb do tarła, poprawia warunki bytowania ryb, zmniejszając ich podatność na choroby.
   SPOSÓB UŻYCIA: Do akwarium zasiedlonego zwierzętami preparat dodawać stopniowo, ciągle mieszając wodę przy użyciu filtra oraz kontrolując odczyn wody Testem pH. Bezpieczna dla ryb zmiana odczynu wody wynosi nie więcej niż 0.2-0.3 pH na dobę. Nie należy przekraczać tej wartości. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zalecamy stosować preparat do podmian, nie stosować bezpośrednio do akwarium.”
   Ten preparat jest ogólnie bardzo niebezpieczny dla ryb akwariowych ze względu na możliwość nagłych zmian parametrów w wodzie. Z mojego doświadczenia lepiej jest dodawać preparat do wody na podmiany lub na dolewki, niż wlewać go prosto do zbiornika. Posiadając tak wrażliwe rybki jak ramirezki, stosując ten preparat trzeba poważnie podejść do sytuacji, gdyż mogą one zachorować. Gdy będziesz kupował pielęgniczki radzę ci, byś sprawdził odczyn KH, pH i GH wody w woreczku ze sklepu i z akwarium czekającego na mieszkańców, różnice między pierwszą wodą a drugą bywają niebezpiecznie duże.

   Pozdrawiam i powodzenia!

  7. Wlodi13

   Ula!!! Nie proponuj początkującemu akwaryście stosowania środka Aquacid pH minus bo pozabija sobie jeszcze rybki!!! Jest to najbardziej agresywny aplikant jaki znam, w skład którego wchodzi żrący kwas. I na pewno nie służy on do zakwaszania wody, tylko do obnżania twardości węglanowej KH, a zakwaszenie (obniżenie pH) nastąpi dopiero gdy KH uzyska wartość 0°d (co nie jest wskazane!!!) i będziesz ten aplikant chyba lać całymi buteleczkami. Dla przykładu 10ml Aquacid obniża twardość węglanową 100l wody tylko o 1°dKH, więc gdzie tu mowa o obniżaniu pH???
   Do zakwaszania wody służy filtr RO, armatka torfowa i dodawanie specjalnych garbników a nie środki chemiczne w których nie wiadomo jeszcze jakich stężeniach mają pływać Ramirezki – ręce opadają.
   Drogi Kolego, to że akwarium dojrzewa 2 tyg. nie ma nic wspólnego z kwasowością wody (parametrem pH), tylko że rozwijają się w nim odpowiednie kultury bakterii które później pomogą w prawidłowym rozkładzie odchodów rybek w związki azotanów, a nie w toksyczny amoniak czy też trujące azotyny.
   Dlatego rybki można wpuszczać do akwarium dopiero po miesiącu od założenia lub po 3 tyg. wspomagając rozwój bakterii specjalnymi środkami (np. Tropical Bacto-Active).

  8. Anonim

   Wszystkie rybki mają się dobrze ramirezy dostałem dobraną parke

  9. Anonim

   Wlodi woda jest na 100% kwasna ponieważ są w zbiorniku liście dębu A poza tym ok połowę wody stanowi ta od zbiornika kolegi który w nim hoduje tylko neonki

  10. Kotbury

   Użyłam tego preparatu i jest tak jak pisze Wlodi13 … kH sukcesywnie zbiłam.. ale pH nadal mam około 8 o GH około 13. Akwa 100l już dwa razy robiłam podmianę z wodą RO (sporą, bo za każdym razem po 30 procent) i jednak wciąż jest za twardo i za zasadowo. A marzą mi się Ramirezki. Trochę nie wiem co teraz. Czym tą wodę zmiękczyć tak trwale.

  11. Wlodi13

   „Anonim” to dobrze że masz teraz wodę kwaśną i miękką, tylko sprawdź jeszcze wodę jaką będziesz w przyszłości stosował do podmian, aby nie okazało się że pH i GH będzie sukcesywnie wzrastało. Tym bardziej że piszesz, że w tej chwili połowa wody w zbiorniku pochodzi od kolegi.
   „Kotbury” zrobiłaś tylko 2 podmiany (30% woda z RO). U mnie w akwarium całą objętość stanowi 35% kranówki i 65% wody z RO, to sobie wyobraź… i żeby utrzymać parametry (pH, GH, KH) na stałym poziomie, ciągle muszę robić podmiany w takiej właśnie proporcji. Nie idzie inaczej…

  12. Anonim

   Mam wodę o idealnie tych samych parametrach (ta ma ok 8 i ta w akwa tez ma 8)ponieważ jest ze stacyjki podobnie jak ta od kolegi (specjalnie sprawdzałem przed wzięciem tej wody z akwarium

  13. Anonim

   A zna sie ktos moze na krabach bo w moich
   60l jest krab tęczowy i mam pytanie y można do niego dokupić jakieś molinezje

  14. UlaUlaśka

   No widzisz, Wlodi.. znowu wygrywasz w tych klockach, może nie powinnam już się bawić tak w tym forum? 😉
   Stuprocentowo się zgodzę z tobą co do zakwaszania wody i jej zmiękczania, ale jednak przyznam się do tego, że nie mam tak dużej wiedzy jaką ty posiadasz, ale to nic, człowiek uczy się przez całe życie, a do zdobycia takiej wiedzy niezbędne jest nieuleganie.
   Pozdrawiam

  15. Wlodi13

   Nie chodzi mi o jakąś zabawę w klocki, może Ty do tego tak podchodzisz i traktujesz ten serwis jako pojedynki słowne: „wygrywasz” (???) – wygrać to można partię w szachach.
   Staram się podpowiadać uczestnikom tego serwisu jeśli mają jakieś problemy i mogę pomóc, a jeśli się na czymś nie znam (nie jestem w końcu alfą i omegą, przecież też wszystkiego nie wiem) to po prostu się nie wypowiadam. Więc jak ktoś popełnia błędy, dla dobra rybek staram się zagadnienie sprostować, aby później nie było wielkich rozczarowań w hodowli, gdyż na własnej skórze wiem jakie to jest przykre gdy jakaś rybka niedomaga. Nikt nie jest doskonały…

  16. Kotbury

   Wlodi13 dzięki za odpowiedź, czyli jednak podmiany, mierzenie parametrów, cierpliwość i od nowa i od nowa.
   Założyłam sobie, że jak dojdę do dobrych parametrów wody i utrzymam je przez miesiąc to wtedy kupię ramirezki. Myślałam, że są jakieś sprawdzone preparaty na szybszy efekt. Oglądałam ostatnio woreczki z zooleku i się zastanawiałam czy to dobry kierunek.
   Mam też obawę czy u mnie przypadkiem kamienie i podłoże mi trochę tej wody nie paprze. Mądra oczywiście kupiłam „piękny biały żwirek”‚ co to pan w zoologicznym „tak bardzo polecał”..:)

 52. Ajgor

  Chcę założyć akwarium 50l z aksolotlem i gupikami (harem)
  Czy taka obsada byłaby dobra?
  Moim zdaniem tak bo gupiki by się rozmnażały,a aksolotl miął by co jeść i ograniczałby przerybienie akwa.
  Może się mylę ? Proszę o odpowiedzi i porady 🙂

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Witam.
   Na początku dialogu chciałabym objaśnić jedną sprawę – aksolotl na 50 l?!
   Aksolotle rosną od 15-30 cm długości, w dodatku są towarzyskie i lubią przebywać w grupie, minimum to dwa osobniki, resztę wymagań podam ci w linku, którego pod rozmową ci pokażę.
   Gupiki wymagają letniej wody, najlepiej czują się w 24-26 stopniach, w zbyt niskich lub w wysokich temperaturach zaczynają być osowiałe lub bardziej podatne na choroby, a u tzw. ,,podwodnych smoków”nawet nie trzeba stosować grzałki!!!
   Narybek jest dla niego najlepszym pokarmem, więc co do twojego pomysłu w pełni się zgadzam.
   Pozdrawiam

  2. Dagger

   Podejrzewam że nie, gupiki nie zdążyłyby się dobrze rozmnożyć a zostałyby pokarmem dla aksolotla.
   Po drugie najważniejsza sprawa – akwarium za małe na aksolotla. O ile dobrze się orientuję nie tylko powinno być ich kilka, a na jednego wychodzi ok. 100l akwarium. To jest stanowczo za małe.

  3. Ajgor

   Niektórzy mówili że starczy akwarium 25l więc grubo się mylili

 53. Filip

  Mam pytanie. Jaką dlugosć muszą mieć małe gupiki, abym mógł wpuścić je do akwarium, w którym oprócz gupików mam jeszcze 3 welony?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Filip, po pierwsze – welonów nie hoduje się z innymi rybami, czy to będzie zimnolubne danio, czy gupiki, NIE MOŻNA!!! Są to ryby preferujące tylko osobniki z tego samego gatunku – chyba, że zdajesz się na ryzyko. Te rybki zjedzą dosłownie wszystko, co wejdzie im w pyszczek – są wszystkożerne, słyną z buszowania w podłożu i z szybkiej przemiany materii, innymi słowy, często robią kupy zanieczyszczając przy tym wodę i jeszcze do tego te kupy odkopują.. O różnicach temperatur już nie wspomnę, gdyż na samą myśl o tym zaczyna mnie boleć głowa.. 🙂
   Narybek gupika możesz wpuścić do zbiornika ogólnego min. po 2 miesiącach – wtedy zaczynają się wybarwiać, nabierają dobrego centymetra długości i są za duże, by zmieścić się w jakimkolwiek innym pyszczku ryby, chyba, że jest to pielęgnica pawiooka lub akara pomarańczowopłetwa… Gdyby dorosły i zaczynałoby w akwarium odbywać się tarło, już dawno w swoim akwarium nie miałbyś gupików. Po prostu by je wytłukły..
   Nie poinformowałeś mnie też o litrażu zbiornika, do którego będziesz wpuszczał swój narybek, ani o parametrach wody i wystroju akwarium, zostanie to wielką niewiadomą, czy jednak może mi zdradzisz swój sekret? 😉
   Wracając do maluszków to tak jak wyjaśniłam wyżej – muszą osiągnąć przynajmniej centymetr, by czuć się bezpiecznie.
   Pozdrawiam

 54. Mikołaj

  Cześć! Mam akwarium 54l w nim 3 kiryski spiżowe,miałem molinezje ale się ich pozbyłem
  Jakie rybki mogę dokupić? Bo troche w nim smutno.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć!
   Polecam parkę (1 samiec + 1 samica) Prętników Karłowatych,
   lub harem (1 samiec + 2-3 samice) Prętników Miodowych,
   do tego 5 Gupików samców (gdyż są kolorowe i nie będą się tak rozmnażać).

  2. UlaUlaśka

   Witam. Powinieneś podać parametry wody w swoim zbiorniku (bez nich żaden człowiek nie zdoła ci pomóc). Co do ponurej atmosfery w akwarium – tak jak w wypowiedzi powyżej – kolorystykę poprawią barwne odcienie na ogonach gupików, na pewno poprawią ci humor 🙂
   pozdrawiam

  3. rafal

   krewetki razem z pstraznice marmurkowe i do tego stado 10+ małych rybek np. chilli rasbora czy dario dario 😉

 55. Gupikowa

  Ok… sprawa ma się tak:
  znajomy ma akwarium pełne gupików. Dosłownie: pełne. Na oko ma tak ze 120l, gupików w nim parę setek. To typowy akwarysta, który poszedł do sklepu, kupił zbiornik, polecany przez sprzedawce filtr, grzałkę i kilkanaście rybek różnych gatunków. Z tego wszystkiego tylko gupiki przetrwały. W życiu nie słyszał o parametrach wody, po prostu raz na miesiac robi podmianę z odstałej kranówy i codziennie karmi wsypuje troche jedzenia. I jest zadowolony, ale sam przyznaje, ze troche tych ryb za dużo. Mam wobec tego pytanie: czy da się je jakoś tak rybnie wysterylizować? Czy jest rybka, którą można wpuścić, nie mająca za dużych wymagań (o dużej tolerancji na rodzaj wody, bo nie mam pojęcia jaka tam jest), która nie poobgryza ogonów dorosłym gupikom, nie wytępi populacji do zera ale będzie zjadać narybek, żeby przestały się tak rozmnażać? Moje pole manewru jest ograniczone. O pomoc w ogarnięciu tematu prosila mnie jego córka i mogę się wtrącić delikatnie, kupując rybkę w prezencie, ale na żadne przekonywanie i nawracanie tego pana odnośnie sposobu prowadzenia zbiornika nie ma szans.

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Rozumiem że facet jest dorosły, ma swój rozum i oczy, więc odpowiedzialności za to co robi nie można już go nauczyć… Pozdychały mu wszystkie gatunki oprócz Gupików gdyż okazały się najbardziej odporne, co nie znaczy że żyją w odpowiednich warunkach. Więc moja droga, z całym szacunkiem do osób nienormalnych, sumienie mi nie pozwala nic Tobie podpowiedzieć z prostego względu: do takiego SAJGONU nie miałbym serca wpuszczać jakiejkolwiek innej rybki – męczyłaby się tylko z braku tlenu, nie mówiąc już o odchodach – stężenie azotanów pewnie jest na poziomie krytycznym jeśli podmiany wody robione są jeszcze dodatkowo tylko co miesiąc.

  2. Wlodi13

   Przy 120l akwarium można trzymać ok. 25 Gupików, więc aby myśleć o wpuszczeniu jakichś naturalnych wrogów do selekcji narybku, obsada Pawich Oczek nie powinna przekraczać 20 szt.
   Jeśli facet nie ma gdzie oddać tych rybek niech je po prostu pozabija, nie będą przynajmniej się męczyć i będzie to najbardziej humanitarne, wówczas dopiero można pomyśleć o dodatkowych rybkach. Podmiany wody przy całkowicie „napchanym” akwarium powinno się robić co tydzień, przynajmniej 20% – w tym przypadku min. 24l.

  3. Klaudia

   rozumiem zamieszanie.
   jestem za tym, że można wypuścić dwie samice molinezji (pozjada maluchy) lub niebieskiego gurami (poodgryza ogony gupikom) – jest to rozwiązanie bezczelne i może wywołać rybią ospę i ryby i tak pozdychają.
   Żeby się nie rozmnażały to zmniejszyć temperaturę wody na grzałce, u mnie molinezje przestały szaleć przy 23 stopniach. Po kilku dniach podwyższyłam temperaturę do 24. Nic nie zdechło.
   A moim ulubionym rozwiązaniem jest oddanie do sklepu – zawsze z tego jakaś karma gratis.

  4. Gupikowa

   po przemyśleniu przyznaję rację, że wpuszczona w takie warunki jakakolwiek ryba pewnie by padła, zanim zdołałaby zrobić porządki. W takim razie zmieniam plan: odwiedzę koleżankę podczas nieobecności ojca i zrobimy solidny porządek w akwa. Zostawimy panu same samczyki, a samiczkom spróbujemy znaleźć dom. Właściciel nawet nie zauważy, ryby przestaną się mnożyć a moje sumienie troszkę odpocznie 😛 a za jakiś czas, jak się towarzystwo znacząco przerzedzi wrócę do tematu i sprawię mu w prezencie ze dwie samiczki plus jakąś polecaną przez was rybkę do regulacji populacji

  5. Karakan

   Ja bym muz prezentował akwa 20l z małą ilością roślin A w nim bojownik
   Mógłby wpuszczać tam narybek A bojownik
   By go zjadał ja tak zrobilem

  6. Gupikowa

   hej! Wracam do tematu!
   Ogarnęłyśmy facetowi obsadę, gupików zostało z 30. Doszedł wielki filtr kaskadowy. Woda jest podmieniana, nie wymieniana. boję się tylko, że się znów namnożą. I teraz tak: mam u siebie dwa samce molinezji (czyli dzieci nie stworzą :P), które szczerze mówiąc aktualnie są w złych warunkach (woda miękka i kwaśna). I tak myślę, że u tego pana na kranówce byłoby im lepiej i pozżerałyby może młode gupików. Co myślicie? Czy dorosłe osobniki też zmaltretują?

 56. Akwarysta2017

  Mam pytanie.Dzisiaj okociła mi się samiczka gupika, po jakim czasie można wpuścić narybek do zbiornika głównego?

  Odpowiedz
 57. Igor

  Czy jeżeli ktoś krzykni u mnie w domu czy zebym z psem wyszedl czy cos to rybka sie przestraszy?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Zwracam uwagę abyś swoje posty umieszczał w jednym katalogu „Igor” – powoli robi się bałagan.
   Rybki nie lubią hałasu szczególnie uderzeniowego (mocne tąpnięcie, puknięcie, uderzenie…) – wystraszą się, uciekną, schowają. Hałas dźwiękowy nie jest dla nich aż tak uciążliwy, no chyba że grzmotniesz z armaty 🙂

 58. Igor

  Czy jeżeli moja pompka czy cos(ta górna część tylko)nie puszcza bąbelków to też napowietrza wode?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Natlenienie wody odbywa się przez powierzchnię (taflę), nie przez bąbelki, dlatego ważne jest aby woda była w ciągłym obiegu (ruchu).

 59. Igor

  Dzięki:D

  Odpowiedz
 60. malygdr

  witam dzis zakupilem 40samic gupika i 10samic na akwa 500l moze jakies sugestie macie jakie rybki do nich jeszcze wpuscic

  Odpowiedzi: 8
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Słuchaj, niby to nie jest moje akwarium, ale gupiki możesz spokojnie hodować w mniejszych zbiornikach (nie kosztuje to dużo) i w kilkukrotnie mniejszych ilościach!
   Co do wystroju akwarium – fajnie byłoby przeznaczyć taki litraż na większe ryby (Brzanki rekinie, pielęgnice pawiookie, severum, skalary) lub nawet na zbrojniki lamparcie (te z kolei są niegrzeczne i za dużo broją, jedno machnięcie ogona wywołuje tornado). Piszę tak, bo sama miałam 450 l i wykorzystałam je w brzanki rekinie, które urosły do bardzo zadziwiających rozmiarów. Gupiki, to takie rybki powiedziałabym zbyt bestsellerowe, gdzie nie spotkasz akwarii w zoologicznym z tą żyworódką, to w domach ją znajdziesz.. Nikogo nie zaskoczysz gupikami, jedynie to ich ilością i szybkim przebiegiem rozmnażania, a rodzą się jak głupie…
   Zastanów się jeszcze nad tym.. może stado neonów i gęsta roślinność w tle? Może black water? Może akwarium gatunkowe, biotopowe, np. Azja, Ameryka Płd, Afryka? Masz tyle możliwości, pomyśl nad tym, proszę..

  2. Wlodi13

   Cześć, przede wszystkim zanim zaczniesz dobierać obsadę rybek, MUSISZ znać parametry wody w swoim akwarium – pH, GH oraz temp. jaka się utrzymuje. To jest najważniejsze zanim przystąpisz do wyboru gatunków.
   Nikt nie zabrania Tobie hodować Gupików (w takiej ilości) w 500l, ale wyobraź sobie że każda dojrzała samica co miesiąc wydaje na świat ok. 50 maluchów i pomnóż to teraz x40 🙂 …niezbędni będą naturalni wrogowie, którzy pozjadają takie ilości.

  3. Mariusz

   Na piedziesiat gupików wystarczy 100l , ale piszesz tu i tu o samicach . Jesli masz 40 samic na diesieciu samców to dobrze , jeżeli odwrotnie to lipa .

  4. Wlodi13

   „Na pięćdziesiąt gupików wystarczy 100l” !?!? – nawet tego nie komentuję…

  5. malygdr

   wiec 40samic i 10samsow akwa juz z miesiac puste z roslinkami i reszta smigalo przed wpuszczeniem rybek narazie na 500l tylko gupiczki se smigaja moze cos dzis kupie pewnie z malych rybek cos duzych nie chcem a co do narybku ze duzo ich bedzie to mam znajomego w zologiku i chetnie wezmie na sprzedaz wiec z tym nie ma problemu. Wiec jakie rybki sugerujecie kupic cos z malych rybek

  6. rrrrrrrw

   Znajomy z zoologika weźmie z kilkadziesiąt maksymalnie a Ty po roku możesz liczyć narybek w tysiącach 😛

  7. UlaUlaśka

   Dwieście – ponad lub około – nie ma znaczenia, nie oddasz dwustu gupików do zoologicznego, bo będzie ich przewaga i brak miejsca dla innych ryb. Możesz dodać kilka-kilkanaście bystrzyków (to małe, agresywne i czasem zaczepne rybki) pozjadają ci trochę, resztę oddasz do sklepu. Musisz kombinować, masz wiele możliwości.
   Powodzenia

  8. Wlodi13

   Ja o ustach Bogini,
   Ty o dupie Maryni…
   Jak można cokolwiek doradzić bez znajomości parametrów pH i GH ???
   …ewentualnie bez zgodności tych uwarunkowań można „tylko” pozabijać rybki.

 61. Igor

  Prosze o pomoc!!To jest bardzo smutna tak jakby,bo kupilem samiczke gupika dla moich zółwi.Ale one stwierdzily ze jej nie chca jesc i teraz mi jej zal.Mam male akwarium (stare)bez roslinek itd.ale chyba bedzie jej lepiej tam niz z zolwiami ze strachem i z mocnym filtrem.Prosze pomóżcie!Mam zamiar dokupic Jej samczyka ,a i dodac zameczek lub taki maly korzen.Jedzonka jeszcze nie mam bo zamiarem bylo zeby ja zjadly…Ale w sobote lece do sklepu i kupuje jedzonko

  Odpowiedzi: 11
  Odpowiedz
  1. Igor

   Z gory chcialbym przeprosic i tak wiem ze to co zrobiłem bylo glupie ale jak ma zdechnąc to chce ze by byla sama i zeby jej zwloki nie zostaly zjedzone.Płaczę przez to.Tak tego zaluje.:(Pomzocie pls

  2. Wlodi13

   Drugi zbiornik, nawet gdy jest mały musi mieć filtr – koniecznie, woda musi być w ciągłym obiegu aby odpowiednio się natleniała. Filtr to podstawa!!! i musi chodzić na okrągło 24 godz. na dobę, ewentualnie wyłączyć tylko na chwilę podczas karmienia. Roślinki nie są aż tak niezbędne, możesz dokupić w późniejszym czasie, wówczas wtedy też odpowiednie światło aby rosły. Ale przy sztucznym przyozdobieniu akwarium też można hodować rybki.
   Nie wiem jaki litraż tego małego baniaczka, ale towarzystwo zawsze wskazane aby rybka nie czuła się samotnie. Będziesz zadowolony, oprócz żółwia będziesz też miał rybki 🙂

  3. Igor

   I w tym problem ze filtru nie mam(mam stary lekko popsuty taki sam jak z zolwiami:()
   Tak mi szkoda tej rybki

  4. Igor

   Tylko ja wlasnie tego filtru nie mam:( (mam stary lekko popsuty taki mocny jak u zolwi)Nie bylem przygotowany na to ze bede musial o nia dbac bo ona byla do zjedzenia.Jak wiadomo zolwie to drapiezniki to poprostu czasem im kupuje jakas rybke zeby zapolowaly:/

  5. Igor

   Bok to około 25 cm czy cos wysokosc 20 cm chyba a szerokosc to 12 cm 🙁 bok to ta z przodu zazwyczaj a szerokosc to ta zazwyczaj krotka

  6. Igor

   jak masz moze GG to bym ci zdjecie przesłał

  7. Igor

   Dziękuje wszystkim za pomoc!Rybka moze w niebie nie jest ale mam malutki filtr!Napprawde jest bardzo malutki bo jest tylko ta „górna”część.Ale jakieś bąbelki lecą.Czy gupiki mozna karmic bulką tartą?Jeszcze raz chce wszystkim podziękować

  8. Wlodi13

   Pokarm powinien zawierać niezbędne składniki odżywcze typu: białko, tłuszcz, błonnik, związki mineralne, nie wspomnę o koniecznych witaminach. Bułka tarta tego nie zapewni, rybka może coś tam skubnie, ale na dłuższą metę wykończy się takim jedzeniem.
   Najlepiej kup jakieś płatki wieloskładnikowe, tzw. pokarmy uniwersalne.
   25x12x20 cm to jest 6 litrów – małe, ale jeśli chcesz ratować rybkę nie masz innego wyjścia, jednak nie dokupuj drugiej rybki, będzie stanowczo za ciasno i nie będą miały tlenu do oddychania.
   Ten mały filtr jak napisałeś, to jest tylko pompka… ale najważniejsze że wprawia wodę w ruch.
   Bez filtracji pamiętaj aby co tydzień wymienić co najmniej 2 litry świeżej wody, ale też nie takiej prosto z kranu ale odstanej przynajmniej 3 dni. I dokładnie zawsze wysprzątaj resztki pokarmu (których rybka nie zjadła), które opadną na dno aby nie brudziły wody, np. strzykawką z wężykiem.
   Powodzenia 😉

  9. Igor

   Dzięki 😀

  10. Igor

   I oczywiście,że jej kupie prawdziwą karmę:D To tylko na przejscie bo u mnie zoologiczny dzisiaj nie otwarty:(

  11. Wlodi13

   Rybka tak od razu nie umrze z głodu.
   One potrafią żyć nawet kilkanaście dni bez jedzenia, więc ze spokojem…

 62. Kinga142

  Witam
  Czy jak mam
  3 kiryski spiżowe , 3 kiryski pstre ,9 gupików , 3 mieczyki , 5 molinezji , ostatnio nabyłam również 2 danio , 2 neonki i 1 glonojada – wszystkie z nich są dorosłe mam jeszcze 1 glonojada (narybkowy )
  to czy mogła bym dołożyć jeszcze jakieś rybki do mojego 105 l akwarium ?
  I czy już nie mam ich za dużo jak na takie akwarium ? ;(
  Z góry dziękuje za odpowiedz 😉

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć.
   Już masz za dużo rybek !!!
   Na Twoim miejscu uszczupliłbym obecną obsadę.
   5 Molinezji w 105l !?!? – zredukuj do 3, w zupełności wystarczy.
   W ogóle pozbyłbym się Danio i Neonków – po pierwsze one lubią żyć w grupach 8-10 szt. ale na to nie ma już miejsca, po drugie Danio preferują chłodną wodę (optymalnie 20-22°C) z kolei Neonki wymagają wody miękkiej w odróżnieniu od pozostałych – będą się tylko męczyć. Innesa też lubią 22-24°C, nie wiem jakie masz…
   Gupików też trochę dużo, wystarczyłoby 6-7 szt. (ale zrobisz jak zechcesz).
   Żeby rybki czuły się w miarę swobodnie proponuję:
   – Kiryski zostawić tak jak jest – 3 Spiżowe i 3 Pstre,
   – Gupiczków trochę mniej – 6-7 szt., jeszcze będą się rozmnażać jak głupie 🙂
   – 3x Mieczyki,
   – 3x Molinezje,
   – Glonojada i drugiego malucha możesz też zostawić.
   Zobaczysz, gdy będą miały więcej przestrzeni będą bardziej zadowolone, a Mieczyki i Molinezje potrzebują dużo swobody.

  2. Kinga142

   Bardzo dziękuje za odpowiedź 🙂
   Chciała bym się spytać z kolei jak rozpoznać czy rybki są szczęśliwe ?
   Pozdrawiam

  3. Wlodi13

   Uśmiechają się i merdają ogonkami haha 🙂
   A tak na poważnie, kto dłużej zajmuje się akwarystyką, potrafi rozróżnić zachowania rybek czy jest im dobrze czy coś nie dolega… przede wszystkim żywiołowość, dobry apetyt, zainteresowanie płcią przeciwną, itp.
   Jak mam Tobie to wytłumaczyć…? 😉

  4. Kinga142

   Bardzo dziękuje
   I pozdrawiam serdecznie 🙂

 63. Marta

  Hej, mam samiczki Gupików 3 szt i dwóch samców. Akwa 54 l. Do tego 2 molinezje (samiczki), 2 panie mieczyki, bojownika wspaniałego z samiczką i dwie platki żółte i jednego platka. Wczoraj jedna z gupiczek była bardzo grubiutka (plamki ciążowe mają wszystkie trzy… od początku). Dziś jest chuda, ale małych brak. Liczyłam, że ją przeniosę do kotnika nieco później, bo ciąża trwa około 3 tygodni, a rybka u mnie „nowa”… Czy to możliwe, żeby pod moją nieobecność się okociła, a pozostali mieszkańcy uporali się z narybkiem? 🙁

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Moja od dawnaj też była brzemienna.. i urodziła 24 gupiki 🙂
   W twoim przypadku jest to BARDZO MOŻLIWE wręcz rzeczywistne, w dodatku takie ryby jak bojowniki – przepadają za świeżym, małym, pożywnym pokarmem.. w ich prawdziwym środowisku żywią się larwami owadów i narybkiem ryb, także bojownik jest podejrzanym..
   Mieczyki, molinezje, platynki, a nawet sami rodzice rybek są zagrożeniem dla stworzonka, którego jedyną obroną jest spryt, zwinność i szybkość.
   Następnym razem nie zwlekaj z oddzieleniem samic.
   Pozdrawiam

  2. Wlodi13

   Dużo za dużo rybek jak na 54l…
   …i Mieczyki, Molinezje min. 100l akwa – one potrzebują przestrzeni

  3. Marta

   Wlodi13 – i ja miałam takie obiekcje. Dużo czytałam przez założeniem zbiornika. Mam dwie dobre książki… A potem, jako nowicjusz poradziłam się doświadczonego akwarysty, który… sam dobierał mi rybki i sam je sprzedawał. (dodam tylko że to nie sklep w galerii handlowej, tylko akwarysty miłośnika). Pod jego okiem przygotowałam przez miesiąc zbiornik. Potem dostałam pełen komplet rybek, dobranych do bojownika i do siebie wzjaemnie i do wielkości zbiornika… Wlodi13 – tak mi się jakoś nie widziała taka konfiguracja, bo akwa nie ma metra długości… A naprawdę się starałam. Nie mogę stracić żadnej rybki, bo mam dzieci, które się nimi opiekują i bardzo przeżywają. Chętnie więc oddam molinezje i mieczyki. Dziękuję za radę!

  4. Marta

   Wlodi13 – a jeśli mogę poprosić o poradę. Czy jeśli oddam molinezje i mieczyki (łącznie 4 samiczki), to już mogę pozostać przy tej konfiguracji, czy coś zamienić. Zostaje 10 rybek. Najważniejszy dla nas jest bojownik i jego samiczka 🙂 bo to pierwsze rybki moich dzieci. Reszta miała być tak dobrana, żeby wszystkie mogły ze sobą mieszkać, a nie „wyglądać” 🙂

  5. Wlodi13

   Jeśli oddasz Molinezje i Mieczyki, będzie akurat.
   Mam nadzieję że Bojowniki masz z łagodnym charakterem, wtedy nie widzę przeciwwskazań.
   Wiem jak to jest z dziećmi, kiedy oddawałem swoje młode odhodowane Platynki (3 m-ce) koleżance, która założyła akwarium dla córki (3 latka), ona nie mogła się doczekać na maluchy. Kiedy z żoną szliśmy z niespodzianką w odwiedziny, czekała już w oknie i krzyczała „jybki idą” 😀
   Wszystkie nazwała Zosie, i to już są jej Zosie, ma radochę z rybek, ładnie rosną, z 15 zdechła tylko jedna, ale koleżanka wyłowiła ją szybko z rana aby mała nie widziała.
   Więc Marto, facet ze sklepu Tobie źle doradził, a ja zwróciłem tylko uwagę że akwarium jest zdecydowanie przerybione, i Molinezje oraz Mieczyki które pewnie są jeszcze teraz małe – urosną, i w 54l nie będą miały swobody pływania, wiem bo hodowałem obydwa te gatunki w 112l i są to bardzo energiczne rybki – szybkie jak torpedy 🙂 i wymagają większego zbiornika.
   Pozdrawiam, mam nadzieję że dzieci pogodzą się z utratą, ale tak będzie lepiej.

 64. Kinga142

  Witam,
  Mam pytanie ;
  Ile razy dziennie (mniej więcej ) trzeba dawać rybką jeść jeśli mam
  3 kiryski pstre, 3 kiryski spiżowe, 9 gupików (3 samiczki i 6 samców ), mieczyki (1 samiczek i 2samców ) , 5 molinezji, – wszystkie z okazów są dorosłe ( dostałam je odhodowane od hodowcy ) , mam jeszcze 1 glonojada .

  Chciałam bym się jeszcze dowiedzieć czy to prawda że lepiej nie ozdabiać akwarium muszelkami bo zatwardzają wodę, jak zatwardzają to czy problem rozwiąże jak zasadzi się moczarkę ?
  z góry bardzo dziękuje za odpowiedź 😉

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Karmić przynajmniej 2-3 razy dziennie – małymi porcjami. Ja np. podczas czyszczenia akwarium, podmian wody raz w tygodniu, wprowadzam rybkom „post” – aby nabrały apetytu 😉
   Muszelki, owszem zawierają wapń, ale małe ich ilości tak bardzo nie zatwardzą wody, tym bardziej gdy robi się cotygodniowe podmiany.
   Twardość ogólna wody GH – określa ilość soli wapnia i magnezu, stąd muszelki… (ale one przecież tak szybko nie ulegają rozkładowi).
   Natomiast Moczarki owszem, dobrze wchłaniają związki mineralne (Co, Mn, Fe, P, K… itd.) oraz azotany (NO3), jednak na twardość ogólną wody (GH) nie mają aż tak dużego wpływu, bardziej na twardość węglanową (KH), ale też w niewielkim stopniu.

 65. Kinga142

  Witam
  Ile czasu rosną głupiki pawie oczko, aby można je spokojnie wpuścić do akwarium ogólnego?
  Mam pewne obawy, ponieważ słyszałam, że dorosłe głupiki mają zapędy kanibalskie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć.
   A czy w akwarium ogólnym masz jeszcze jakieś inne rybki oprócz Gupików?
   Młody narybek jest smaczną przekąską nie tylko dla ryb swojego gatunku, chętnie go też zjedzą jakieś inne – większe…
   Jeśli tylko Gupiki, takim bezpiecznym czasem będzie ok. 3 m-cy gdy małe osiągną ok. 1 cm – tak aby innym rybkom nie zmieściły się do pyszczka.

  2. Dominik

   Wszystko zależy od obsady. Jeżeli w akwarium pływają ryby o dość pojemnych pyskach (np. Skalar), trzeba będzie poczekać do osiągnięcia pełnych rozmiarów. Jeżeli w akwarium pływają tylko nieduże ryby jak gupiki, neonki czy kardynałki to można je wpuścić tak jak poprzednik napisał – po osiągnięciu około 1 cm.

  3. Kinga142

   Dziękuje za odpowiedzi w moim akwarium pływają jeszcze dorosłe osobniki;
   molinezji, kiryski, mieczyki i oczywiście gupiki oraz mały glonojad .

 66. Pablos85

  Witam posiadam akwa 650l dzis dokupilem 10gupikow 2samce 8samic pozostala obsada 3kiryski spizowe 3kiryski pstre 4mieczyki 4molinezje 4glonojady w tym jeden zloty i tyle z moich rybek akwa te juz mam 4lata co jeszcze mozna za rybki dodac ktos ma jakis pomysl

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. ChinaR

   4 lata posiadasz owe akwarium i nadal nie wiesz co ma w nim pływać? 650-ka nadaje się do pieknego zaprezentowania okazów. Odpowiednie nienaganne parametry wody + zestaw roślin i proponuję Paletki.A obecny stan zarybienia zbiornika przenieść do innego, tzw towarzyskiego.

 67. Kamila

  Co zrobić gdy woda w akwarium dziwnie pachnie? (to moje pierwsze więc może to normalne)

  Odpowiedzi: 12
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   A skąd pobierałaś wodę i jakie podłoże?

  2. Kamila

   Woda z kranu (filtrowana od niedzieli) , a podłoże to specjalny żwirek. Według mnie to może być od plastikowej pokrywy nad akwarium.

  3. UlaUlaśka

   Hmm, skąd wzięłaś plastikową pokrywę od akwarium? Nigdy się z taką rzeczą nie spotkałam, więc może nie wiem nic na ten temat, ale jestem ciekawa co to za przedmiot 🙂 Woda może śmierdzieć dopiero wtedy, kiedy woda w akwarium jest niepodmieniana od dobrych dwóch tygodni 😉 a plastikowa pokrywa podajże nic do tego, bo jak mi się wydaje, nie śmierdzi 🙂
   P.S Przepraszam za tą ,,agresję” ale pierwsze słyszę 🙂 Jeśli moja odpowiedź jest błędna, możesz mi to uświadomić 🙂 Nie obrażę się 😉
   Pozdrawiam

  4. Wlodi13

   Przez pierwszy miesiąc od założenia akwarium, woda ulega pewnym procesom biologicznym, poczytaj sobie o dojrzewaniu akwarium (cyklu azotowym), zanim przystąpisz do wpuszczania rybek. Proces ten można w dobrym stopniu ustabilizować używając odpowiednich aplikantów (np. Tropical Bacto-Active). Więc jeśli prawidłowo uzdatniłaś wodę – też są do tego środki (np. Antychlor, Esklarin), porządnie wypłukałaś żwirek, nie wiem jak z roślinami – czy już masz? zapach tzw. „jezioranki” jest czymś normalnym. Jeśli piszesz o pokrywie… nie bardzo wiem o jaki zapach chodzi…

  5. Wlodi13

   Ula!!! Pokrywa to jest taki prostokątny przedmiot którym zabezpiecza się akwarium przed ewentualnym wyskakiwaniem rybek, niepotrzebnej utraty ciepła z możliwością przykręcenia żarówki.
   Prościej już nie potrafię… do przedszkola…

  6. Wlodi13

   …zapomniałem jeszcze dodać że pokrywa – cud techniki XXI wieku – ogranicza w dużym stopniu parowanie wody, nie trzeba wtedy tak często uzupełniać ubytków

  7. UlaUlaśka

   Może niefortunnie zrozumiałeś, te pytanie miało być zadane w celu ŻARTOBLIWYM. ,,Ups, nie wiem co to plastikowa pokrywa, może ktoś mi wyjaśni?”
   Oczywiście, PYTANIE RETORYCZNE 🙂
   Pozdrawiam 🙂

  8. Wlodi13

   To powinnaś sobie zdawać sprawę że pokrywa na którą pryska lub paruje woda też może zacząć brzydko pachnieć… a nie walić głupich tekstów. Kamila jako początkująca akwarystka chce się czegoś dowiedzieć, a Ty wcale w tym nie pomagasz.

  9. Wlodi13

   To powinnaś sobie zdawać sprawę że pokrywa na którą pryska i paruje woda też może zacząć brzydko pachnieć… więc ma to wiele wspólnego a nie przytaczać w idiotyczny sposób „a plastikowa pokrywa bodajże nic do tego” (?!?!).
   Kamila jako początkująca akwarystka chce się czegoś dowiedzieć, a Ty wcale w tym nie pomagasz, zastanawiam się tylko nad Twoim logicznym myśleniem, które jest dla mnie w żaden sposób niewytłumaczalne… jak jakiś kosmiczny banał którego nie mogę ogarnąć własnym rozumem.

  10. rrrrrrrw

   No to teraz Wlodi13 na pewno zostaniesz odesłany do Ameryki Płd hahaha, bilet w jedną stronę pewnie już kupiony przez Ulę ;p

  11. UlaUlaśka

   Nie będę już dyskutowała na tematy i pytania związane z Twoimi komentarzami, po prostu oszczędzę ci nerwów. Nie lubisz jak odpowiadam na pytania, na które sam chciałbyś odpowiedzieć, dobrze, nie będę krzyżować Twoich planów. Na pewno sprawia ci przyjemność pisanie odpowiedzi do pytań niedoświadczonych, lubisz im pomagać i ich bronić, rozumiem, każdy odpowiedzialny i inteligentny akwarysta lubi i nie należy się z tym sprzeczać. Jest to drugi przypadek, w którym tak bardzo bogatym słownictwem zwracasz mi uwagę, ja nic do tego nie mam. W każdym razie, nie będę już się kłóciła i denerwowała… 😉
   P.S rrrrrrrw, proszę, nie kompromituj się. Bilet do Ameryki Płd. to sama ci mogę zaoferować 🙂 Wlodi niech zostanie w kraju, bardzo przyda się jego pomoc, zwłaszcza, gdy w potrzebie będą ci nowiutcy akwaryści niewiedzący co poczynić, gdy woda w ich zbiornikach śmierdzi od pokrywy i nie mają zielonego pojęcia co zrobić 🙂
   Pozdrawiam wszystkich i życzę samych sukcesów w życiu

  12. Wlodi13

   …widzę że napięcie wzrosło do 10.000 V, więc chyba faktycznie pora na odpoczynek, zostawiam Wam pełne pole manewru na tym wg mnie fajnym serwisie.
   …jednak zbliżają się święta, więc na urlop wyjadę sobie (bo już u nas dawno nie było prawdziwej zimy) na Arktykę pooglądać sobie niedźwiedzie polarne lub na Antarktydę poobserwować pingwiny.
   Powodzenia, zdrowych wesołych świąt …może w nowym roku jeszcze się „usłyszymy”
   Aloha!!!

 68. Kamila

  Mam akwarium 25l. Dwa pytania:
  Czy mogę hodować same samce gupików?
  Jak tak to ile?

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Moja odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: Tak.
   Ilość żyworódek w tak małym zbiorniku jest niewielka, natomiast jest możliwość ich hodowania. Z mojego doświadczenia wiem, że gupiki to rybki mało wymagające, lecz nie należy tego przyjąć do siebie. Aby zapewnić każdemu zwierzęciu odpowiednie warunki musisz mieć na ich temat dość sporą wiedzę, gdyż to bardzo pomaga. W twoim przypadku utrzymanie twojego akwarium jest proste, ponieważ sama miałam kiedyś taki litraż i prowadziłam go jak moim zdaniem należy.
   Bardzo dobrze by było, żebyś miała te akwarium bujnie zarośnięte z kryjówką, ponieważ samiczki gupików (podobnie jak samice bojowników) potrzebują skrycia i zarazem odpoczynku od samca, ale to tak na marginesie, ponieważ wyjaśniłaś, że będą same samce. W moim obecnym akwarium odbywają się teraz tzw. gody gupicze i jest to niezwykle uciążliwe dla samiczek. Skoro ty będziesz miała samych chłopców nie należy się o to obawiać 😉 Przydałby się korzeń (w twoim przypadku niewielki), aby samce poczuły się jak w swoim naturalnym środowisku i pięknie prezentowały w tle zielonego królestwa flory 🙂
   Przejdźmy co do ilości żyworódek. Wystarczą zdecydowanie 3-5 sztuk. Pamiętaj o tym, żeby przypadkiem nie przerybiać zbiornika i rybek nie przekarmiać 🙂
   Pozdrawiam

  2. Ignacy

   Możesz chodować same samce, jeśli nie chcesz, żeby się rozmnażały. Myślę, że na 25l maks. 3

  3. UlaUlaśka

   Ignacy, może nie potrzebnie się wtrącam, ale trzy sztuki to moim zdaniem za mało. Co prawda, Kamila wybrała sobie trudny litraż, lecz nie warto przesadzać z tak małą ilością rybek. Gupiki powinny żyć w grupie, min. 4 sztuki w min. 20 l akwarium. Już sobie wyobrażam falę krytyki 🙂

  4. Wlodi13

   Ha! Gupiczki… kochane Gupiczki…
   Nie popadajmy w skrajność. Co Kamila będzie miała za akwarium z 3 rybkami?
   Bez przesady, 25l czy 30l baniaczki są dosyć powszechnie stosowane i właśnie takie nadają się do hodowli Gupiczków, pomimo że autor serwisu podaje min. 40l ale to dla grupy ok. 8 szt. (On+Ona), Ty śmiało możesz trzymać 5-6 rybek tym bardziej że same samczyki (4cm) – niech sobie ładnie merdają ogonkami 🙂
   Jednak pomimo ogólnym twierdzeniom że małe akwaria są łatwiejsze w utrzymaniu, wcale tak nie jest. W dużych zbiornikach o wiele łatwiej jest utrzymać odpowiednie funkcjonowanie flory bakteryjnej, w małych bardzo łatwo zakłócić prawidłowy proces nitryfikacji – rozkładu odchodów i resztek pokarmu w związki azotowe. Dlatego początkującym akwarystom poleca się zbiorniki min. 54l, gdyż właśnie w tych mniejszych często dochodzi do zatrucia rybek amoniakiem lub azotynami.
   Kamilo, koniecznie musisz mieć filtr, który powinien chodzić 24 godz. na dobę, przy tak małym akwarium musisz zapewnić prawidłową cyrkulację wody aby mogła się natleniać. Dla dodatkowego natlenienia przydałyby się 2-3 roślinki. Podmiany wody koniecznie co tydzień (min. 30%) i to nie wody bezpośrednio z kranu, tylko odstanej.
   I to tyle z mojej strony, życzę miłej przygody z Gupiczkami 🙂
   ———————————————————————————————————————-
   Jeśli jesteś pewna własnych racji, nie obawiaj się ich przedstawiać 😉

  5. Kamila

   Dziękuje wam wszystkim za pomoc. Wlodi13, jakby co to filtr chodzi nieustannie od Niedzieli 🙂

 69. Patryk

  Hejka mam pytanie dotyczące gupików czy w 40l akwarium bujnie zarośnięte może być 6 sztuk.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   Tak.

 70. Miśka

  Hej mam pytanie.Jestem poczatkujaca I kupilam 120 litrowe akwarium, ile gupikow moze byc w takim akwarium?czy moge kupic glonojada?jakie inne rybki moga byc z nimi w akwarium I jaka karma bedzie dla nich najlepsza?czy potrzebuja grzalki I jesli tak to jaka kupic?I na koniec jaki gatunek gupika jest najlepszy dla poczatkujacego ???? dzieki z gory

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Hej.
   Przede wszystkim najpierw musisz sprawdzić jaką wodę będziesz mieć w akwarium (skąd ją będziesz pobierać), czyli zbadać parametry pH, GH, KH (są do tego odpowiednie testy), a dopiero później zastanawiać się nad doborem obsady wg tych kryteriów – patrz na powyższe tabelki z opisami („wymagania”).
   120l daje Tobie szerokie możliwości w wyborze, nie tylko Gupiki, Glonojady…
   Zanim wpuścisz rybki do zbiornika, poczytaj sobie o zakładaniu akwarium – dojrzewanie (cykl azotowy) – jest to bardzo istotny proces aby uzyskać odpowiednie warunki, sprzyjające prawidłowej hodowli.
   Nad grzałką zastanowisz się kiedy ustalisz sobie gatunki rybek, nad karmą również…
   Pozdrawiam.

 71. Malgorzata

  Witam, mam kilka pytań ponieważ stawiam pierwsze kroki jeśli chodzi o rybki, akwarium dostał synek po wujku 250litrow, a wiec chodzi mi o gatunki rybek jakie można łączyć…???bo wydaje mi się ze za dużo rożnych ma tj. Głupiki ok 6szt, neonki10sz, molinezja czarna 3 szt, kiryski 5 szt, guraminki 4szt, i 6szt. Innych ale nie znam gatunku rybek, no i bocja wspaniała (zakupiona do zlikwidowania ślimaków)jedna która wydaje mi się ze zjada małe rybki które się nam rozmnożyły tj głupiki czy to możliwe??i kolejne pyt czym karmić rybki jak narazie dajemy pokarm gotowy ze sklepu suchy…z góry dz za odp.;)

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Malgorzata

   Zapomniałam ze są jeszcze 4 danio, mieczyki było ich 6 zostały 2 i doczytałam iż te nieznane mi to brzanki ok 6 szt.

  2. Wlodi13

   Cześć.
   Przy planowaniu obsady musisz kierować się pewnymi uwarunkowaniami wody jakie trzeba spełnić aby hodowla rybek była prowadzona prawidłowo. Przede wszystkim pierwszym kryterium jest twardość ogólna wody określana parametrem GH oraz temperatura w jakiej rybki powinny przebywać.
   W zależności skąd pobierasz wodę (z kranu, ze studni…), w jakim rejonie mieszkasz (dostarczana woda przez wodociągi w zależności od miejsca zamieszkania jest odmienna) parametr GH może zdecydowanie się różnić. Dopiero kiedy będziesz znać twardość ogólną wody w swoim akwarium, możesz przystąpić do prawidłowego doboru rybek. Testy do sprawdzenia tego parametru dostaniesz w każdym sklepie akwarystycznym. Już na ten moment posiadasz gatunki które pod tym względem wykluczają się, np. Gupiki, Molinezje, Mieczyki wymagają wody twardej a Neonki czy Bocja żyją w wodach miękkich. Jest to na tyle ważne, ponieważ rybki pływające w odmiennych warunkach z czasem będą słabnąć, tracić odporność, chorować aż w końcu padną.
   250l akwarium daje ogromne możliwości do zaplanowania obsady, jednak zbyt duża różnorodność gatunków nie jest zalecana. Lepiej skoncentrować się na 5-6 rodzajach (w Twoim przypadku naliczyłem 9) a rybki będą o wiele szczęśliwsze przebywając w większych grupach swojego gatunku.
   Jeszcze kilka pytań odnośnie rybek:
   – jakie Neonki? Innesa, Zielone, Czerwone, Czarne…
   – jakie Kiryski? Spiżowe, Pstre, Lamparcie, Pandy…
   – jakie Gurami? Dwuplame, Mozaikowe, Czekoladowe…
   – jakie Danio? Pręgowane, Lamparcie, Malabarskie, Perłowe…
   – jakie Brzanki? Sumatrzańskie, Odeski, Różowe, Rekinie…

   Jeśli chodzi o narybek – jest smacznym przękąskiem nie tylko dla Bocji, przy tak dużej różnorodności gatunków żadna nowonarodzona rybka nie ma szans przetrwania.
   Jeśli chodzi o karmienie, dostępne są różne pokarmy – nie tylko płatki, ale granulki, tabletki… pokarm mrożony lub żywy, należy urozmaicić dietę. Na tym serwisie są dosyć dokładne opisy.
   Powodzenia.

  3. UlaUlaśka

   Co do obsady to nie możesz mieszać biotopów tzn. nie możesz mieszać gatunków ryb pochodzenia z kontynentów, mianowicie Gupiki – Ameryka Południowa, Neony – Ameryka Południowa, Molinezja Czarna – Ameryka P. ,kiryski też, ale gurami (jaka odmiana, dwuplame, mozaikowe?) już pochodzi z Azji :/ Bocja wspaniała również, danio jest z Azji, mieczyki z Ameryki Środkowej, brzanki z Azji, pytanie JAKIE brzanki? Jeśli pasiaste to sumatry, jeśli są długie, srebrzyste z czerwonym krótszym i czarnym pasem wzdłuż ciała i z żółtymi plamkami na ogonie to zdecydowanie Denisona, no tych odmian trochę jest 😉
   Biotopy opanowane, czas na parametry wody czyli chemia, chemia i jeszcze raz chemia 🙂
   Gupiki – pH : 7.0-8.5 woda lekko zasadowa – zasadowa, dGH – 10-30 twarda, średnio twarda, temp. od 20-27 stopni
   Neony – pH : 5.5 – 7.5 pH kwaśna, lekko kwaśna, dGH – 1-12 dGH miękka, temp. od 20-26 stopni
   Molinezja – pH : 7.0 – 8.0 pH lekko zasadowa, dGH – 15-30 dGH woda twarda, temp od 24-27 stopni
   Kiryski Pstre? Pewnie pstre – pH – 6.0 – 7.0 lekko kwaśna, dGH – 5 – 15 dGH woda średnio twarda, temp. 20-26 stopni
   Gurami, nie wiem jakie, ale mają podobne parametry wody 5.5 pH do 8.5 pH , dGH 3-35 woda bardzo twarda, temp. 24-30 stopni.
   Ogólnie to masz bradzo dużo odmian, rodzin i biotopów, parametrów, które się ze sobą nie zgadzają, rozmiar zbiornika jest odpowiedni, ale co z resztą? Musisz to wszystko to sobie poukładać jeśli chcesz mieć współpracujące ze sobą akwarium, co z resztą parametrów sobie przeczytasz bo nawet nie wiem jakie masz odmiany ryb, niewiadome gurami, niewiadome kiryski, niewiadome brzanki, niewiadome danio..Bocja wspaniała musi być w grupie, a nie jedna, sama nie będzie ci czyściła bo będzie czuła się nieswojo, zastanów się nad tym, proszę.

 72. wrrh

  Mam pewien problem co do samicy gupika. Jest to dziwna sprawa, ale wolę się spytać. Mianowicie, gupiczka z całej siły przygrzmociła ( bo inaczej nie da się tego nazwać) w szklaną pokrywę w akwarium. Słyszałam wcześnie rano takie ,,puk” o szybę.Sprawdziłam, co się dzieje a tam jak piorun po całym zbiorniku pędzi gupik, normalnie jak jakiś za przeproszeniem jebnięto-niepełnosprytny. I wreszcie gwóźdź programu – Co się z nią stanie? Czy przeżyje? Jeśli tak, to jak będzie się zachowywać i czy będę musiała ją oddzielać od akwarium ogólnego. Na te wszystkie pytania chciałabym znać odpowiedź

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Magda

   Pewnie ci skaczą tak jak moje juz dwa samce mi wyskoczyły z akwarium jak sa zestresowane to tak robia

  2. Wlodi13

   Wszelkie nienaturalne zachowania rybek mogą być spowodowane różnymi przyczynami:
   – złe warunki wody, począwszy od temperatury, parametrów wody (pH, GH, KH) lub nagłych ich zmian, skończywszy na tym czy woda jest dobrze przygotowana (odchlorowana, uzdatniona), dobrze natleniana i filtrowana oraz czy akwarium jest DOJRZAŁE aby przeciwdziałać wydzielaniu się szkodliwych dla rybek amoniaku i azotynów, lub (przy akwarium dojrzałym) nie dopuszczać do zbyt dużych stężeń azotanów oraz czy w wodzie nie brakuje niezbędnych dla rybek mikroelementów,
   – czy akwarium ma odpowiedni litraż i czy nie jest przerybione,
   – bardzo istotna jest odpowiednia obsada rybek, w Twoim przypadku jeśli samców jest więcej niż samiczek, mogła ona po prostu uciekać przed natarczywością partnerów, lub uciekać przed innym towarzystwem (innym gatunkiem).
   Nie napisałaś kompletnie nic o swoim akwarium, więc zbadanie przyczyny to jak wróżenie z kart. Żeby zapobiec skutkom trzeba znać najpierw przyczynę, więc trudno w ogóle rokować czy rybka przeźyje czy też nie, może jest już chora (czy są jakieś zmiany na ciele), czy ma apetyt…
   Nikt tutaj nie jest jasnowidzem aby sensownie doradzić.

  3. Wlodi13

   Też mogą wyskoczyć (jak Magda podpowiada) w wyniku stresu, nagły hałas, mocne uderzenie w podłogę, zapalenie światła w kompletnej ciemności, ale napisałaś że stało się to rano, więc nagłych efektów zew. raczej nie było…
   Tendencję do wyskakiwania mają raczej Gupiki Endlera (tak przynajmniej wyczytałem), dziwne… tyle lat hoduję Gupiki (Pawie Oczko oraz Endlerowskie) i nigdy nic takiego mi się nie przydażyło. Ale jak to w przyrodzie – wszystko jest możliwe 🙂
   Jeśli tak, nie powinnaś się przejmować, pływanie – pędzenie jak „piorun” 😉 było efektem szoku po uderzeniu, i jeśli krzywdy sobie nie zrobiła powinno być wszystko w porządku. Dobrze że była pokrywa.

  4. wrrh

   Już wszystko jest w porządku 🙂 Samica pływa spokojnie, a samców mam dwa, więc raczej nie było to spowodowane przez naterczywność. Ale kto wie, może ten spokój jest chwilowy i zaraz zobaczę rybkę pływającą do góry brzuchem.. Trzeba się przygotować na każdą ewentualność.
   Dziękuję za porady i pozdrawiam

 73. Akwarysta2016

  Dzięki za podpowiedź, spróbuję z tym no plantaria.

  Odpowiedz
 74. Akwarysta2016

  Proszę o pomoc.W moim akwarium od 2 tygodni mam plagę wypławków, boję się, że rybki zaczną chorować od jedzenia ich.W akwarium mam tylko 6 sztuk gupika.Ustawiłem grzałkę na 28’C, dałem 1/4 tabletki manganianu potasu, wyłączyłem światło i nic… to leczenie trwa 5 dni, niestety bez efektów.Są wszędzie na szybach, dekoracjach i sprzęcie.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Jeśli jest już plaga to same Gupiki nie będą w stanie ich pozjadać. Po pierwsze, przyczyną wystąpienia wypławków jest nadmierne karmienie płatkami, opadające resztki są dla nich niezłą wyżerką, musisz ograniczyć podawanie pokarmu, jak to się mówi: „co za dużo to nie zdrowo” 😉
   Też trzeba dbać o akwarium, robić częste podmiany (przynajmniej raz w tygodniu), zbierając przy tym wszystkie zanieczyszczenia z podłoża. Pomyśl o jakichś rybkach dennych – np. Kiryskach, pomogą w utrzymaniu czystości. Wypławki nie powinny zaszkodzić rybkom, są okropnymi szkodnikami podczas rozwoju ikry, po prostu żywią się nią.
   Jest kilka sposobów zwalczania wypławków, począwszy od metod z kawałkiem mięsa, wyciągi z kasztanów, czy ekstrakt cytrynowy… jednak pierwsza metoda nie daje 100% powodzenia i jest uciążliwa oraz czasochłonna (po każdej nocy czynność trzeba powtarzać a i tak efekty są mizerne), kolejne wiążą się z odłowieniem wszystkich rybek na czas kuracji… Moim zdaniem najlepiej i najprościej jest zaaplikowanie preparatu No-Planaria, jest chyba najwygodniejszym rozwiązaniem, ponieważ nie szkodzi ani rybkom, ani roślinom, a wypławki pozabija. Dostępny w sklepach akwarystycznych lub na Allegro.

 75. Agnieszka

  Czy może być 9 Gupików i 5 Kirysków Panda w akwarium 50 l? I czy mogę dokupić do tego 2 Pielęgniczki Ramireza? Z góry dziękuje.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. UlaUlaśka

   9+5+2..
   Szesnaście ryb w pięćdziesięcio-litrowym akwarium..
   Możesz zostawić gupiki i kiryski i zrezygnować z ramirez lub zrezygnować z kirysków, wszystko zależy od ciebie.
   Pozdrawiam

  2. Wlodi13

   Kiryski Panda z Pielęgniczkami wykluczają się pod względem temp. w jakiej lubią przebywać. Pandzie najlepiej czują się gdy woda ma 23-24°C powyżej 25°C będą umierać, natomiast Ramirezki najlepiej tolerują wodę w granicach 26-28°C przy niższych często tracą odporność i chorują co w konsekwencji też kończy się śnięciem rybek.
   Natomiast Gupiki (żyją w wodzie twardej) z Kiryskami Panda lub Pielęgniczkami (żyją w wodzie miękkiej) teoretycznie tak, jeśli twardość ogólną wody (GH) rygorystycznie utrzymasz na poziomie 10-12°d, są to już naprawdę skrajne warunki, których musiałabyś pilnie przestrzegać, i przy jakichkolwiek odchyłkach dla rybek źle by się to skończyło. Ramirezki to bardzo wrażliwe i wymagające rybki, wiem że cieszą się dużym powodzeniem ze względu na swoją wyjątkową urodę, ale jeśli nie stworzysz im odpowiednich warunków (prawidłowe parametry pH, GH, KH) są często wynikiem dużych rozczarowań. Więc jeśli jesteś początkującą akwarystką, nie polecam takiego zestawienia. Przy doborze rybek zawsze kieruj się parametrami wody jakie są podane w powyższych tabelkach.

  3. Agnieszka

   Zrezygnowałam z ramirezek, dziękuje za podpowiedź.

 76. Spirulina

  Czy harem gupików z innymi rybami oczywiście może być w 30 l akwarium?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Może być, pod warunkiem że nie przerybisz akwarium (nie napisałeś/aś ile jest tych innych ryb).

 77. UlaUlaśka

  Mam obecnie 4 samice i 2 samce gupików, jak ja to nazywam, pawich. Trzymają się wspaniale, wszystko jest ok, ale mam pewien problem. Nie potrafię określić czasu, kiedy samica już jest chwilę przed porodem. Jedna samica w ciąży jest moją największą gupiczką w akwarium. Ma już czarną plamkę przy ,,wylocie” i jest gruba. Nie wiem kiedy mam ją odkładać do kotnika.
  Proszę o poradę i z góry dzięki

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wiktor

   Pamiętaj po prostu kiedy była za kocona i odłóż miesiąc bo ciąa przeważnie tyle trwa .

 78. Adrian

  Witam. Zaczynam przygodę z akwarystyką i mam kilka pytań.
  Posiadam akwarium 25l, + filtr z deszczownicą (200l/h) + grzałka (nie używam, ponieważ termometr wskazuje 26-27 stopni) + termometr. Po dłuższym zastanowieniu chcę wziąć się za hodowlę gupika PO, aktualnie w akwarium posiadam : Samca gupika PO, glonojad (samica), kirysek, molinezję (kolor czarny), w akwarium aktualnie jest sztuczna roślinka i zamek. Mam odnośnie kilka pytań :
  1) – jakie rybki mogę dorzucić do akwarium? Planuję dokupić teraz z 3 samiczki gupika PO. I mogę coś dodać jeszcze?
  2) – planuje kupić roślinki w związku z tym, że chce rozmnożyć Gupiki ale nie posiadam żadnej żywej roślinności – co polecacie?
  3) – Po zakupie i przetransportowaniu rybek do nowego domu, jedna rybka atakowała inne w tym jedną zabiła, a dokładnie w woreczku były : gupik PO, glonojad, kirysek,neonek, i dwa molinezja (czarna i żółta) w tym, że ta żółta molinezja zaczęła atakować gupika i neonka w tym, że neonek nie przetrwał transportu do domu po czym szybko rybę odseparowaliśmy do samotnego akwarium. Aczkolwiek dziwne, że ta czarna molinezja nie atakuje innych rybek, dlaczego tak się dzieje?
  4) – Do karmienia używam : tetra guppy colour nadaje się?
  Z góry dziękuje za pomoc 🙂

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Cześć.
   Na samym wstępie, masz za małe akwarium na hodowlę Molinezji czy Zbrojników (Glonojadów), dopóki są małe – fajnie to wygląda, jednak po kilku m-cach sam się przekonasz że będzie im za ciasno. Takie minimum na te rybki to 70l, chociaż Molinezje zdecydowanie lepiej będą się czuły w akwarium >100l. Glonojady dorastają do wielkości nawet 15cm (prawie połowa dł. Twojego akwarium!!!), natomiast Molinezje 8-10cm i są to bardzo żywiołowe rybki które potrzebują przestrzeni do pływania. Ustalając obsadę jaką chcesz mieć, musisz zawsze uwzględniać parametry wody (pH – kwasowość / zasadowość, GH – twardość ogólną), Neonki to rybki żyjące w miękkich wodach, jeśli ten jeden nie przetrwał nie dokupuj ich więcej gdyż zapewne wodę w akwarium masz twardą (taka zazwyczaj jest kranówka). Molinezje nie ważne czy czarna, czy źółta, istotniejsza jest płeć, samce wykazują większą agresję i pewnie ON atakował Gupika i Neonka, dlatego przy planowaniu obsady trzeba stworzyć harem – na 1 samca muszą przypadać 2-3 samice aby rozładować jego pobudliwość, lub po prostu najzwyczajniej był głodny. W większych grupach raczej nie wykazują agresji wobec mniejszych rybek. Dziwne że facet ze sklepu akwarystycznego zapakował wszystko do jednego worka, w małym pojemniku są jeszcze bardziej bojowe.
   Gupiki jak najbardziej 1+3, 2+4 itp. chociaż samce są zdecydowanie ładniejsze ze wzgl. na swoje kolorowe ubarwienie, oraz musisz wziąć pod uwagę że rybki te bardzo łatwo (szybko) się rozmnażają, więc ze samicami lepiej nie przesadzać.
   Jeden Kirysek będzie czuł się samotny, to gatunek który lepiej czuje się w grupie, też trochę małe akwarium na te rybki, max 2-3szt.
   Z roślinek zawsze polecam Moczarki Argentyńskie, ładnie rosną i dobrze pochłaniają związki azotowe (wydzielane podczas rozkładu odchodów i po resztkach niezjedzonego pokarmu), małe akwarium, więc wybór też zawężony, musisz wybrać wedle własnego uznania jakąś mniejszą roślinkę…

 79. Mat

  Przy ciąży trzeba odizolowac samca? Bo moja gupikowa jest w ciazy i mam jeszcze neonki w obsadzie (dac sama samice do innego akwarium?)

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Mila

   nie nie trzeba ale możesz.

 80. Akwarysta2016

  Czy trzeba dawać sól do akwarium z gupikami i jeśli tak to ile na 54l ?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Nie trzeba i nie wolno, Gupiki to rybki słodkowodne.

  2. sketmen dżon

   jeżeli mówisz o soli akwarystycznej to oczywiście że możesz, zapobiega to chorobom a i wływa pozytywnie na przejrzystość wody

  3. Wlodi13

   Dodając sól w akwarium gdzie żyją rybki słodkowodne, utrudnisz im tylko PRZEMIANĘ MATERII…
   Gupiki będą tolerować małe stężenie soli (1 łyżeczka na 10/15 l) tylko po co? jeśli jej NIE WYMAGAJĄ, nie ma to najmniejszego sensu…
   Owszem, sól ma zastosowanie w pewnych przypadkach, można jej użyć (terminowo) podczas leczenia niektórych chorób jako łagodny środek dezynfekujący… jednak Gupiki słonej wody nie potrzebują.

 81. Akwarysta2016

  Ile gupików można trzymać w akwarium 54l i czy mogą być same samce?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. sketmen dżon

   co najmniej 10 szt, ale warto by było kupić jednak kilka samców, są ładniejsze (jak u ludzi 😉 ) a i małych sie dochowasz bez problemu i bedziesz mieć radość

  2. rrrrrrrw

   Na początku może radość będzie wielka ale jak zaczną się rozmnażać i rodzić po kilkadziesiąt sztuk to te 54 litry będą wyglądać jak puszka z sardynkami jak młode dorosną ;p

  3. sketmen dżon

   to prawda, ja mam molinezje które też sie rozmnażają jakby 500+ miały dostać, ale mam tez skalary które bardzo mi pomagają w zapobieganiu przerybienia

 82. Flip

  Mam pytanie. Czy można trzymać gupika i ile w akwarium 25l gdzie są 3 Welony 3 Danio i 1 glonojad?

  Odpowiedzi: 8
  Odpowiedz
  1. RJ

   Glonojad w 25 litrów to już za małe dla niego, a gdzie te 3 welony się jeszcze mieszczą … Niezła zupa rybna Tobie tam pływa. Poczytaj trochę o rybkach, które masz w akwarium.
   Dla dwóch (2!) welonów zbiornik powinien mieć minimum 80 litrów.

  2. Mira

   Męczysz ryby. Na glonojada min 150l…

  3. Agata

   Ja bym oddała glonojada i welonki komuś kto ma dostatecznie duże akwarium, a sobie zostawiła ewentualnie danio i do tego dokupiła kilka gupików, bo chyba tylko one zniosą tak małe akwarium. I następnym razem zanim kupi się jakąś rybkę, to lepiej wcześniej o niej poczytać, bo zdecydowana większość nie nadaje się do tak małego akwarium. Pozdrawiam 🙂

  4. Łukasz

   Szczerze to ja mam w akwarium 25l 5 neonków inessa oraz 2 gupiki i małego glonojada 🙂 faktycznie welony to troszkę duże rybki do takiego akwarium ale osobiście uważam że można trzymac glonojada w akwarium 25l .Bez przesady gdybyśmy chcieli mieć np 10 ramirezek i 2 glonojady to co mamy mieć akwarium na pół ściany ? 🙂

  5. rrrrrw

   Łukaszu, kiedyś kupowałem akwarium 112L wraz z zawartością. Były tam m.in. glonojady: 16cm, dwa po 20cm i jeden 22cm. Oddałem je od razu kumplowi, który ma 450L bo widziałem jak się męczą żeby się obrócić w tak małym akwarium (80x40x35), które jeszcze miało dekorację: wielki korzeń, 4 spore kamienie. Ty chcesz trzymać takie ryby w 25L… Jak cudem uda mu się dorosnąć do 20cm to jak on ma żyć w kwadratowej szklance o wymiarach 40x25x25?

  6. Klaudix

   Łukasz a widziałeś Ty kiedyś dorosłego glonojada? Bo jeżeli mowa o zbrojniku to serdecznie mu współczuje. To tak jakbyś musiał całe życie spać w swoim łóżeczku dziecięcym. Mam nadzieje, że zdajesz sobie z tego sprawę, że będziesz go musiał oddać wcześniej czy później, więc po co sobie i rybą robić kłopot. Jest dużo innych glonożerców np. ślimaki helmety, które możesz w takiej szklance trzymać.

  7. rrrrrw

   Otoski też polecam, super rybki i nadają się do takich malutkich baniaczków

  8. sketmen dżon

   Gupik do tego akwarium sie nadaje, pozostałe oddaj bo będą się męczyły aż w końcu pozdychają

 83. marek

  Witam, akwarium 92 l wymiary 55, 41, 41 jaka obsade wybrac?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Rener

   Polecam neony innesa na te akwa spokojnie 10-12 sztuk, i z (dno) 5 kirysków oraz parę glonojadów ancistrus

 84. Jacek

  Posiadam akwarium o pojemności 200l i trzymam w nim
  -5 razborek klinowych
  -pare molinezji żaglopłetwnej
  -10 neonek
  -pare barwniaka czewonobrzuchego
  -pare platynek
  -pare prętników
  – dwie brzanki sumatrzańskie
  – oraz 4 danie pręgowane
  Czy powinienem coś zmienić/ ew. dokupić?
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dagger

   Pare molinezji – w sensie, że parę, czy kilka molinezji? Bo jeżeli parkę, to zrób z tego harem min. 1+2 dokupując co najmniej jedną samicę. To samo z platkami i prętnikami. Brzanki uno, że powinny być w większej grupie (min.4-6-8 osobników), to jeszcze nie nadają się za bardzo do takiego zestawienia. Danio też powinno mieć więcej, przynajmniej o jedną, dwie, bo gdybyś zrobił z nich duże stado miałbyś już zupę rybną. Najlepszym z rozwiązań byłoby w ogóle ograniczenie liczby gatunków, gdybyś usunął te brzanki, powiększył trochę ilość danio i porobił z tamtych co pisałam wcześniej rybek haremy, myślę, że wszystko byłoby ok.

 85. Robert

  Witam, czy mogę trzymać skalary z rybkami z rodziny piękniczkowatych? (mam na myśli molinezje, platynki oraz mieczyki). Posiadam akwarium o pojemności 200l, czy tyle wystarczy aby pomieścić 4 skalary? Pozdrawiam serdecznie oraz czekam na odpowiedź.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dagger

   Skalary akwa 300-350l. ;d Podejrzewam że miłośnicy skalarów inaczej by Cię zjedli.

 86. piotr

  cz gurami złote może być z gurami mozaikowym , gupikami i neonami?

  Odpowiedz
 87. Katarzyna

  Witam, miałam 9 malutkich gupikow i ostał mi się jeden, reszta padła.
  czy mogę bez obaw do niego dopuścić dorosłe osobniki?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Dagger

   Zależy, jakiej są wielkości. Jeżeli ma coś ponad 1 cm to bez obaw.

  2. Paweł

   jeżeli młode Ci się rodzą to ich nie odławiaj, z czasem dorosłe do nich przywykną i przestaną je zjadać

 88. Magda

  Jak rospoznać płeć u gupików.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. piotr

   nie możesz bo ci go zjedzą

  2. Zosia

   A skąd masz te gupiki ? mają długie ogony ,a takich nie mogę znaleźć w sklepach …
   I czy byś mogła sprzedać ew. lub doradzić w ich szybkim znalezieniu?

  3. Magda

   Pewnie ci skaczą tak jak moje juz dwa samce mi wyskoczyły z akwarium jak sa zestresowane to tak robia

 89. Wlodi13

  Hej, masz 4 glonojady (zbrojniki pospolite) w 25l akwarium które ma dno 40x25cm, póki są małe to wygląda to fajnie, ale dorosłe osobniki mają średnio 12cm długości (osiągają nawet 15cm). Wyobraź sobie teraz 4 takie olbrzymy na takiej małej powierzchni, nie będą miały jak się poruszać. Dla parki wymagane jest min. 60x30cm, inaczej w przyszłości będą chorować i padną. Dla małych zbiorników są piękne odmiany kirysków, np. karłowate (sierpoplame) i śmiało ich możesz mieć 4 szt. Jeśli chodzi o ślimaki, uważaj bo rozmnażają się błyskawicznie i może być później problem, nie będziesz mogła ich się pozbyć.

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. Weronika

   Hej Wlodi13 myślę że zaczym one urosna glonojady to kupię większe akwariu ślimaki są 8 szt dostałam za rybki a jakie byś mi doradzil akwarium myślałam o 40 l co sadzisz

  2. Weronika

   Mam światło energooszczędne żarówka jedna 11 w takie było w komplecie z akwarium filtrem grzałka 25 w i termometrem wladi13

  3. Wlodi13

   Jeśli wszystko było w komplecie to światło powinno być odpowiednie, fachowcy już tak dobrali aby było ok. Jednak w przyszłości jak żarówka się przepali pamiętaj że do roślinek jest potrzebna barwa zimna, 11W to jest moc żarówki czyli jak mocno ona świeci, ale za rodzaj światła decyduje jego barwa i gdybyś kiedyś kupowała nową musi być min. 6000K. Ja mam dwa akwaria, w jednym oświetlenie 6000K w drugim 8000K i roślinki pięknie rosną. Jeśli już chcesz się zdecydować na nowe akwarium zauważ że większość tych mniejszych rybek opisywanych na tej stronie wymogi ma 54l (60x30x30cm) to jest takie optymalne akwarium a możliwość wyboru kolejnych rybek bardzo duża. Wszystko zależy ile masz miejsca w domu, ile chciałabyś maksymalnie wydać pieniędzy no i jakie rybki w przyszłości, pomyśl i sama dokonaj wyboru, poczytaj opisy rybek jakie mają wymogi no i tyle. Rozumiem że z oddawaniem rybek pewnie miałaś trochę problemów, sklepy chcą zarabiać a nie przyjmować ryby z powrotem więc te zamiany, ale mimo wszystko nawet akwarium 54l to 2 glonojady wystarczą, a ślimaki sama zobaczysz i zdecydujesz. Im większe akwarium tym rybki lepiej i swobodniej się czują i łatwiej zachować parametry wody, przy mniejszych trzeba częściej podmieniać wodę. Ja osobiście wolę mniejsze akwaria, są bardziej kameralne i lubię przy nich robić, kiedyś miałem 112l ale się go pozbyłem – trochę za duże jak na moje możliwości mieszkaniowe, więc sama widzisz. Decyzja należy do Ciebie.

  4. rrrrrw

   54litry i 2 glonojady? Niezły z Ciebie doradca, nie ma co…

  5. Wlodi13

   Zbrojnik pospolity – glonojad
   link to rybyakwariowe.eu
   podtemat „Akwarium”: Dla pary zbrojników pospolitych odpowiednie będzie 60 cm długości akwarium.
   rrrrrw weź sobie na wstrzymanie, bo w tym momencie podważasz nie moje doradztwo ale opisy zawarte w rybyakwariowe.eu …nie kompromituj się

  6. Dagger

   A ja tak w ogóle z doświadczenia dodam, że nie ma sensu zakładać tak małych akwariów jak 45-54l, bo ile rozumie się 25l. jako małe akwa ozdobne, to 45l już nie prezentuje się tak dobrze i nie można zbyt wiele w nim trzymać. Od razu minimalnie 112l, a najlepiej większe powinno załatwić sprawę.

 90. Weronika

  W tej chwili mam 4 glonojady ale nie syjamskie 3 gupiki engler samice i dwa samce rośliny pływające i około osiem ślimaków żółtych

  Odpowiedz
 91. Kminek

  Ludzie poco te całe kłótnie opanujcie się to nie FaceBook.

  Odpowiedz
 92. Weronika

  rrrrrrw pozjadales wszystkie rozumy swoje opinie zachowaj dla siebie globie jeden

  Odpowiedz
 93. Weronika

  Dziękuję za radę Wlodi13 mam pytanko do ciebie mam 3 gupiki engler samice i dwa samce jak długo światło powinno się palić w akwarium

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Światło w akwarium najważniejsze jest gdy posiadasz roślinki, wtedy żarówka powinna mieć barwę minimum 6000K (barwa zimna) i powinno świecić się przynajmniej 14 godz. Ja osobiście włączam o 6:00, 7:00 i wyłączam o 21:00, 22:00, rybki też muszą kiedyś spać. Gdy masz tylko rośliny sztuczne (chociaż nie jestem zwolennikiem) wystarczy światło o barwie ciepłej (3000K) – są to zwykłe żarówki jakich używa się w pokojach – i odpowiednio krótszy czas świecenia ~12 godz. Pamiętać też należy że przy barwie zimnej – jest to światło jasne, zbliżone do promieni słonecznych – trzeba rybkom zapewnić kryjówki: skałki, korzenie, rośliny z większymi liśćmi, nie wszystkie gatunki lubią gdy ciągle jest jasno. …gupiki bardzo sympatyczne rybki, też od nich zaczynałem 😉

 94. Weronika

  Dobra oddalam ryby i po co ta głupia dalej gadka

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Hej, wskazówka: przy doborze nowych rybek zwróć uwagę w jakiej wodzie one żyją, chodzi o twardość wody, muszą one mieć jednakowy zakres (informacje są podane przy każdym gatunku ryb), jest to bardzo istotne aby miały jednakowy biotop, inaczej będą padały. Wodę będziesz pobierać pewnie z kranu, więc sprawdź jaka jest twardość, są do tego odpowiednie testy dostępne w sklepach akwarystycznych. WAŻNE! Woda koniecznie odchlorowana, chlor zabija rybki.

 95. Weronika

  Witajcie bardzo nie ładnie się nie którzy zachowują obrażają mnie swoimi komentarzami

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Wlodi13

   Nie przejmuj się, na forach internetowych tak po prostu jest, nikt Tobie prawdy w oczy nie powie, ale pod osłonką anonimowości każdy jest odważny, z tym niestety trzeba się liczyć. Ci wszyscy co rozumy pojedli nie pamiętają już że z akwarystyką też kiedyś zaczynali i nie mieli bladego pojęcia o rybkach, jestem ciekawy ile tym rrrrwy, ssssry w swojej historii ryb pozdychało, ale do tego się nie przyznają. Dobrze że tutaj trafiłaś, jest to bardzo dobra strona, jest dużo opisów ryb, wystarczy trochę poczytać i zaznajomić się, a komentarze miej gdzieś i z upływem czasu akwarystyka będzie dla Ciebie co raz bardziej ciekawa.

  2. rrrrrrw

   Wlodi błądzić rzeczą ludzką ale jak ktoś pyta ileś tam razy, dostaje ileś odpowiedzi, że to co robi jest złe a ten ktoś uważa, że to obrażanie i robi dalej swoje to ręce opadają. Pomijam fakt, że podstawowe informacje sa podane na samym portalu, tam jak byk stoi jakie jest minimum dla glonków. A wielce obrażona Weronika zamiast zrobić tak, jak podpowiada strona i forumowicze, to chyba na złość babci chce odmrozić sobie uszy. Tylko ryb szkoda.

  3. Wlodi13

   Kwestia priorytetów, dla jednych ryby są najważniejsze, dla drugich człowiek… jeśli masz pojęcie o czym piszę. Szacunku nie idzie się nauczyć, wiedzy akwarystycznej tak…

  4. rrrrrrw

   Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Na pewno nie poprzez znęcanie się nad rybkami.

 96. Weronika

  Spadaj rrrw

  Odpowiedz
 97. Weronika

  rwww sam jesteś plastikowy zasrany znawca ryb spadaj

  Odpowiedz
 98. Weronika

  Spadaj wrr

  Odpowiedz
 99. Weronika

  Weź się ogarnij już wrrrr za srany znawca rybek w sam jesteś plastikowy spadaj

  Odpowiedz
 100. Weronika

  Hej doradzcie mi jakie mogę rybki mieć w takim akwarium 25l myślałam o gupiku engler

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. rrrrrrw

   Do takiego akwarium i z taką wiedzą jak Twoja to polecam rybki…sztuczne. Są takie dla dzieci, plastikowe z magnesami na pyskach i można je nawet łowić specjalną wędką z drugim magnesem 🙂

  2. Wlodi13

   Hej, rozumiem że neonków i bystrzyków już nie masz, a co z glonojadami, oddałaś 2 więc 4 zostały, zauważ że glonojady syjamskie osiągają rozmiary 20-25cm, na Twoje akwarium zdecydowanie za duże – też oddaj wszystkie. Zamiast nich możesz wziąć kiryski (polecam pstre) 2, nie więcej ze względu na wielkość akwarium, choć też lubią żyć w gromadkach. Są doskonałymi czyścicielami resztek pokarmu opadającego na dno, dosłownie pożerają wszystko. Jeśli chodzi o gupiki, tak jak zasugerowała Laridea – 4 ale same samce (wg mnie nawet 6), ale pawie oczko zamiast endlera, są bardziej kolorowe. Jest taka niepisana definicja jeśli chodzi o obsadę, że na każdy centymetr długości rybki potrzebny jest litr wody w akwarium, warto czasami się tym zasugerować. Jeśli chodzi o roślinki, polecam

  3. Wlodi13

   Jeśli chodzi o roślinki, polecam moczarkę argentyńską, łatwa w utrzymaniu (sam posiadam 3 wiązki), same z niej korzyści – pochłaniają wiele szkodliwych związków azotowych, oraz dają dużo tlenu, osobiście w swoim M30 mam też żabienicę która doskonale się rozrasta – wypuszcza listek za listkiem, i często ją podcinam. Pamiętaj że małe akwaria wymagają większej pielęgnacji, odchody rybek, resztki niezjedzonego pokarmu, w mniejszej ilości wody szybciej się brudzą – przynajmniej raz w tygodniu podmiana wody, akwarystyka jest pięknym hobby (ja na swoje rybki mogę patrzyć godzinami), ale wymaga poświęcenia trochę czasu. Powodzenia.