Poecilia reticulata (W. Peters, 1859)

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa fot.nettaigyo-zukan.com

Gupiki Pawie Oczko - ryby akwariowe

Gupik,  Pawie oczko, Gupik pawie oczko  (Poecilia reticulata) – jedna z najbardziej znanych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występuje w wielu różnorodnych formach hodowlanych. Dzikie okazy są bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, powszechnie dostępne pochodzą z hodowli komercyjnych lub farm hodowlanych. Niestety wiele gupików dostępnych w sklepach akwarystycznych nie jest już tak odporna, a wręcz podatna na choroby. Ryby najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców, pasjonatów gatunku.

W krajach Trzeciego Świata gupiki zostały wprowadzone przez człowieka, aby zwalczyć plagę komarów, przenoszących malarię, dzięki temu zaaklimatyzowały się w wielu regionach stref klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Występowanie

Ameryka Środkowa. Pochodzi z północno-wschodniej Ameryki Południowej i południowych wybrzeży Karaibów. Pierwotny zasięg obejmuje Wenezuelę, Gujanę, Surinam, Gujankę Francuską oraz wyspy Trynidad i Tobago, Barbados, Antigua i Barbuda oraz Antyle Holenderskie. Wprowadzone sztucznie lub dzikie populacje występują także w ok. 50 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii.

Niesamowicie wytrzymały gatunek, który żyje w prawie każdym środowisku wodnym, od wysokogórskich strumieni po mętne bagna i rowy melioracyjne. Niektóre populacje spotykane są również w wodach słonawych. Prawdopodobnie najlepiej czuje się i rozwija w siedliskach z bujnym wzrostem glonów i roślinności.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Charakterystyka i usposobienie

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa

Gupik – samiec, samica

Ryby charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samica gupika osiąga 6 cm długości standardowej, ma ciało koloru oliwkowo szarego, a jej płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Dojrzałe samice w okolicy płetwy odbytowej mają ciemną tzw. plamę brzemienną. Samiec jest smuklejszy, odrobinę mniejszy – rośnie do 5 cm i ładniej, intensywniej ubarwiony. Na jego ciele widnieją różnokolorowe plamy, a płetwy grzbietowa i ogonowa są wydłużone. Gupiki występują też w wielu formach hodowlanych, zróżnicowanych pod względem kształtu płetw i barw. W handlu formy pierwotne „dzikie” są praktycznie niespotykane.

Są to ryby bardzo aktywne, z reguły łagodne, ale czasem, głównie samce mogą podskubywać siebie nawzajem lub też inne ryby z górnych partii wody oraz okazyjnie gatunki z przedłużonymi płetwami jak np. skalary. W środowisku naturalnym żyją w dużych skupiskach, w przewadze samic i tak też powinny być trzymane w akwarium. W niewoli, na małej przestrzeni, samce są bardzo natarczywe względem samic, nie dają im chwili spokoju, podczas karmienia, odpoczynku czy rodzenia. Na każdego samca powinny przydać co najmniej dwie samice. Jeżeli nie chcemy ich rozmnażać, to do akwarium wybierzmy wyłącznie jedną z płci, większe samice lub bardziej kolorowe samce.

Małe rozmiary gupików i jaskrawe ubarwienie sprawiają, że są łatwym celem dla drapieżników. W sytuacji zagrożenia zbierają się w ławicę.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Odżywianie i karmienie

W naturze żywią się szczątkami alg, okrzemkami, bezkręgowcami, fragmentami roślin, larwami owadów. W większości przypadków to glony stanowią większą część ich diety, ale jest to uzależnione od konkretnych warunków i dostępności pokarmów w środowisku. Na przykład, badanie na dzikich okazach z Trinidadu wykazało, że dieta gupików zbieranych w górnej części rzeki Aripo składała się głównie z bezkręgowców, podczas gdy u okazów zbieranych w dolnym regionie rzeki Tacarigua przeważały glony (okrzemki) i inne cząstki mineralne.

W akwarium powinny otrzymywać zróżnicowane pokarmy suche, mrożone i żywe np. wodzień, dafnie, artemie, oczlik oraz roślinne np. suche ze spiruliną, blanszowany szpinak, sałatę. Należy unikać pokarmów „ciężkich” takich jak np. wysoko proteinowa ochotka.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Akwarium

Mimo niewielkich rozmiarów, dla grupy gupików zaleca się min. 54 l akwarium, z bujną roślinnością, również pływającą. Biologia w większym zbiorniku jest dużo bardziej stabilna, skoki pH są mniej gwałtowne, a temperatura wody maleje i rośnie wolniej.

Woda dla nich powinna być raczej twarda 10-30 dGH, alkaliczna do zasadowej z przedziału 7-8 pH o temperaturze 26-28°C. Dobrze tolerują też zasolenie, gdyż są gatunkiem euryhalicznym tzn., że znoszą różny stopień zasolenia wody, mogą żyć w wodzie słodkiej, słonawej (brachicznej), a nawet w morskiej.

Gupikom prawdopodobnie najlepiej będzie w akwarium gatunkowym lub w towarzystwie innych piękniczkowatych (np. mieczyków, platek) i żyjących przy dnie, łagodnych kirysków. Alternatywnym wyborem mogą być niewielkie tęczanki lub danio. W dobrze urządzonym i zarośniętym zbiorniku można je łączyć również z krewetkami karłowatymi, jednak te mniejsze nowo narodzone mogą być przez nie zjadane.

Na pewno złym towarzystwem będą np. bojowniki, kolcobrzuchy, brzanki, glonojady syjamskie czy mające tendencje do podskubywania płetw tetry, które tak czy inaczej, preferują też odmienne warunki wodne. Dla żółwi, krabów i raków będą pożywieniem.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Rozmnażanie

Rozmnażanie gupików tak jak większości ryb żyworodnych jest bardzo łatwe. Ze względu na dużą żywiołowość samców, na każdego samca w akwarium powinno przypadać kilka samic. Do rozrodu nie są wymagane żadne specjalne przedsięwzięcia, wskazana jest natomiast bujna roślinność, również pływająca, która zapewni schronienie narybkowi.

Gupiki są bardzo płodnymi rybami. Okres ciąży może być różny, ale zwykle wynosi 21-30 dni. Rozmnażają się zwykle przez cały rok, a samice są zdolne do następnego zapłodnienia w ciągu kilku godzin po porodzie. Samce gupika, podobnie jak u innych przedstawicieli Piękniczkowatych (Poeciliidae), posiadają zmodyfikowaną cylindryczną płetwę odbytową tzw. gonopodium, umiejscowioną bezpośrednio za płetwą brzuszną.

Rozmnażanie rozpoczynają zaloty, samiec natarczywie pływa za samicą, prężąc swoje płetwy. Jeżeli samica jest skłonna, to dochodzi do tarła, podczas którego samiec na krótko wkłada gonopodium do żeńskiego narządu rozrodczego i dochodzi do wewnętrznego zapłodnienia. Gonopodium, przez które przekazuje mlecz samicy, ma strukturę kanałową. Kopulacja czasami bywa wymuszana siłowo przez samca. Co ciekawe, samice gupika mogą magazynować mlecz pozyskany od samca, nawet przez 8 miesięcy, co w znacznym stopniu przyczynia się do dynamiki reprodukcyjnej u dzikich populacji.

Brzemienna samica posiada pod brzuchem ciemną plamę, tuż za jej płetwą odbytową. W miejscu tym skóra jest prześwitująca i na krótko przed porodem mogą być widoczne oczka małych rybek. Poród trwa zwykle od 1 do 6 godzin, a rybki pojawiają się w pewnych odstępach czasu. Samica może urodzić od 2 do 200 sztuk narybku, przeważnie jednak jest to 30-60 szt.

Dobrze karmione gupiki nie mają zbytniej tendencji do zjadania potomstwa, ale wskazane jest zapewnienie schronienia. W sklepach dostępne są specjalne kotniki, które wkłada się do akwarium. Zapewniają one schronienie ciężarnej samicy przed zbyt natarczywymi samcami, mają też wydzielony obszar dla nowo narodzonego narybku, dzięki czemu chronią narybek przed samicą. Przy stosowaniu kotnika należy jednak zachować ostrożność, gdyż samica umieszczona w nim zbyt wcześnie może poronić. Często dobrze zarośnięte akwaria posiadają już wystarczającą ilość kryjówek dla narybku. Stałe dostarczanie dorosłym gupikom żywych i mrożonych pokarmów np. dafni czy artemii również może ograniczyć jego straty. Młode można karmić larwami artemii, mikro nicieniami czy węgorkami, a także gotowymi pokarmami w proszku lub płynie.

W naturze co roku pojawiają się dwie lub trzy generacje gupików. Od początku są dobrze rozwinięte i zdolne do samodzielnej egzystencji. Młode, zbierając się w ławicę, zwiększają swoją szansę na przeżycie (uniknięcie drapieżnika). Liczebność lęgu może być różna, ale występują pewne stałe zależności między populacjami, jedną z nich jest zależność od stopnia ryzyka zagrożenia ze strony drapieżników. Spośród samic podobnych wymiarów, te przebywające w środowisku o wysokim poziomie drapieżnictwa, wydają liczniejsze, ale mniejszych rozmiarów potomstwo. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 10-20 tygodni i są płodne przez następnych 20-34 miesięcy. Samce są zdolne do rozrodu w wieku ok. 7 tygodni. Długość życia gupików może być różna, ale przeważnie wynosi ok. 2 lat.

Wielkość ciała gupików jest powiązana z wiekiem, a ich wielkość podczas dojrzewania zależy od drapieżnictwa w ich środowisku. Samce i samice z obszarów o wysokim ryzyku drapieżnictwa zaczynają rozmnażać się wcześniej niż te z siedlisk niskiego ryzyka. Samice z obszarów wysokiego ryzyka są bardziej płodne, rozmnażają się częściej i produkują więcej potomstwa na jeden miot. Starsze samice rodzą mniejsze potomstwo i w częstszych odstępach czasu.

Śmiertelność gupików ze środowisk o wysokim drapieżnictwie jest wyższa, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności wśród samic w wieku 6 miesięcy, podczas gdy w środowiskach o niskim drapieżnictwie nie występuje to zjawisko do wieku 16 miesięcy. Jednakże, ze względu na wydłużoną zdolność reprodukcyjną, gupiki z siedlisk o wysokim drapieżnictwie cechują się dłuższym życiem. Po okresie reprodukcji nie odnotowano znaczących różnic w długości ich życia.

Na regulacje populacji gupików ma też wpływ dostępność pokarmów i zagęszczenie. W odpowiedzi na niedobór żywności zmniejszają płodność i rozrodczość, a kiedy pokarmy są dostępne, zwiększają liczebność potomstwa. Na przykład, w czasie pory deszczowej od Maja do Grudnia, gupiki z północnego obszaru Trinidadu ograniczają rozród, bez względu na poziom drapieżnictwa. Zagęszczenie w danym środowisku również ma znaczenie, gdyż większa konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje spadek szybkości reprodukcji i wzrostu somatycznego oraz wzrost śmiertelności wśród narybku, z powodu kanibalizmu.

Ostatnio zmodyfikowano: 31 października 2019 r.
Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!

Video

Galeria

Podsumowanie

 • Akwarium:
  • średnie
  • min-pojemność: 54 l
  • min-długość: 60 cm
 • Orientacyjna cena: 3 zł
 • Dostępność: powszechna
 • Stopień zagrożenia wyginięciem (IUCN): LC - najmniejszej troski

Masz ten gatunek w akwarium?

Podziel się swoimi doświadczeniami!

Dodaj komentarz

zanim napiszesz, proszę zapoznaj się z regulaminem

* pole wymagane, adresów mailowych nigdzie nie udostępniamy i nie wysyłamy żadnych treści reklamowych.

Komentarzy: 591

 1. Piotr

  Witam mam 2samce i 4samiczk. Maja dziwne zachowanie pływają blisko filtra a neonki zachowują się normalnie. Dziś zauważylem że jedną z samic pływa praktycznie stoi koło grzałki a temperatura wody to 27 stopni. Przy termometr że mam roślinie i mam nadzieję że tylko się chowa. Ma ktoś jakąś dobra radę ??

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Paweł

   powinieneś zmiejszyć temperaturę ja mam od 22 do 25 st , zresztą dla neonków to dobrze zrobi jakbędziesz miał do 23st a potem a za jakiś czas zwiększysz do 24-25st zobaczysz superowe neonowe tańce godowe 🙂

  2. Marc

   Paweł ale on nie napisał jakie ma neony. Zakladasz że Innesa? Jesli tak to temp 23C jak najbardziej ale skoro u niego zachowują się ok przy 27 to może ma czerwone albo simulans to 23 będzie zdecydowanie za mało no i w żaden sposób nie dopasujesz temp do gupikow nie wspomnę ze niezależnie jakie to neony to muszą miec wode miękką i lekko kwaśna a gupiki twarda i co najmniej nie kwaśną wiec albo jednym albo drugim bedzie w tym samym akw źle lub co gorsza wszytkim 🙂

  3. joanna

   proponuję temperaturę 25 ,u mnie się sprawdza, ale za to cholernie mi się rozmnażają, są aktywne zdrowe i silne

 2. Paula

  Witam, w akwarium mam 2 samiczki i 4 samce, od jakiegoś czasu samce strasznie uwzięły się na jedną samiczkę ganiają ją po całym akwarium i podgryzają czy to normalne? Miały być łagodnymi rybami 🙁

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. admin

   Ilu litrowe akwarium? Proszę przeczytać punkt dotyczący rozmnażania. Samic powinno być więcej niż samców. Może pomóc bujna roślinność aby samiczki miały gdzie się chować przed samcami.

  2. Paula

   Akwarium ma 112 l. są roślinki, zamek, konar. W takim układzie dokupię kilka samiczek i roślinki pływające. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź 🙂

  3. RyboManiak

   Nie przejmuj się tym… To normalne u tego gatunku. Te rybki rozmnażałyby się cały czas (uwież mi) – jak dokupisz kila samic to „kopulowanie” trochę się wyrówna 😉

   Pozdrawiam! 🙂

 3. Moli

  Mam pytanko czy mogę włożyć samice gupika do kotnika gdy jest już gruba i ma czarną plamę?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ilona

   Jasne. Chociaż dziś zaczęła się kocić moja i w trakcie przełożyłam ją do kotnika. Urodziło się 25 sztuk. Ale ja bym tak nie ryzykowała i przełożyła ją przed porodem. Straciłam nadzieję, że coś z niej wyjdzie i dlatego pływała tyle czasu w ogólnym. Teraz dzieciaki są w kotniku a mama raz z podrośniętymi dzieciakami molinezji pływa w osobnym zbiorniku by odpoczęła po porodzie. Powodzenia 😉

 4. gregory

  Mam problem. mam gupiki samica przed narodzinami młodych została obgryziona przez samca
  nie ma płetwy odbytowej i ogonowej: dlaczego samiec tak postąpił? i co zrobić z samicą ?
  dobić czy odseparować od rybek ???

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. SZWED

   Nie, nie dobijaj. Odseparuj. Płetwy odrosną.

  2. gregory

   Dziś rano zdechła …

 5. Miłosz

  Witam, co to za choroba gupików jak pływają pionowo (głową do góry) i opierają się o podłoże w pionowym położeniu i po 2-3 dniach umierają. Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Rafał

   Utrata możliwości pływania (pozycja pionowa) to efekt zapalenia pęcherza pławnego. Ale to nie jest choroba samą w sobie. Zapalenie pęcherza pławnego jest efektem jakiejś infekcji. Czy Twoim gupikom coś dolega? Postrzępione ogony, wyblakłe kolory lub jakieś pęcherze lub plamki?

 6. andrzej

  witam mam akwarium 720 litrów jaki filtr do niego założyć bo ceny są kosmiczne akwarystyke dopiero co zaczynam więc nie za bardzo jestem w temacie zaczynam na razie od gupików ile mogę wpuścić mam w tym akwarium na razie 16 glonojadów małych, 4 dorosłe…. czy potrzebuje kotnik do gupików, czy nie koniecznie? bo mam dosyć dużo zielska będą miały gdzie się chować

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Rybomaniak

   Kotnik nie jest konieczny, jeżeli narybek nie zostanie zjedzony bezpośrednio po narodzeniu to schowa się w roślinach

 7. Akwamaniaczka

  Witam,
  Ostatnio zauważyłam ,że moja samiczka jest „w ciąży”.
  I nie wiem co zrobić, rodzą się w dużej ilości, a więc jak samica zacznie rodzić, czy mam ją odizolować od reszty czy po prostu niech rodzi w akwarium? W akwarium jest dużo roślin, więc małe chyba się uratują? Z góry dzięki i pozdrawiam 😉

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Jak masz dużo roślin to część się uratuje, część niestety posłuży jako obiad dla większych ryb. Jak chcesz odchować jak najwięcej młodych to kup kotnik, koszt niewielki a żadna mała rybka nie zostanie zjedzona.

  2. Akwamaniaczka

   Dzięki 🙂

 8. Anna

  moje gupiki pływają przy powierzchni wody – w ogóle mało pływają. Są jakby takie „zmęczone”. Wczoraj pływały tylko przy brzegach akwarium w górę i w dół. Mam dobrą temperaturę filtr może to przez wodę jest ona źródlana (górska)?? Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Jesteś pewna, że to nie zwykła strefa rzeru gupika? Bo one lubią siedzieć przy tafli czasem. Jeśłi rzeczywiście „wyglądają na chore” to to z całą pewnością jest kwestia filtra, a nie wody (jedyna, na której by sobie nie dały rady to Bytomianka, ja leję prosto z kranu i aż furgają). Jakie akwarium i jaki filtr? Po pierwsze spróbuj go dobrze wyczyścić, tych „cudownych” bakterii nitryfikacyjnych i tak nie wybijesz wszystkich, a może się zatkał w którymś momencie. Jeśli nie pomoże to dołóż drugi filtr, suma przepływu wody powinna być co najmniej 3xwiększa na godzinę jak litraż (czyli np. do 112l w sumie 400l/h itp.)

  2. kacper

   to normalne że pływają przy powierzchni wody

  3. Rybomaniak

   Woda nie powinna być „źródlana górska” – tylko zwykła z kranu ale uwaga: w wodzie do akwarium słodkiego potrzebne są specjalne bakterie! Żeby je wychodować wystarczy nalać do dowolnego naczynia (tyle wody ile chcesz wymienić w akwarium) nalać wody z kranu, pozostawić to naczynie w cieniu w temp. pokojowej na 4-6 dni. W tym czasie wytworzą się bakterie potrzebne do lepszego oddychania twoich rybek 😀

   *A to, że pływają przy powierzchni może świadczyć o złej wodzie lub nieodpowiednim dotlenienui tych rybek 🙂

   Pozdrawiam i polecam się na przyszłość

  4. joanna

   moje pływają na powierzchni kiedy się zbliżam, po prostu chcą jeść

 9. cobra

  Pomocy! Moje mieczyki mają jasne przebarwienia! Do akwarium wlałam healthosan tropicala. Za 3 dni podmieniam wodę. Kąpiel będzie trwała tydzień. Czy ktoś wie jaka to choroba? Proszę odpowiedzcie szybko;-((

  Odpowiedz
 10. Paulina

  Samiczka z dużym brzuszkiem oznacza ciążę? Taka kupiłam w sklepie i nie wiem kiedy może się okocić. Kiedy rozpoznać poród u rybki?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrrw

   Czasem warto poczytać opis wyżej ;p
   cyt: „Brzemienną samicę rozpoznamy po ciemnej plamie za jej płetwą odbytową, tuż pod brzuchem. Ciąża trwa 4-6 tygodni, z której rodzi się od 5 do 100 małych rybek. Samica po zapłodnieniu przez samca jest zdolna do samodzielnego rozrodu przez kolejnych 6 miesięcy”

  2. Liliana

   Tak tylko jeszcze musi mieć czarną plamę. Nazywa się czarna plama porodowa a gupiki rodzą około 4 tygodni. Jeśli ma strasznie gruby brzuch i mocno widoczne czarną plamę to niedługo się urodzą. Pamiętaj samica gupika zjadają małe od razu po urodzeniu. Dlatego najlepiej odłowić je do kotnika, który można tanio kupić w sklepie zoologicznym.

 11. karolina

  My mamy akwarium nie długo bo kolo miesiąca mamy już około 30 małych gupików. Chcemy je sprzedać i tu moje pytanie od jakiego wieku rybki są dorosłe i czy takie maluchy 5 tyg tez można sprzedać czy pożyczają przy zmianie akwarium.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. anka

   chętnie wzięłabym tylko pytanie gdzie są do odebrania?

 12. Donio12

  Hej mam pytanko mam zbiornik 50l i trzymam w nim 3 samce i 6 samiczek Gupika oraz 3 kiryski czy akwarium nie jest za małe? pozdrawiam

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. ATOM

   Odpowiedź trochę spóźniona ale może przyda się na przyszłość 🙂 Ja osobiście nie lubię przerybionych akwariów dlatego uważam, że twoja obsada jest za duża szczególnie, że gupiki to rybki żyworodne i bardzo szybko ich liczba rośnie. W 50l akwarium myślę, że harem (1 samiec i 2 lub 3 samice) to wystarczająco. Pokusiłbym się jeszcze o małego glonojada który będzie mial

 13. Pat

  Czy mogę trzymać gupiki z molinezjami? Mam akwarium 54 litry i 5 molinezji

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Gupiki z molinezjami mogą być, tylko czy te 54 litry to nie za mało na molinezje? Akwarium powinno byc co najmniej 2x większe….

 14. Gula

  Chciałabym kupić gupiki, jakie są wasze opinie na ich temat?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Dominika

   Piękne, niedrogie w utrzymaniu, bardzo szybko rozmnażające się małe rybki 🙂 5 samic na jednego samca to wystarczająca liczba 🙂 Jeżeli o mnie chodzi to ja wolę Pielęgniczki Ramireza 🙂 Piękne ryby.

  2. tesa

   Niektórzy mówią o gupikach, że jest to ,,chwast” i że są nudne. Ta opinia bierze sie stąd, że ta rybka bardzo łatwo sie rozmnaża. Samiczki kocą się tak ogólnikowo mówiąc co miesiąc. I mają sporo młodych w jednym miocie. Więc podstawowym problemem bardzo szybko staje sie przerybienie akwarium. To największy minus, bo przerybienie równa się: choroby rybek i problemy w zbiorniku. Ale inni uwielbiają te rybki. Napiszę, za co JA uwielbiam gupiki:
   1. Usposobienie – nie robią krzywdy sobie nawzajem i innym mieszkańcom akwarium a przy tym są bardzo żywe i ruchliwe.
   2. Bardzo duża różnorodność genetyczna – mając jeden gatunek rybek, możemy mieć akwarium bardzo kolorowe i z rybkami o bardzo różnorodnym wyglądzie.
   3. Nie wiem jak nazwać trzeci, a dla mnie najważniejszy walor gupików. Są to rybki odważne i ufne, nie chowają się po zakamarkach akwarium. Reagują na pojawienie się człowieka (kojarzą z karmieniem), ale to i tak miłe. Kiedy wkłada sie dłoń do akwarium (a wiadomo, że trzeba to robić), nie uciekają, tylko podpływają zaciekawione, potrafią skubać rękę całkiem mocno, można je z ręki karmić.

  3. Barttek

   Przyznam, gupiki się szybko rozmnażają, lecz jeśli jest ich za dużo można je sprzedawać. Jeszcze można je użyć jako pokarm np dla Welonów, lecz ja nie za bardzo popieram ten sposób.

 15. cobra

  Witam. Niedawno urodziła mi gupiczka. Młode są w akwarium 5l. Tylko, że mają zbyt mało tlenu. Czy zna ktoś może jakiś prosty sposób na zrobienie napowietrzacza i kamienia napowietrzającego? U mnie w sklepach są drogie i do litraży od 150l. A może zna ktoś tani napowietrzacz, który można kupić przez internet? Z góry dzięki za info;-)

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. rrrrrw

   Jeśli to ma być na niedługi czas to kup na alegro jakąś najtańszą pompkę, są od 10zł, do tego wężyk 1zł/mb i kamień 2zł. Za 15zł + wysyłka – na tak mały zbiornik rybki dostaną tyle tlenu że hoho. Jedyna wada to głośna praca, nie daj się oszukać zapewnieniom sprzedawcy, że jest bardzo cicha. Mam taką tymczasową pompkę budżetową i czasem mam wrażenie, że obudziłaby zmarłego 😛

  2. cobra

   Bardzo przydadzą mi się Twoje informacje:-). Dziękuję:-).

 16. Ola

  Czy mogłabym trzymać głupiki z ramirezami w akwarium 45l ? Czy pozdychają przy pH 6,5 ?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dominika

   Ja właśnie trzymam je razem, nie gryzą się, są przyjazne wobec siebie,tylko ramirez potrzebuje 2 samiczki, bo inaczej będzie gonił inne rybki!

 17. Tomek

  Witam, czy Gupik Pawie Oczko nadaje się do akwarium otwartego? Nie będzie wyskakiwał? Chciałbym kupić sobie kolorowy mix samców.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Kiedyś jak kupiłem kilka gupików to na godzinkę umiesciłem je w… pudełku po lodach 1,4 litra. Tafla wody była ok. 2cm poniżej krawędzi pudełka i wyskakiwały jak szalone :/

  2. tesa

   Ja mam gupiki w akwarium zakrytym, ale teraz przez te upały, kiedy woda w zbiorniku osiągnęła 30 stopni podniosłam pokrywę, żeby świetlówka dodatkowo nie grzała wody i aby poprawić wymianę gazową. Od kilku dni akwarium jest odkryte dzień i noc, i jak na razie żadna rybka nie wyskoczyła, ani ampularia nie wyszła. Nie slyszę też, żeby rybki rzucały się po powierzchni, co mialo miejsce, kiedy akwarium było przykryte. Kiedy łapalam gupiki, żeby je wydać, to i owszem, potrafiły wyskoczyć z siatki, a nawet z akwarium. Myślę wiec, że jeśli akwarium nie będzie zbyt małe i będzie odpowiednio urządzone to nie będą wyskakiwać. W przypadku @rrrrrrrw były już zestresowane łapanką w sklepie i transportem, a jeszcze zamiast normalnego zbiornika, znalazły się w pudełku.

 18. Ela

  Witam, moja samiczka jest w ciąży czy mam ją dać do osobnego akwarium, krałzki lub coś w tym stylu ??

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. bl♥cked

   W sklepach zoologicznych można nabyć tak zwany kotnik. To plastikowa klatka pływająca po powierzchni wody, lub mocowana do szyby. Ma dwie komory. Do jednej wkłada się samicę. Od drugiej komory oddziela ją plastikowa szybka z dziurami przez które przepływa narybek uciekając w ten sposób przed głodną matką. Są też tak zwane kojce. To takie jakby siatkowe zbiorniczki. Są przeze mnie bardziej polecane, ponieważ w kojcach jest lepszy przepływ wody i narybek nie zdycha z niedotlenienia. To kwestia kilku złotych, a naprawdę pomaga. Pozdrawiam, polecam i życzę powodzenia w wychowaniu narybku:-D

  2. RyboManiak

   Jeżeli w akwarium, w którym znajduje się ta samica są jeszcze jakieś inne gatunki to niebyłby taki głupi pomysł. Podczas porodu młode mogą zostać zjedzone. Najlepiej by było umieścić ją w inny zbiorniku na czas trchwania „ciąży”.
   Pozdrawiam!

   P.S.
   I polecam się na przyszłość 😉

 19. bl♥cked

  Witam, i proszę koniecznie o pomoc! Samiec gupika ma bardzo duży brzuch, a dzisiaj rano zauważyłam, że ma nastroszone łuski. Zachowuje się normalnie, ale szybciej oddycha. Czy ktoś wie jak mam mu pomóc? Proszę o pomoc ;-(

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. hodowca

   Jest to choroba o nazwie puchlina wodna. Można to wyleczyć lub uśmiercić rybke. Zobacz sobie na różnych stronach o tej chorobie.

 20. bl♥cked

  Gupiczka urodziła ok 30 młodych. Tylko czym je karmić? Spiruliną, glonami kelp, bio-vitem, dafnią. Może być? Potem oczywiście urozmaicę pokarm:-)

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Cass

   Może być. Ja moje małe gupiczki karmię wszystkim czym dorosłe, tylko pokarm dla małych rozgniatam na proszek. Żyją i rosną zdrowo 🙂

 21. bl♥cked

  Witam. Mam pytanie. Moja samica gupika jest w ciąży. Jest już w zaawansowanym stadium. Chciałbym ją przenieść do kotnika. Tylko boję się, że się zestresuje i opóźni poród. Czy istnieje możliwość szybszego przyzwyczajenia się do nowego miejsca? Do kotnika mogę dołożyć roślinę i przenieść bardziej pod wieczór. Czy mogę coś jeszcze zrobić? PROSZĘ KONIECZNIE O BARDZO SZYBKĄ ODPOWIEDŹ!

  Odpowiedz
 22. rrrrrw

  Witam,
  W jakim wieku gupiczki są gotowe do rozrodu?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Konrad

   Uważam że około 5-6 miesięcy

  2. RyboManiak

   A nawet szybciej. Wystarczy, że zaczną przypominać wyglądem dorosłe osobniki (tylko w wersji mniejszej 😉 ).

 23. bl♥cked

  Witam, dziś rano rozmnożyły mi się gupiki, ale niestety gdy wróciłam ze szkoły nie było już ani jednej sztuki :-(. Za nic w świecie nie potrafię rozpoznać samicę w ciąży. Niby wiem, że plama ciążowa, duży brzuch i tak dalej, ale ona bardzo często jest u mnie przekarmiona 🙁 , więc trudno jest mi stwierdzić, czy jest czy nie jest w tej ciąży. Ale mam nadzieję, że nie długo znów będą małe gupiki :-).

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Konrad

   Jeżeli nie jesteś pewna czy jest w ciąży nie daj jej jeden dzień jeść. Jeśli nadal będzie miała duży brzuch noto niema wątpliwości

  2. bl♥cked

   Dzięki za odpowiedź Konrad. Samiczka znów jest gruba, nie dam jej dzisiaj jeść i zobaczymy co tu jest prawdą:-)
   A co do porodu przełożyć ją do konika gdy już widzę, że rodzi czy wcześniej ?

  3. RyboManiak

   To proste.
   Przeważnie wszystkie dojrzałe samice mają plamę koloru różowego. Gdy zostają zapłodnione kolor plamy staje sie ciemniejszy (prawie czarny). To świadczy, że w najbliższym czasie nastąpi poród 🙂

 24. tomek

  moja samica urodziła małe rybki i odłowiłem je muszelką i dałem do małej tubki z plastiku, nie wiem czy dać jej coś jeszcze 😛

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Konrad

   Cześć, lepiej weź mały słoik wlej trochę wody z akwarium i wpuść narybek, nie potrzebują filtra powietrza trzymaj je ze 2-3 tygodnie osobno

 25. ktoś

  miałem samicę gupika, wzięła i pękneła od młodych, bo urodzić nie chciała, chociaż była w na początku tygodnia ciąży, i czy to nie było spowodowane kotnikiem, do którego była wsadzona 2-3 dni przed rzekomą, eksplozją gupiczątek”?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Konrad

   Nie chciała urodzić ponieważ gdy przełożyłeś ją do kotnika była przestraszona nie znała tego miejsca lepiej niech koci się w akwarium i tylko wyłapywać narybek

 26. blocked

  Witam wszystkich, mam pytanie. Ile maxymalnie gupików pawie oczko mogę trzymać w akwarium o pojemności 60l? Mogę w nim trzymać jeszcze stadko kirysków panda 6 szt? Z góry bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź, będę bardzo wdzięczna.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. piczka

   Możesz 6 kirysków a gupików radziłbym ze 6 bo się rozmnożą chyba, że chcesz od razu to spokojnie 15 ale potem uważaj jak będą młode 😉

 27. gupik endlera

  Witam serdecznie, mam pytanie. Ile gupików endlera mogę trzymać w akwarium 60l? Jakie ryby jeszcze mogę tam zmieścić? Proszę o nie proponowanie neonów, kirysków i ogórków.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. pupcia

   Jeśli same endlerki to okolo 15 a jeśli z innymi rybami to np z piskorkami, gurami karłowate, żałobniczki, molinezje, platki itp dużo rożnych rybek ale nie brzanki i bojownik

 28. Patryk :)

  Mam 14 lat, akwarystyką zajmuję się od najmłodszych lat od kąt pamiętam zaczynałem od Gupików, potem Bojowniczki i z czasem inne ryby. Posiadam dwa akwaria, jedno ogólne 120l w którym pływają Żałobniczki, Neony Innesa,Gupiki i Danio pręgowane [Udało mi się je rozmnożyć] wszystkie rybki ładnie się dogadują i nie sprawiają problemów. Drugie akwarium uznaję bardziej jako kotnik, lecz w nim pływał narybek danio, teraz trzymam tam 10 neonów innesa, oraz młode pielęgniczki ramireza, jeśli ma ktoś jakieś rady dla mnie śmiało proszę pisać ;]

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dominika

   Ja trzymam w 50l akwarium Danio, Gupiki, Molinezje, Mieczyki, Kiryski, Otoski i moje ukochane Ramirezki 🙂 Pięknie się razem prezentują wieczorami, wszystkie mają podobne wymagania hodowlane. Tylko trzeba pamiętać, że Ramirez potrzebuje 2 samiczki 🙂 (Przynajmniej tak jest u mnie )

 29. Grzesiu Hajntze

  Mam gupiczkę z importu duża ok 7 cm i ma duża czerwona plamę kolo odbytu i duży brzuch i nie wiem kiedy urodzi. Ps pływa kolo dna

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Dominika

   Radziłaby przesadzić do kotnika 😉 Gupiki lubią zjadać młode 🙁

 30. aga2208

  Mąż ostatnio kupił 6 gupików. Wszystkie pływały u góry akwarium tak jak by łapały powietrze, nie spływały niżej. Później po kolei opadały na dno, blakły i zdychały. Trzyma sie jeszcze jeden, ale cały czas jest pod samą powierzchnią. Czy to jakaś choroba?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Justyna

   Prawdopodobnie brak im tlenu. Przyda się napowietrzacz

  2. gupik

   Należy bardzo silnie napowietrzyć i przefiltrować wodę. Pozdrawiam i życzę powodzenia!

  3. Konrad

   To nie choroba, tylko brak dobrych bakterii w wodzie ryby nie zdążyły się zaaklimatyzować w zbiorniku prawdopodobnie zostały zbyt szybko wpuszczone mogła to też być również różnica temperatur

  4. Konrad

   Nie zgodzę się z ,,gupik” te ryby muszą mieć wolno filtrowaną wodę