Poecilia reticulata (W. Peters, 1859)

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa fot.nettaigyo-zukan.com

Gupiki Pawie Oczko - ryby akwariowe

Gupik,  Pawie oczko, Gupik pawie oczko  (Poecilia reticulata) – jedna z najbardziej znanych i najłatwiejszych w hodowli ryb akwariowych na świecie. Występuje w wielu różnorodnych formach hodowlanych. Dzikie okazy są bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, powszechnie dostępne pochodzą z hodowli komercyjnych lub farm hodowlanych. Niestety wiele gupików dostępnych w sklepach akwarystycznych nie jest już tak odporna, a wręcz podatna na choroby. Ryby najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców, pasjonatów gatunku.

W krajach Trzeciego Świata gupiki zostały wprowadzone przez człowieka, aby zwalczyć plagę komarów, przenoszących malarię, dzięki temu zaaklimatyzowały się w wielu regionach stref klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Występowanie

Ameryka Środkowa. Pochodzi z północno-wschodniej Ameryki Południowej i południowych wybrzeży Karaibów. Pierwotny zasięg obejmuje Wenezuelę, Gujanę, Surinam, Gujankę Francuską oraz wyspy Trynidad i Tobago, Barbados, Antigua i Barbuda oraz Antyle Holenderskie. Wprowadzone sztucznie lub dzikie populacje występują także w ok. 50 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii.

Niesamowicie wytrzymały gatunek, który żyje w prawie każdym środowisku wodnym, od wysokogórskich strumieni po mętne bagna i rowy melioracyjne. Niektóre populacje spotykane są również w wodach słonawych. Prawdopodobnie najlepiej czuje się i rozwija w siedliskach z bujnym wzrostem glonów i roślinności.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Charakterystyka i usposobienie

Gupik Pawie Oczko - ryba akwariowa

Gupik – samiec, samica

Ryby charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samica gupika osiąga 6 cm długości standardowej, ma ciało koloru oliwkowo szarego, a jej płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Dojrzałe samice w okolicy płetwy odbytowej mają ciemną tzw. plamę brzemienną. Samiec jest smuklejszy, odrobinę mniejszy – rośnie do 5 cm i ładniej, intensywniej ubarwiony. Na jego ciele widnieją różnokolorowe plamy, a płetwy grzbietowa i ogonowa są wydłużone. Gupiki występują też w wielu formach hodowlanych, zróżnicowanych pod względem kształtu płetw i barw. W handlu formy pierwotne „dzikie” są praktycznie niespotykane.

Są to ryby bardzo aktywne, z reguły łagodne, ale czasem, głównie samce mogą podskubywać siebie nawzajem lub też inne ryby z górnych partii wody oraz okazyjnie gatunki z przedłużonymi płetwami jak np. skalary. W środowisku naturalnym żyją w dużych skupiskach, w przewadze samic i tak też powinny być trzymane w akwarium. W niewoli, na małej przestrzeni, samce są bardzo natarczywe względem samic, nie dają im chwili spokoju, podczas karmienia, odpoczynku czy rodzenia. Na każdego samca powinny przydać co najmniej dwie samice. Jeżeli nie chcemy ich rozmnażać, to do akwarium wybierzmy wyłącznie jedną z płci, większe samice lub bardziej kolorowe samce.

Małe rozmiary gupików i jaskrawe ubarwienie sprawiają, że są łatwym celem dla drapieżników. W sytuacji zagrożenia zbierają się w ławicę.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Odżywianie i karmienie

W naturze żywią się szczątkami alg, okrzemkami, bezkręgowcami, fragmentami roślin, larwami owadów. W większości przypadków to glony stanowią większą część ich diety, ale jest to uzależnione od konkretnych warunków i dostępności pokarmów w środowisku. Na przykład, badanie na dzikich okazach z Trinidadu wykazało, że dieta gupików zbieranych w górnej części rzeki Aripo składała się głównie z bezkręgowców, podczas gdy u okazów zbieranych w dolnym regionie rzeki Tacarigua przeważały glony (okrzemki) i inne cząstki mineralne.

W akwarium powinny otrzymywać zróżnicowane pokarmy suche, mrożone i żywe np. wodzień, dafnie, artemie, oczlik oraz roślinne np. suche ze spiruliną, blanszowany szpinak, sałatę. Należy unikać pokarmów „ciężkich” takich jak np. wysoko proteinowa ochotka.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Akwarium

Mimo niewielkich rozmiarów, dla grupy gupików zaleca się min. 54 l akwarium, z bujną roślinnością, również pływającą. Biologia w większym zbiorniku jest dużo bardziej stabilna, skoki pH są mniej gwałtowne, a temperatura wody maleje i rośnie wolniej.

Woda dla nich powinna być raczej twarda 10-30 dGH, alkaliczna do zasadowej z przedziału 7-8 pH o temperaturze 26-28°C. Dobrze tolerują też zasolenie, gdyż są gatunkiem euryhalicznym tzn., że znoszą różny stopień zasolenia wody, mogą żyć w wodzie słodkiej, słonawej (brachicznej), a nawet w morskiej.

Gupikom prawdopodobnie najlepiej będzie w akwarium gatunkowym lub w towarzystwie innych piękniczkowatych (np. mieczyków, platek) i żyjących przy dnie, łagodnych kirysków. Alternatywnym wyborem mogą być niewielkie tęczanki lub danio. W dobrze urządzonym i zarośniętym zbiorniku można je łączyć również z krewetkami karłowatymi, jednak te mniejsze nowo narodzone mogą być przez nie zjadane.

Na pewno złym towarzystwem będą np. bojowniki, kolcobrzuchy, brzanki, glonojady syjamskie czy mające tendencje do podskubywania płetw tetry, które tak czy inaczej, preferują też odmienne warunki wodne. Dla żółwi, krabów i raków będą pożywieniem.

Gupik pawie oczko - Poecilia reticulata - Rozmnażanie

Rozmnażanie gupików tak jak większości ryb żyworodnych jest bardzo łatwe. Ze względu na dużą żywiołowość samców, na każdego samca w akwarium powinno przypadać kilka samic. Do rozrodu nie są wymagane żadne specjalne przedsięwzięcia, wskazana jest natomiast bujna roślinność, również pływająca, która zapewni schronienie narybkowi.

Gupiki są bardzo płodnymi rybami. Okres ciąży może być różny, ale zwykle wynosi 21-30 dni. Rozmnażają się zwykle przez cały rok, a samice są zdolne do następnego zapłodnienia w ciągu kilku godzin po porodzie. Samce gupika, podobnie jak u innych przedstawicieli Piękniczkowatych (Poeciliidae), posiadają zmodyfikowaną cylindryczną płetwę odbytową tzw. gonopodium, umiejscowioną bezpośrednio za płetwą brzuszną.

Rozmnażanie rozpoczynają zaloty, samiec natarczywie pływa za samicą, prężąc swoje płetwy. Jeżeli samica jest skłonna, to dochodzi do tarła, podczas którego samiec na krótko wkłada gonopodium do żeńskiego narządu rozrodczego i dochodzi do wewnętrznego zapłodnienia. Gonopodium, przez które przekazuje mlecz samicy, ma strukturę kanałową. Kopulacja czasami bywa wymuszana siłowo przez samca. Co ciekawe, samice gupika mogą magazynować mlecz pozyskany od samca, nawet przez 8 miesięcy, co w znacznym stopniu przyczynia się do dynamiki reprodukcyjnej u dzikich populacji.

Brzemienna samica posiada pod brzuchem ciemną plamę, tuż za jej płetwą odbytową. W miejscu tym skóra jest prześwitująca i na krótko przed porodem mogą być widoczne oczka małych rybek. Poród trwa zwykle od 1 do 6 godzin, a rybki pojawiają się w pewnych odstępach czasu. Samica może urodzić od 2 do 200 sztuk narybku, przeważnie jednak jest to 30-60 szt.

Dobrze karmione gupiki nie mają zbytniej tendencji do zjadania potomstwa, ale wskazane jest zapewnienie schronienia. W sklepach dostępne są specjalne kotniki, które wkłada się do akwarium. Zapewniają one schronienie ciężarnej samicy przed zbyt natarczywymi samcami, mają też wydzielony obszar dla nowo narodzonego narybku, dzięki czemu chronią narybek przed samicą. Przy stosowaniu kotnika należy jednak zachować ostrożność, gdyż samica umieszczona w nim zbyt wcześnie może poronić. Często dobrze zarośnięte akwaria posiadają już wystarczającą ilość kryjówek dla narybku. Stałe dostarczanie dorosłym gupikom żywych i mrożonych pokarmów np. dafni czy artemii również może ograniczyć jego straty. Młode można karmić larwami artemii, mikro nicieniami czy węgorkami, a także gotowymi pokarmami w proszku lub płynie.

W naturze co roku pojawiają się dwie lub trzy generacje gupików. Od początku są dobrze rozwinięte i zdolne do samodzielnej egzystencji. Młode, zbierając się w ławicę, zwiększają swoją szansę na przeżycie (uniknięcie drapieżnika). Liczebność lęgu może być różna, ale występują pewne stałe zależności między populacjami, jedną z nich jest zależność od stopnia ryzyka zagrożenia ze strony drapieżników. Spośród samic podobnych wymiarów, te przebywające w środowisku o wysokim poziomie drapieżnictwa, wydają liczniejsze, ale mniejszych rozmiarów potomstwo. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 10-20 tygodni i są płodne przez następnych 20-34 miesięcy. Samce są zdolne do rozrodu w wieku ok. 7 tygodni. Długość życia gupików może być różna, ale przeważnie wynosi ok. 2 lat.

Wielkość ciała gupików jest powiązana z wiekiem, a ich wielkość podczas dojrzewania zależy od drapieżnictwa w ich środowisku. Samce i samice z obszarów o wysokim ryzyku drapieżnictwa zaczynają rozmnażać się wcześniej niż te z siedlisk niskiego ryzyka. Samice z obszarów wysokiego ryzyka są bardziej płodne, rozmnażają się częściej i produkują więcej potomstwa na jeden miot. Starsze samice rodzą mniejsze potomstwo i w częstszych odstępach czasu.

Śmiertelność gupików ze środowisk o wysokim drapieżnictwie jest wyższa, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost śmiertelności wśród samic w wieku 6 miesięcy, podczas gdy w środowiskach o niskim drapieżnictwie nie występuje to zjawisko do wieku 16 miesięcy. Jednakże, ze względu na wydłużoną zdolność reprodukcyjną, gupiki z siedlisk o wysokim drapieżnictwie cechują się dłuższym życiem. Po okresie reprodukcji nie odnotowano znaczących różnic w długości ich życia.

Na regulacje populacji gupików ma też wpływ dostępność pokarmów i zagęszczenie. W odpowiedzi na niedobór żywności zmniejszają płodność i rozrodczość, a kiedy pokarmy są dostępne, zwiększają liczebność potomstwa. Na przykład, w czasie pory deszczowej od Maja do Grudnia, gupiki z północnego obszaru Trinidadu ograniczają rozród, bez względu na poziom drapieżnictwa. Zagęszczenie w danym środowisku również ma znaczenie, gdyż większa konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje spadek szybkości reprodukcji i wzrostu somatycznego oraz wzrost śmiertelności wśród narybku, z powodu kanibalizmu.

Ostatnio zmodyfikowano: 31 października 2019 r.
Literówka? Błąd merytoryczny/stylistyczny?
Zaznacz i naciśnij klawisze Ctrl + Enter!

Video

Galeria

Podsumowanie

 • Akwarium:
  • średnie
  • min-pojemność: 54 l
  • min-długość: 60 cm
 • Orientacyjna cena: 3 zł
 • Dostępność: powszechna
 • Stopień zagrożenia wyginięciem (IUCN): LC - najmniejszej troski

Masz ten gatunek w akwarium?

Podziel się swoimi doświadczeniami!

Dodaj komentarz

zanim napiszesz, proszę zapoznaj się z regulaminem

* pole wymagane, adresów mailowych nigdzie nie udostępniamy i nie wysyłamy żadnych treści reklamowych.

Komentarzy: 622

 1. Natka

  Czy moge trzymac same samice gupika w akwarium

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Lisukoksu

   tak, ale po co same samice jak samce ładniejsze i jakie akwarium?

 2. eueueueue

  Czy można trzymać gupiki endlera i pawie oczko w jednym akwarium? temp. 26 stopni, 54l

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. XYZ

   Oczywiście. Ale proszę pamiętać że obydwa gatunki rozmnażają się expresowo i akwarium szybko stanie się za małe. Warto pomyśleć o wybraniu tylko jednej płci.

 3. Krzysztof

  Gupiki wraz z Pielęgniczkami Ramirez, czy to dobra opcja?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Tomasz

   Witam , To jest zła opcja. Ramirezki to rybki bardzo trudne , wymagają specyficznych warunków jeśli chodzi o jakość wody i jej parametry. I aby nie zanudzać to wymagają wody bardzo miękkiej i kwaśnej czyli odwrotnie to czego oczekują popularne gupiki ( woda twarda i zasadowa) .Pozdrawiam

 4. TęczowyAksolotl

  Witam,
  niedługo planuję założyć akwarium 54l, 60x30x30,
  i mam kilka pytań.
  1 Obsada.
  x10 gupik pawie oczko
  x5 kirysek karłowaty
  x5 otosek przyujściowy
  x5 krewetka red cherry, lub amano
  i kilka razborek galaxy, jeśli tak, to ile.

  Oraz nie wiem jaki filtr pasował by do takiego akwarium towarzyskiego.

  Pozdrawiam

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. OtosekPl

   A jakie podłoże?

  2. TęczowyAksolotl

   Chyba jakieś ciemne, ale rozważam też z piasku

  3. Igorr

   Nie możesz mieć tyle rybek w takim zbiorniku, za dużo zdecydowanie.

 5. OtosekPl

  Cześć, niedługo planuję akwarium 54l aquaela,
  temperatura będzie około 26-30c, oraz filtr
  Uwielbiam gupiki, i chcę mieć nieduże stadko. jakie rybki polecacie do akwarium z gupikami, żeby się dogadywały?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Igralux

   Zależy jaki filtr, bo jeśli kupujesz zestaw to filtr wymień bo jest za słaby na takie akwa (może być np. turbo albo jakiś kaskadowy). Co do temperatury to lepiej w okolicach 26 stopni niż 30.
   przy odpowiedniej filtracji polecam:
   – 5-6 gupików (spokojnie, będzie więcej, szybko się rozmnożą)
   – 4 otoski
   – 5 kirysków z tych mniejszych gatunków np. panda, albino

  2. Michał

   Szczupieńczyk karłowaty jest fajny też do nich właśnie za niedługo kupię parkę i do tego otoski przyujściowe

 6. Tomek

  Czy to normalne że moje gupiki są przy tafli wody i wogóle nie pływają tylko ogonem ruszają

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. TęczowyAksolotl

   No gupiki często pływają przy powierzchni wody

  2. Suluben

   Przyczyną może być też niedostatek tlenu.

 7. D

  Potwierdzam wypowiedzi kolegów. Normalnych zdrowych odpornych gupików szukać tylko u hodowców

  Odpowiedz
 8. Gęsioł_Akwarysta

  Żwirku to na akwarium low-tech z 5-8 cm. Ważniejsze czym jest ten żwirek. Aby rośliny lepiej się czuły, polecam substraty podżwirowe lub trochę ziemi kompostowanej.

  Odpowiedz
 9. B)

  siemka,
  Mam takie pytanie. Ile mniej więcej trzeba żwirku do akwarium żeby wystarczyło dla roślin. Ogólnie to ma być akwarium low tech. I jakby ktoś mógł powiedzieć jakie rośliny są łatwe w hodowli i będą pierwszo planowe, drugo planowe, i trzecio planowe.

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. Łyba

   Najlepiej 3-5cm

  2. Igralux

   Polecam ci ponikło karłowate, ale informuję, że jak chcesz mieć rośliny to żwirek musi mieć drobne ziarna, ale najlepsze jest podłoże aktywne. Rośliny słabo rośną w żwirku, i trzeba je nawozić. I tak z ciekawości, jaki zbiornik i jaka obsada?

  3. B)

   Zbiornik 200L.
   Na razie pływa tam jedynie parka akar z maronii i jeden zbrojnik.
   Ale mam w planach kupić stadko bystrzyków (jeszcze się nie zdecydowałem które dokładnie) i może parka pielęgniczek ramireza.

  4. Mega bojownik

   Witam. Jeżeli chodzi o grubość żwirku to min 5 cm z przodu i z tyłu 7-8 cm. Co do roślin to nie słuchaj glupot o nawożeniu. Do Lt to większość żabienic, kryptokoryn, rogatek, sagittaria subulata, bacopa caroliniana i moninerri, wgłębka, większość mchów, bacopa, hygrophila corymbosa (tylko daj ja centralnie pod światło) na trawnik polecam do Lt echinodorus tenellus moczarka i wiele innych. Do Lt polecam dać ziemię ogrodowa(najtańsza ze sklepu) z dodatkiem kulek glinianych węgla aktywnego keramzytu. Po urządzeniu akwa i wsadzeniu roślin uruchomić akwa przez 2-4 tygodnie bez rybek. Na początku podmieniać wodę i jeżeli wyjdą glony a wyjdą np okrzemki100% zielenice itp nie lać chemii do akwa ani nie wkładać rąk, samo się ustabilizuje, a zielenice z szyb ścierać zaraz przed podmiana wody. Co do filtracji to dobry filtr i osobno napowietrzacz kamyk lub listwa. Sam ruch tafli wody daje tlen ale mało i nie słuchaj że to wystarczy. Jak to zrobisz to rośliny Ci rusza, jak będziesz miał mocno porośnięte akwa napowietrzanie możesz wyłączyć, jeżeli wolisz mniej roślin napowietrzanie będzie potrzebne. I jeżeli na początku wsadzisz 80% roślin to jest możliwość że mniej glonów Ci wyjdzie. A druga sprawa w Lt to rośliny mają wolno rosnąć, żeby nie wyjałowić akwa. I istotną kwestią to oświetlenie.

  5. Mega bojownik

   Witam. Nie słuchaj tych glupot, wcale nie musisz nawozić. Wiele gatunków urośnie bez nawożenia a nawóz dadzą ryby npkryptokoryny, anubiasy, żabienica wgłębka mchy limnofilla sessiflora, i wiele innych. Poczytaj o Lt, możesz dać pod żwir ziemię(najtańsza uniwersalna) węgiel aktywny kulki gliniane i keramzyt.

 10. Zuzanna

  Witam, dopiero zaczynam z rybkami i chciałabym sie dowiedzieć czy w jednym akwarium (54l) mogę trzymać gupiki pawie oczka i danio pręgowany? Jeżeli tak to w jakich ilościach.

  Odpowiedzi: 10
  Odpowiedz
  1. Sky[KiedyśMichał]

   Trochę małe akwarium dla danio, gupiki do tego akwarium to tak z 5 sztuk na początek za 2 miesiące będzie ich więcej

  2. łybka

   hej sky pomożesz? mam akwa 25l oraz 4 gupiki i 4 kardynałki czy to za dużo? jak zwalczać glony? jak rozmnozyć gupiki? dziękuje za odpowiedź

  3. Igralux

   @łybka tak na 25l to za dużo. I kardynałki i gupiki pawie oczko są za duże na 25l. Zamiast tego lepsze będą endlerki, albo razbora galaxy, i do tego jakieś krewetki neocaridina np. Red cherry

  4. łybka

   ale ja sie pytam sky ale i tak dzięki ;]

  5. łybka

   halo sky pomożesz plz? mam akwa 25 l i 4gupiki i 4 kardynałki i jedna samiczka sie dziwnie zachowuje a przyokazji prosze odpowiedz na moje wcześniejsze pytania
   z wyrazami szacunku łybka

  6. Sky[KiedyśMichał]

   Ryb za dużo, na zwalczanie glonów jest dużo sposobów ale najpierw musisz się zorientować jaki to glon, jak się zachowuje ta samica?

  7. łybka

   zachowuje sie jakby włączyła tryb astronauty w kosmosie a i mam takie zielone na szybie i jak rozmnażać takie rybki

  8. Sky[KiedyśMichał]

   Nie wiem co oznacza tryb astronauty, jeśli chodzi ci o rozmnażanie gupików nie musisz robić nic, same to zrobią. Co do tych glonów to jaki jest ich kształt, przypominają nitki, małe krzaczki, itd.

  9. łybka

   chodzi mi o to że takie dziwne akrobacje zrobiła a teraz mi umarła :[

  10. łybka

   małe krzaczki i nalot na szybach

 11. Adam

  W akwa 70 l miałem 30-40 różnej wielkości gupików. Zaczęło się od kilku sztuk i tak się rozmnożyły. Do towarzystwa miały kilka bystrzyków błękitnych i dwa piskorki. Taka idylla trwała wiele lat, aż ostatnio… wszystkie gupiki – stopniowo, jeden po drugim, a nie na raz – wymarły i stały się pożywieniem ślimaków. Bystrzyki i piskorki nie ucierpiały. Ktoś wie, jaka mogła być przyczyna?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Gęsioł_Akwarysta

   Amoniak
   Nie chcę być niegrzeczny… ale, 40 gupików to jest na ok 200 – 300 l

 12. aikus

  Nie jest prawdą, że Gupik jest łatwą w utrzymaniu rybką. Jest bardzo wrażliwy np. na niedojrzałe zbiorniki oraz na zimne powietrze nad powierzchnią wody (chłodzenie akwarium wentylatorem w upalne dni to niestety nie najlepszy pomysł).
  To co sprawia, że Gupik uchodzi za „łatwą” rybę to oszałamiające wręcz tempo rozmnażania.
  Samice są w ciąży praktycznie cały czas i jesli tylko w akwarium jest dość pokarmu, ryby nie są przesadnie żarłoczne i jest dużo drobnej roślinności służącej młodym za kryjówki – gwarancja, że w szybkim tempie z kilku zasadzonych osobników będzie kompletna gatunkowa obsada dla całego zbiornika…
  … o ile tylko te pierwsze przeżyją.
  UWAGA na gupiki z Kakadu i podobnych marketowych sklepów! Są tam w sprzedaży przeważnie prześliczne, modyfikowane genetycznie, wydelikacone i bezpłodne klony prawdziwych rybek… szkoda zachodu, zdrowia i męczenia żywych istot.
  Lepiej poszukać na OLX prywatnego hodowcy i odkupic …
  … narybek! 😉 tak jest! Odkupić narybek i go sobie odchować.

  Odpowiedzi: 4
  Odpowiedz
  1. Mike

   Potwierdzam marketowe zoologi omijać z daleka. Jakość ryb tragiczna.

  2. Lisukoksu

   a od mojego wujka z akwarium 40l gdzie ma 2 neonki, jednego danio i nieskończoność gupików mogę brać? 🙂

  3. Rafał

   Zakładam że twój wujek kupił je w jakimś pierwszym lepszym zoologu.
   Jeżeli jest hodowcą to jak najbardziej, ale jak kupił je po prostu w sklepie, to nic nie zmieni że masz je od niego

  4. Lisukoksu

   są ze sklepu, ale cały czas się rozmnażają i są zdrowe, bo dopiero te pierwsze były ze sklepu, ale to są już chyba 20 pokolenia i są bardziej odporne

 13. T

  Sumiki szkliste trzeba hodować min. 5. Tworzą super ławice. Mam je od kilku lat, całkowicie bezproblemowe, łatwe w hodowli, ale większość czasu stoją w ławicy wiec jeden sumik nie będzie zbyt szczęśliwy

  Odpowiedz
 14. Eva

  Witam. Przesiadamy się do 72l akwarium. Mamy 5 gupików i 2 kirysy pstre. Jakie inne kolorowe rybki polecacie i w jakich ilościach. Jestem po bitwach gupików, które wręcz się zagryzały i atakowały platynki na zabój. Akwaryści, którzy nam je sprzedali byli w szoku widząc filmiki. Proszę o pomoc w dobrze gatunków żyjących w przyaźni z innymi. Rozważamy neonki i jeszcze kilka gupików i kirysów. Ale to chyba za mało na możliwości takiego akwarium.
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.

  Odpowiedzi: 5
  Odpowiedz
  1. MarceliAkwa

   5 gupików – ok.
   Dokup jeszcze 6 kirysków i będzie ok, ewentualnie jakieś drobnoustki itp.
   Ale nie za dużo bo to dość mały litraż.
   Pozdro.

  2. -SpinoPolandYT

   Możesz dać platki nie które też są ciekawie ubarwione. No i jak kolega powiedział trochę więcej kirysków bo minimum to 8.

  3. Eva

   Dzięki. Dokupiłam kiryski i gupki oraz neonki i ślimaki chyba helmet. Miałam już 2 i super się spisują. Skusiłam się na jednego sumika szklistego. Czym okleić najlepiej tylną szybę. Różne wersje juz słyszałam nawet o folii z Castoramy.

  4. MarceliAkwa

   Ok, ale jakie neony???
   Pewnie Innesa – ok, fajna ławicowa rybka dla początkujących.
   Co do kirysków – super, myślę, że w takiej grupce będą się dobrze czuły.
   Gupiki – dobry pomysł, akwa na pewno będzie bardzo kolorowe.
   A te ślimaki to jak wyglądają?
   Jak mówisz, że to chyba Helmety to to są Helmety albo Batmany.
   A poza tym sumik szklisty to rybka stadna, ławicowa, w naturze pływa w ławicach (nawet 100 i więcej osobników), więc jak chcesz trzymać jedną sztukę, minimum 8-10 a i tak to za małe akwa.
   Na przyszłość – najpierw poczytaj o zwierzakach, które chcesz zakupić.
   A NIEKTÓRZY sprzedawcy z zoologa są tacy, że dosłownie wszystko Ci wcisną po to, żeby zarobić.

  5. Eva

   Dzięki bardzo MarceliAkwa. Ślimaki to helmety i 1 zebra. Sumiki są 4. Neony innesa. Czytam i mam fajnych akwarystów jednak chciałam zasięgnąć jeszcze Waszej opinii 🙂 Generalnie jest tak, że kilka gupików nagle dzień po dniu po jednym nam się wylogowało. Sumiki siedzą w kryjówkach dopiero po zgaszeniu światła wypływają, ślimaki z które przez rok w poprzednim akwarium się nie rozmnażały to teraz zaczęły, a czytałam, że potrzebna im słona woda do wylęgu to mamy kilka młodych i dziś zauważyliśmy jaja na szybie. Niektóre gupiki mają uszkodzone ogony, niektórzy twierdzą, że to wina gupików inni, że coś z wodą.

   Nasza akwarystyka poprosiła o wodę do badania przed i po podmianie i „śpiocha ” do zbadania. Na podstawie zdjęć dała żółtą tabletkę do przeleczenia ryb. Jutro ma dać znać.

   Także nie jestem osobą naiwną i nikt niczego mi nie wciska zawsze wszystko konsultuje. Przy pierwszym akwarium gupiki zagryzły platynki i siebie nazwazjem. Akwaryści byli w szoku widząc co się dzieje w naszym akwarium. Gupiki były tego samego rodzaju. Także zawsze pytam i czytam, żeby nie było powtórki. Rośliny też dobieramy dla początkujących.

 15. Natalia

  Czy można trzymać w jednym akwarium kilka odmian kolorystycznych gupika (np. niebieskie z czerwonymi)? Ich potomstwo będzie kolorowe czy odbarwione?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Sky[KiedyśMichał]

   Zależy jaka samiczka się rozmnoży z jakim samcem

 16. Kamil

  Jak to jest w końcu z temperaturą? Raz pisze że 26 a raz że 18 stopni. Zrozumiałem to tak że mogą żyć w 18 stopniach, a więc nawet bez grzałki, ale do rozrodu potrzeba 26 stopni? Szukam jakichś łatwo rozmnażających się ryb do 100l akwarium. Co można tam wpuścić z gupikami? Myślałem nad 6 gupikami i 2 zbrojnikami na dno, do tego może stado neonków lub 6 kirysków. Doradzicie? Zależy mi na tym żeby choć jeden rodzaj ryby łatwo się rozmnażał w akwa, bez kotnika. Czy to możliwe?

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. admin

   Zakresy temperatur przeważnie obejmują wartości w jakich ryby mogą przeżyć przez jakiś czas. Na przykład występowały w takich warunkach w środowisku naturalnym. Należy przy tym pamiętać, że w naturze w ciągu doby temperatura wody również się zmienia lub do zmian dochodzi sezonowo. W akwarium ryby nie powinny być trzymane stale w takich krańcowych temperaturach. Zazwyczaj optymalną temperaturę do hodowli lub rozrodu podajemy w treści artykułu. Gupiki mogą rozmnażać się w całym zakresie podanych temperatur, ale różna będzie przeżywalność narybku, przyrost czy stosunek płci.

  2. D

   Platki ,molinezje .
   Jak akwarium dorze zarosniete to czesc narybku powinna przezyc bez kotnika

 17. DX

  wiem ze to banalne pytanie ale chce sie upewnic mozna trzymac te ryby bez grzałki ?

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Sky[Kiedyś Michał]

   Teoretycznie tak, w praktyce to zależy od poszczególnej ryby

  2. DX

   jak tak to jakie rodzaje np. pandy mozna trzymac czy dumbo

  3. Sky[Kiedyś Michał]

   Nie zależy od gatunku, chodzi o samą rybę jedna wytrzyma w np. 20 stopniach a inna zdechnie

 18. Szift

  Wielki Problem Z małymi rybami niedawno urodziły mi się dwa małe gupiki
  wsadziłem je do słoika ok 1 – 2 litr nie mam większego zbiornika w głównym jest bojownik który chętnie by takie gupiki skonsumował dużych nie rusza 🙂 mają tam kamienie i roślinkę karmie ich karmą dla ryb którą posiadam oczywiście rozdrobnionym lepszych warunków niestety nie mogą dostać bo nie wychodzę z domu przez pewną rzecz na k . co mogę zrobić chce dla moich ,,kijanek” (bo tak wyglądają małe gupiki ) dziś podmianę im wody zrobiłem .

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Sky[Kiedyś Michał]

   Nie rób nic i wyjmij je ze słoika, natura zadecyduje słoiki są nieodpowiednie do trzymania tak samo co w przypadku kuli, ale nie jest aż tak źle. Poza tym nie ma szans na przeżycie 2 małych w 2l słoiku bo zapewne nie mają też filtra i napowietrzania skoro nie masz większego zbiornika i masz tylko jedna „główne”, a i tak jakbyś wpadł na pomysł przełożenia filtra to tego nie rób…
   Gupiki się szybko mnożą i na pewno ich było więcej niż 2 młode tylko tego nie dopilnowałeś i bojek je zeżarł, nic nie poradzisz, najlepiej byłoby gdybyś młode gupiki przełożył do głównego akwarium może uda im się przeżyć

  2. Szift

   samic są bardzo młode maja ok 3 cm -2 cm samica miała 3 gupiki jeden się urodził został zjedzony a dwa uchroniłem .dziękuję za odpowiedź jak będe miał nowe akwa stare będzie dla młodych

 19. Jan

  Posiadam gupiki moskiewskie. Kanibalizmu u tych ryb nie zaobserwowałem.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Ktoś, chyba łoś

   dzięki stary za informacjeeeee, lowkiiiii

 20. Rybcia

  Ponawiam pytanie,otóż jóż z inną obsadą zmieniłem wystrój akwarium i akwarium – ma teraz 60l,dwa duże kamienie wulkaniczne i korzeń,trawka i Mech,5 gupiķów ( trzy samice,dwa samce,),4kirysy ostre,glonojad,bojownik,tak jak ktoś mi napisał zmieniłem obsadę,ale nadal nici z rozmnażania,kiryski mi się trą,a one nic obecnie mam 25 młodych kirysków i się trzymają,jedna samica jest gruba ale jest taka od 2 miesięcy,czy to jakaś choroba czy co?,ostatnio zwalczaniem w akwa pasożytnicze,a więc czy to to?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Anita

   Jeśli chcesz rozmnażać gupiki najpierw zapewnij im temperaturę.
   Z doświadczenia wiem, że samiec zapładnia samice z zaskoczenia, ale jeśli chcesz żeby same zadecydowały.
   Upewnij się że samce nie mają za długiego gonopodium.
   Jeśli nie to spróbuj Dokupić z jednego kolorowego samca i samicę może to kwestia tego że ryby po prostu nie widzą w sobie potencjalnego partnera

 21. Paweł

  Hoduje je od ok. 3 miesięcy i jestem z zakupu zadowolony. Trzymam je w akwarium 25 l z neonkami innesa i danio. Świetnie przystosowują się do ciężkich warunków. Polecam dla początkujących.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Bartek

   25l jest tylko dla początkujących można trzymać rybki max pół roku ale przez lata nie można bo akwarium jest zamale i tyle trzeba zmienić na większe min 45l i nie nadaje się dla ryb

 22. Robi

  Hej
  Moje gupiki samce i samice ocierają sie od czasu do czasu bokiem o kamyczki ,jakby ich swędziało.Czy to normalne?
  Temp.wody 26°C
  Dużo roślinności ,Filter ,

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. admin

   Ryby mogą sporadycznie ocierać się o przedmioty czy rośliny, ale jeżeli jest to częste i utrzymuje się parę dni, to może oznaczać, pogorszenie jakokości wody, niewłaściwe parametry wody lub chorobę.

  2. adas

   mogą mieć ospe.

 23. Przemek

  Witam szanowne grono forumowiczów.

  Założyłem 2 tyg. temu mini zbiornik 25-30l – zależy jak liczyć (40×20×40)
  Filtr fluval1 200l/h
  Grzałka 100W z termostatem temp. 25C
  Oświetlenie Led 10W

  Podłoże substrat plus żwir
  Rośliny i tutaj przepraszam będzie po łacinie:
  Hygrophila corymbosa 'Siamensis’ – tył
  Cryptocoryne becketti 'Petchii’ – środek
  Bacopa compact
  Lilaeopsis brasiliensis

  Ostatnie parametry wody – test paskowy:
  NO3 – 15
  NO2 – 0.2
  GH – 10
  KH – 11
  pH – 7.3
  Cl – 0

  Chcę tu wpuścić 4-5 gupików (same samce). Żadnych innych krewetek, ślimaków czy innych takich. I teraz pytanie. Czy będą to dla nich „godne warunki bytowe”.
  Będę wdzięczny za opinie, wskazówki, porady a i krytykę.
  Z góry dzięki. Pozdrawiam

  Odpowiedzi: 3
  Odpowiedz
  1. Bartek

   Gupiki nadają się nawet do swieżo nalanej wody z kranu wystarczy im grzałka i podmiana wody

  2. Sky[Kiedyś Michał]

   Bartku nie, dla ryb wpuszczenie do takiego akwarium to dla nas to samo co jakbyś wszedł do pokoju bez powietrza

  3. netGhost

   GH10 KH 11 ??????????

 24. Marcin

  witam,

  mam mini akwarium 20L (25x25x30), gdzie są już krewetki, pytanie czy można tam dołożyć (i ile sztuk) rybek, np.
  – gupiki pawie oczko? czy bardziej odpowiednie będą mniejsze (np. gupiki endlera)?
  – glonojady (np otoski)? 1-2 sztuki?
  – jakieś rybki denne (np kiryski) – czy też same krewetki wystarczą żeby „czyścić” dno?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kulio

   Ja trzymałem harem gupika czyli 1 samiec i dwie samicę a do tego 3 kiryski spiżowe w akwa 20 L i wszystko było okej. Otoski są bardzo wrażliwe. Kiryski i gupiki przystosują się niemal do każdych warunków 🙂

 25. Klaudia

  Mam akwarium 54l. W zoologicznym zakupiłam harem 1+2 prętnika karłowatego i 6 kirysków panda na dno. Mogę dorzucić jeszcze z 3/4 samce gupika? Może jakieś inne rybki mi polecacie? Jestem zupełnie zielona w tym temacie, przeczytałam tylko jakąś książkę z biblioteki.

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. Kotek

   A zależy Panu na narybku żeby rodziła się w akwarium i rozwijał to bym usunął prętika a jeśli ma Pan do tego inne akwarium to inna sprawa by mógł Pan samca i samice po jednym molinezja dożucić i tych samców gupika też trochę roślin trzeba

 26. Peter

  Hoduje z molinezjami i wydaje się że samce są bardziej zainteresowane samicami molinezji niż samicami swojego gatunku . Możliwe że to dlatego ponieważ samce są żółte a samice są czarne . Samice molinezji też są koloru żółtego . lol

  Odpowiedz
 27. Marcin

  Chciałbym założyć akwarium 70l. Ryby jakie chciałbym głównie trzymać to neonki gupiki i razbory. Czy moglibyście mi podpowiedzieć czy te gatunki mogą być w jednym akwarium oraz jakie inne rybki można dołożyć. Chciałbym także się dowiedzieć ile sztuk tych rybek można trzymać przy takim litrażu.

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Peter

   Mam znajomego który hodował gupiki i neonki ale gupiki podgryzały te neonki.
   Na temat razborów nic mi nie wiadomo.

  2. Kotek

   raczej to by się by dogadywały u mnie są neonki i gupiki i nic ale rozbory to nie są też agresywne ryby

 28. Nadia

  Witam, czy samica bojownika może być trzymana w akwarium z szóstką samców gupika i dwoma samicami gupika? Czy młode gupika i młode m mogą być przez jakiś czas z resztą ryb w tym samym akwarium, czy odizolować małe bojowniczki z matką? (samiec bojownika ma inne akwarium)

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Ola

   Tak dużo samców zamęczy samiczki. Najlepiej kup 4 samce i 4 samice. Dorosłe gupiki mogą pozjadać narybek

  2. Damian

   Poza tym bojownik może być agresywny dla samców gupika (będzie brał ich za rywali)

 29. Damian

  Witam. Czy w akwarium 30 x 30 x 35 mogę trzymać gupiki? Netto ok 25 litrów. jeżeli tak to ile z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam

  Odpowiedzi: 2
  Odpowiedz
  1. Ola

   Możesz, trzymać niewielkie stadko tych rybek, na przykład tylko te kolorowe samce max 4 🙂 jak najbardziej możesz trzymać tylko max 4 samce gupika ja tak miała w większym akwa i było ok fajnie to akwarium było by zamienić na krewetkarium no ale może krewetki cię nie interesują:)

  2. Peter

   Jasne . Do piętnastu sztuk . W tym pięć samców.

 30. Anna

  Witam!
  Mam akwarium 72l w nim
  5x kirysek pstry
  7x pawie oczko
  2x molinezja
  2xplatynki
  8x danio
  Co myślicie o takiej obsadzie?

  Odpowiedzi: 1
  Odpowiedz
  1. rrrrrrrrrrrrrrw

   Za dużo masz ryb, a dla molinezji za małe akwarium. Danio (zapewne pręgowany) w ogóle nie pasuje ze względu na inne wymagania co do temperatury i twardości, kirysek pstry raczej woda miękka-średnio twarda, molinezje gupiki i platynki woda twarda. Na pewno pozbyłbym się wszystkich danio, bo nie pasują i zmniejszy się znacząco tłok w akwarium. Dla dobra molinezji, znalazłbym im większe akwarium.