Poecilia reticulata (W. Peters, 1859)

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa fot.nettaigyo-zukan.com

Gupiki Pawie Oczko - ryby akwariowe

Gupik,  Pawie oczko, Gupik pawie oczko  (Poecilia reticulata) – jedna z najbardziej znanych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występuje w wielu różnorodnych formach hodowlanych. Dzikie okazy są bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, powszechnie dostępne pochodzą z hodowli komercyjnych lub farm hodowlanych. Niestety wiele gupików dostępnych w sklepach akwarystycznych nie jest już tak odporna, a wręcz podatna na choroby. Ryby najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców, pasjonatów gatunku.

W krajach Trzeciego Świata gupiki zostały wprowadzone przez człowieka, aby zwalczyć plagę komarów, przenoszących malarię, dzięki temu zaaklimatyzowały się w wielu regionach stref klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Występowanie

Ameryka Środkowa. Pochodzi z północno-wschodniej Ameryki Południowej i południowych wybrzeży Karaibów. Pierwotny zasięg obejmuje Wenezuelę, Gujanę, Surinam, Gujankę Francuską oraz wyspy Trynidad i Tobago, Barbados, Antigua i Barbuda oraz Antyle Holenderskie. Wprowadzone sztucznie lub dzikie populacje występują także w ok. 50 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii.

Niesamowicie wytrzymały gatunek, który żyje w prawie każdym środowisku wodnym, od wysokogórskich strumieni po mętne bagna i rowy melioracyjne. Niektóre populacje spotykane są również w wodach słonawych. Prawdopodobnie najlepiej czuje się i rozwija w siedliskach z bujnym wzrostem glonów i roślinności.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Charakterystyka i usposobienie

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa

Gupik – samiec, samica

Ryby charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samica gupika osiąga 6 cm długości standardowej, ma ciało koloru oliwkowo szarego, a jej płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Dojrzałe samice w okolicy płetwy odbytowej mają ciemną tzw. plamę brzemienną. Samiec jest smuklejszy, odrobinę mniejszy – rośnie do 5 cm i ładniej, intensywniej ubarwiony. Na jego ciele widnieją różnokolorowe plamy, a płetwy grzbietowa i ogonowa są wydłużone. Gupiki występują też w wielu formach hodowlanych, zróżnicowanych pod względem kształtu płetw i barw. W handlu formy pierwotne „dzikie” są praktycznie niespotykane.

Są to ryby bardzo aktywne, z reguły łagodne, ale czasem, głównie samce mogą podskubywać siebie nawzajem lub też inne ryby z górnych partii wody oraz okazyjnie gatunki z przedłużonymi płetwami jak np. skalary. W środowisku naturalnym żyją w dużych skupiskach, w przewadze samic i tak też powinny być trzymane w akwarium. W niewoli, na małej przestrzeni, samce są bardzo natarczywe względem samic, nie dają im chwili spokoju, podczas karmienia, odpoczynku czy rodzenia. Na każdego samca powinny przydać co najmniej dwie samice. Jeżeli nie chcemy ich rozmnażać, to do akwarium wybierzmy wyłącznie jedną z płci, większe samice lub bardziej kolorowe samce.

Małe rozmiary gupików i jaskrawe ubarwienie sprawiają, że są łatwym celem dla drapieżników. W sytuacji zagrożenia zbierają się w ławicę.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Odżywianie i karmienie

W naturze żywią się szczątkami alg, okrzemkami, bezkręgowcami, fragmentami roślin, larwami owadów. W większości przypadków to glony stanowią większą część ich diety, ale jest to uzależnione od konkretnych warunków i dostępności pokarmów w środowisku. Na przykład, badanie na dzikich okazach z Trinidadu wykazało, że dieta gupików zbieranych w górnej części rzeki Aripo składała się głównie z bezkręgowców, podczas gdy u okazów zbieranych w dolnym regionie rzeki Tacarigua przeważały glony (okrzemki) i inne cząstki mineralne.

W akwarium powinny otrzymywać zróżnicowane pokarmy suche, mrożone i żywe np. wodzień, dafnie, artemie, oczlik oraz roślinne np. suche ze spiruliną, blanszowany szpinak, sałatę. Należy unikać pokarmów „ciężkich” takich jak np. wysoko proteinowa ochotka.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Akwarium

Mimo niewielkich rozmiarów, dla grupy gupików zaleca się min. 54 l akwarium, z bujną roślinnością, również pływającą. Biologia w większym zbiorniku jest dużo bardziej stabilna, skoki pH są mniej gwałtowne, a temperatura wody maleje i rośnie wolniej.

Woda dla nich powinna być raczej twarda 10-30 dGH, alkaliczna do zasadowej z przedziału 7-8 pH o temperaturze 26-28°C. Dobrze tolerują też zasolenie, gdyż są gatunkiem euryhalicznym tzn., że znoszą różny stopień zasolenia wody, mogą żyć w wodzie słodkiej, słonawej (brachicznej), a nawet w morskiej.

Gupikom prawdopodobnie najlepiej będzie w akwarium gatunkowym lub w towarzystwie innych piękniczkowatych (np. mieczyków, platek) i żyjących przy dnie, łagodnych kirysków. Alternatywnym wyborem mogą być niewielkie tęczanki lub danio. W dobrze urządzonym i zarośniętym zbiorniku można je łączyć również z krewetkami karłowatymi, jednak te mniejsze nowo narodzone mogą być przez nie zjadane.

Na pewno złym towarzystwem będą np. bojowniki, kolcobrzuchy, brzanki, glonojady syjamskie czy mające tendencje do podskubywania płetw tetry, które tak czy inaczej, preferują też odmienne warunki wodne. Dla żółwi, krabów i raków będą pożywieniem.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Rozmnażanie

Rozmnażanie gupików tak jak większości ryb żyworodnych jest bardzo łatwe. Ze względu na dużą żywiołowość samców, na każdego samca w akwarium powinno przypadać kilka samic. Do rozrodu nie są wymagane żadne specjalne przedsięwzięcia, wskazana jest natomiast bujna roślinność, również pływająca, która zapewni schronienie narybkowi.

Gupiki są bardzo płodnymi rybami. Okres ciąży może być różny, ale zwykle wynosi 21-30 dni. Rozmnażają się zwykle przez cały rok, a samice są zdolne do następnego zapłodnienia w ciągu kilku godzin po porodzie. Samce gupika, podobnie jak u innych przedstawicieli Piękniczkowatych (Poeciliidae), posiadają zmodyfikowaną cylindryczną płetwę odbytową tzw. gonopodium, umiejscowioną bezpośrednio za płetwą brzuszną.

Rozmnażanie rozpoczynają zaloty, samiec natarczywie pływa za samicą, prężąc swoje płetwy. Jeżeli samica jest skłonna, to dochodzi do tarła, podczas którego samiec na krótko wkłada gonopodium do żeńskiego narządu rozrodczego i dochodzi do wewnętrznego zapłodnienia. Gonopodium, przez które przekazuje mlecz samicy, ma strukturę kanałową. Kopulacja czasami bywa wymuszana siłowo przez samca. Co ciekawe, samice gupika mogą magazynować mlecz pozyskany od samca, nawet przez 8 miesięcy, co w znacznym stopniu przyczynia się do dynamiki reprodukcyjnej u dzikich populacji.

Brzemienna samica posiada pod brzuchem ciemną plamę, tuż za jej płetwą odbytową. W miejscu tym skóra jest prześwitująca i na krótko przed porodem mogą być widoczne oczka małych rybek. Poród trwa zwykle od 1 do 6 godzin, a rybki pojawiają się w pewnych odstępach czasu. Samica może urodzić od 2 do 200 sztuk narybku, przeważnie jednak jest to 30-60 szt.

Dobrze karmione gupiki nie mają zbytniej tendencji do zjadania potomstwa, ale wskazane jest zapewnienie schronienia. W sklepach dostępne są specjalne kotniki, które wkłada się do akwarium. Zapewniają one schronienie ciężarnej samicy przed zbyt natarczywymi samcami, mają też wydzielony obszar dla nowo narodzonego narybku, dzięki czemu chronią narybek przed samicą. Przy stosowaniu kotnika należy jednak zachować ostrożność, gdyż samica umieszczona w nim zbyt wcześnie może poronić. Często dobrze zarośnięte akwaria posiadają już wystarczającą ilość kryjówek dla narybku. Stałe dostarczanie dorosłym gupikom żywych i mrożonych pokarmów np. dafni czy artemii również może ograniczyć jego straty. Młode można karmić larwami artemii, mikro nicieniami czy węgorkami, a także gotowymi pokarmami w proszku lub płynie.

W naturze co roku pojawiają się dwie lub trzy generacje gupików. Od początku są dobrze rozwinięte i zdolne do samodzielnej egzystencji. Młode, zbierając się w ławicę, zwiększają swoją szansę na przeżycie (uniknięcie drapieżnika). Liczebność lęgu może być różna, ale występują pewne stałe zależności między populacjami, jedną z nich jest zależność od stopnia ryzyka zagrożenia ze strony drapieżników. Spośród samic podobnych wymiarów, te przebywające w środowisku o wysokim poziomie drapieżnictwa, wydają liczniejsze, ale mniejszych rozmiarów potomstwo. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 10-20 tygodni i są płodne przez następnych 20-34 miesięcy. Samce są zdolne do rozrodu w wieku ok. 7 tygodni. Długość życia gupików może być różna, ale przeważnie wynosi ok. 2 lat.

Wielkość ciała gupików jest powiązana z wiekiem, a ich wielkość podczas dojrzewania zależy od drapieżnictwa w ich środowisku. Samce i samice z obszarów o wysokim ryzyku drapieżnictwa zaczynają rozmnażać się wcześniej niż te z siedlisk niskiego ryzyka. Samice z obszarów wysokiego ryzyka są bardziej płodne, rozmnażają się częściej i produkują więcej potomstwa na jeden miot. Starsze samice rodzą mniejsze potomstwo i w częstszych odstępach czasu.

Śmiertelność gupików ze środowisk o wysokim drapieżnictwie jest wyższa, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności wśród samic w wieku 6 miesięcy, podczas gdy w środowiskach o niskim drapieżnictwie nie występuje to zjawisko do wieku 16 miesięcy. Jednakże, ze względu na wydłużoną zdolność reprodukcyjną, gupiki z siedlisk o wysokim drapieżnictwie cechują się dłuższym życiem. Po okresie reprodukcji nie odnotowano znaczących różnic w długości ich życia.

Na regulacje populacji gupików ma też wpływ dostępność pokarmów i zagęszczenie. W odpowiedzi na niedobór żywności zmniejszają płodność i rozrodczość, a kiedy pokarmy są dostępne, zwiększają liczebność potomstwa. Na przykład, w czasie pory deszczowej od Maja do Grudnia, gupiki z północnego obszaru Trinidadu ograniczają rozród, bez względu na poziom drapieżnictwa. Zagęszczenie w danym środowisku również ma znaczenie, gdyż większa konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje spadek szybkości reprodukcji i wzrostu somatycznego oraz wzrost śmiertelności wśród narybku, z powodu kanibalizmu.

Ostatnio zmodyfikowano: 31 października 2019 r.
Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!

Video

Galeria

Podsumowanie

 • Akwarium:
  • średnie
  • min-pojemność: 54 l
  • min-długość: 60 cm
 • Orientacyjna cena: 3 zł
 • Dostępność: powszechna
 • Stopień zagrożenia wyginięciem (IUCN): LC - najmniejszej troski

Masz ten gatunek w akwarium?

Podziel się swoimi doświadczeniami!

Dodaj komentarz

zanim napiszesz, proszę zapoznaj się z regulaminem

* pole wymagane, adresów mailowych nigdzie nie udostępniamy i nie wysyłamy żadnych treści reklamowych.

Komentarzy: 642

 1. DX

  wiem ze to banalne pytanie ale chce sie upewnic mozna trzymac te ryby bez grzałki ?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Sky[Kiedyś Michał]

   Teoretycznie tak, w praktyce to zależy od poszczególnej ryby

  2. DX

   jak tak to jakie rodzaje np. pandy mozna trzymac czy dumbo

  3. Sky[Kiedyś Michał]

   Nie zależy od gatunku, chodzi o samą rybę jedna wytrzyma w np. 20 stopniach a inna zdechnie

 2. Szift

  Wielki Problem Z małymi rybami niedawno urodziły mi się dwa małe gupiki
  wsadziłem je do słoika ok 1 – 2 litr nie mam większego zbiornika w głównym jest bojownik który chętnie by takie gupiki skonsumował dużych nie rusza 🙂 mają tam kamienie i roślinkę karmie ich karmą dla ryb którą posiadam oczywiście rozdrobnionym lepszych warunków niestety nie mogą dostać bo nie wychodzę z domu przez pewną rzecz na k . co mogę zrobić chce dla moich ,,kijanek” (bo tak wyglądają małe gupiki ) dziś podmianę im wody zrobiłem .

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Sky[Kiedyś Michał]

   Nie rób nic i wyjmij je ze słoika, natura zadecyduje słoiki są nieodpowiednie do trzymania tak samo co w przypadku kuli, ale nie jest aż tak źle. Poza tym nie ma szans na przeżycie 2 małych w 2l słoiku bo zapewne nie mają też filtra i napowietrzania skoro nie masz większego zbiornika i masz tylko jedna „główne”, a i tak jakbyś wpadł na pomysł przełożenia filtra to tego nie rób…
   Gupiki się szybko mnożą i na pewno ich było więcej niż 2 młode tylko tego nie dopilnowałeś i bojek je zeżarł, nic nie poradzisz, najlepiej byłoby gdybyś młode gupiki przełożył do głównego akwarium może uda im się przeżyć

  2. Szift

   samic są bardzo młode maja ok 3 cm -2 cm samica miała 3 gupiki jeden się urodził został zjedzony a dwa uchroniłem .dziękuję za odpowiedź jak będe miał nowe akwa stare będzie dla młodych

 3. Patrycja

  Witam, mam mały problem. 28.12 kupiłam samica gupika kotną, według tego ile trwa ciąża gupika powinna już rodzić lecz ciągle ma mały brzuch.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Michał

   a zaszła w ogóle w ciąże?

  2. Patrycja

   Tak, zaszła w ciążę

  3. Michał

   Wiesz skoro ma mały brzuch to chyba nie zaszła

 4. Jan

  Posiadam gupiki moskiewskie. Kanibalizmu u tych ryb nie zaobserwowałem.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ktoś, chyba łoś

   dzięki stary za informacjeeeee, lowkiiiii

 5. Rybcia

  Ponawiam pytanie,otóż jóż z inną obsadą zmieniłem wystrój akwarium i akwarium – ma teraz 60l,dwa duże kamienie wulkaniczne i korzeń,trawka i Mech,5 gupiķów ( trzy samice,dwa samce,),4kirysy ostre,glonojad,bojownik,tak jak ktoś mi napisał zmieniłem obsadę,ale nadal nici z rozmnażania,kiryski mi się trą,a one nic obecnie mam 25 młodych kirysków i się trzymają,jedna samica jest gruba ale jest taka od 2 miesięcy,czy to jakaś choroba czy co?,ostatnio zwalczaniem w akwa pasożytnicze,a więc czy to to?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Anita

   Jeśli chcesz rozmnażać gupiki najpierw zapewnij im temperaturę.
   Z doświadczenia wiem, że samiec zapładnia samice z zaskoczenia, ale jeśli chcesz żeby same zadecydowały.
   Upewnij się że samce nie mają za długiego gonopodium.
   Jeśli nie to spróbuj Dokupić z jednego kolorowego samca i samicę może to kwestia tego że ryby po prostu nie widzą w sobie potencjalnego partnera

 6. Krzysztof

  Witam mam takie pytanie dlaczego gupiki nie mogą byc z glonojadem syjamskim

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. karlik i molka

   glonojady mają 20 cm a glonojady mogą pasożytować

 7. Paweł

  Hoduje je od ok. 3 miesięcy i jestem z zakupu zadowolony. Trzymam je w akwarium 25 l z neonkami innesa i danio. Świetnie przystosowują się do ciężkich warunków. Polecam dla początkujących.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Bartek

   25l jest tylko dla początkujących można trzymać rybki max pół roku ale przez lata nie można bo akwarium jest zamale i tyle trzeba zmienić na większe min 45l i nie nadaje się dla ryb

 8. Robi

  Hej
  Moje gupiki samce i samice ocierają sie od czasu do czasu bokiem o kamyczki ,jakby ich swędziało.Czy to normalne?
  Temp.wody 26°C
  Dużo roślinności ,Filter ,

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. admin

   Ryby mogą sporadycznie ocierać się o przedmioty czy rośliny, ale jeżeli jest to częste i utrzymuje się parę dni, to może oznaczać, pogorszenie jakokości wody, niewłaściwe parametry wody lub chorobę.

  2. adas

   mogą mieć ospe.

 9. Przemek

  Witam szanowne grono forumowiczów.

  Założyłem 2 tyg. temu mini zbiornik 25-30l – zależy jak liczyć (40×20×40)
  Filtr fluval1 200l/h
  Grzałka 100W z termostatem temp. 25C
  Oświetlenie Led 10W

  Podłoże substrat plus żwir
  Rośliny i tutaj przepraszam będzie po łacinie:
  Hygrophila corymbosa ‚Siamensis’ – tył
  Cryptocoryne becketti ‚Petchii’ – środek
  Bacopa compact
  Lilaeopsis brasiliensis

  Ostatnie parametry wody – test paskowy:
  NO3 – 15
  NO2 – 0.2
  GH – 10
  KH – 11
  pH – 7.3
  Cl – 0

  Chcę tu wpuścić 4-5 gupików (same samce). Żadnych innych krewetek, ślimaków czy innych takich. I teraz pytanie. Czy będą to dla nich „godne warunki bytowe”.
  Będę wdzięczny za opinie, wskazówki, porady a i krytykę.
  Z góry dzięki. Pozdrawiam

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Bartek

   Gupiki nadają się nawet do swieżo nalanej wody z kranu wystarczy im grzałka i podmiana wody

  2. Sky[Kiedyś Michał]

   Bartku nie, dla ryb wpuszczenie do takiego akwarium to dla nas to samo co jakbyś wszedł do pokoju bez powietrza

  3. netGhost

   GH10 KH 11 ??????????

 10. Marcin

  witam,

  mam mini akwarium 20L (25x25x30), gdzie są już krewetki, pytanie czy można tam dołożyć (i ile sztuk) rybek, np.
  – gupiki pawie oczko? czy bardziej odpowiednie będą mniejsze (np. gupiki endlera)?
  – glonojady (np otoski)? 1-2 sztuki?
  – jakieś rybki denne (np kiryski) – czy też same krewetki wystarczą żeby „czyścić” dno?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kulio

   Ja trzymałem harem gupika czyli 1 samiec i dwie samicę a do tego 3 kiryski spiżowe w akwa 20 L i wszystko było okej. Otoski są bardzo wrażliwe. Kiryski i gupiki przystosują się niemal do każdych warunków 🙂

 11. Klaudia

  Mam akwarium 54l. W zoologicznym zakupiłam harem 1+2 prętnika karłowatego i 6 kirysków panda na dno. Mogę dorzucić jeszcze z 3/4 samce gupika? Może jakieś inne rybki mi polecacie? Jestem zupełnie zielona w tym temacie, przeczytałam tylko jakąś książkę z biblioteki.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kotek

   A zależy Panu na narybku żeby rodziła się w akwarium i rozwijał to bym usunął prętika a jeśli ma Pan do tego inne akwarium to inna sprawa by mógł Pan samca i samice po jednym molinezja dożucić i tych samców gupika też trochę roślin trzeba

 12. Peter

  Hoduje z molinezjami i wydaje się że samce są bardziej zainteresowane samicami molinezji niż samicami swojego gatunku . Możliwe że to dlatego ponieważ samce są żółte a samice są czarne . Samice molinezji też są koloru żółtego . lol

  Odpowiedz
 13. Marcin

  Chciałbym założyć akwarium 70l. Ryby jakie chciałbym głównie trzymać to neonki gupiki i razbory. Czy moglibyście mi podpowiedzieć czy te gatunki mogą być w jednym akwarium oraz jakie inne rybki można dołożyć. Chciałbym także się dowiedzieć ile sztuk tych rybek można trzymać przy takim litrażu.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Peter

   Mam znajomego który hodował gupiki i neonki ale gupiki podgryzały te neonki.
   Na temat razborów nic mi nie wiadomo.

  2. Kotek

   raczej to by się by dogadywały u mnie są neonki i gupiki i nic ale rozbory to nie są też agresywne ryby

 14. Nadia

  Witam, czy samica bojownika może być trzymana w akwarium z szóstką samców gupika i dwoma samicami gupika? Czy młode gupika i młode m mogą być przez jakiś czas z resztą ryb w tym samym akwarium, czy odizolować małe bojowniczki z matką? (samiec bojownika ma inne akwarium)

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Ola

   Tak dużo samców zamęczy samiczki. Najlepiej kup 4 samce i 4 samice. Dorosłe gupiki mogą pozjadać narybek

  2. Damian

   Poza tym bojownik może być agresywny dla samców gupika (będzie brał ich za rywali)

 15. Damian

  Witam. Czy w akwarium 30 x 30 x 35 mogę trzymać gupiki? Netto ok 25 litrów. jeżeli tak to ile z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Ola

   Możesz, trzymać niewielkie stadko tych rybek, na przykład tylko te kolorowe samce max 4 🙂 jak najbardziej możesz trzymać tylko max 4 samce gupika ja tak miała w większym akwa i było ok fajnie to akwarium było by zamienić na krewetkarium no ale może krewetki cię nie interesują:)

  2. Peter

   Jasne . Do piętnastu sztuk . W tym pięć samców.

 16. Anna

  Witam!
  Mam akwarium 72l w nim
  5x kirysek pstry
  7x pawie oczko
  2x molinezja
  2xplatynki
  8x danio
  Co myślicie o takiej obsadzie?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrrrrrrrrw

   Za dużo masz ryb, a dla molinezji za małe akwarium. Danio (zapewne pręgowany) w ogóle nie pasuje ze względu na inne wymagania co do temperatury i twardości, kirysek pstry raczej woda miękka-średnio twarda, molinezje gupiki i platynki woda twarda. Na pewno pozbyłbym się wszystkich danio, bo nie pasują i zmniejszy się znacząco tłok w akwarium. Dla dobra molinezji, znalazłbym im większe akwarium.

 17. Pietrek

  Ale mogę trzymać je w twardej wodzie ?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Co rozumiesz przez twardą? No i to zależy też od reszty czynników. Ogólnie rzecz biorąc, to samice mi zawsze starości dożywały w wodzie ph koło 8 i twardości powyżej 20. Z samcami różnie – od dwóch miesięcy do roku najdłużej. Jak przy takich parametrach dasz garbniki to sytuacja z jakiegoś powodu ma się lepiej. Ale jeśli akwarium nie jest duże to myślę, że najlepszym pomysłem byłoby kupowanie wody ro/demineralizowanej i dolewki trochę z niej. Na pewno nie zaszkodzi, o ile nie będzie jakiś wielkich skoków.

 18. Another...

  Mam dość nie mały problem, „bujna roślinność” w średnio/twardej wodzie – to fizycznie niemożliwe (?), wapień z twardej wody będzie się przecież osadzać na roślinach, a miękkiej wody gupik przecież nie będzie tolerować – czy może jednak? Jak to pogodzić żeby gupiki czuły się jak najlepiej w akwarium ((czekającym dalej na ryby) roślinnym aby zapewnić najwyższy stopień filtracji wraz ze sporą ale „powolną” kaskadą i dojrzewającym reaktorem NO3-), gupik jak to gupik a w szczególności w większej grupie potrafi mnóstwo zanieczyszczeń wprowadzić do systemu, za co „łyse” i (zasadowe, twarde) akwarium nie będzie miało jak się zabrać.

  Odpowiedz
 19. Dawid

  Czy do 45l moge ich 10 i 2-4 kiryski pstre/spiżowe?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Dawid

   A i bym zapomnial nieduży zbrojnik lamparci

  2. Kamila

   Z 10 szybko zrobi ci się plaga i będzie ich za dużo, zbrojnik lamparci odpada, on potrzebuje przynajmniej 2x większe akwa, żeby prawidłowo się rozwijać. Ja bym dała max 4 gupole, sama mam niewiele mniejsze akwa i 2 mają trochę ciasno. Kiryski według mnie odpadają, są silnie stadne i potrzebują 5-6 koleżków minimum, by czuły się dobrze

 20. Matołek

  Nie chcę nigdy więcej gupików, z następujących powodów:
  1. Uważam te ryby za bardzo agresywne. Ich agresja uruchamia się po pewnym czasie od rozdzielenia samców od samic. Musiałem je rozdzielić, bo w dobrych warunkach w dużym akwarium rozmnażają się na potęgę i robi się plaga.
  Agresja u samców polega na gwałceniu ryb innych gatunków. W ten sposób doprowadziły u mnie do śmierci kilku Razbor Klinowych. Samice natomiast agresywnie gonią, skubią i szarpią ryby innych gatunków, powodując zastraszenie i stres.
  2. Bez wprowadzania nowych osobników, z każdym pokoleniem robią się coraz mniej atrakcyjne.
  3. Odgupiczanie trwało u mnie kilka lat, bo samice potrafią przechowywać nasienie i mieć kilka miotów bez obecności samców.

  Odpowiedz
 21. Maja

  Witam. Wczoraj kupiłam gupiki do mojego akwarium 54l. Kupiłam 6 samców. Pod wieczór pojawiły mi się na liściach i szybach białe kuleczki. Pomyślałam, że to ikra, ale przecież gupiki nie składają ikry i kupiłam tylko samce(4 młode i 2 starsze). Poza gupikami mam w akwarium kiryski czarne, ale mam je od roku i nic się nie działo. Nie mam pojęcia co to za białe kuleczki…

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. Aquabat

   Na 99% ikra kiryskow jak na lisciach i szybach (sory za brak pl ale jestem na maszynie ktora nie ma pl).

  2. Maja

   To się nawet cieszę, ale ja w ogóle nie załatwiałam im warunków do rozmnażania. Przeczytałam, że trzeba zrobić dużą podmianę wody, a tydzień temu robiłam tylko 20%… Dziwne, ale zostawię tę ikrę, może wykluje się narybek z nich 😉

  3. Aquabat

   Tylko żeby Ci gupiki nie podjadły tej ikry bo one takie są że wszystko sprawdza czy da się zjeść.

  4. Maja

   Nie zauważyłam, by były zainteresowane nią, ale dzisiaj wszystkie jajeczka zniknęły, a narybku nie mogę znaleźć. Sprawdziłam filtr, trochę potrząsałam liśćmi i kryjówkami, ale niczego nie zauważyłam. Może zjadły małe rybki?

  5. Aquabat

   Wyleg trwa 2-3dni wiec raczej zjady a szkoda bo mae kiryski bardzo fajne sa, znam twoj bul tez nie przypilnowalem ikry tydzien temu od pstrych.

  6. Maja

   Tak poza tym, czy możliwe, by samce z braku samic zalatywały do siebie? Zauważyłam, że czasami ganiają się po akwarium itd. :/

 22. Artur

  Mam samiczke gupika w ciazy, ale w akwarium ogolnym. Czy moge ja odlowic do wykotnika i czy ma byc sama czy razem z samcem? Dodam, ze to moja pierwsza proba rozkocenia rybek.

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Sara

   Możesz odłowić, tylko samą bez samca, jak się wykoci to wypuść do zbiornika z powrotem

  2. Mateusz

   Z doświadczenia wiem że trzymanie samicy gupika w wykotniku bardzo ją stresuje, lepiej obsadzić akwarium roślinami i stworzyć dużo kryjówek, a o zjedzenie małych nie ma co się martwić (rozmnażają się tak szybko że po pół roku miałem poważne przerybienie).Gupika już nigdy więcej 😉

  3. Gupiczek

   NIE ZOSTAWIAJ W AKWARIUM,zrub kotnik z butelki jak niemasz,
   POTRZEBNE,
   Igła
   Butelka 2l
   Roślina najlepiej rogatek
   Żwir
   Taśma
   Nozyczki
   :przecinasz butelke po wodzie na pół nie za durzu kawałek,po przecieńciu weź igłe i podziurkuj butelke,nasyp żwir najlepiej czarny bo wtedy widać rybki,wsadź tam rośliny tak by było wolne miejsce dla rybek,jak jusz to zrobisz weź taśme klejącom lub przysawki są dwie opcje,jak taśme to wytnij duże jawałki taśmy i przyklej niom butelke sposub:naklej kawałek taśmy na butelke a kawałek na akwa,przysawki:zrub duże dziury takie żeby były idealne i włóż tam przysawki,przyczep do akwa i wpuść rybki,u mnie się sprawdza przez dwa lata:)

 23. Alex

  Rozmnozyly mi się dzisiaj gupiki w akwarium ogólnym. Nie mam kotnika ani drugiego akwarium. Chciałbym się dowiedziec jako laik czy mogą tam przebywać czy mam coś z nimi zrobić żeby inne ryby ich nie zjadły.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Aquabat

   To czy przeżyją zależy od tego ile masz zarośli i innych kryjówek oraz od wielkości akwarium i ilości ryb w niem.

 24. Andrzej

  Witam! Jestem początkowym akwarystą nigdy nie miałem do czynienia z rybkami w związku z tym mam pytanie proszę mi powiedzieć czy w akwarium 72 l mogą być następujące rybki: 1 młoda molinezja biała, 1 glonojad mały, 4 kiryski, 3 gupiki, 6 rybek danio i 10 neonów innesa.

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrrrrrrrrw

   Molinezja to niezbyt dobry pomysł, za małe akwarium, poza tym lepiej czują się w grupie. Neonki znowu wymagają innych parametrów wody (woda miękka, w kranie najczęsciej jest średnio twarda i twarda). Danio mogłyby być, ale musiałbyś mieć temperaturę ok 22-23st, max 24. W lecie podczas upałów najczęściej nie da rady zapewnić tak chłodnej wody. Co proponuje? Zbrojnik może być, jeden i koniecznie pospolity bo inne rosną czasem ogromne. Do tego kiryski 5-6szt. gupiki 5szt najlepiej same samce bo ładniejsze. Zamiast molinezji, neonków i danio proponuję platki (zmienniaki) albo 5 samców albo jak chcesz jakieś młode to 1-2 samce i 4 samiczki. Wiecej ryb bym nie wrzucał bo jednak 72L to dość mały zbiornik. No i jako początkujący, ZANIM kupisz ryby poczytaj o zakładaniu i DOJRZEWANIU akwarium. I ostatnia rada, nie słuchaj nigdy rad sprzedawców. Oni mają w głębokim poważaniu dobro ryb, żeby hajs się zgadzał, większośc jest gotowa sporzedać Ci rekina w kuli…

  2. Aquabat

   Molinezje 1 to za mało 3 chociaż (2 samice i 1 samiec).
   Co do glonojada zależy co nazywasz glonojadem, do tego litrażu tylko Zbrojnik pospolity i też nie jeden, 2-3 będą czuły się lepiej.
   Kiryski 4 już lepiej ale ich nigdy za wiele, po 5 dwóch różnych mniejszych gatunków albo 6-7 tego samego gatunku.
   Danio bym przemyślał na twoim miejscu, jakoś mi te ryby nie pasują do towarzyskich akwa.
   Neon innesa niezbyt dobrze się czuje gdy przebywa długo w ciepłej wodzie. Nie wiem jak inne neony np. czerwony czy zielony niech się wypowie ktoś bardziej obeznany.

  3. Natalia

   ja w akwarium 60 l mam 47 rybek w tym 4 molinezje i kazda rybka ma przestrzeń do pływania

  4. Aquabat

   Chcę zobaczyć tą przestrzeń do pływania dla 4x 8-10cm + 43 innych ryb w 60l. Jak twierdzisz z roślin masz trawę i co tylko trawę żadnej innej kryjówki?? Czyż by kolejny sadysta co nie potrafi czytać jakie warunki trzeba zapewnić podopiecznym i twierdzi żyją więc jest ok??

  5. Marta

   Tylko nie danio! Miałam epizod z nimi i oskubały prawie wszystkie ryby???? A tak wszystkie ryby są sobie obojętne albo przyjazne

 25. Joanna

  Czy mogą być razem z krewetkami red cherry?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Marcin

   Ja bym zaryzykował. Choć na potomstwo krewetek nie możesz liczyć, gupiki wyjedzą.

   Ale może być kompletnie odwrotnie! I krewetki namnożą się jak głupie 🙂

  2. benek

   Cześć Joanna!Po pierwsze zależy jakich rozmiarów jest akwarium i ile posiadasz ryb.Jeśli akwa jest wystarczająco duże i liczba ryb(oraz krewetek)jest zrównoważona to bez najmniejszego problemu możesz trzymać te dwa spokojne stworzenia razem.
   O potomstwo krewetek się nie martw.Jeśli posiadasz jakiekolwiek rośliny to nic mu się nie stanie.Krewetki będą się szybko rozmnażać.

   PS.(ryb nie powinno być więcej niż krewetek)

  3. Inez

   Hej 🙂 Moje gupiki nie interesują się kompletnie krewetkami red cherry (mam dwie młode) ani żadnymi innymi krewetkami. Gdy red cherry były malutkie to prędzej molinezja je zaczepiała. Teraz gdy podrosły krewetki, molinezje dały im spokój 😀

 26. Rafał

  Witajcie! Mam w planach zakup akwarium 54 l i planuję poniższą obsadę:
  – 4 gupiki (samce)
  – 10 razbor Galaxy
  Doradzcie mi proszę jakieś rybki przydenne. Niestety wodę w kranie mam dość twardą (ok. 16-17 st. GH), więc otoski odpadają. Może jakieś kiryski?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Kuroneko

   Jak twierdzisz, że otoski nie dadzą rady, to kiryski tym bardziej. Zwłaszcza, że na taki litraż to pigmeje lub siepoplamki, a one są dość delikatne. Spróbuj powalczyć z twardością przy pomocy dolewki destylki, czy zabarwieniu wody olchą/dębem, w granicach wody o średniej twardości otoski lub piskorki już powinny być ok.

  2. rrrrrrrrrrrrrrw

   Kolego Kuroneko coś Ci się pomyliło. To otoski są mniej odporne na twardą wodę, przy 17st mogą padać wcześniej czy później jak muchy po muchozolu. Do 54L spokojnie można kupić stadko 6 sztuk kirysków spiżowych, one wytrzymują nawet twardszą wodę niż w/w 17st. A jeśli woda będzie chłodniejsza (max 25st) to można kupić kiryski sterby, są ładniejsze i też dobrze będą się czuły w takiej wodzie. Dolewanie wody destylowanej to słaby pomysł, wiem to z doświadczenia. Trzeba regularnie kupować niemałe ilości takiej wody, dokładnie obliczać proporcje, sprawdzać często parametry wody itd. Dla otosków musiałby mieszać wodę w proporcjach 50/50, żeby zbić do około 8st a i to jest blisko górnej granicy.

  3. Rafał

   Bardzo dziękuję za odpowiedzi i proszę o dalszą pomoc w kwestii „glonożercy” 🙂 kiryski są super ale glonami się nie interesują. Jak już było powiedziane otoski męczyłyby się w takiej wodzie, molinezje męczyły by się w takim małym akwarium, a ztego co czytałem to tylko młode zbrojniki mogą się interesować glonami (poprawcie mnie jeśli się gdzieś pomyliłem). Zastanawiam się nad krewetkami Amano.
   1. Czy to byłby dobry wybór do takiej wody?
   2. Jeśli tak, to jakie roślinki im zapewnić? Dla samych rybek chciałem wprowadzić kryptokorynę, żabienicę i mech jawajski lub ewentualnie rogatek sztywny. Jeśli chodzi o nawożenie dla nich to raczej kulki gliniano-torfowe, oświetlenie 0.4W/l.

 27. benek

  Witajcie!Co mam zrobić z gupikami?Wiecie,że gupiki błyskawicznie dochowują się potomstwa,a ja nie mam już miejsca by mieć tyle gupików.W sklepie mi nie przyjmą więc nie mam co z nimi zrobić.

  Odpowiedzi: 6
  Odpowiedz
  1. zmijos

   zostawić aż się wykoci w akwarium tyle ile przeżyje to będzie

  2. rrrrrrrrrrrrrrw

   Wystaw narybek na portalach ogłoszeniowych za symboliczną cenę (np 10-20szt za 5zł). Ja tak robiłem i zawsze w humanitarny sposób pozbywałem się niechcianego narybku, a nie czekałem aż zostaną zjedzone. Jeśli nie chcesz, żeby problem się powtarzał to wystaw również wszystkie samiczki (lub samce) bo z czasem będzie tylko gorzej.

  3. Basia

   A jak zostawi same samce, bez samiczek, to nie będą się tłukły?

  4. rrrrrrrrrrrrrrw

   Nie będą. To spokojne, czasem aż nudne rybki 😛

  5. Felka

   Pomyśl nad kupnem jakiejś pseudo drapieżnej rybki, która żywi się narybkiem. np. mieczyk (one zjadają swoje potomstwo, może małymi gupikami też się posilą).

  6. Gupiczek

   Witam,mam gupiki,samiczki szybko się kocą i są w ciąży,polecam szprzedać je na olx

 28. Tomek

  Błagam o pomoc mój biały najładniejszy gupik od ok tygodnia nic nie je i co jakiś czas jakby rzuca nim do tyłu podejrzewałem robaki więc oddałem jego kupę do badania wyszła hexamitoza lecze go już 5 dni protosolem z zooleka (takie leczenie zalecił weterynarz) i innym rybom się poprawiło a jemu się pogarsza. Czy wie ktoś co to może być za choroba (albo jak go zbadać) i jak to leczyć błagam o pomoc bo on ledwo żyje

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Jędrek

   Najprawdopodobniej gupik doznał urazu, obrażenia wewnętrzne przy odławianiu sitkiem lub podczas sprzątania zbiornika, typowe objawy, nie przyjmuje pokarmu i rzuca nim na boki i do tyłu, sam tak miałem, rybka nie do uratowania niestety, pozdrawiam

 29. Jakub

  Jak zakładałem sobie akwarium, to zakupiłem sobie gupiki, jako pierwsze rybki, wiadomo, jak na nowicjusza przystało…kupiłem dwie parki…Na początku byłem bardzo zadowolony, bo ładne to i niezbyt wymagające, ale jak to tałatajstwo zaczęło mi się mnożyć, to raz, że nie mam co z tym robić, bo w sklepach ich nie chcą, ludzie też nie za bardzo biorą, a dwa że zaczęły mi obgryzać wszystkie rośliny w akwarium, normalnie małe szkodniki. Co z tego że je karmię ( płatki, dafnia suszona, ochotka mrożona, warzywa świeże) niezależnie jaką dostaną porcję żarcia i z jaką częstotliwością, wszystkie rośliny objedzone…Takie to cholerstwo, że nawet inne ryby narybku nie chcą zjadać;P Nie polecam tych ryb dla świeżych w temacie…A już na pewno nie w parach…

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Agata

   Bo to tylko pozornie proste rybki. Konieczność kontroli populacji czyni je właśnie dość trudnymi w obsłudze. Jedyna opcja to trzymanie samych samców (ładniejsze i mniej brudzące) albo znalezienie kogoś z dużymi rybkami, kto młode będzie odbierał jako żywy pokarm…

  2. Ewelina

   Proszę wpušcić neony, one kontrolują rozród Gupików. Zjadają młode.

 30. Nikola

  Hej właśnie założyliśmy akwarium dla synka 30l mamy w nim dwa gupiki (nie mamy pojęcia czy to samiczki czy samce) 3 kirysy, 3 danio czerwone, 4 neonki, 5 molinezji i jeden glonojad…czy to nie za dużo rybek?

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrw

   Hej, jeśli chodzi o gupiki, to samce są ładniejsze, bardziej kolorowe, mają wielokolorowe płetwy ogonowe a samiczki są trochę większe, bardziej okrągłe i najczęściej ciało mają całe żółte lub szare i płetwę ogonową np całą czerwoną lub ciemno szarą. Jeśli chodzi o akwarium, to właściwie dla wszystkich tych ryb jest za małe, szczególnie dla molinezji, które rosną duże (7-8cm) i lubią popływać, danio również dużo i szybko pływa. Neonki i kiryski to ryby stadne więc przydałoby się co najmniej 2x tyle co masz, ale na pewno nie do tego 30l akwarium. Neonki z resztą potrzebują wodę miękką, której raczej nie masz w kranie, zupełnie przeciwnie do gupików i molinezji, które powinny mieć wodę twardą, średnio twardą. Poza tym molinezje i gupiki szybko i obficie się mnożą, jeśli się okaże, że masz parki, to po pół roku zrobi Ci się akwarium jak puszka z sardynkami. Jeśli w niedługim czasie planujesz zakup większego akwarium, np 54L to na razie można byłoby zostawić te gupiki, glonojada i kiryski, dokupić jeszcze 2-3 takie same kiryski i ze 2 gupiki jeszcze, najlepiej jakbyś miała same samce, po pierwsze ładniejsze, po drugie nie będą się dziko mnożyć. Jeśli masz w niedalekich planach akwa minimum 100L to molinezje można byłoby zostawić. Dla kirysków najlepszym podłożem jest piasek, jeśli nie chcesz piasku to jak najdrobniejszy żwirek, żadne tam 1cm-trowe kamyczki. I jeszcze ważna rzecz przy zakładaniu akwarium: zanim wrzucisz rybki, woda powinna być wlana od minimum 3 tygodni i w tym czasie powinien działać filtr 24h/doba, jeśli wlałaś świeżą wodę i od razu rybki, to część może tego nie przeżyć. Powodzenia i pozdrawiam 😉

  2. Zasinx

   Na twoim miejscu oddałbym danio i molinezje a resztę zostawił i ewentualnie dokupił jeszcze kilka neonów ale najlepszym wyjściem (bez oddawania ryb) jeśli to możliwe to zakup większego zbiornika.

  3. Ego

   Dwa razy za dużo.

  4. Norbert

   O wiele wiele za duzo ????